aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Wtorek, 21 października 2014
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Opublikowano 31-08-2014 16:23
Image and video hosting by TinyPic
   We wszystkich większych miastach Regionu odbyły się dziś uroczystości związane z kolejną (34) rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i tym samym powstania NSZZ"Solidarność". Choć oficjalna rejestracja związku przez sąd odbyła się dopiero w listopadzie (po serii przepychanek głównie dotyczących kierowniczej roli PZPR), to tradycja uznaje datę 31 sierpnia, jako dzień narodzin związku. M.in. właśnie dlatego, w Toruniu odbyły się dziś uroczystości patriotyczno- religijne, w których udział wzięli nie tylko członkowie NSZZ"S" (wraz z pocztami sztandarowymi) lecz także przedstawiciele władz Torunia i samorządu wojewódzkiego, z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele.
   Po mszy św. odprawionej w kościele NMP w Toruniu (celebrował nasz duszpasterz k. Nowakowski), część jej uczestników przeszła pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a następnie udano się pod gmach Zarządu Regionu. Tam pod umieszczoną na jednym z filarów tablicą pamiątkową złożono kwiaty i odśpiewano hymny: państwowy (4 zwrotki!) i NSZZ "Solidarność".
   W uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ"S" Rolników Indywidualnych Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Kwiaty złożono również pod tablicą upamiętniającą starajki chłopskie i wysiłek NSZZ"S" RI.
Więcej zdjęć tu www.solidarnosc.torun.pl/82,zdjecia.html
Image and video hosting by TinyPic
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 20:52
  Komisja Krajowa NSZZ Solidarność wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem polityki płacowej rządu w odniesieniu do pracowników państwowej sfery budżetowej. Z założeń budżetu państwa na rok 2015 wynika, że po raz kolejny mogą oni zostać pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń.
     Zwracamy uwagę, iż w czerwcu br. Rada Unii Europejskiej zawiesiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, której wprowadzenie w 2009 r. leżało u podstaw decyzji rządu dotyczącej zamrożenia płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że dalsze odmawianie podnoszenia wynagrodzeń nie jest uzasadnione przesłankami makroekonomicznymi lecz zaczyna mieć znamiona działań dyskryminacyjnych. Ponad pół miliona polskich obywateli oraz ich rodzin stało się zakładnikami polityki rządu w sytuacji gdy od kilku lat następuje wzrost realnych wynagrodzeń w całej gospodarce. Jest to tym bardziej naganne, że dotyka m.in. tych grup pracowników, które państwo polskie wbrew ratyfikowanym przez siebie konwencjom MOP wciąż pozbawia prawa do podejmowania akcji zbiorowych w obronie swoich interesów.
     Obecna polityka płacowa rządu ma skutki dewastacyjne dla stabilności istotnych obszarów funkcjonowania państwa. Trudne do społecznej akceptacji są próby pozyskiwania środków na wzrost wynagrodzeń indywidualnych, poprzez oszczędności wynikające
z mechanicznej redukcji zatrudnienia. Ma to niewiele wspólnego z racjonalizacją zatrudnienia, lecz przyczynia się raczej do nadmiernego obciążania obowiązkami pozostałych pracowników oraz do wypychania z rynku pracy osób starszych, co stoi w jaskrawej sprzeczności z priorytetami promowanego przez rząd programu „Solidarność pokoleń”.
O potencjalnie negatywnych skutkach utrzymywania zamrożenia wynagrodzeń w służbie cywilnej alarmuje w swojej uchwale z dnia 6 maja 2014 r. Rada Służby Cywilnej.
      Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do dokonania takiej weryfikacji założeń budżetowych na rok 2015, by średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej wyniósł co najmniej 9%, zgodnie ze wspólną propozycją trzech reprezentatywnych central związkowych. Jest to wezwanie wystosowane w duchu dialogu. Jednakże w przypadku braku reakcji rządu, NSZZ „Solidarność” rozważy wszelkie dostępne środki, które pomogą pracownikom sfery budżetowej w walce o ich słuszne prawa, a także przyczynią się do zwrócenia uwagi krajowej i europejskiej opinii publicznej na obecną patologiczną sytuację.
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 11:33
31 sierpnia, w Toruniu, o godz. 12.00 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny odbędzie się uroczysta msza święta w intencji NSZZ "Solidarność". Po mszy nastąpi przemarsz pod pomnik ks Jerzego Popiełuszki, gdzie zostaną złożone kwiaty. Zapraszamy do udziału.
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 11:10
31 sierpnia, o godz. 12.30, w Bazylice Katedralnej we Włocławku, z udziałem pocztów sztandarowych NSZZ "Solidarność" odbędzie się uroczysta msza święta w intencji NSZZ"Solidarność" Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W tym samym dniu, o godz. 17.00, w Lipnie, przy Obelisku Solidarności będą miały miejsce uroczystości lokalne, na które zapraszamy nie tylko mieszkańców Lipna i okolic. W imieniu Rady Oddziału - serdecznie zapraszam Janusz Dębczyński
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 20:13
W przeddzień 34. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa. Członkowie KK omawiali sprawy wewnątrzzwiązkowe, w tym m.in. stanowisko w sprawie polityki płacowej rządu w sferze budżetowej.
Obrady rozpoczęły się informacjami z prac prezydium KK. Marek Lewandowski, rzecznik KK NSZZ „Solidarność” podsumował kampanię „Sprawdzam polityka”. – Kampania była niewątpliwym sukcesem, odnotowaliśmy aż 2 mln wejść na stronę internetową www.sprawdzampolityka.pl. Dla porównania dodam, że na stronę tygodnika Wprost w trakcie tzw. afery taśmowej weszło 800 tys. internautów – tłumaczył rzecznik obecnym na Sali Akwen członkom KK.
Ewa Zydorek, sekretarz KK, ujawniła zwycięzcę na projekt loga przyszłorocznych obchodów rocznicowych Związku. Za najlepszy projekt komisja uznała logo Darii Nawrot z Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.
Szef Związku, Piotr Duda, podziękował za hojne wpłaty dokonane przez struktury Związku na relikwiarze, które mają być wyrazem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa bł ks. Jerzego. W jednym relikwie bł ks. Jerzego spoczną na Jasnej Górze, w drugim w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. – Razem na konto wpłynęło 41 tys. 910 zł, za co serdecznie dziękuje – powiedział Duda.
Następnym punktem obrad było uchwalenie przez członków KK sprawozdania z prac Komisji Krajowej w kadencji 2010-2014 oraz podjęcie stanowiska ws. polityki płacowej rządu wobec pracowników państwowej sfery budżetowej.
Związek wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem polityki płacowej rządu. Z założeń budżetu państwa na rok 2015 wynika bowiem, że po raz kolejny pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zostać pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń. Komisja Krajowa wzywa rząd RP do dokonania weryfikacji tych założeń.
W środę kolejny dzień obrad, tym razem w Sali BHP. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.00. złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Tego dnia Komisja Krajowa przyjmie m.in. stanowisko ws. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 19:01
 
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 18:49
 
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 18:30
Petycja do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej w obronie zwolnionych z pracy: prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota.
 
     Zwracamy się do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej z apelem o anulowanie decyzji o zwolnieniu z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota. Uważamy, że podawane przyczyny tych decyzji są zupełnie nieprzekonujące i budzą ogromne zdziwienie. Obaj zwolnieni naukowcy to znakomici badacze historii najnowszej, słynący z odwagi i zaangażowania w sprawy społeczne. Prof. Włodzimierz Suleja jest jednym najwybitniejszych historyków polskich, autorem cennych publikacji i wieloletnim dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytut Pamięci Narodowej. W latach osiemdziesiątych był bardzo aktywnym działaczem solidarnościowego podziemia. Wydawał i redagował pisma podziemne, pisał do nich teksty, kolportował gazetki, książki i ulotki. Wielokrotnie represjonowany, 11 września 1985 został aresztowany, a następnie skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. Mgr Paweł Warot to historyk młodszego pokolenia, posiadający jednak duży dorobek naukowy i organizacyjny. Jego odwaga w opisywaniu problemów lustracyjnych w rodzinnym mieście – Olsztynie budzi powszechny szacunek. Paweł Warot jest mocno zaangażowany w działalność społeczną i popularyzatorską, a ludziom związanym z walką o niepodległość Polski i prawa człowieka udziela wszechstronnej pomocy. Zwracamy uwagę, że podjęte decyzje wywołują już falę słusznych protestów środowisk kombatanckich we Wrocławiu, Olsztynie i w całej Polsce. Padają głosy o kneblowaniu swobody wypowiedzi. Kreowanie tego rodzaju atmosfery jest chyba najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Psuje ona bardzo wizerunek IPN i komplikuje relacje tej instytucji z ludźmi walczącymi o niepodległość Polski i prawa człowieka. Także w trosce o wizerunek i rangę Instytutu Pamięci Narodowej (z którym zawsze czujemy się blisko związani) prosimy o podjęcie zdecydowanych kroków i umożliwienie prof. Włodzimierzowi Sulei i mgr. Pawłowi Warotowi dalszego pełnienia obowiązków zawodowych.
dr Zbigniew Girzyński – poseł na Sejm RP prof. dr hab. Wojciech Polak prof. dr hab. Andrzej Nowak prof. dr hab. Wiesław Wysocki prof. dr hab. Andrzej Chwalba prof. dr hab. Tomasz Schramm prof. dr hab. Jan Draus dr hab. Teofil Wojciechowski prof. dr hab. Krzysztof Kawalec prof. dr hab. Ryszard Terlecki prof. dr hab. Jan Dzięgielewski dr hab., prof. UMCS Waldemar Paruch dr Jan Parys dr Ludwik Szuba dr Jan Wiśniewski dr inż. Marian Krzaklewski dr Jarosław Wąsowicz prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec ks. prof. dr hab. Józef Dębiński dr hab. Jarosław Macała ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dr Dariusz Rogut dr Danuta Bogdan dr Izabela Bogdan prof. UJK, dr hab. Arkadiusz Adamczyk prof. KUL dr hab. Grzegorz Górski prof. dr hab. Mariusz Wołos prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski prof. dr hab. Krzysztof Dybciak dr Jacek Krzysztof Danel Czesława Bednarczyk Małgorzata Janiec dr Sylwia Galij-Skarbińska dr Michał Białkowski prof. UKSW, dr hab. Waldemar Gliński dr Wojciech Sławiński prof. dr hab. Mirosław L. Wyszyński dr Dariusz Fabisz dr Paweł Ziętara dr hab., prof. SWPS Sybilla Bidwell dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski mgr inż. Elżbieta Guzikowska-Konopińska Ryszard Bocian Jan Prucnal Helena Brożek Jan Brożek Zygmunt Korus prof. Krzysztof Pawlikowski Kazimierz Maciejewski Krzysztof Ciechanowski Marek Chrapan Stefan Sokołowski dr hab., prof. IH PAN Przemysław Olstowski Zbigniew Ryba prof. dr hab. Edward Czapiewski prof. dr hab. Mateusz Goliński dr hab., prof. PW Bogusław Kopka dr hab., prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska mgr Hanna Nowakowska Ela Serafin Adam Kukla Adam Socha Jacek Adamas Katarzyna Adamas Marcel Adamas Piotr Jędrzejczak Wojciech Marchewczyk Krzysztof Bzdyl (w imieniu środowiska krakowskiej KPN) Józef Wieczorek dr Ireneusz St. Bruski Barbara Kondzielewska Zygmunt Dyka Grażyna Dyka Jadwiga Świerzbińska Tadeusz Świerzbiński Michał Kuc Romana Obrocka dr Jerzy Lackowski prof. dr hab. Teresa Kulak dr hab., prof. UWM Selim Chazbijewicz.
więcej »
Opublikowano 27-08-2014 21:55
     Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie musi jej podpisać (pracodawca nie może go do tego zmusić), ale brak zgody pracownika na zawarcie takiej umowy – jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, tzn. że np. nie zakazuje pracownikowi podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej – może spowodować wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 kp) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 kp)
(wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r., I PK 411/02).
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|144|145|146
następna »