aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Wtorek, 30 09 2014
Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Opublikowano 18-08-2014 20:36
Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 1 680 zł do 1 750 zł – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości pensji minimalnej w 2015 r. Po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika pozostanie ok. 1 286 zł (netto).
     Rada Ministrów przyjęła kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w czerwcu. Decyzja rządu oznacza wzrost pensji minimalnej w stosunku do roku bieżącego o 4,2 proc. Kwota ta, według szacunków MPIPS, będzie stanowić ok. 44 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.
     W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że pod koniec 2013 r. wynagrodzenie na poziomie minimalnym otrzymywało ok. 436 tys. osób w podmiotach, które dawały pracę co najmniej 10 osobom, co stanowiło 5,3 proc. zatrudnionych. Resort pracy przyznaje, że nie ma badań, które pozwalałyby ocenić, jaki będzie wpływ podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na sytuację na rynku pracy.
więcej »
Opublikowano 18-08-2014 19:28
   24 kursy autobusowe łączące Brodnicę z podmiejskimi miejscowościami zostają zlikwidowane, a kolejnych 7 kursów - skróconych. Kursy likwiduje największy przewoźnik, czyli Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA oddział w Brodnicy (dawny PKS). Likwidacja bądź skrócenie dotyczy połączeń Brodnicy do: Gołkowa, Jabłonowa, Świedziebni, Okalewka, Ładnówka, Górzna, Karwu, Bartniczki, Rypina i Niewierza. Nie będzie też połączeń autobusowych do Gdańska i Warszawy.
   Jak zwykle, za takimi posunięciami idą zwolnienia pracowników. Przewodniczący NSZZ"S" przy KPTS Zdzisław Kulka już otrzymał kilka zawiadomień o zamiarze rozwiązania o umowy o pracę. Wszystkie dotyczą pracowników z długim stażem (młodych wyrzucono już wcześniej). "To jest dramat" - mówi jeden z zagrożonych zwolnieniem pracowników. - Przez 30 lat pracowałem w jednej firmie, zdobyłem niezbędne uprawnienia i umiejętności, które teraz do niczego mi się nie przydadzą." Związek robi co może, aby maksymalnie osłonić związkowców, lub przynajmniej utrudnić cały proces zwolnień.  
Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 18-08-2014 19:23
Według sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej, partia Donalda Tuska wydała w restauracjach 410 tysięcy złotych. Co ciekawe, ponad jedna czwarta pieniędzy została wydana w jednym lokalu - Wiosce Rybackiej w Katowicach (106 tysięcy). Śląska restauracja, w której serwują wykwintne owoce morza, obsługiwała m.in. dwie konwencje PO.
więcej »
Opublikowano 17-08-2014 12:37
 
więcej »
Opublikowano 13-08-2014 20:32
Image and video hosting by TinyPic

(13 sierpnia) Sytuacja kilku dużych firm, mających swoje główne siedziby na terenie działania naszego Regionu jest zła. Głównymi przykładami to Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, Soda Polska Ciech (Inowrocław), zakłady chemiczne we Włocławku. W tym ostatnim przypadku najwięcej niepokoju budzi postawa Orlenu – właściciela włocławskiego Anwilu, który nie wyjaśnia, co chce zrobić z zakładami w tym mieście.  Tymczasem obserwujemy rozmaite ruchy zarządu firmy sugerujące, przygotowania do podziału i sprzedaży olbrzymiego zakładu w kawałkach (jak wiemy z długiego doświadczenia – takie firmy zazwyczaj „męczą się” jakiś czas, a potem znikają z rynku na zawsze) . To zwłaszcza w mieszkańcach Włocławka budzi wielki i chyba uzasadniony niepokój, wszak jak wyliczają nie tylko nasi związkowcy Anwil, Renwil, oraz parę innych spółek pokrewnych dają utrzymanie około 20 tysiącom ludzi. Prezydium Zarządu Regionu, które dziś obradowało właśnie we Włocławku, wraz z działaczami NSZZ ”Solidarność” Anwilu i Renwilu uznało, iż sytuacja pracowników jest już na tyle groźna, że należy zaplanować energiczne działania wspierające. Pod tym zwrotem należy rozumieć każde prawne działanie związku; ze strajkiem generalnym branży włącznie. Szczegóły akcji są już w tej chwili omawiane, zaś jej eskalacja zależeć będzie od różnych czynników, choć kluczowa jest postawa właściciela – Grupy Orlen.

    Ciekawe, ze w sprawie mamy deklaracje ponadpartyjnego wsparcia lokalnych posłów, a centrale związkowe postanowiły (na razie nieoficjalnie) działać wspólnie.    Najgorszy scenariusz przewiduje połączenie załóg wszystkich zagrożonych dużych firm działających na terenie Regionu i wspólny udział w wielkich, jesiennych akcjach protestacyjnych.... Wciąż mamy nadzieję, oraz przekonanie, że do tego nie musi dojść. Nam też zależy aby wybory samorządowe odbyły się w spokojnej atmosferze.
tekst & foto  Piotr Grążawski
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 12-08-2014 23:16
Szanowny Panie Premierze, nie ma miesiąca, żeby Pana ludzie nie weszli do jakiegoś sektora gospodarki i bez zmiany jakichkolwiek przepisów nagle powiedzieli, że to co do tej pory robiliśmy w zakresie prawno-podatkowym było niezgodne z prawem i każą płacić podatki 5 lat wstecz wraz z odsetkami. Pod nóż idą sektory rozproszone, które skupiają małe i średnie polskie firmy. Korporacji, najczęściej zagranicznych, nie ruszacie. Po takiej akcji cały sektor pada, bo nikt nie jest w stanie zapłacić 5 lat wstecz wyimaginowanych podatków z odsetkami. Chciałbym Panu uświadomić, że jak już wyrżniecie cały sektor MSP, to korporacje nie będą w stanie zarobić na wasze kolacje z winami po 800 PLN, bo jest ich zwyczajnie za mało. To sektor MSP tworzy 67% PKB, daje pracę dla ¾ Polaków. 99,8% firm w Polsce to sektor MSP. Nie ryzykujcie aż tak. Są to działania zorganizowane. Jestem w posiadaniu protokołu z narady kadry Ministerstwa Finansów, podczas którego Minister Kapica grozi konsekwencjami tym urzędnikom, którzy nie dość entuzjastycznie wdrażają nową interpretację podatkową. Z naszego punktu widzenia jesteście gorsi od mafii. Mafia żąda płatności od dziś. Wy od dziś i 5 lat wstecz. Teraz na warsztacie znalazł się sektor firm badawczych. Wierzę, że nie jest Pan, aż tak małostkowy i nie jest to zemsta za wyniki badań preferencji wyborczych. Jeśli się to jakoś szybko nie zmieni, to przypuszczam, że z tych, którzy nie zostali wykończeni – większość wyjedzie, albo zrezygnuje, a działalność gospodarcza pozostanie tylko dla szaleńców. Zawarłby Pan z kimś kontrakt z zapisem, że dowolne zobowiązanie może być w każdej chwili zmienione i należy zapłacić 5 lat wstecz? A taka jest wasza aktualna oferta. Ja też mam dla Pana ofertę – Pan odda na rzecz np. Caritasu 50% swoich zarobków 5 lat wstecz! To oferta fair. My mamy w dużej części zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, niezaleganiu ze składkami na ZUS, a nawet znam takich, którzy mają indywidualne decyzje podatkowe Ministerstwa Finansów, że ich interpretacja przepisów jest właściwa. Czyli byliśmy w porządku, a mimo to żądacie od nas płacenia 5 lat wstecz. A czy Pan jest w porządku? Jeśli stać Pana na odrobinę refleksji, proszę zajrzeć do swoich programów wyborczych 2007/2011, obejrzeć swoje wystąpienia i swoje obietnice w stosunku do nas. A potem proszę spróbować spojrzeć w lustro. Piszę ten list wyłącznie po to, żeby ograniczyć Panu możliwość mówienia, jak już wyrżniecie wszystkie polskie firmy, że Pan nie wiedział i to byli źli urzędnicy. Pan nimi kieruje. Dziękuję za uwagę. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców - Cezary Kaźmierczak
więcej »
Opublikowano 12-08-2014 21:56
Jest bardzo prawdopodobne, że inowrocławska Hutę Szkła Irena przywróci do życia... irański inwestor Hassan Riyazi, który juz kilkukrotnie spotkał się z prezydentem Ryszardem Brejzą. Ba! Zapowiedziano, iż Huta Szkła „Irena" niebawem ruszy z produkcją!
Podczas niedawnej wizyty inwestora, na jego wniosek przedstawiona i omówiona została uchwała Rady Miejskiej z 25 czerwca br. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Inowrocławia. Powołany zespół roboczy złożony ze współpracowników inwestora i urzędników będzie pracować nad optymalnymi rozwiązaniami w tej kwestii, uwzględniając wszystkie warunki jakie konieczne są do udzielenia wsparcia.
      Na początek załoga będzie liczyć około stu osób. Tym samym zostanie uruchomiona część zakładu. Drugi etap działań zaplanowany przez inwestora ma ruszyć krótko potem - to wznowienie produkcji kryształów i tym samym zwiększenie zatrudnienia o kolejnych blisko 200 osób. Inwestor rozważa także możliwość realizacji w przyszłym roku kolejnych inwestycji. Irańczyk chwalił współpracę z inowrocławskimi firmami, które wykonały remont obiektów huty, natomiast prezydent podkreśla terminowość w wypłacaniu wykonawcom należności, co nie jest niestety normą na rynku.
     Hassan Riyazi zauważył, że w tym roku mija 540. rocznica nawiązania stosunków handlowych między Polską a Persją. Obaj panowie uznali, że inwestycja w inowrocławską hutę może być symbolem kontynuacji współpracy gospodarczej.
więcej »
Opublikowano 11-08-2014 21:46

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wysokość diet przysługujących członkom komisji wyborczych. Publikujemy stawki dla przewodniczących, zastępców i członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. PKW zadecydowała o stawkach w uchwale w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, i komisarzom wyborczym przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji. W uzasadnionych przypadkach członkom komisji przysługuje również zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem. Musi jednak wyrazić na to zgodę przewodniczący komisji.
     Diety i zwrot kosztów są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a komisarzom wyborczym na podstawie rachunków i oświadczeń.

Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych

Zgodnie z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 650 zł. Stawka dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji to 600 zł, a dla ich członków – 550 zł.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Członkom obwodowych komisji wyborczych dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników. Jeśli chodzi o komisje obwodowe to, zgodnie z ostatnią uchwałą PKW, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków 300 zł.Przy czym, jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie ww. wysokości.Zryczałtowana dieta nie przysługuje też, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach przewidzianych uchwałą. Wysokość wynagrodzenia może być też obniżona, jeśli np. członek komisji nie uczestniczył w którymś posiedzeniu. Osobom, które są w składzie inspekcji powołanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarza wyborczego, przysługują zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji w wysokości 300 zł oraz zwolnienie od pracy. Po przedłożeniu rachunków i oświadczeń mogą też otrzymać zwrot kosztów podróży i noclegów.Należności wypłacają członkom PKW oraz osobom powołanym w skład inspekcji – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego. Komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego wypłaca dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.Członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa, członkom powiatowych komisji wyborczych – starosta, a członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).  Źródło: PKW
więcej »
Opublikowano 11-08-2014 20:48
       W imieniu Zarządu Regionu Toruńskiego-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” mam zaszczyt zaprosić na Mszę Świętą z okazji XXXIV rocznicy podpisania „Porozumień Sierpniowych” i powstania NSZZ „Solidarność”.
     Msza Św. zostanie odprawiona 31 sierpnia br. o godz. 12.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Frelichowskiego w Toruniu.
   Po Mszy Świętej odbędzie się złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą ludziom „Solidarności” na budynku Zarządu Regionu.

Z poważaniem
Przewodniczący ZRT-W
NSZZ „Solidarność”

Jacek Żurawski

Toruń, 11.08.2014 r.
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|142|143|144
następna »