aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Środa, 24 08 2016
Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny
Opublikowano 20-04-2016 17:34
Image and video hosting by TinyPic
    20 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jedynym jej laureatem z naszego regionu został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, a w imieniu firmy nagrodę odebrała dyrektor Wiesława Pawłowska (na zdjęciu górnym, obok Pana Prezydenta Dudy). Inowrocławskiemu OSiR Prezydent Rzeczpospolitej przyznał na wniosek NSZZ Solidarność, stąd w uroczystości uczestniczyła delegacja naszego Zarządu Regionu, oraz komisji zakładowej NSZZ"S" przy OSiR w Inowrocławiu (fot niżej).
   Akcję, honorowym patronatem objął Prezydent Andrzej Duda. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli także udział prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
     - Z wielką przyjemnością objąłem patronat honorowy nad kolejną, ósmą już edycją konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Pierwsza edycja, która miała miejsce w 2008 roku, odbywała się pod patronatem Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego – człowieka „Solidarności”, który walczył o wolność zrzeszania się, ale również profesora prawa pracy, który doskonale rozumiał, jak ważne są prawidłowe relacje pracodawca-pracownik. Przede wszystkim, jak istotna jest stabilność zatrudnienia, dająca poczucie bezpieczeństwa i zapewniająca byt rodzinie. Jak ważna jest uczciwa, adekwatna do posiadanych kwalifikacji i zdolności praca, która daje poczucie godności i należnego miejsca w procesie rozwoju kraju. - podkreślił Prezydent Duda zwracając się do obecnych na sali laureatów i gości.
   Jak dodał, zaproponowana przez NSZZ „Solidarność” idea konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” była bliska śp. Lechowi Kaczyńskiemu, "ponieważ zawsze uważał, że siła gospodarki bierze się z ludzkiej pracy i to ona prowadzi do dobrobytu i powiększania majątku narodowego". - Dlatego widział konieczność uporządkowania zasad stosunków pracy i przestrzegania ich przez pracodawców - mówił Prezydent. Zaznaczył, że zdecydował się na dzisiejsze spotkanie w celu podkreślenia roli i znaczenia pozytywnych, nowoczesnych relacji pracodawca-pracownik w budowaniu kapitału firm, urzędów i instytucji, które "tym samym przyczyniają się do budowy dobrobytu kraju". Prezydent zaznaczył również, że olbrzymią rolę w kształtowaniu nowoczesnych relacji pracodawca-pracownik odgrywa dialog społeczny. Prezydent Andrzej Duda podziękował związkowi zawodowemu „Solidarność”, który zainicjował akcję konkursu i przyznawania nagrody - jako jedynej, do której nominują sami pracownicy. - Jest to zatem nagroda zgodna z duchem solidarności. Dziękuję Państwu za ideę i konsekwencję w promowaniu dobrych praktyk współpracy i nagradzania pracodawców za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Raz jeszcze wszystkim Państwu serdecznie gratuluję! - powiedział Prezydent.
    Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” została zainicjowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim lub też w Belwederze. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Wkrótce relacja filmowa.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 19-04-2016 20:51
Image and video hosting by TinyPic
   Sąd w Lubinie podjął decyzję w sprawie Marty S., pracownicy agencji reklamy Project z Torunia. Chodziło o zamieszczenie w reklamie wódki Żytniej zdjęcia z wydarzeń lubińskich w 1982 roku. Kobieta ma zapłacić 15 tys. zł zadośćuczynienia jednej z osób przedstawionych na fotografii. Sąd warunkowo umorzył sprawę wykorzystania tego zdjęcia.
   Cała sprawa zaczęła się w sierpniu ub. roku. Wówczas  na oficjalnym profilu producenta wódki Żytnia Extra (produkowanej przez Polmos Bielsko-Biała) opublikowano czarno-białą fotografię, na której uchwycono grupę mężczyzn, niosących rannego. Podpis sugerował, że na zdjęciu widać efekty wieczoru kawalerskiego. Fotografia w rzeczywistości przedstawia jedną z ofiar stanu wojennego. Sytuacja przedstawiona na zdjęciu to tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Lubinie. Grupa mężczyzn niesie śmiertelnie rannego Michała Adamowicza. 21 sierpnia 1982 roku w Lubinie w wyniku działań milicji i ZOMO od kul zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Właściciele marki natychmiast usunęli grafikę z profilu na Facebooku i przeprosili za publikację. Ponadto Polmos Bielsko-Biała zerwała umowę z agencją Projekt. W grudniu Marta S. usłyszała zarzut prokuratorski - prokuratura z Legnicy uznała, że zamieszczenie zdjęcia w takiej formie i w takim celu (promocja wódki) może zniesławiać obecne na nim osoby. Jak przypomina portal wirtualnemedia.pl, kobiecie postawiono zarzut pomówienia, tłumacząc, że grafika ukazywała przedstawionych na zdjęciu mężczyzn w negatywnym kontekście - sugerowała, że byli pijani.
   Zadośćuczynienie otrzyma tylko jeden z widocznych na zdjęciu mężczyzn. Jak wyjaśnia prokuratura, bo zidentyfikowano trzech z nich, z których dwóch już nie żyje. Autor zdjęcia, Krzysztof Raczkowiak osobno dochodzi swoich praw w sądzie. Wcześniej swoje oburzenie sprawą wyraził NSZZ "Solidarność" oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Fot u góry - to słynne, dramatyczne zdjęcie autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka wykorzystano w reklamie wódki. No i co trzeba mieć w głowie?
więcej »
Opublikowano 17-04-2016 21:33
Image and video hosting by TinyPic
Wynagrodzenie za pracę stanowi istotny element każdej umowy o pracę i może być zmienione wyłącznie na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem zmieniającym. Dlatego tak ważne jest ustalanie tej kwestii w sposób optymalny dla pracodawcy i pracownika. W ebooku znajdziesz wyjaśnienie , jakie są podstawowe zasady ustalania wynagrodzenia, jaki system wynagradzania wybrać oraz jakie dodatki do wynagrodzenia należy wypłacać pracownikom obligatoryjnie.
Tematyka ebooka: RÓWNE TRAKTOWANIE I ZAKAZ DYSKRYMINACJI
WYNAGRODZENIE MINIMALNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ
DODATEK ZA GODZINY NADLICZBOWE
DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ
DODATEK WYRÓWNAWCZY
OBOWIĄZKOWE EKWIWALENTY
Pobierz bezpłatnie - lp-wip.pl/wynagrodzenia-i-dodatki
więcej »
Opublikowano 17-04-2016 21:20
Image and video hosting by TinyPic
Podczas ostatnich obrad Zarządu Regionu podjęto m.in uchwałę o zarejestrowaniu kolejnej nowej komisji zakładowej. Tym razem postanowili taką założyć pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.
Miło nam powitać w związkowym gronie, a przy okazji zwracamy uwagę na ciekawą stronę tej jakże pożytecznej placówki - www.biblioteka.wloclawek.pl/
więcej »
Opublikowano 13-04-2016 20:30
Image and video hosting by TinyPic
   Wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa odciąży finansowo gminy - Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej rozpoczął zbieranie podpisów pod projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst. Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
   Komitet zbiera podpisy pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy. Inicjatywa dotyczy wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie - gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.
   Oczywiście samorządy nadal będą otrzymywać subwencję na realizację pozostałych zadań oświatowych, a ich kompetencje w zakresie kształtowania wynagrodzeń nauczycieli nie ulegną zmianie. Wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa odciąży finansowo gminy, a dostęp do publicznej szkoły nie będzie już zależał od zamożności organu prowadzącego, czyli samorządu.
  Oświatowe związki zawodowe zauważyły, że obecny system finansowania oświaty zbyt często prowadzi do przekazywania publicznych, samorządowych szkół w ręce fundacji i stowarzyszeń. W ten sposób dokonuje się prywatyzacja szkół, a nauczyciele tracą uprawnienia wynikające z Karty.  Inicjatywa ustawodawcza nowelizuje ustawę o dochodach JST, ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Karta Nauczyciela, lecz przede wszystkim przywraca odpowiedzialność państwa za kadry kształcące Polaków.
Aby sprawa trafiła do Sejmu ustawę powinno poprzeć swoimi podpisami co najmniej 100 tys. osób. Podpisy zbierane będą do 8 czerwca.
Ifo wg. PAP
więcej »
Opublikowano 11-04-2016 08:56
Image and video hosting by TinyPic
W piątek 8 kwietnia obradowali członkowie Zarządu Regionu. Tym razem głównym tematem obrad była sytuacja związkowców w regionalnych zakładach pracy. Według relacji - jedyną firmą, gdzie trwa spór zbiorowy jest toruńska Geofizyka. W kilku firmach działania związku wywołały podwyżki wynagrodzeń, lub ich dodatków, choć zazwyczaj ich wysokość średnio satysfakcjonuje pracowników. Zauważono tez ciekawe (jedynie z socjologicznego punktu widzenia) zjawisko, że pracownicy - pomimo spełnienia wszystkich warunków - nie awansują, gdyż ... nie ma pieniędzy na przeszeregowania (awans- wyższa grupa- wyższy zarobek). Tak jest m.in. w Państwowej Straży Pożarnej, choć przedstawiciele firm przemysłowych też wspominają o podobnych kłopotach, z tym, że jak stwierdził szef jednej z największych organizacji związkowych Włocławka, tam awanse są, tyle, że pracownika utrzymuje się w dolnej strefie stawki grupy zaszeregowania.
   W dalszej części obrad podjęto kilka uchwał, w tym o zarejestrowaniu nowej komisji zakładowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku - serdeczni8e witamy wśród związkowej braci!
Rozpatrzono też odwołanie związkowca od decyzji komisji zakładowej o wykluczeniu go z NSZZ"Solidarność". Po wysłuchaniu stanowiska i argumentów przedstawiciela komisji zakładowej, a także po wystąpieniu wykluczonego związkowca - Zarząd Regionu, minimalną większością głosów unieważnił decyzję komisji zakładowej.
Fot. Przerwy w obradach są zawsze okazją do nieoficjalnej wymiany poglądów...    
więcej »
Opublikowano 06-04-2016 21:28
Image and video hosting by TinyPic
Jedna z toruńskich firm branży motoryzacyjnej zaproponowała ciekawą akcję. Otóż jest gotowa udzielić członkom związku, tym którzy okażą specjalną ulotkę (o czym za chwilę) 20 procentowego rabatu na usługę wymiany opon, a ponadto od każdej transakcji przekaże umówioną kwotę na cel dobroczynny.
Przedstawiciel firmy przekazał Zarządowi Regionu pewną ilość specjalnych ulotek uprawniających do 20% rabatu w usłudze i każdy z członków związku może ją otrzymać. Tak więc jeżeli do tej pory nie wymieniliście opon w swoim samochodzie, w sekretariacie ZR możecie otrzymać kupon rabatowy.
Firma jest toruńska i działa tylko na terenie tego miasta.
więcej »
Opublikowano 05-04-2016 09:04
Image and video hosting by TinyPic
   4 kwietnia - jak co tydzień - obradowało Prezydium ZR. Tematem były przygotowania do najbliższego zebrania Zarządu Regionu, a także do rozmaitych przedsięwzięć w nadchodzących dniach, a tych będzie sporo.Z najważniejszych  - 20 kwietnia wyjazd do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej i udział w uroczystościach nadania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikowi, który na wniosek związku otrzymała dyrekcja OSIR Inowrocław.
   24 kwietnia pielgrzymka NSZZ"S: do sanktuarium w Licheniu, natomiast 22-23 kwietnia ostatnie z serii dużych szkoleń w Kruszwicy. Rozpoczęto też przygotowania do Walnego zebrania Delegatów Regionu, które odbędzie się w Inowrocławiu.
Wszystko wskazuje na to, iż w najbliższych dniach podejmiemy realizację kolejnego programu - częściowo ze środków UE. Tym razem chodzi o tworzenie wśród związkowców i pracodawców jednostek pomocniczych we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej, a także poprawie dialogu. Pod dość "okrągłym" tytułem jest sporo pożytecznych działań, o których będziemy informowali zaraz po ewentualnym podpisaniu umów z partnerami społecznymi..
 
więcej »
Opublikowano 30-03-2016 22:13
Image and video hosting by TinyPic
Wypadki śmiertelne – luty 2016
   * 1. 17 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 21 grudnia 2015 roku ok. godz. 18.15 na autostradzie w okolicach Brna, na terenie Czech uległ pracownik firmy transportowej z miejscowości Mlewiec. Poszkodowany kierując samochodem ciężarowym zasłabł podczas jazdy. Zjechał pojazdem z drogi. Wezwano służby medyczne. Przybyły lekarz stwierdził zgon.
   * 2. 19 lutego 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 19 lutego 2016 roku ok. godz. 07.35 na terenie zakładu branży ogólnobudowlanej w Grudziądzu uległa osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Poszkodowany w trakcie przygotowywania się do pracy, będąc w pomieszczeniu gospodarczym zapalił papierosa. Po chwili zasłabł i osunął się na podłogę. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon na skutek nagłego zatrzymania krążenia krwi.
   *3. 23 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora o wypadku, któremu w dniu 23 lutego 2016 roku ok. godz. 14.20 na terenie stacji kolejowej Inowrocław Towarowy uległ pracownik firmy przewozów kolejowych w Tarnowskich Górach. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, będąc w kabinie lokomotywy elektrycznej ET-22 stracił przytomność. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
 
Wypadki ciężkie – luty 2016.
   *1. 11 lutego 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 lutego 2016 roku ok. godz. 23.30 na terenie zakładu produkcji papieru i tektury w Polednie uległa pracownica zewnętrznej firmy świadczącej usługi podwykonawcze. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego podczas wykonywania manewru cofania najechał na poszkodowaną poruszającą się ciągiem komunikacyjnym. W wyniku zdarzenia pracownica doznała skomplikowanego złamania kości obu nóg i została przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
   * 2. 12 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 11 lutego 2016 roku ok. godz. 14.00 na terenie warsztatu naprawczego uległ pracownik firmy budowlanej w Bydgoszczy. Podczas prac związanych ze zbrojeniem koparki pracownik został uderzony w stopę przez osprzęt maszyny. Po przewiezieniu do szpitala podjęto decyzję o amputacji pourazowej dwóch palców stopy.
   * 3.16 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 11 stycznia 2016 roku ok. godz. 11.30 na terenie hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa drewna w Sępólnie Krajeńskim uległa pracownica zatrudniona na stanowisku pomocnika stolarza. Wykonując pracę związaną z obsługą pilarki do cięcia poprzecznego pracownica zasłabła. Lewa dłoń poszkodowanej przedostała się w strefę niebezpieczną (roboczą), w wyniku czego nastąpił kontakt palców z narzędziem tnącym. Poszkodowana doznała urazu palca serdecznego oraz ran szarpanych palca małego.
   * 4. 16 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w 15 lutego 2016 roku ok. godz.09.00 w terenie leśnym w okolicach miejscowości Lubówiec uległ pracownik firmy usług komunalnych w Skępem. W trakcie porządkowania terenu, podczas przewracania drzewa, znajdujący się w pobliżu pracownik został uderzony gałęzią w głowę. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono pęknięcie kości czaszki.
   * 5. 17 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 lutego 2016 roku ok. godz. 18.45 na terenie hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Toruniu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie. Poszkodowany, używając haka usiłował usunąć włókno, jakie zostało zakleszczone w maszynie. Podczas wykonywania tej czynności nie wyłączył zasilania maszyny. W pewnym momencie część maszyny pochwyciła rękę, co spowodowało urazową amputację części dłoni.
   * 6. 22 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 18 lutego 2016 roku ok. godz. 10.30 na terenie hali produkcyjnej zakładu produkcji wyrobów metalowych w miejscowości Biskupice uległ pracownik zatrudniony na stanowisku mechanika. Pracownik ustawiając prasę mechaniczną mimośrodową doznał urazu zmiażdżenia palca dłoni. Po przewiezieniu do szpitala palec został amputowany.
   * 7. 22 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 12 czerwca 2015 roku ok. godz. 08.30 na terenie hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w miejscowości Otowice uległ pracownik, zatrudniony na stanowisku ślusarza. Poszkodowany ustawiał – zmieniał sterowanie prasy na ręczne i zaczął tłoczenie detalu – „dźwigienki” układając i wyjmując element z przyrządu ręcznie. W pewnym momencie w trakcie wyjmowania elementu z przyrządu nastąpiło samoczynne uruchomienie prasy, co spowodowało zmiażdżenie dwóch palców lewej dłoni.
   * 8. 29 lutego 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 lutego 2016 roku ok. godz. 13.30 na terenie punktu skupu złomu w Rypinie uległ pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika fizycznego – magazyniera. Podczas demontażu (rozbijania) skrzyni biegów przeznaczonej do recyklingu w prawe oko poszkodowanego wbiły się trzy metalowe elementy. Po przewiezieniu do szpitala poddano poszkodowanego operacji usunięcia obcych ciał z gałki ocznej.
 Źródło Państwowa Inspekcja Pracy
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|191|192|193
następna »