aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Czwartek, 27 listopada 2014
Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Opublikowano 19-10-2014 13:39
 
więcej »
Opublikowano 19-10-2014 09:37
 
więcej »
Opublikowano 18-10-2014 20:44
Image and video hosting by TinyPic
Dziś we Włocławku odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku z 30 rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża, działacze Komisji Krajowej NSZZ"S" z Piotrem Dudą oraz posłowie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, dziesiątki pocztów sztandarowych Solidarności, członkowie związku, a także wielu wiernych z Włocławka.
     Ponieważ otoczenie włocławskiej tamy przechodzi gruntowną modernizację i dojście do Krzyża - Pomnika jest niemal niemożliwe, postanowiono, że pierwsza część uroczystości odbędzie się na parkingu tamy, w pobliżu miejsca gdzie mordercy z SB wrzucili ciało ks. Popiełuszki do Wisły. Po krótkich modlitwach uformowano uroczystą procesję, która przeszła na dziedziniec budowanego Sanktuarium Męczeństwa ks. Jerzego. Tam, w imieniu organizatorów przywitał wszystkich lider włocławskiej Solidarności Janusz Dębczyński, a potem głos zabrał biskup włocławski Wiesław Mering, przypominając pokrótce postać ks. Jerzego Popiełuszki, jego wskazania i przesłanie życia, zamykające się głównie w dewizie "zło dobrem zwyciężaj".
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wspomniał swoje spotkania z ks. Jerzym, mówił jak wielką korzyść odnosili wszyscy ci, którym dane było spotkać błogosławionego w swojej drodze przez życie.
Homilię wygłosił biskup Józef Zawitkowski. W poetyckiej, momentami wręcz dramatycznej formie przybliżył najważniejsze momenty życia ks. Jerzego, stawiając go za wzór oddania sprawie służby Bogu i ludziom. 
   Natychmiast po zakończeniu mszy głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, zauważając, że to właśnie dzisiejszy NSZZ "Solidarność", dumny ze swego patrona jest głównym depozytariuszem i wykonawcą przesłania błogosławionego księdza. Broniąc praw pracowniczych, służąc pokrzywdzonym, wykorzystanym - spełniamy w praktyce życzenie ks. Popiełuszki.
Kilkugodzinne uroczystości zakończono wniesieniem relikwii do sanktuarium.
 
tekst i foto Piotr Grążawski
Wkrótce materiał wideo
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 16-10-2014 15:57
Uroczystości 30-tej rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego we Włocławku w dniu 18 pażdziernika 2014r. będą miały następujący przebieg:
 
* godz. 14.00 mały parking na zaporze. Przejście procesji z udziałem pocztów sztandarowych do sanktuarium przy ul. Płockiej.
* godz. 14.50 powitanie gości i pocztów sztandarowych
* godz. 15.00 msza święta polowa z udziałem księży biskupów, transmitowana przez TV Trwam i TV Bydgoszcz.
* po mszy świętej składanie wiązanek kwiatów w kaplicy pod relikwiami ks. Jerzego.
 
Po mszy świętej poczęstunek dla związkowych delegacji na miejscu przy sanktuarium.
Z uwagi na remont zapory główne uroczystości będą przy sanktuarium na ul Płockiej 167 A
Parkingi dla autokarów przy Regionalnym Zakładzie Gospodarki Wodnej ul. Płocka. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Płockiej od sanktuarium do ul. Duninowskiej.
  Informacja podana przez Janusza Dębczyńskiego wiceprzewodniczącego ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ"S"
 
UWAGA!  Ze względu na sprawny przebieg uroczystości przejazd przez zaporę może być zamknięty już o 13.30 (wówczas przejazd "starym mostem"), dlatego wskazane jest przybycie przed tą godziną.
więcej »
Opublikowano 16-10-2014 15:56
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 16-10-2014 15:39
Region Toruńsko-Włocławski NSZZ „Solidarność” wraz z Międzynarodowym Centrum Wiedzy i Innowacji
serdecznie zapraszają do udziału w KONFERENCJI pt. „Adaptacyjność – sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa”.
Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2014 r., w godz. 10.00 – 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.30), w Hotelu Daglezja w Przysieku.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 października br. pod nr tel. 516 566 629 lub na adres e-mail: sekretariat@mcwi.pl (prosimy o podanie nazwy panelu dyskusyjnego, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć).
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i zapoznania się z załączonym programem!

PROGRAM KONFERENCJI
pn. „ADAPTACYJNOŚĆ – sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa”
w ramach projektu pt. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach
Miejsce: Hotel Daglezja, Przysiek
Termin: 24 października 2014 r.

10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji,  powitanie Uczestników
10.10 – 10.55 Skuteczni w działaniu - organizacja czasu pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Wystąpienie pani Marii Kościńskiej - eksperta z zakresu nauk społecznych i ekonomii
10.55 – 11.40 Elastyczne formy zatrudnienia rozwiązaniem dla innowacyjnych MMŚP
Wystąpienie pani Małgorzaty Leszczyńskiej - eksperta z zakresu ekonomii i zarządzania
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.45 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – korzyści dla pracodawców i pracowników Wystąpienie pani Iwony Fot
- eksperta z zakresu zarządzania i ekonomii
12.45 - 13.30 Godzenie życia zawodowego i prywatnego szansą na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw
Wystąpienie pani Marii Kościńskiej - eksperta z zakresu nauk społecznych i ekonomii
13.30 – 14.00 Lunch
 
 
 

14.00 – 17.00

 

Równoległe dyskusje panelowe:

 

Organizacja czasu pracy

- prowadzenie Maria Kościńska
 

Elastyczne formy zatrudnienia

- prowadzenie Małgorzata Leszczyńska
 

Korzyści z podnoszenia kwalifikacji zawodowych - prowadzenie Iwona Fot

 
 
17.00
 

Zakończenie Konferencji

więcej »
Opublikowano 15-10-2014 21:29
    Powiastka o działaniach na rzecz likwidacji monopolu w energetyce otwiera ciągle wszystkie drzwi do decydentów. Także w Enerdze ten motyw działania uzyskał pełne przyzwolenie właściciela. Proces ten rozpoczęto od oddzielenia zarządzania majątkiem sieciowym od wykonywania prac eksploatacyjnych na sieciach. Tym razem przerzucono ponad 2,5 tys. ludzi do nowo utworzonych spółek. Pracownicy ci przeszli do spółek bez majątku wyłącznie z teczką narzędzi osobistych. Przeszli tylko z tym co mieli w głowach. Bogactwem nowych spółek jest wyłącznie ich know how, bo wszystko to czym pracują nie należy do nich. Te niby spółki są centralnie sterowane i nie mają żadnego pola manewru. Nawet nie mogą bez zgody spółki matki zrobić ruchów kadrowych. Dostają odgórnie wskaźniki i jazda do przodu. Trzeba przyznać, że nawet socjalistyczne zarządzanie centralne dawało zakładom energetycznym czy ówczesnym zakładom sieciowym znacznie większe możliwości i samodzielność w realizacji zadań niż to dzisiejsze jakoby innowacyjne zarządzanie w segmencie dystrybucji. Zapatrzenie w wykręcanie wskaźników sprawia, że po drodze gubi się bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo sieci, stosowanie reguł technicznych, których nie można w energetyce dowolnie praktykować bo to zawsze źle się kończy. Nie na darmo istnieje powiedzenie: energetyka prąd tylko raz tyka.
Więcej tu obywatelenergetyk.com/index.php
więcej »
Opublikowano 15-10-2014 19:38
18 października 2014 r. o godz. 13.00 przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie przy ul. Królewskiej odbędzie się ogólnopolska manifestacja spowodowana sytuacją w państwowej firmie Poczta Polska. Musimy okazać solidarność z naszymi kolegami i koleżankami z Poczty Polskiej. Sytuacja wymaga radykalnego działania.
    W połowie lipca br. zarząd firmy wypowiedział obowiązujący od 2011 r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015 r. pracodawca chce wprowadzić nowy regulamin wynagradzania, z którego miałaby zostać wyłączona kadra menedżerska.
   Od momentu podpisania obecnie obowiązującego ZUZP firma zaoszczędziła na pracownikach (w wyniku ustępstw związków zawodowych) ok.250 mln zł rocznie. Mimo to zarząd po trzech turach zwolnień grupowych i likwidacji znacznej części placówek pocztowych wprowadził jednostronnie, bez akceptacji związków, kolejne trzy tury programu dobrowolnych odejść. Rocznie z pocztą rozstawało się ok. 4000 pracowników w wyniku czego ze 102 tys. etatów w 2010 r. dziś pozostało ok.78 tyś. Oszczędności z tego tytułu wyniosły ok. 150 mln zł. rocznie.
    W tym samym czasie zatrudnienie w administracji warszawskiej centrali wzrosło ponad 70%. Wynagrodzenia prezesów (6) minister administracji i cyfryzacji ustalił na 60-90 tyś zł miesięcznie, a ewentualne odprawy na 2 mln złotych dla każdego. Poza tym w spółkach stworzonych na organizmie Poczty i za jej pieniądze zatrudnienie znalazło 17 kolejnych prezesów oraz 47 członków rad nadzorczych. Ponadto 30 dyrektorów central oraz ok. 500 menadżerów różnych szczebli .
     Dla porównania podstawa wynagrodzenia listonosza wynosi 1800 zł brutto pod warunkiem że jest zatrudniony na pełnym etacie. Zdaniem zarządu jest to wynagrodzenie wygórowane i należy je urynkowić.
więcej »
Opublikowano 15-10-2014 17:37
     Był kapłanem otwartym na każdego człowieka. Sprawowane przez niego Msze św. za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gromadziły tłumy z całej Polski. Przychodzili nie tylko wierzący, ale także ludzie poszukujący i zagubieni. Przychodzili po pomoc i nadzieję. Ks. Jerzy miał szczególny dar nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi. Dobroć i prosta wiara powodowały, że w latach 80. XX wieku do ks. Popiełuszki przychodzili ludzie z różnych środowisk. Im wszystkim ks. Jerzy wskazywał drogę do Boga oraz prosił, aby – nie bacząc na trudne czasy – nie zapominali, że w życiu „zło należy zwyciężać dobrem”.
      W 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Po Jego męczeńskiej śmierci z całego świata zaczęły napływać prośby o beatyfikację polskiego kapłana. Wierni pisali też o łaskach, jakich doznali za Jego wstawiennictwem. W Święto Dziękczynienia 6 czerwca 2010 roku ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany. 25 sierpnia br. ks. Popiełuszko został, dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka, ustanowiony patronem NSZZ Solidarność. Natomiast 20 września bieżącego roku we francuskiej diecezji Creteil rozpoczął się proces w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki – niewytłumaczalnego medycznie uzdrowienia Francois Audelana, 56 letniego mężczyzny, chorego na rzadko występującą postać raka krwi. To otwarcie drogi do kanonizacji polskiego męczennika.
     W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie znajdują się relikwie bł. ks. Popiełuszki. Te relikwie, to wielki dar dla kościoła.
     25 października minie 30 lat od tragicznej śmierci ks. Jerzego.
Uroczysta Msza św. związana z tą smutną rocznicą odprawiona zostanie w niedzielę 26 października o godz. 11.oo w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu - Tarpnie. Podczas Mszy św. nastąpi poświęcenie proporca Duszpasterstwa Ludzi Pracy im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. Po Mszy św. w Domu Katechetycznym odbędzie się prelekcja na temat kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.
„Solidarność żyje, bo Ty księże Jerzy oddałeś za nią swoje życie”.
Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy świętej.

Renata Kucharska Adam Ronowski
Grudziądz, dnia 15.X.14 r.
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|147|148|149
następna »