aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Opublikowano 11-03-2018 21:50
     "Obserwujemy działania Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. To są partie liberalne. Nie raz donosiły na nasz kraj do Brukseli. Przez te wszystkie lata te partie zachowują się w taki sam sposób (...) Starają się pokazać, że dbają o klienta, o Polaka, o obywatela. Nieprawda, dbają o interes międzynarodowych korporacji. Klient sobie poradzi.
     Myśmy wygrali, bo pokazaliśmy, że można być skutecznym, można być konsekwentnym i związek zawodowy Solidarność takim związkiem zawodowym jest."
Piotr Duda
więcej »
Opublikowano 08-03-2018 14:41
hostingdiv>    Przegląd Filmów i animacji o nazwie" Food is good but animation and videos is better" odbył się 24th lutego 2018 w lokalnym centrum kultury Pri Rdeci Ostrigi w miejscowości Skofija Loka Przegląd filmów ma celu prezentacje małych form audiowizualnych z rożnych części świata takich jak Chile ,Stany Zjednoczoneczy Polska. Filmy i animacje, które brały udział w przeglądzie pokazywały społeczności lokalne oraz miały rożne podłoże historyczne. Miedzy innymi takie jak historia Amerykanina Owen Martel, który przeszedł pieszo 15,000 kilometrów przez Amerykę północną.
     W klimat przeglądu wpisała się historia Sztandaru z Lipna której producentem jest Rada Podregionu Torunsko-Włocławskiego NZZS Solidarność a wykonawca firma Jele której trzon stanowią Marta Grzywińska, Ariel Paprota oraz Dariusz Czapiewski. Na potrzeby przeglądu zostało wykonane tłumaczenie filmu na język angielski.
     W naszym Regionie oficjalnie zaprezentujemy film w maju, w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu, a potem województwo i Polska...
Link do plakatu i link do facebooka  www.facebook.com/events/1691549660912757/
więcej »
Opublikowano 08-03-2018 14:16
     
hosting
      W PKP PLK odbyły się wybory nowych władz związkowych. Tu zgodnie z przewidywaniami doceniono dotychczasowa pracę i zaangażowanie Grzegorza Radomskiego i wybrano przewodniczącym na nowa kadencję. Oprócz tego wybrano 25 osobową (!) komisję zakładową i 5 osobową komisję rewizyjną. W wydarzeniu - z ramienia RKW uczestniczyli Jacek Żurawski i Tomasz Jeziorek.
      Zarówno Grzegorzowi, wybranym do pełnienia funkcji, jak również wszystkim członkom naszego związku w PKP PLK serdecznie gratulujemy znakomitych decyzji!
więcej »
Opublikowano 06-03-2018 21:37
   Kiedy wydano pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” 3 kwietnia 1981 roku, byłem zaledwie kilkuletnim chłopcem. Nie mogłem ani wtedy, ani wiele lat później spodziewać się, że dostąpię zaszczytu kierowania Redakcją pisma, które jak chyba żadne inne odcisnęło trwałe piętno na najnowszej historii Polski.
   W czasach, w których tak bardzo polaryzują się postawy i wartości, w których próbuje się negować nawet podstawowe wzorce, jest to ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. grafika Konrad Wernicki„Tygodnik Solidarność” od początku swego istnienia stał na straży wartości patriotycznych i polskiej racji stanu i chcę, żeby tak pozostało. Musi jednak o nich mówić w sposób jeszcze bardziej wyrazisty i bezkompromisowy. Blisko trzydzieści siedem lat istnienia zawdzięcza w dużej mierze ludziom Solidarności, bez których zaangażowania i poświęcenia nie byłoby możliwe jego funkcjonowanie. Dzięki nim przez te wszystkie lata pozostawał niezależny i rzetelny, nie musiał ulegać naciskom, choć często przychodziło mu płacić za to ogromną cenę.
     Wyznacznikiem misji, wartości i linii programowej „Tygodnika” jest dla mnie statut NSZZ „Solidarność”, który stanowi bardzo wyraźnie, że Związek prowadzi swoją działalność na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, wspiera kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej na rzecz dobra ojczyzny, a także stoi na straży godności, praw i interesów pracowniczych. Te wartości, tak bliskie mojemu sercu, będą stanowiły dla mnie fundamentalny punkt odniesienia w kształtowaniu „Tygodnika”.  www.tysol.pl/
Michał Ossowski
więcej »
Opublikowano 05-03-2018 21:08
 
hosting
więcej »
Opublikowano 04-03-2018 12:45
hosting
     Okres wyborów w związku wkroczył w ostatnią fazę. Jeszcze tylko do końca marca wybieramy władze szczebla podstawowego, a więc kierujących komisjami zakładowymi. Jak dotąd do Regionalnej Komisji Wyborczej nie wpłynął żaden protest ani wniosek dotyczący ewentualnych nieprawidłowości. W kilku dużych komisjach zaszły dość istotne zmiany w składach osobowych i tak np. w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym (dawny PKS) wybory wygrał Krzysztof Szablewski (poprzednio Z. Kulka), a w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO w Brodnicy Dariusz Natański (poprzednio A. Marchlewski).
     Z dużych komisji zakładowych - 14 marca odbędzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność’ POiW Okręgu Kujaw Zachodnich  w Inowrocławiu (przewodniczący T. Marcinkowski).
     Nie przeprowadzenie wyborów w terminie stanowi złamanie Statutu NSZZ"S", a ponadto powoduje niemożność uczestniczenia w wyborze władz Regionu.
więcej »
Opublikowano 01-03-2018 21:56
  hosting Pojawiły się spekulacje jakoby MEN nosił się z zamiarem likwidacji dodatku wiejskiego nauczycieli. Nieprawda, za to prawdą jest zlikwidowanie "dodatku mieszkaniowego".
    Od 1 kwietnia tego roku rozpoczyna się wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Na podwyżki dla nauczycieli w budżecie państwa zarezerwowano środki w wysokości ok. 1,2 mld zł.
    Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia przesunięto środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. „Dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych wspomniany dodatek przestał być aktualny” – zaznacza MEN. „Przesunięcie środków zabezpieczanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy do środków na wynagrodzenia nauczycieli zapewni ich podział pomiędzy wszystkich nauczycieli” – dodaje.
„MEN nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego. Wszystkie spekulacje medialne są nieprawdziwe” – czytamy ponadto w komunikacie przesłanym do redakcji.
więcej »
Opublikowano 27-02-2018 19:20
hosting
    W brodnickim szpitalu nastąpiła zmiana przewodniczącego komisji zakładowej; Marię Wilangowską zastąpi Stanisław Kochański, który podczas zebrania w dniu 27 lutego wygrał wybory. Także skład zarządu komisji zakładowej zmieni się w 2/3. Nowy przewodniczący nie jest pracownikiem medycznym, choć dobrze powinien znać problemy tej grupy zawodowej, ponieważ przez całą mijającą kadencję pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego kz. Teraz otrzymał mocne, wyraźne poparcie.
    Całemu nowemu zarządowi życzymy sukcesów w pracy związkowej!
    
     Maria Wilangowska (na zdjęciu), która 27 lutego zakończyła pełnienie funkcji przewodniczącej naszej związkowej organizacji w brodnickim szpitalu, to osoba o niezwykłych zasługach dla lokalnych struktur Solidarności. Podczas zebrania wyborczego żartowano, iż to właśnie ona przeprowadziła swoją komisję zakładową "przez morze czerwone", przez najbardziej niebezpieczne zakręty wiecznie reformowanej służby zdrowia. Wypełniała swoją funkcję w każdym drobiazgu; przy tym uparta, dociekliwa i niedbająca o splendory. Wychodzi jeszcze z "Żelaznej Gwardii" działaczy związkowych, co oznacza - ukształtowanych wrażeniem Sierpnia, etosu, bezinteresownej pracy. Jeszcze co najmniej do końca tego roku pozostanie w pracy i oczywiście w związku. Dziękujemy za wszystko, życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności!
W imieniu Prezydium ZR - Piotr Grążawski sekretarz ZR
  
więcej »
Opublikowano 26-02-2018 20:33
hosting
      Jeszcze w tej kadencji powinniśmy zbudować nową stronę internetową - taka jest konkluzja dyskusji podczas obrad Zarządu Regionu. Nie ma co odkładać sprawy do rozpoczęcia nowej kadencji - orzekli członkowie ZR - ponieważ możliwości techniczne obecnej strony są już dawno zbyt słabe, a nadto podobno na niektórych komputerach czasem... nie widać zdjęć. Rzeczywiście - język komputerowy, w jakim powstała nasza strona jest już prawie nie używany, stąd trzeba nam szybko zbudować nową, w oparciu o nowy program.
      Oczywiście techniczne strony witryny internetowej nie są aż takim problemem, żeby gremium ZR musiało się tym zajmować - był to raczej pretekst do dyskusji programowej "Co dalej - jakie nowe kierunki?". Samą debatę wywołały uwagi pokontrolne Krajowej Komisji Rewizyjnej (przypomnę-  ta miała miejsce jesienią ubiegłego roku). Omawiano je w dniu 23 lutego. Ponieważ są to sprawy wewnętrzne, zatem tu ograniczymy się jedynie do stwierdzenia, iż ogólnie - w świetle kontroli - wypadliśmy dobrze, a zalecenia w większości zostały wprowadzone natychmiast. Pożytek z dyskusji jest taki, iż powstały tezy do zbudowania założeń programowych na kolejną kadencję i o ile nowy skład ZR to zaakceptuje to co najmniej połowę pracy ma już wykonane.
   Przyszła kadencja powinna położyć jeszcze większy nacisk na kontakty i informację wewnątrz związkową, a także otworzyć się na szkolenia wykraczające poza dotąd uznawany zakres (chodzi o specjalistyczne - np. korzystanie ze środków UE w działalności). Do uchwały programowej na nową kadencję planuje się też przyłączyć wnioski z rozmaitych dyskusji, jakie toczą się przy okazji wyborów w organizacjach związkowych. Na wszystkich takich zebraniach można podejmować stanowiska w - zdaniem naszych członków - istotnych sprawach dla funkcjonowania związku w Regionie.
Fot. Członkinie KKR i przewodniczący ZR omawiają wyniki kontroli
Text 7 foto Piotr Grążawski
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|226|227|228
następna »