aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Niedziela, 19 kwietnia 2015
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Opublikowano 11-03-2015 20:33
  9 marca we Włocławku i Inowrocławiu związkowcy odwiedzili biura poselskie prowadzone przez posłów obecnej koalicji rządowej. Przebieg wizyty wyglądał w ten sposób, że posłowi, lub jego pełnomocnikowi została przekazana ulotka central związkowych, a potem pismo (lub referowano ustnie) zawierające postulaty lokalne. Np. we Włocławku idzie o natychmiastową pomoc w ratowaniu miejsc pracy w okrojonej już prawie ze wszystkiego grupie ANWIL.
    Cała akcja przebiegła spokojnie, bez najmniejszych incydentów. Na ogół ocena sytuacji lokalnych zakładów pracy i ich załóg wygłaszana przez NSZZ"S" nie stanowiła zaskoczenia. Różnica była jedynie w definiowaniu przyczyn powodujących taki stan. Przedstawiciele kilku dużych komisji zakładowych zauważyli, że wiele znaczących kwestii pośrednich leży w gestii władz samorządowych, zwłaszcza w rękach dysponującego olbrzymimi środkami Zarządu Województwa z marszałkiem na czele.       Pojawiła się opinia, iż władze województwa nie wykazują się odpowiednią energią w działaniu na rzecz środowiska pracowników, choćby zachowania istniejących miejsc pracy (nie mówiąc o kreowaniu nowych).
Prawdopodobnie będzie o tym mowa podczas planowanego na 20 marca obrad Zarządu Regionu.
Fot niżej - Gdy rozmowy w gabinetach nie przynoszą rezultatów, czasem wspieramy je działaniami bardziej spektakularnymi...
Tekst & foto Piotr Grążawski
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 11-03-2015 19:59
 
Image and video hosting by TinyPic
Kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski przyjechał na teren naszego województwa i regionu, m,in. do Aleksandrowa Kujawskiego. Ta wizyta nie miałaby w sobie nic nadzwyczajnego, gdyby nie zaskakująco głupie zachowanie niektórych zbyt gorliwych nauczycieli wychowawców tamtejszych szkół. Otóż nie dość, że w godzinach lekcji spędzili dzieci ze szkół i przedszkoli (!) na rynek miasta aby witały kandydata, to jeszcze rozdali im .... materiały propagandowe Komorowskiego, tym samym wciągając przedszkolaków w polityczną zadymę.
To niesłychany skandal, przykład nieodpowiedzialności, manipulowania dziećmi i skrajnego lizusostwa.
Oczywiście była kurator oświaty - posłanka PO Domicela Kopaczewska niczego nadzwyczajnego w tym nie widzi. W wywiadzie dla radia PIK prezentuje jak najlepsze samopoczucie.
tekst - Piotr Grążawski - foto - internet
 
Tu możesz przeczytać i posłuchać krótkiego newsa Radia PiK - www.radiopik.pl/2,28033,echa-wizyty-b-komorowskiego-w-aleksandrowie-kuja
Image and video hosting by TinyPic
 
więcej »
Opublikowano 08-03-2015 21:49
Bezrobocie nie spada. Bezrobocie ląduje na Heathrow
Znalezione obrazy dla zapytania ląduje na HeathrowLiczba Polaków w Wielkiej Brytanii sięga dziś 650 tysięcy. Trzy czwarte z nich deklaruje, że nie chce wracać do Polski, a ponad 40% ma zamiar ubiegać się o brytyjski paszport. Polacy w statystykach ludnościowych zaczynają wyprzedzać już nawet imigrantów z tzw. „Wielkich Indii”.
więcej »
Opublikowano 08-03-2015 21:20
Stopa bezrobocia w województwie
miesiąc
Obszar
 
           
2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01
Polska  11,7% 11,5% 11,3% 11,4% 11,5% 12,0%
Kujawsko-Pomorskie  15,8% 15,7% 15,3% 15,4% 15,7% 16,4%
Bydgoszcz  8,0% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,7%
Bydgoski  12,0% 12,1% 11,9% 11,8% 12,0% 12,4%
Grudziądz  17,1% 16,5% 16,3% 16,6% 17,0% 18,1%
Grudziądzki  22,6% 21,7% 20,8% 20,8% 21,2% 22,2%
Toruń  9,1% 8,9% 8,6% 8,6% 8,3% 8,7%
Toruński  19,1% 18,3% 17,9% 17,3% 18,5% 19,8%
Włocławek  19,0% 19,2% 19,0% 18,6% 18,9% 19,3%
Włocławski  25,2% 25,5% 24,7% 24,8% 25,9% 26,5%
Aleksandrowski  21,4% 21,5% 21,7% 21,9% 22,4% 23,2%
Brodnicki  12,9% 13,3% 13,2% 13,1% 13,6% 14,1%
Chełmiński  21,8% 21,2% 20,0% 19,9% 20,9% 21,7%
Golubsko-Dobrzyński  20,6% 20,5% 20,7% 20,9% 20,9% 21,5%
Inowrocławski  21,6% 20,5% 19,7% 20,1% 20,2% 21,0%
Lipnowski  23,6% 23,8% 23,2% 24,2% 25,5% 27,3%
Mogileński  19,3% 18,8% 18,4% 18,4% 19,0% 19,7%
Nakielski  20,1% 20,6% 20,1% 20,7% 21,2% 22,0%
Radziejowski  23,4% 23,0% 22,3% 22,7% 23,2% 24,3%
Rypiński  18,1% 17,9% 17,6% 17,7% 18,6% 19,3%
Sępoleński  20,8% 20,3% 19,4% 20,5% 22,0% 22,6%
Świecki  14,6% 14,7% 15,0% 15,1% 15,5% 15,9%
więcej »
Opublikowano 08-03-2015 18:24
 
więcej »
Opublikowano 05-03-2015 22:10
Tomasz Elbanowski z transparentem i premier Donald Tusk na sali sejmowej przed głosowaniem- Dajcie nam, rodzicom, wybór. Nie prosimy o przywileje, nie prosimy o pieniądze. Nie prosimy o nic więcej, tylko o to, byście uszanowali nasze konstytucyjne prawo do decydowania o edukacji naszych dzieci - mówiła w imieniu przedstawicieli inicjatywy legislacyjnej Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
      Powołując się na dane z raportu Eurostatu, podała, że obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich jest tylko w 13 z 27 krajów Unii Europejskiej. Podkreśliła, że w pozostałych krajach do szkoły idą siedmiolatki, a w przypadku dzieci młodszych o rozpoczęciu przez nie nauki decydują rodzice.
Przypomniała, że 1 września tego roku do I klas pójdą w Polsce obowiązkowo dwa roczniki. Chodzi o dzieci 6-letnie z całego rocznika 2009 i dzieci 7-letnie urodzone w drugiej połowie 2008 r. Elbanowska zwróciła uwagę, że są to dwa najliczniejsze roczniki w ostatnich latach.
Całośc zobacz tu - fakty.interia.pl/raport-szesciolatki-do-szkoly/aktualnosci/news-po-i-psl-za-odrzuceniem-obywatelskiego-projektu-ws-szesciola,nId,1683674
więcej »
Opublikowano 03-03-2015 21:12
Przypominamy organizacjom NSZZ „Solidarność” o podstawowych obowiązkach wynikających z posiadania przez nie osobowości prawnej.
   Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego władza wykonawcza każdej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość prawną, ma obowiązek złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego roczne zeznanie podatkowe na druku CIT- 8 w terminie do 31 marca każdego roku (podstawa prawna: art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Do zeznania należy dołączyć: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową (podstawa prawna: § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej).
Bilans oraz rachunek wyImage and video hosting by TinyPicników należy zatwierdzić stosowną uchwałą władzy wykonawczej, tj.: Komisji Zakładowej, Komisji Międzyzakładowej albo Komisji Podzakładowej.
Formularze bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej do pobrania np. tu www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/970-menu-prawa-glowna/27730-rozliczenie-z-urzedem-skarbowym.html
więcej »
Opublikowano 03-03-2015 20:38
Image and video hosting by TinyPic
Program warsztatów wypadkowych dla członków zespołów wypadkowych Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
Termin: 20.03.2014 r. godz. 10.00 do 14.00
Miejsce: sala konferencyjna w Hotelu Sportowym w Kruszwicy
Cel: Warsztaty mają charakter szkolenia doskonalącego dla członków zespołów powypadkowych w celu nabycia umiejętności w zakresie:
  * identyfikacji zagrożeń, które zaktywizowały wypadek,
  *  określania przyczyn wypadków i środków profilaktycznych,
  * oceny spójności środków profilaktycznych zastosowanych po ocenie ryzyka zawodowego i postępowaniu powypadkowym.
Uczestnicy:
• zakładowi społeczni inspektorzy pracy i pracownicy służb bhp – 20 osób
Zasoby ludzkie i zadania:
• Roman Wzorek- moderator szkolenia i prowadzący warsztaty w grupach,
• Mirosław Trojanowski- prowadzenie warsztatów w grupie,
• Dariusz Lewandowski - prowadzenie warsztatów w grupie,
• Piotr Orliński- prowadzenie warsztatów w grupie.
Materiały na warsztaty:
• przygotowanie studium przypadku ( case study) zbadanych wypadków przez inspektorów pracy prowadzących warsztaty w grupach,
• materiały dla uczestników:
* rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków ( Dz U Nr 105, poz. 870),
* wyciąg z PN-Z-08052: 1980. Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja,
* „Ocena ryzyka zawodowego”,
*„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- prewencja wypadkowa”,
* notatniki i długopisy.
*materiał ze studium przypadku.
więcej »
Opublikowano 03-03-2015 20:24
   We włocławskim Pensjonacie Michelin odbyło się dziś seminarium na temat zarządzania czasem pracy. Jego uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami "układania" czasu, oraz sposobami zapobiegania  marnowaniu czasu. Chodzi tu też o kwestie szersze niż sama praca, ponieważ człowiek nie zorganizowany może łatwo popaść w stan, gdzie nie ma właściwie czasu na... odpoczynek.
    Przypomnijmy, że do cech sprzyjających marnowaniu czasu zaliczyć można: brak wiedzy, brak doświadczenia, brak motywacji, brak asertywności, niezdyscyplinowanie, niepunktualność, brak porządku, niesystematyczność, brak talentów organizacyjnych, niedbalstwo, flegmatyczność, słaba komunikatywność, gadatliwość, brak ambicji. Większość to cechy ściśle związane z osobowością człowieka, a więc bardzo odporna na zmiany. Można temu przeciwdziałać przez eliminację lub przekształcenia poprzez przyjęcie innego modelu psychicznego lub też odpowiednio zaprogramowane szkolenia.
   Daje się zauważyć, że marnotrawstwo czasu w większości przypadków wynika z faktu, iż człowiek nie działa świadomie a jego postępowanie jest przypadkowe lub kieruje nim w stopniu niedostatecznym. Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi nie potrafi racjonalnie gospodarować czasem własnym, stąd pomysły szkoleń i seminariów.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|160|161|162
następna »