aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Środa, 27 lipca 2016
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Opublikowano 15-05-2016 21:35
hosting
Walne Zebranie Delegatów Regionu coraz bliżej i Prezydium Zarządu Regionu praktycznie zakończyło już do niego przygotowania. Wiele wskazuje na to, że na prowadzącego WZDR zostanie ponownie zaproponowany Jan Dybicz z Kruszwicy. Ma spore doświadczenie w kierowaniu dużymi zebraniami, dobry refleks i parę innych zalet.
Fotografia ma już niemal dwa lata - z poprzedniego WZD ale wcale nie jest nieaktualna...
więcej »
Opublikowano 12-05-2016 20:07
hosting
    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego inwigilowała obrońców krzyża, mówił o tym w Sejmie koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, który przedstawiał wyniki audytu dotyczące działalności służb specjalnych w latach 2007-2015. Wśród obrońców krzyża ABW umieściła swojego agenta. Specjalnym nadzorem objęto ks. Stanisława Małkowskiego, sprawdzano również osoby, które się z księdzem kontaktowały. Ks. Stanisław Małkowski działał w opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. W okresie stanu wojennego był jednym kapelanów Solidarności, a na liście Służby Bezpieczeństwa był na pierwszym miejscu do odstrzelenia. SB jednak zmieniła w między czasie swoje plany i na początek uprowadziła i uśmierciła jego przyjaciela księdza Jerzego Popiełuszkę.   
       Jak widać dla rządów Platformy Obywatelskiej ks. Małkowski chyba stanowił również zagrożenie jak dla władz komunistycznych. ABW za rządów PO-PSL inwigilowała także inne środowiska, m.in. blogerów Salonu24, członków Związku Strzeleckiego "Strzelec", a wszystko odbywało się na zlecenie szefa ABW Krzysztofa Bondaryka. Inwigilowani byli również dziennikarze. ABW śledziło poczynania 52 dziennikarzy. Inwigilowani byli nawet działacze ruchów na rzecz obrony życia poczętego. Inwigilacją byli objęci również organizatorzy marszów antyrządowych, czy też wyrażających poparcie dla Radia Maryja. Był prowadzony rejestr tych osób, a nawet spisywano numery rejestracyjne autokarów wiozących ludzi na demonstracje.
Fot. Pogrzeb księdza Popiełuszki. Ksiądz Małkowski klęczy nad zamurowywaną kryptą ze zwłokami kapelana Solidarności
więcej »
Opublikowano 08-05-2016 21:24
W brodnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji prężnie działa komisja zakładowa NSZZ"S". Tamtejsi związkowcy są inicjatorami wielu akcji i to nie tylko wewnątrzzakładowych, lecz również o zasięgu ogólnopolskim (np. dwukrotnie organizowali olimpiady sportowe pracowników przedsiębiorstw wodociągowych).
W ubiegły piątek (6 maja) odbyło się tam zebranie członków, podczas którego dokonano wyboru nowych władz komisji zakładowej i Społecznego Inspektora Pracy (taki był wniosek związkowców). W zebraniu uczestniczył przewodniczący ZR Jacek Żurawski i sekretarz ZR Piotr Grążawski.
Nowym przewodniczącym kz wybrano starego działacza związkowego (funkcję te pełnił kilkukrotnie) Edmunda Mroczyńskiego (na fot stojący). Dotychczasowego przewodniczącego uczyniono (w tajnym głosowaniu - rzecz jasna ) Społecznym Inspektorem Pracy.
hosting
 
więcej »
Opublikowano 08-05-2016 20:54
hosting
 
– Jesteśmy związkiem zawodowym i nie bierzemy udziału w demonstracjach politycznych. My nie aspirujemy do objęcia władzy w Polsce, a ci, którzy będą demonstrowali w sobotę, takie ambicje mają i nie mogą się pogodzić z utratą władzy. Nie chcą przy tym czekać do końca kadencji, czyli jeszcze trzy lata, tylko chcą tej władzy już teraz. A Polska – wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić – jest krajem demokratycznym. Każdy może demonstrować i tak tratuję również tę manifestację – jako przejaw demokracji. Natomiast „Solidarność” nie widzi potrzeby demonstrowania akurat teraz. Sami wyszlibyśmy na ulicę, gdyby rzeczywiście była łamana Konstytucja, gdyby były łamane prawa pracownicze, ale taka sytuacja nie ma w tej chwili miejsca. Nieraz jako związek zawodowy udowodniliśmy, że potrafimy demonstrować i jak zajdzie potrzeba, to będziemy to robili. Jednak dzisiaj w tej hucpie nie będziemy brali udziału.
więcej »
Opublikowano 04-05-2016 21:47
Image and video hosting by TinyPic
    20 maja, w Inowrocławiu (hala OSiR przy ul. Aleja Niepodległości 4) odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 10, lecz przedtem o godzinie 9.00 odbędzie się msza święta w kościele pod wezwaniem św. Józefa w intencji dobrych obrad.
    Oddział Włocławek i Toruń zorganizują autobusy do przewozu delegatów, natomiast związkowcy z Podregionów powinni taki transport zbiorowy dla swoich delegatów także załatwić - to spoczywa na przewodniczących Podregionów.
Delegatom zostanie zaproponowany 10- punktowy porządek obrad, gdzie także przewiduje się wystąpienia zaproszonych gości (w tym wojewody kujawsko-pomorskiego). 
    Prezydium ZR rozesłało do wszystkich delegatów "Informację o pracy Zarządu Regionu" za okres sprawozdawczy, czyli około 2 lata. Ten zjazd powinien mieć charakter roboczy, stąd skromniejszy program i oprawa.
Fot. Obiekty OSiR Inowrocław przy Alei Niepodległości
więcej »
Opublikowano 25-04-2016 21:14
Image and video hosting by TinyPic
NSZZ „Solidarność” podtrzymała swoje stanowisko ws. obniżenia wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
    Domagamy się też możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Takie stanowisko przyjęła obradująca dziś drugi dzień w Krośnie Komisja Krajowa związku. Stanowisko przyjęto bez głosu sprzeciwu. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymali też gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów z rządem w tej sprawie. Poseł Janusz Śniadek były przewodniczący NSZZ Solidarność mówi, że potrzebne są rozmowy z rządem ws. kwestii stażu pracy.
– Mam wiedzę, że w tej sprawie jest pewien problem. Jest to sygnalizowane rządowi, trwają nad tym parce i jak na razie nie ma jeszcze deklaracji przyjęcia tego postulatu, chociaż wiem, że jest bardzo poważny namysł i analizy. Tak więc to jest tym pewnym punktem, który musi być przedmiotem debaty, dyskusji i ewentualnie szukania porozumienia – poseł Janusz Śniadek.
    Przypomnę - Komisja Krajowa „Solidarności” jest najwyższą władzą w związku między zjazdami. Dwudniowe obrady w Krośnie kończą się dzisiaj. Prace nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego są w Sejmie na etapie podkomisji. Projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, nie zawiera możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy.
więcej »
Opublikowano 24-04-2016 20:56
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
W minioną sobotę(23 kwiecień), po południu zakończyło się ostatnie w turze wiosennej szkolenie organizowane przez Zarząd Regionu. Wzięli w nim udział członkowie związku z Włocławka, Torunia, Brodnicy, Inowrocławia. Było dwóch prowadzących: Paweł Ślubowski (nasz prawnik, na co dzień dyżurujący we Włocławku) i Marcin Gralak (Inowrocław), dla którego było to pierwsze trenerskie wystąpienie, co wszyscy przyjęli z dużą sympatią, a także z nadzieją, iż będzie z Marcina dobry wykładowca związkowy. 
Kolejna tura szkoleń już wczesną jesienią. Już można składać propozycje tematów.
fot. Część uczestników szkolenia.
więcej »
Opublikowano 20-04-2016 17:34
Image and video hosting by TinyPic
    20 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jedynym jej laureatem z naszego regionu został Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, a w imieniu firmy nagrodę odebrała dyrektor Wiesława Pawłowska (na zdjęciu górnym, obok Pana Prezydenta Dudy). Inowrocławskiemu OSiR Prezydent Rzeczpospolitej przyznał na wniosek NSZZ Solidarność, stąd w uroczystości uczestniczyła delegacja naszego Zarządu Regionu, oraz komisji zakładowej NSZZ"S" przy OSiR w Inowrocławiu (fot niżej).
   Akcję, honorowym patronatem objął Prezydent Andrzej Duda. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli także udział prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
     - Z wielką przyjemnością objąłem patronat honorowy nad kolejną, ósmą już edycją konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Pierwsza edycja, która miała miejsce w 2008 roku, odbywała się pod patronatem Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego – człowieka „Solidarności”, który walczył o wolność zrzeszania się, ale również profesora prawa pracy, który doskonale rozumiał, jak ważne są prawidłowe relacje pracodawca-pracownik. Przede wszystkim, jak istotna jest stabilność zatrudnienia, dająca poczucie bezpieczeństwa i zapewniająca byt rodzinie. Jak ważna jest uczciwa, adekwatna do posiadanych kwalifikacji i zdolności praca, która daje poczucie godności i należnego miejsca w procesie rozwoju kraju. - podkreślił Prezydent Duda zwracając się do obecnych na sali laureatów i gości.
   Jak dodał, zaproponowana przez NSZZ „Solidarność” idea konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” była bliska śp. Lechowi Kaczyńskiemu, "ponieważ zawsze uważał, że siła gospodarki bierze się z ludzkiej pracy i to ona prowadzi do dobrobytu i powiększania majątku narodowego". - Dlatego widział konieczność uporządkowania zasad stosunków pracy i przestrzegania ich przez pracodawców - mówił Prezydent. Zaznaczył, że zdecydował się na dzisiejsze spotkanie w celu podkreślenia roli i znaczenia pozytywnych, nowoczesnych relacji pracodawca-pracownik w budowaniu kapitału firm, urzędów i instytucji, które "tym samym przyczyniają się do budowy dobrobytu kraju". Prezydent zaznaczył również, że olbrzymią rolę w kształtowaniu nowoczesnych relacji pracodawca-pracownik odgrywa dialog społeczny. Prezydent Andrzej Duda podziękował związkowi zawodowemu „Solidarność”, który zainicjował akcję konkursu i przyznawania nagrody - jako jedynej, do której nominują sami pracownicy. - Jest to zatem nagroda zgodna z duchem solidarności. Dziękuję Państwu za ideę i konsekwencję w promowaniu dobrych praktyk współpracy i nagradzania pracodawców za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy. Raz jeszcze wszystkim Państwu serdecznie gratuluję! - powiedział Prezydent.
    Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” została zainicjowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim lub też w Belwederze. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Wkrótce relacja filmowa.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 19-04-2016 20:51
Image and video hosting by TinyPic
   Sąd w Lubinie podjął decyzję w sprawie Marty S., pracownicy agencji reklamy Project z Torunia. Chodziło o zamieszczenie w reklamie wódki Żytniej zdjęcia z wydarzeń lubińskich w 1982 roku. Kobieta ma zapłacić 15 tys. zł zadośćuczynienia jednej z osób przedstawionych na fotografii. Sąd warunkowo umorzył sprawę wykorzystania tego zdjęcia.
   Cała sprawa zaczęła się w sierpniu ub. roku. Wówczas  na oficjalnym profilu producenta wódki Żytnia Extra (produkowanej przez Polmos Bielsko-Biała) opublikowano czarno-białą fotografię, na której uchwycono grupę mężczyzn, niosących rannego. Podpis sugerował, że na zdjęciu widać efekty wieczoru kawalerskiego. Fotografia w rzeczywistości przedstawia jedną z ofiar stanu wojennego. Sytuacja przedstawiona na zdjęciu to tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Lubinie. Grupa mężczyzn niesie śmiertelnie rannego Michała Adamowicza. 21 sierpnia 1982 roku w Lubinie w wyniku działań milicji i ZOMO od kul zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Właściciele marki natychmiast usunęli grafikę z profilu na Facebooku i przeprosili za publikację. Ponadto Polmos Bielsko-Biała zerwała umowę z agencją Projekt. W grudniu Marta S. usłyszała zarzut prokuratorski - prokuratura z Legnicy uznała, że zamieszczenie zdjęcia w takiej formie i w takim celu (promocja wódki) może zniesławiać obecne na nim osoby. Jak przypomina portal wirtualnemedia.pl, kobiecie postawiono zarzut pomówienia, tłumacząc, że grafika ukazywała przedstawionych na zdjęciu mężczyzn w negatywnym kontekście - sugerowała, że byli pijani.
   Zadośćuczynienie otrzyma tylko jeden z widocznych na zdjęciu mężczyzn. Jak wyjaśnia prokuratura, bo zidentyfikowano trzech z nich, z których dwóch już nie żyje. Autor zdjęcia, Krzysztof Raczkowiak osobno dochodzi swoich praw w sądzie. Wcześniej swoje oburzenie sprawą wyraził NSZZ "Solidarność" oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Fot u góry - to słynne, dramatyczne zdjęcie autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka wykorzystano w reklamie wódki. No i co trzeba mieć w głowie?
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|190|191|192
następna »