aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Sobota, 24 lutego 2018
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Opublikowano 22-11-2017 10:15
     Podczas wczorajszych (21.11) obrad Prezydium Zarządu Regionu rozpatrywano głównie wewnętrzne sprawy związku w Regionie, a także propozycje wynikające z udziału przewodniczącego ZR w zespole doradczym wojewody kujawsko pomorskiego. Chodzi o to, iż jak wynika z podsumowania wojewody nie wszystkie gminy wykonały postanowienia uchwały sejmu o wyeliminowaniu z nazw ulic tych patronów, którzy kojarzą się z systemem komunistycznym. W porozumieniu z lokalnymi środowiskami będziemy mogli zaproponować swoje uwagi, czy kandydatury nowych patronów. Po akceptacji wojewody mogą one być wprowadzone w sposób administracyjny (bez konsultacji i zgody samorządów).
    Prezydium wstępnie rozpatrywało też propozycję swojego udziału w pewnym miesięczniku wydawanym pod egidą i logiem "Solidarności". Warunki podane przez wydawcę określono jako "ciekawe i dobre", choć przed podjęciem ostatecznej decyzji Prezydium będzie potrzebowało bardziej szczegółowych danych, a poza tym akceptacji Zarządu Regionu.
    Ze zgłoszeń napływających do Regionalnej Komisji Wyborczej wynika, iż jeszcze przed końcem tego roku kilkanaście komisji zakładowych w Regionie przeprowadzi u siebie wybory władz na nową kadencję. Tu przypominamy, że zamiar przeprowadzenia wyborów należy bezwzględnie zgłosić do RKW, lub co najmniej do jej przedstawiciela (tacy są we wszystkich Oddziałach i większości Podregionów).
więcej »
Opublikowano 19-11-2017 19:18
hosting
   Do Zarządu Regionu dostajemy wiele sygnałów o odbywających się w tych dniach zebraniach komisji zakładowych. Najczęściej omawianym tematem podczas takich spotkań to ustalanie kwestii związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia; paczki, bony, a może jeszcze coś innego. Temat drugi to już bezpośrednie powiązanie z kończącą się kadencją, czyli wyznaczanie terminu zebrania wyborczego, kwestie sprawozdań, kompletowania dokumentacji.
   W toruńskiej ENERDZE też dotknięto tych tematów, choć najważniejszym były wybory Społecznych Inspektorów Pracy w spółkach objętych działaniem MKZ Energa. Na szczeblu podstawowym już wyłoniono, a przed związkowcami, a właściwie całą załogą wybór głównego SIP firmy. Tam, gdzie startowali kandydaci wspierani przez Solidarność poszło "całkiem nieźle" - jak to ostrożnie ocenił przewodniczący MKZ energetyków Józef Adamczewski. W praktyce niemal 90 % kandydatów NSZZ"S" zostało wybranych.
   ENERGA jest w trakcie negocjowania nowej "umowy społecznej" (poprzednia już się skończyła) i jak na razie nasi związkowcy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do tego, co proponuje strona pracodawcy. Jedną z największych trudności sprawia wyegzekwowanie jednakowych standardów dla pracowników w tych samych grupach zawodowych, lecz pracujących w różnych regionach (np. monter w Gdańsku ma większe wynagrodzenie, niż monter w Toruniu). Trudno też negocjuje się gwarancje zatrudnienia, co jak na dzisiejsze warunki rynku pracy  trochę zaskakuje.
Fot. "Szklana pułapka" tak pracownicy nazywają budynek Zarządu Energi w Gdańsku
więcej »
Opublikowano 14-11-2017 20:42
hosting
       Złożony przez PiS w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewiduje wprowadzenie od wyborów w 2018 roku zasady dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uelastycznienie terminu wyborów samorządowych oraz zmianę sposobu wybierania PKW. Autorzy projektu argumentowali, że uwzględniając stanowiska prezydenta, opozycji i samorządowców, wprowadzają zasadę ograniczenia do dwóch kadencji włodarzy miast i wsi dopiero od 2018 roku.
     Zodnie z projektem wybory do rad gmin mają być proporcjonalne. W gminach do 20 tys. mieszkańców nie obowiązywałby próg wyborczy. W wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych ma być od 3 do 7 radnych. Kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta będzie mógł się ubiegać o mandat radnego w swojej gminie, ale nie będzie mógł kandydować do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.
     Organizacja wyborów ma przejść całkowicie w ręce Państwowej Komisji Wyborczej. "Nie może być tak, że gmina, wójt, burmistrz, czy prezydent, który zazwyczaj jednocześnie ubiega się o kolejną kadencję, jednocześnie organizuje wybory" - tłumaczył poseł PiS Łukasz Schreiber. Reforma Państwowej Komisji Wyborczej zakłada wybór siedmiu jej członków przez Sejm, przy czym największy klub parlamentarny wskazywałby trzech. Po jednym wskazałyby Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Do PKW będą mogły zostać zgłoszone osoby spełniające wymagania do pełnienia stanowiska sędziego. Byliby oni wybierani przez parlament proporcjonalnie do liczebności klubów parlamentarnych, po uprzednim wskazaniu przez kluby. Zgodnie z projektem, obecna kadencja PKW wygasłaby wraz z końcem kadencji Sejmu, a wyboru nowej Komisji dokonaliby posłowie kolejnej kadencji. Inna z zaproponowanych zmian w prawie wyborczym umożliwi odejście od sztywnego terminu zarządzania wyborów samorządowych. Z obecnych przepisów wynika, że przyszłoroczne wybory mogą się odbyć tylko w jednym terminie - 11 listopada. W tym samym terminie przypadną obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Ponadto - zgodnie z propozycją prezydenta Andrzeja Dudy - 11 listopada miałoby się odbyć postulowane przez niego referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji. Zgodnie z propozycjami PiS pierwszy możliwy termin wyborów samorządowych przypadałby ok. 20 października 2018 roku.
Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny
więcej »
Opublikowano 12-11-2017 20:14
SPIS DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W ZWIĄZKU:
hostingSTATUT NSZZ "Solidarność"
Warunki pełnienia funkcji związkowych zawarte w §47 Statutu NSZZ "Solidarność".pdf
Ordynacja wyborcza 2017 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity).pdf
UCHWAŁA KK nr 15/17 ws. rozszerzenia składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.pdf UCHWAŁA KK nr 6/17 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022.pdf
UCHWAŁA KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022.pdf
UCHWAŁA KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych.pdf
UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/czlonków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13.pdf
UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku.pdf
UCHWAŁA KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr 10/07 oraz 10/13.pdf
     Przypominamy, że wyborów w komisjach zakładowych należy dokonać do dnia 31 marca 2018 roku. Chęć ich przeprowadzenia trzeba zgłosić przedstawicielowi Regionalnej Komisji Wyborczej. Przebieg wyborów musi mieć swoją dokumentację, a potrzebne do tego wzory i szablony znajdziesz tu - www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/ordynacja-wyborcza/uchwaly-dot-wyborow-w-zwiazku
więcej »
Opublikowano 09-11-2017 21:40
  hosting  Po wprowadzeniu stanu wojennego NSZZ „Solidarność” zeszła do podziemia. Tak było również w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil” w Grudziądzu. Pod koniec 1988r, działacz podziemia Edward Marks utworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” i rozpoczął starania o ... rejestrację. Jeszcze wtedy wymagało to sporo odwagi i determinacji, ale 2 maja 1989r udało się, po czym „Solidarność” w „Stomilu” rozpoczęła ponownie legalną działalność, przyjmując na siebie wiele trudnych zadań.    
    Niestety pogarszała się ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Kierownictwo zakładu nie radziło sobie z wyzwaniami, a pracownicy zarabiali coraz mniej, pogarszały się warunki pracy, wzrastało niezadowolenie. W końcu 3 sierpnia 1989 roku robotnicy pracujący na oddziale powlekania tkanin ogłosili strajk okupacyjny, do którego w ciągu kilku godzin przyłączyła się cała załoga firmy. Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przekształcono w Komitet Strajkowy. Opracowano postulaty, omówiono sposoby postępowania i prowadzenia strajku, wytypowano osoby do rozmów. Zdecydowana większość pracowników nie opuściła terenu zakładu, co świadczyło o potężnej determinacji, gdyż trzeba wiedzieć, że z około 4,5 tysięcznej załogi „Stomilu” niemal 80 procent stanowiły kobiety (żony, matki, obarczone licznymi obowiązkami domowymi). Rozmowy strajkujących z dyrekcją firmy przeciągały się i wkrótce było jasne, że najbliższą niedzielę wszyscy spędzą w zakładzie. Wówczas to postanowiono, iż 6 sierpnia na terenie „Stomilu” zostanie ustawiony krzyż, oraz ołtarz, przy którym kapłan z Kościoła Młodzieżowego odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strajkujących. 
   Dwa dni później 8 sierpnia 1989 roku zakończono jedyny w Grudziądzu strajk okupacyjny. Życzeniem członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” było, aby krzyż pozostał na terenie firmy jako pamiątka tamtych gorących sierpniowych dni 1989 roku. Tak się stało. Tymczasem niekontrolowany napływ do kraju obuwia tkaninowo -gumowego lub PCW – spowodował dramatyczny spadek produkcji w G.Z.P.Gum. "Stomil". W połowie lat 1990- tych zaszła więc konieczność restrukturyzacji (zwolnień pracowniczych) i podziale zakładu na spółki. Liczba członków "Solidarności" skurczyła się dramatycznie, powoli zapominano o krzyżu, który niekonserwowany zaczynał niszczeć i pochylał się.
Wprowadzone zmiany organizacyjne nie pomogły jednakże na długo i kolejno do 1999 r. upadły spółki, a w końcu 23.10.2001 r. została ogłoszona upadłość G.Z.P.Gum. "Stomil" S.A. Kilka miesięcy po tym krzyż pochylił się jeszcze bardziej i odpadło z niego ramię... Trzeba było go rozebrać, usunąć. Uczyniło to dwóch robotników. Wokół było pusto, cicho, żadne maszyny nie pracowały. Robotnicy mieli w kieszeni kwity z wypowiedzeniem umowy o pracę...
więcej »
Opublikowano 09-11-2017 16:53
hosting
   Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w Inowrocławiu odbyła się skromna uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego biura Oddziału Inowrocław. Tego dnia do siedziby przybyła także pani poseł Ewa Kozanecka (PiS) oraz prawie wszyscy szefowie komisji zakładowych. Liczna była delegacja włocławian, a także Prezydium Zarządu Regionu. Po poświęceniu pomieszczeń przez księdza Leszka Kaczmarka z Inowrocławia i krótkich, okolicznościowych wystąpieniach  gości, od razu udostępniono biuro do jego normalnych funkcji. Warto dodać, że przy ul. Królowej Jadwigi 42 nasz lokal sąsiaduje z biurem poselskim poseł Ewy Kozaneckiej (PiS).
hosting
więcej »
Opublikowano 07-11-2017 20:54
hosting
     Dziś (7.11), we włocławskiej siedzibie  odbyło się zebranie przewodniczących komisji zakładowych Oddziału Włocławek. Prowadził je Janusz Dębczyński, a wśród najważniejszych tematów znalazły się: rozpoczęcie kampanii wyborczej w związku, informacje o pracach Komisji Krajowej i Zarządu Regionu, drobniejsze sprawy wewnętrzne.
    Janusz Dębczyński przypomniał, iż właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza (od 1 listopada do 31 marca przyszłego roku) na szczeblu podstawowym i w związku z tym poinformował o podstawowych zasadach ordynacji wyborczej i innych związanych z tym wewnętrznych przepisów. Sławomir Szablewski rozprowadził wśród zebranych druki ankiet czemu towarzyszyła dyskusja o konieczności zweryfikowania danych z niektórych komisji zakładowych, gdyż te czasem są dalece nieaktualne. Przestrzeżono przed zdarzającymi się w przeszłości przypadkami zawyżania liczby członków zakładowego związku (co pozwalało np. na samodzielny wybór delegata; obecny klucz - jeden delegat na każde 70 członków kz). Teraz może się zdarzyć, iż w przypadkach wątpliwych Regionalna Komisja Rewizyjna może zweryfikować np. na podstawie wysokości odprowadzanych składek.
     Zebrani dyskutowali też o pojawiających się w przestrzeni publicznej niepokojących wiadomościach na temat niekorzystnych dla pracowników projektach nowelizacji prawa pracy (choćby propozycji niepłatnego urlopu na żądanie). Przypomniano też, że o ile w 1980 roku związkowcy strajkowali o wolne od pracy soboty, to pewnie do głowy wówczas nikomu nie przyszło, że za ponad 30 lat przyjdzie walczyć o ... wolne niedziele.
hosting
więcej »
Opublikowano 06-11-2017 20:32
hosting
     Zdaniem WSA w Warszawie, projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych nie podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe w trybie przepisów ustawy o związkach zawodowych.
     Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2017 r. (sygn. II SA/Wa 2143/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wojewody Mazowieckiego na uchwałę rady gminy w przedmiocie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
     Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym. Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych. W związku z upływem 30-dniowego terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego i jednoczesnym stwierdzeniem nieprawidłowości w procedurze podjęcia ww. uchwały, Wojewoda Mazowiecki skierował do WSA w Warszawie skargę na tę uchwałę zarzucając istotne naruszenie przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem Wojewody projekt uchwały nie przeszedł procedury przewidzianej w ww. przepisie. Zgodnie z treścią ust. 1 tego przepisu, „Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o Radzie Dialogu Społecznego", ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy”. Ustęp 2 stanowi natomiast, że „Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny.
Cały art tu - prawodlasamorzadu.pl/2017-10-30-opiniowanie-przez-zwiazki-zawodowe-projektow-aktow-prawnych-w-zakresie-wspolnej-obslugi
więcej »
Opublikowano 02-11-2017 18:20
     Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Oddział Inowrocław uprzejmie informuje o zmianie adresu siedziby Związku. Z dotychczas zajmowanych pomieszczeń przy ul. Świętego Mikołaja 25 w Inowrocławiu siedziba Związku została przeniesiona na ul. Królowej Jadwigi 42 w Inowrocławiu.
   Oficjalne otwarcie i poświęcenie siedziby odbędzie się w dniu 6 listopada.
 
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|222|223|224
następna »