aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 20 lipca 2017
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Opublikowano 06-04-2017 21:51
 
hosting
więcej »
Opublikowano 05-04-2017 21:36
hosting
   Szanowni Państwo, zapraszamy w czwartek (6 kwietnia 2017 r.) o godz. 18:00 do kościoła pw. św. Antoniego w Toruniu na Mszę Świętą z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem, a po Mszy św. na spotkanie autorskie dotyczące jego najnowszej książki pt. „Inka”.
   Książka zawiera ponad dwadzieścia świadectw osób związanych z historią Danuty Siedzikówny. Wśród autorów znaleźli się pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, m.in: prof. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Piotr Niwiński, prof. Wojciech Polak, Tadeusz Płużański, Leszek Żebrowski czy ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB Ks dr. Jarosław Wąsowicz – salezjanin, duszpasterz kibiców, członek Federacji Młodzieży Walczącej. Autor książek o tematyce historycznej i społecznej. Organizator ogólnopolskiej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, a także pomysłodawca akcji „Serce dla Inki”.
W trakcie spotkania prowadzona będzie sprzedaż książki.
więcej »
Opublikowano 04-04-2017 21:56
hosting
    12,6 proc. - tyle wyniosła pod koniec stycznia 2017 stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim - podał Główny Urząd Statystyczny. Gorzej w Polsce wypada tylko jeden region. W porównaniu do grudnia bezrobocie w woj. kujawsko-pomorskim wzrosło (na koniec roku wynosiło 12,1 proc). Tylko w jednym województwie w Polsce (warmińsko-mazurskie) jest wyższy poziom bezrobocia - 14,8 proc. Przed nami plasują się, m.in., Podkarpacie z wynikiem 11,9 proc. i woj. podlaskie (10,7).
   Daleko nam do regionów z najniższym bezrobociem. Na przykład na Dolnym Śląsku wynosi ono tylko 7,6 proc., w Małopolsce 6,9 a w Wielkopolsce 5,2 proc. Wynik dla całego kraju to 8,6 proc. O ile w Bydgoszczy stopa bezrobocia nie wygląda jeszcze tak tragicznie (w mieście 5 proc., w powiecie bydgoskim 8,4 proc.), to w pozostałych częściach województwa jest już nieciekawie. W powiecie toruńskim bezrobocie zanotowano na poziomie 14,7 proc., w Grudziądzu - 13,9 proc., we Włocławku 16,2 proc. (a w powiecie włocławskim 22,6 proc.!).
Stopa bezrobocia w procentach: powiat bydgoski - 8,4, toruński- 14,7, m. Bydgoszcz - 5,0, m. Toruń - 6,3  brodnicki - 10,4, chełmiński - 16,5, golubsko-dobrzyński - 14,7, grudziądzki - 17,2, rypiński -14,7, wąbrzeski - 16,9, m. Grudziądz  -13,9,  aleksandrowski 17,5, lipnowski - 21,6, radziejowski - 21,1, włocławski - 22,6 m, Włocławek - 16,2 , inowrocławski -17,6
więcej »
Opublikowano 02-04-2017 21:48
hosting
Wypadki śmiertelne – luty 2017
1. 06 lutego 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 04 lutego 2017 roku ok. godz. 06.30 uległ pracownik zakładu wytwarzającego i zaopatrującego w ciepło i gorącą wodę, w Chełmnie. Wypadek miał miejsce w oddziale firmy w miejscowości Grupa. Pracownik, zatrudniony na stanowisku palacza został znaleziony nieprzytomny w pomieszczeniu kotłowni. Przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon pracownika.
2. 24 lutego 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w tym dniu ok. godz. 15.00 na terenie zakładu branży chemicznej w Janikowie, uległa osoba wykonująca pracę zarobkową. Poszkodowany, podczas spawania elementów kolumny karbonizacyjnej znajdował się na drabinie aluminiowej opartej o metalowy szalunek. Przewód zasilający spawarkę napięciem 230V został ułożony na mokrej betonowej posadzce, bez zabezpieczenia przed możliwością uszkodzenia izolacji. Wskutek przerwania izolacji podstawowej przewodu zasilającego pojawił się prąd na metalowej konstrukcji i doszło do porażenia osoby, powodując jej śmierć.
3. 24 lutego 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 lutego 2017 roku ok. godz. 12.00 na budowie w Bydgoszczy, uległ pracownik zakładu branży instalatorskiej sieci wodno – kanalizacyjnej z Bydgoszczy. Około południa poszkodowany stracił przytomność. Wezwano karetkę pogotowia ratunkowego. Lekarz zdecydował o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala, gdzie ok. godz. 15.30. nastąpił zgon.
 
Wypadki ciężkie – luty 2017
1. 17 lutego 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w tym dniu ok. godz. 07.00 na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w Brodnicy, uległ pracownik obsługujący wtryskarkę. W trakcie pracy poszkodowany włożył dłoń pomiędzy elementy zespołu zamykania i otwierania formy, co doprowadziło do zmiażdżenia dłoni.
2. 20 lutego 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 09 stycznia 2017 roku ok. godz. 13.30 na terenie zakładu produkcji wyrobów z drewna w Chełmnie, uległ pracownik zatrudniony na stanowisku stolarza. Poszkodowany obsługiwał pilarkę tarczową. Po zakończeniu cięcia listwy, odkładając element został uderzony w oko drewnianym klockiem, który został odrzucony przez ostrze piły.
3. 21 lutego 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 20 lutego 2017 roku ok. godz. 16.25 na terenie zakładu produkcji mebli w Lubrańcu, uległ pracownik zatrudniony na stanowisku stolarza. Poszkodowany sięgając ze stołu pilarki formatowej przycięty fragment płyty, dotknął obracające się narzędzie tnące. W wyniku tego zdarzenia nastąpiło zranienie palców prawej dłoni.
4. 23 lutego 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w tym dniu ok. godz. 11.25 na terenie budowy w Toruniu, uległ pracownik - kierowca firmy transportowej z Poznania. Podczas rozładunku cegieł kierowca stał obok naczepy. W pewnym momencie został potrącony przez ładowarkę samobieżną. W wyniku uderzenia doznał urazów wewnętrznych i został przewieziony do szpitala.
5. 27 lutego 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w tym dniu ok. godz. 06.20, uległ pracownik zakładu produkcji wyrobów metalowych w Rypinie. Poszkodowany został znaleziony w pomieszczeniu magazynu wysokiego składowania, w chwili gdy próbował się podnieść z posadzki. Pracownik nie pamiętał co się stało. Stwierdził, że stracił przytomność oraz boli go miednica i nogi. Po badaniach stwierdzono złamanie miednicy i kości prawego uda.
więcej »
Opublikowano 31-03-2017 06:55
    KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” czwartek, 23 marca 2017
   NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br., ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nadal jest w trakcie negocjacji z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku. W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie popiera zapowiadanego na 31 marca br. protestu. NSZZ „Solidarność” ma inne postulaty i prowadzi negocjacje z rządem RP na temat podwyżek płac w oświacie i statusu zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
   Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby ze szkół objętych strajkiem, które nie przystąpią do niego, nie mogą mieć potrąconego wynagrodzenia za dzień 31 marca br. W listopadzie ub. roku podczas pierwszego spotkania Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło ustalono, że po pierwszym kwartale 2017 r. rząd RP przedstawi drogę dojścia do wyższych płac w oświacie. Prezydium KSOiW oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia korzystnych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Kończą się prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Podczas prac grup roboczych przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgłosili szereg korzystnych propozycji w sprawie wynagrodzeń, warunków pracy itd. Z krytyką naszego Związku spotkały się propozycje MEN, np. wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego lub powiązania oceny pracy nauczycieli z wysokością ich wynagrodzenia. Przedstawiciele KSOiW, biorący udział w spotkaniach, zgłaszali także zastrzeżenia odnośnie organizacji prac grup roboczych, m.in. brak uzgodnień w sprawie zmian terminów spotkań, nieterminowe przesyłanie materiałów roboczych. Uniemożliwiło to udział naszych przedstawicieli w pracach grupy w dniu 6 marca br.
   Podczas spotkania Prezydium KSOiW z Prezydium Komisji Krajowej przewodniczący KK Piotr Duda zadeklarował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” będzie wspierała działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w rozmowach z rządem RP i innych działaniach w kierunku wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i wprowadzenia korzystnych zmian w statusie zawodowym nauczyciela. W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo.
więcej »
Opublikowano 28-03-2017 20:38
hosting
Podczas ostatnich obrad Zarządu Regionu Edmund Szymborski (na fot.) upomniał się o sprawy Strażników Grobu Ks. Jerzego Popiełuszki z naszego Regionu. Edmund jest głównym organizatorem i koordynatorem służbowych wypraw do Warszawy całej naszej grupy (niestety nieprzesadnie licznej), gdzie przy kościele św. Stanisława pełnią służbę wokół grobu kapelana Solidarności. W swoim wystąpieniu dowodził, że skoro Strażnicy z toruńsko-włocławskiego są oficjalnie delegowani, to i ich wyposażenie do służby powinno być odpowiednie do rangi zadania.
  Jego wypowiedź spotkała się ze zrozumieniem i aprobatą dla potrzeb, a skarbnik wykazał kamienny spokój...
więcej »
Opublikowano 27-03-2017 20:20
hosting
   Dnia 21 marca 2017 roku w biurze poselskim Posła Jana Ardanowskiego (PiS) odbyło się zebranie Komitetu Pamięci Ofiar PRL oraz Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu, które pozostały przy Zarządzie Regionu Toruńsko-Włocławskiego.
   Zebranie rozpoczęło się wspomnieniem o zmarłym niedawno Duszpasterzu Ludzi Pracy w Grudziądzu w latach 1987-1994 śp. Ks. Eugeniuszu Kamińskim MIC. Następnie prowadzący spotkanie wręczył podziękowania dla ks. Kamila Pańkowca wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie oraz p. Tomasza Piwowarskiego – nauczyciela historii z Gruty za przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych – niezłomnych wśród młodzieży.
   W dalszej części spotkania głos zabrali Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” Jacek Żurawski oraz Radny Rady Miejskiej w Grudziądzu z ramienia PiS Krzysztof Kosiński. W trakcie dyskusji omawiano najważniejsze sprawy dotyczące NSZZ „Solidarność” tak na szczeblu krajowym jak i miejskim. Dyskutowano także w temacie zbliżających się wyborów samorządowych w 2018 roku. Na zakończenie zebrania pogratulowano i wręczono kwiaty Renacie Kucharskiej – Przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność” w PSS Społem w Grudziądzu w związku z otrzymanym Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Adam Ronowski
więcej »
Opublikowano 26-03-2017 19:58
hosting
   Najważniejszym zadaniem obradującego w miniony piątek Zarządu Regionu było dokonanie oceny wykonania budżetu, jego zatwierdzenie i ewentualne przyjęcie planu finansowego na bieżący rok. Po dyskusji jedno i drugie przyjęto w głosowaniu.
   Skarbnik ZR Mariusz Kawczyński, który przedkładał i szczegółowo omawiał obydwa dokumenty po raz kolejny dowiódł, że intuicja (wiedza) go nie myli, ponieważ już w planie finansowym na 2016 rok prawidłowo prognozował wiele zjawisk ekonomicznych, mających wpływ na wykonanie budżetu w założonych ramach. Twarde przestrzeganie limitów wydatkowych, obcięcie niekoniecznych wydatków, racjonalizacja wszystkich kosztów przyniosły rezultat, co docenili członkowie ZR pozytywnym głosowaniem.
   Przyjęto tez budżet na ten rok. Ponieważ "z Regionu" nie było zbyt wiele wniosków, a i na sali obrad nie padały takie, które by mogły zachwiać proponowaną przez skarbnika strukturą, po dyskusji przyjęto go jednogłośnie.
   Podjęto także uchwałę o zarejestrowaniu nowej komisji zakładowej. Jest nią kz przy Nadleśnictwie Cierpiszewo w Cierpicach. Tam, w wyniku wyborów funkcje przewodniczącego objął Jacek Kapela, jego zastępcą wybrano Krzysztofa Walczaka, skarbnikiem Danutę Wolfram, zaś sekretarzem został Tomasz Gładczenko. Serdecznie gratulujemy i witamy w szeregach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność!   
hosting
więcej »
Opublikowano 22-03-2017 20:35
hosting
     W trakcie przygotowań do IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14-20 lipca 1981 r.) Wydział III „A” KW MO w Bydgoszczy rozpoczął realizację planu w zakresie działań operacyjno-rozpoznawczych związanych z zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie województwa bydgoskiego. Bezpośrednim skutkiem tych działań było założenie 6 spraw operacyjnego sprawdzenia, w tym SOS krypt. „Grupa”, której celem było rozpracowanie członków Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Oddział w Inowrocławiu sympatyzujących z Konfederacją Polski Niepodległej. W październiku 1981 r. naczelnik Wydziału III „A” KW MO w Bydgoszczy ppłk Bogumił Różycki informował o działalności „nieformalnej grupy antysocjalistycznej” przy inowrocławskim Oddziale NSZZ „Solidarność”, która w dodatku oficjalnie występowała w charakterze terenowej struktury KPN. W ramach SOS krypt. „Grupa” rozpracowywano 4 figurantów, w tym wiceprzewodniczącego „Solidarności” w Inowrocławiu. Niewątpliwie osobą pozostającą w zainteresowaniu SB był Jan Wojciech Zieliński – zastępca szefa miejskich struktur związku. W wykazie nielegalnych organizacji i ugrupowań politycznych Zieliński został wymieniony jako założyciel struktur Konfederacji Polski Niepodległej w Inowrocławiu....
Cały artykuł w zakładce z lewej strony lub kliknij to (fota po kliknięciu na nią powinna się powiększyć)- www.solidarnosc.torun.pl/140,grupa-i-spolka.html
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|209|210|211
następna »