aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Poniedziałek, 02 maja 2016
Imieniny: Longiny, Toli, Zygmunta
Opublikowano 19-01-2016 08:51
Image and video hosting by TinyPic
Trochę nietypowo, bo w poniedziałek obradował Zarząd Regionu. Tym razem miejscem obrad był pałac w Kobylnikach, dokąd związkowcy zjechali się na zaproszenie komisji zakładowej i Zarządu Spółki KOM-ROL w Kobylnikach (koło Kruszwicy). Cała sesja była podzielona na dwie części: roboczą i konferencyjną. 
   Ta pierwsza zaczęła się od wystąpienia Edmunda Szymborskiego, który w imieniu Straży Grobu ks. Jerzego Popiełuszki wręczył przewodniczącemu ZR Jackowi Żurawskiemu medal Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej. Stało się to w uznaniu zasług w szerzeniu idei kultu ks. Jerzego i wspierania Straży przy grobie kapelana. Żurawski przyjmując odznaczenie zaznaczył, że traktuje je, jako wyróżnienie dla całego Regionu NSZZ"S", któremu przewodniczy.
   Następnie wysłuchano sprawozdania z prac Prezydium za okres od ostatniego posiedzenia ZR. Złożył je sekretarz mówiąc głównie o sprawach wewnętrznych i administracyjnych, oraz o skandalicznej sprawie w inowrocławskim sanatorium "Pod Tężniami" (tak, tak - tym samym, gdzie dwa lata temu toczyła się głośna sprawa o mobbing i gdzie wciąż urzęduje ten sam dyrektor). Tam, podsuwa się pracownikom do podpisu oświadczenia, że w momencie, gdy dyrektor Skowroński rozpoczął walkę o wyrzucenie związkowców z Sanatorium, takich związków (komisji zakładowej NSZZ"S")... nie było. To jest mu potrzebne w procesie sądowym, jaki toczy z byłym przewodniczącym kz "S" w Sanatorium "Pod Tężniami". Sprawa jedynie z pozoru jest komiczna i absurdalna, bo części pracowników wcale nie jest do śmiechu. O wszystkim już powiadomiliśmy stosowne służby ochrony pracy i sami także jedsteśmy zdecydowani do energicznego wsparcia pracowników.
    W Toruńskiej Geofizyce, pomimo zmiany prezesa nadal są kontynuowane zwolnienia pracowników. W obliczu taniejących surowców; zwłaszcza ropy i gazu kurczą się środki dla firm poszukujących nowych złóż.
   Wypowiadali się przedstawiciele związku z innych firm i z ich relacji wynika, iż bardzo palących problemów pracowniczych nie ma w regionie, natomiast w wielu firmach dialog z zarządami jest mało konstruktywny. Objawia się to głównie przewlekaniem negocjacji, unikania negocjacji, próbami wprowadzania w błąd co do faktycznego stanu ekonomicznego firmy. 
   Zarząd Regionu podjął uchwałę o zarejestrowaniu nowej komisji zakładowej. Powstała ona w Rypinie, w zakładzie branży komunalnej.
 
więcej »
Opublikowano 12-01-2016 18:21
Image and video hosting by TinyPic
(...) To wtedy część związkowych oficerów z otoczenia Wałęsy już poznała smak bycia politykiem. W związku czekała ich trudna robota, za byle jakie pieniądze; użeranie się ze zdenerwowanymi działaczami, bieganie po sądach w sprawie Kowalskiego, walka o premię dla Malinowskiego, uczestnictwo w często jałowych zebraniach, coraz trudniejsze negocjacje z pracodawcami, żmudne wypracowywanie porozumień, za które nikt nie bąknie nawet – dziękuję itd... W polityce wystarczy dobrze, przekonywująco gadać albo być w grupie na fali, np. z Mirem, Zbychem, Grzechem. W związku z gadania musi coś wynikać, bo inaczej szybko cię rozliczą. Kiedy Borusewicz przeszedł do polityki, jakiś dziennikarz zapytał go, jaką teraz widzi zasadniczą różnicę w swojej pracy. Ten, po krótkim namyśle odparł – „Taką, że w związku stale na mnie ktoś krzyczał i coś chciał”...
Cały artykuł w zakładce z lewej albo kliknij ten link -www.solidarnosc.torun.pl/128,kiedy-pierwszy-raz-nie-posluchalismy-walesy.html
więcej »
Opublikowano 07-01-2016 21:56
Image and video hosting by TinyPic
   Odwiedzał nasz Region wielokrotnie, zna go bardzo dobrze, ma wśród nas wielu dobrych znajomych - Jerzy Kłosiński - były naczelny redaktor Tygodnika Solidarność jest od niedawna członkiem Zarządu Polskiego Radia.
Polskie Radio ma od ubiegłego piątku nowy, trzyosobowy zarząd. Oprócz Barbary Stanisławczyk, w jego skład weszli Jerzy Kłosiński i Marcin Palade. Nowych członków zarządu powołał minister skarbu Dawid Jackiewicz, na podstawie tzw. małej ustawy medialnej, która w piątek weszła w życie. Na jej mocy wygasły kadencje dotychczasowych zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
    Jerzy Kłosiński jest związany z dziennikarstwem od czasów opozycji antykomunistycznej. W 1981 pracował w redakcji solidarnościowej "Niezależności", a w latach 1983-1988 w "CDN - Głos Wolnego Robotnika". W 1991 dołączył do redakcji "Tygodnika Solidarność", gdzie trzy lata później awansował na wicenaczelnego, a od 2002 do ubiegłego roku był redaktorem naczelnym Tygodnika.
Nasze gratulacje!
Fot. Jerzy Kłosiński (w środku) podczas posiedzenia Zarządu Regionu w dniu 6 listopada 2015.
więcej »
Opublikowano 06-01-2016 19:28
Image and video hosting by TinyPic
   Solidarność” oczekuje uwzględnienia stażu. „Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. 
   Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. - Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii. W dalszej części podkreślono potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego, szczególnie poprzez zwiększanie przychodów systemu. Chodzi tu m.in. coraz powszechniejsze zaniżanie składek poprzez świadczenie pracy w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, upowszechnianie się tzw. elastycznych form zatrudnienia, zaniżanie przez pracodawców oficjalnych wynagrodzeń czy zatrudnienie na czarno.
   Choć opinia wskazuje, że najefektywniejsze, tak dla wysokości przyszłych świadczeń jak i dla sytuacji finansowej systemu, nadal pozostają działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń, gdyż brak równowagi finansowej systemu jest w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac, w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia. „Solidarność” domaga się również rozpoczęcia prac nad założeniami Narodowej Strategii Demograficznej, dalszych zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”, zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie zatrudnienia w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo w opinii zwrócono uwagę na zbyt krótki terminu wejścia w życie projektowanych przepisów.
więcej »
Opublikowano 05-01-2016 09:42
Image and video hosting by TinyPic
     Należał do wybitnych przedstawicieli ruchu ludowego. Początkowo związany ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, w latach 80. ubiegłego wieku aktywnie działał na rzecz powołania i prawnego usankcjonowania niezależnego od władzy związku zawodowego rolników. Zmarł Roman Bartoszcze – ostatni z wielkich działaczy chłopskich na Kujawach.
    Roman Bartoszcze urodził się 9 XII 1946 r. w Jaroszewicach k. Bełżyc. W 1963 r. cała rodzina osiedliła się w położonej pod Inowrocławiem wsi Sławęcin. Roman rozpoczął swoją działalność polityczną w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, jednak jesienią 1980 r. włączył się w prace związane z rozwojem struktur nowej organizacji. Wspólnie z ojcem Michałem i bratem Piotrem związał się z działaczami Chłopskiego Związku Zawodowego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Stanisławem Janiszem i Wojciechem Obernikowiczem, głównymi organizatorami „Solidarności Chłopskiej”. W listopadzie 1980 r. Roman Bartoszcze został sekretarzem Krajowej Rady Porozumiewawczej Chłopskich Niezależnych Związków Zawodowych. Dzięki zaangażowaniu całej rodziny Bartoszcze oraz wielu rolników z okolic Inowrocławia, w krótkim czasie na Kujawach Zachodnich zbudowano silne struktury chłopskiej organizacji. Roman Bartoszcze wszedł w skład Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Chłopska” w Bydgoszczy.    
    Bardzo szybko uzyskał autorytet wśród mieszkańców kujawskiej wsi oraz wsparcie robotniczej „Solidarności”. Już jako lider rolniczego związku w województwie bydgoskim włączył się w prace związane ze zjednoczeniem niezależnego ruchu ludowego. Ambicje personalne działaczy chłopskich długo nie pozwalały na wypracowanie kompromisu, jednak nieprzejednana postawa władz, które odmawiały rolnikom prawa do powołania własnej organizacji, skłoniła członków chłopskich związków zawodowych do podjęcia rozmów. 13 II 1981 r. powołano Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w której znalazł się również Roman Bartoszcze.
Dalszy ciąg artykułu Wojciecha Donery w zakładce po lewej lub kliknij tu www.solidarnosc.torun.pl/127,roman-bartoszcze.html
więcej »
Opublikowano 05-01-2016 09:25
Image and video hosting by TinyPic
   Koniec starego roku i początek nowego przyniósł niestety złą wiadomość o śmierci Romana Bartoszcze - działacza ludowego, związkowca NSZZ "S" RI, mieszkającego i działającego w naszym regionie.
   Przypomnę, iż był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej, także po wprowadzeniu stanu wojennego. Po 1989 roku kilkukrotnie próbował swych sił w działalności politycznej, próbując między innymi przebudować PSL. Różnie mu to wychodziło. Od wielu lat nie uczestniczył aktywnie w polityce, prowadził własne gospodarstwo.
   Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Wojciecha Gonery (za chwilę będzie opublikowany) dotyczącym działalności i życia  tego zasłużonego, nieszablonowego człowieka.
Fot z pogrzebu wykonała Marta Szczęsna
więcej »
Opublikowano 31-12-2015 17:22
Ważne (choć nie wszystkie) wydarzenia z minionego roku. Żyliśmy nimi w Regionie, mimo, że nie wszystkie działy się na naszym terenie. Rok 2015 zaczął się od protestów na Śląsku i my też nimi zaczynamy. Oby rok 2016 przyniósł nam wiele satysfakcji.
więcej »
Opublikowano 27-12-2015 11:36
Image and video hosting by TinyPic
   Ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu (21.12.) skupiło się przede wszystkim na omówieniu sytuacji w niektórych zakładach pracy regionu. Podjęto także uchwałę o przyjęciu nowej komisji zakładowej oraz przyjęto apel o podjęcie prac nad senackim projektem  ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.
   Nastroje w placówkach oświatowych determinuje teraz dyskusja o zapowiedzianej reformie systemu - w tym głównie likwidacja gimnazjów. Zdania liderów związkowych są podzielone. O ile jeszcze niedawno wielu opowiadało się za likwidacją gimnazjów, o tyle teraz słychać głosy, że ich likwidacja może wywołać "szkody w systemie", a do tego przyczynić się do wzrostu bezrobocia wśród nauczycieli. Trudno ustalić jednolite stanowisko w sprawie.
  Co do dużych firm - trudna sytuacja jest w Geofizyce, gdzie związek jest w wyraźnym konflikcie z zarządem, który wydał decyzję o przeprowadzeniu zwolnień pracowniczych.
   Kujawsko- Pomorski Transport Samochodowy poprawił swój stan o tyle, że po raz pierwszy od dawna nie generuje strat, a nawet notuje niewielkie zyski, co wygląda na tendencję dłuższą.
   W inowrocławskiej Sodzie Polskiej Ciech zmienił się przewodniczący komisji zakładowej - teraz jest nim Daniel Sendor i choć już nie ma ostrego konfliktu związanego poprzednio z dziką restrukturyzacją, to jednak między związkiem, a zarządem panuje "szorstki rozejm".
   Podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet komisji zakładowych Regionu kz przy Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych we Włocławku. Ta komisja powstała niedawno.
   Na wniosek Oddziału Inowrocław przyjęto apel o podjęcie prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Kodeks Wyborczy. W skrócie chodzi o przyznanie niektórym dużym miastom statusu miast na prawach powiatu, ponieważ ich dotychczasowe tkwienie w ramach powiatu ziemskiego ewidentnie nie służy rozwojowi tych jednostek.
   Ostatnim, nieoficjalnym punktem posiedzenia było spotkanie przedświąteczne, w którym m.in. uczestniczył biskup toruński Andrzej Suski.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 22-12-2015 22:29
 
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|186|187|188
następna »