aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 28 lipca 2016
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Opublikowano 23-03-2016 20:40
Image and video hosting by TinyPic
    W sobotę 19 marca br w Bydgoszczy odbyły się obchody 35. rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981, w czasie których doszło do pobicia działaczy "Solidarności" oraz niezależnego ruchu chłopskiego. Obchody zorganizowane zostały przez NSZZ RI "Solidarność" oraz "Solidarność". Gospodarzem uroczystości był Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" Janusz Walczak", Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Regionu Bydgoskiego Leszek Walczak oraz Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Regionu Toruńsko-Włocławskiego Jacek Żurawski. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda.
   Uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski w 1981 roku, następnie uczestnicy przeszli do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji rolników. Po mszy świętej w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego - dawnej sali Wojewódzkiej Rady Narodowej, odbyła się uroczystość, podczas której zasłużonym działaczom związkowym wręczono odznaczenia państwowe oraz związkowe.
   Prezydent RP Andrzej Duda wystosował list to uczestników obchodów, który został odczytany przez Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Jerzego Chróścikowskiego. Prezydent w liście podkreślił, że "Kryzys bydgoski, nazwany również prowokacją bydgoską, w sposób szczególny ukazał słabość fundamentów, na których opierał się reżim komunistyczny. (...) Brutalny atak ZOMO w siedzibie WRN w Bydgoszczy miał przerwać protest przeciwko niedopuszczeniu do rozmów ze stroną rządową ludzi Solidarności i członków oczekującego na rejestrację niezależnego związku rolników". List wystosowany do uczestników przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odczytał Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski.
Fot. Wojciech Gonera, tekst NSZZ "S" RI
więcej »
Opublikowano 21-03-2016 19:24
Image and video hosting by TinyPic
   Podczas ostatniej sesji powiatu brodnickiego (29 luty) radni zdecydowali o rozwiązaniu Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzeniu w ich miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. Zmiany te uchwalono przy silnym sprzeciwie społecznym, co zresztą przyznał naczelnik Wydziału Oświaty starostwa Stanisław Czajkowski.
– Wpłynęły wypisy z rad pedagogicznych, które opiniowały już teraz w formie uchwały akt powołania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – oświadczył. – Te trzy rady wypowiedziały się ogólnie można powiedzieć negatywnie. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za 0 głosów, przeciw 25, wstrzymały się od głosu 3 osoby. W ZSZ za przyjęciem aktu za 2 głosy, przeciw 47, a wstrzymało się 3. ZSR pozytywne – 0, negatywne 37, wstrzymała się 1 osoba.
   Podane wyniki konsultacji społecznych nie zrobiły wrażenia na rządzących powiatem PSL-owcach. Pięciu radnych opozycji próbowało jeszcze przynajmniej odłożenia podjęcia uchwały w celu lepszego zapoznania się z przewidywanymi konsekwencjami, ale bez skutku.
   Bez odpowiedzi pozostawiono także wystąpienie przedstawiciela uczniów Kosmy Defańskiego, który m.in. stwierdził: – Bardzo smutno potraktowano uczniów naszych szkół, bo to nie jest demokracja, to co państwo tutaj robią, naprawdę. Mówicie, że nauczyciele wydawali swoje opinie, ale oczywiście one nie są wiążące. W sytuacji gdy powstaje Centrum, powstanie kompleks szkół, które będzie liczyło ponad 2000 osób. W takiej sytuacji większość uczniów z naszych szkół nie chce związania placówek. Po pierwsze nikt nie był poinformowany o takich zmianach, a powinniśmy jeśli chodzimy do takiej instytucji. Praktycznie nic nie wiemy o tej sytuacji. Miło by było jakbyście zorganizowali jakieś głosowanie wewnątrzszkolne, bo pominęliście nas zupełnie.
   MKZ NSZZ"S" Oświaty w Brodnicy, z przewodniczącym Andrzejem Wiśniewskim całkowicie podziela stanowisko strony społecznej.   
     Uchwałę podjęto, jakie będą jej wieloaspektowe skutki, czy będzie to z pożytkiem dla uczniów, czy nauczyciele nie stracą pracy - tego na razie nikt nie potrafi przewidzieć.
Fot. Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy mieści się w zabytkowym budynku XIX wiecznego Gimnazjum, a potem Liceum
więcej »
Opublikowano 15-03-2016 20:43
Image and video hosting by TinyPic
Prezydium ZR obradowało dziś w Inowrocławiu. Omawiano głównie sprawy organizacyjne, związane z przygotowaniami do Walnego Zebrania Delegatów Regionu (odbędzie się ono w tym mieście, w maju), a także rozpatrywano bieżące sprawy związku. Z umiarkowanym optymizmem Prezydium odniosło się do niemal już wynegocjowanego układu zbiorowego pracy dla pracowników Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego. Sam fakt zawarcia takiej umowy, pozwalający na sporą stabilizację stosunków pracy w tej dużej firmie jest wydarzeniem optymistycznym. Z najwyższym uznaniem Prezydium odniosło się do zaangażowania w negocjacje komisji zakładowej NSZZ"S" przy  KPTS z przewodniczącym Zdzisławem Kulką. Jednocześnie wyraża nadzieję, iż w miarę osiągania przez KPTS coraz lepszych wyników finansowych zapisy pro-pracownicze będą jeszcze bardziej korzystne dla załogi. 
   W drugiej części członkowie prezydium wzięli udział w inauguracji działalności biura posła Pani Ewy Kozaneckiej (PiS). W trakcie ponad godzinnego spotkania uzgodniono zasady wzajemnej współpracy, oraz sposobów przepływu informacji.Image and video hosting by TinyPic
 Fot górne - Tomasz Jeziorek w trakcie obrad Prezydium.
Fot niżej - Pani poseł Ewa Kozanecka w otoczeniu związkowców.
Fot i tekst Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 14-03-2016 21:05
    Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzeń umów na czas określony są takie same, jak te, które mają zastosowanie przy umowach bezterminowych. W bardzo wielu przypadkach może to skutkować podwyższeniem wysokości odszkodowań związanych z wadliwym rozwiązywaniem lub wygaśnięciem „terminowej” umowy o pracę. Wysokość odszkodowań jest bowiem powiązana z długością okresu wypowiedzenia.
   Przypomnijmy: pracownik może uzyskać odszkodowanie m.in. w przypadku: rozwiązania umowy przez pracownika w sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1 [1] kp); niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 58 kp); wygaśnięcia umowy na skutek śmierci pracodawcy (art. 632 kp). Obecnie długość okresu wypowiedzenia umów na czas określony zależy od zakładowego stażu pracy (przy czym dla umów zawartych przed 22 lutego 2016 r. staż ten liczy się dopiero od tego dnia) i obejmuje:
* 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
* 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
* 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:41
Image and video hosting by TinyPic
Jest nowy klip włocławskiego zespołu ARSENAŁ, w którym gra dwóch członków naszego Zarządu Regionu. Tym razem grają własny utwór "Blues Arsenał" - zobaczcie i posłuchajcie (na fot. Sławek Dorsz) - www.youtube.com/watch
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:19
Image and video hosting by TinyPic
     Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 244,9 tys. osób, tj. o 2.0% wyższym niż przed rokiem. W grudniu 2015 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (o 11,1%). Ponadto, wzrost większy niz przeciętny zanotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 3,4%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,5%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zmalało w budownictwie (o 6,5%). W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 107,3 tys. osób i była mniejsza o 19,9 tys. osób (15,6 %) niż w grudniu 2014 r. i większa o 3,4 tys. osób (o 3,3 %) niż w listopadzie 2015 r. Kobiety stanowiły 56,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 55,1%).
    Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. ukształtowała się na poziomie 13,3% (w kraju była niższa o 3,5 p. proc.). W stosunku do grudnia ub. roku była niższa o 2,2 p.proc., a w porównaniu z listopadem 2015 r. była wyższa o 0,4 p. proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (16,3%) oraz na równi z zachodniopomorskim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (6,2%).
   W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały powiaty: włocławski (23,5% wobec 25,4% w grudniu 2014 r.) oraz lipnowski (21,9%, wobec 25,5%), a o najniższej Bydgoszcz (5,4%, wobec 7,4%) oraz Toruń (6,9%, wobec 8,1% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, przy czym w największym stopniu w powiatach: lipnowskim (o 3,6%), aleksandrowskim i grudziądzkim (po 3,3%) oraz nakielskim (o 3,0%).
Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat nr 12 o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2015 r., Bydgoszcz, luty 2016.
Fot. Rynek Wąbrzeźna.Najgorsza jest sytuacja w "Polsce powiatowej".
więcej »
Opublikowano 09-03-2016 09:17
Image and video hosting by TinyPic
    Niemal 129 tys. ofert zatrudnienia zgłosili pracodawcy w lutym do urzędów pracy. To o ponad 48 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego wyniku nie było od września 2015 r. Jak informuje resort pracy, luty jest kolejnym miesiącem systematycznego wzrostu liczby zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu do stycznia odnotowano wzrost o ponad 48 proc. To wzrost liczby ofert pracy o prawie 42 tys. W lutym liczba ofert pracy była wyższa o ponad 33 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w województwie mazowieckim (6,3 tys.), wielkopolskim i małopolskim (3,8 tys.). - Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Trend ten nabiera cech trwałości. To bardzo optymistyczna oznaka ożywienia na lokalnych rynkach pracy. Świadczy też o wzroście zaufania pracodawców do usług urzędów pracy - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
    W urzędach pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 1 655,3 tys. osób. To wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca jedynie o 7,8 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym, podobnie jak w styczniu br. 10,3 proc. Bezrobocie w lutym ubiegłego roku było o 1,6 punktu proc. wyższe niż obecnie i wynosiło 11,9 proc. Bezrobocie na poziomie jednocyfrowym utrzymuje się w 6 województwach. Najniższe bezrobocie odnotowywane jest w województwie wielkopolskim (6,6 proc.), śląskim (8,5 proc.) oraz mazowieckim (8,8 proc.).
   Pozytywne dane dotyczące bezrobocia podał także Eurostat. Według badania, bez pracy w Unii Europejskiej jest poniżej 9 proc. osób. To najlepszy wynik od maja 2009 r.
Źródło: MRPiPS jm/Serwis Samorządowy PAP\
Fot. Chmury nad Golubiem -Dobrzyniem
więcej »
Opublikowano 06-03-2016 20:09
Image and video hosting by TinyPic
   Przepisy ustawy Kodeks pracy, które obowiązują od 22 lutego 2016 r. wprowadzają ograniczenie nie tylko liczby, ale także okresu, na jaki mogą być zawarte umowy na czas określony. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych nie powinien przekroczyć 33 miesięcy.
   Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, w których okres ten może zostać przekroczony. Należy do nich zawarcie umowy: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
   Pracodawca, który będzie zawierał umowę o pracę lub kolejną umowę o pracę na czas określony, przekraczający 33 miesięcy, w tych przypadkach będzie zobowiązany zawrzeć w umowie o pracę informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony. Natomiast w przypadkach, gdy umowa o pracę na czas określony (lub kolejna umowa na czas określony) nie naruszą wskazanego limitu, nie ma obowiązku uzasadnienia przyczyny zawarcia umowy.
   Pierwsza umowa o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym nie może przekroczyć 6 miesięcy, dlatego też pracodawca nie musi wskazywać podstaw jej zawarcia w umowie.
Podstawa prawna: art. 1 pkt 1, art. 18 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2015 r. poz. 1220), § 1 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005).
Fot. Zarząd Regionu
więcej »
Opublikowano 01-03-2016 20:06
Image and video hosting by TinyPic
    Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu , tzn.: Są zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty) , i ewentualnie opodatkowania i należnego podatku – art.9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy do 31 marca następnego roku. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych – w części przeznaczonej na cele statutowe. Skutkiem tego zwolnienia jest obowiązek sporządzenia informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Służy do tego formularz CIT-8/O będący załącznikiem do zeznania CIT-8. Cały dochód zwolniony z podatku powinien być wykazany w tym załączniku, a następnie przeniesiony do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8.
    Sprawozdanie Finansowe sporządza organizacja związkowa w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego . Dniem bilansowym jest dzień kończący rok obrotowy – 31 grudnia lub dzień zakończenia działalności zakładowej organizacji związkowej. Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z : - bilansu, który powinien zawierać aktywa i pasywa na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego oraz bieżącego roku obrotowego - rachunku zysków i strat, który obejmuje przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy - informacji dodatkowej, która powinna zawierać informacje i wyjaśnienia nie objęte bilansem i rachunkiem wyników, a niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki. 
    Ponadto przypominamy, iż każda organizacja związkowa jako odrębna od Zarządu Regionu osoba prawna, powinna mieć nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przydzielany przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy oraz numer REGON przydzielany przez Urząd Statystyczny.
Bilans oraz rachunek wyników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj.: Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.
 
Jak przygotować zeznanie roczne CIT8 - www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/organizacje-zwiazkowe-jak-przygotowac-zeznanie-roczne-cit-8/
Tu jest link do artykułu "jak rozliczyć się ze skarbówką (dla kz) archiwum.tygodniksolidarnosc.com/NBP_2010/nbp_45.pdf
Tu jest link do artykułu o uproszczonej księgowości komisji zakładowych www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/files/wstep_do_ksiegowosci1.pdf
Tu jest link do podręcznika dla skarbników komisji zakładowych "SKARB SKARBNIKA" www.solidarnosc.org.pl/lublin//files/pages/file/SKARB_SKARBNIKA_ze_znakami_tysola_i_nbp.pdf
więcej »

« poprzednia
1|2|...5|6|7|...|190|191|192
następna »