aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 29 09 2016
Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Opublikowano 22-08-2016 20:08
hostingWypadki śmiertelne – lipiec 2016
1. 29 lipca 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 lipca 2016 roku około godziny 15.30 w miejscowości Gębice uległ pracownik przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, zatrudniony na stanowisku elektromontera sieci. Podczas prac związanych z przyłączeniem odbiorcy do linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, mężczyzna został porażony prądem. W wyniku zdarzenia poszkodowany poniósł śmierć.
 
Wypadki ciężkie – lipiec 2016
   1. 07 lipca 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 07 lipca 2016 roku ok. godz. 13.45 uległ pracownik zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Bydgoszczy. Podczas wykonywania pracy związanej z obsługą prasy krawędziowej ze stołu maszyny spadł i uderzył w stopę pracownika „stempel” ważący ok. 23 kg. W wyniku uderzenia doszło do zmiażdżenia palca.
   2. 11 lipca 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 11 lipca 2016 roku ok. godz. 15.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz zakładu produkcji materiałów budowlanych w miejscowości Stopka. Podczas wykonywania czynności obsługowych ładowarki doszło do przygniecenia operatora. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany doznał urazu w postaci rany szarpanej uda prawej nogi.
   3. 13 lipca 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 13 lipca 2016 roku ok. godz. 12.00 na budowie w miejscowości Tłuchowo uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego we Włocławku. Poszkodowany spadł z wysokości ok. 3,0 metrów, z podestu rusztowania doznając złamania kości obu nóg.
   4. 18 lipca 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 czerwca 2016 roku ok. godz. 10.00 na terenie wytwórni pasz w Rypinie uległ pracownik przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą w Obornikach. Poszkodowany stojąc na drabinie przystawnej, na wysokości ok. 5,0 metrów wykonywał pracę związaną z malowaniem pokryw otworów zbiornika. Nastąpił upadek drabiny wraz z pracownikiem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany doznał otwartego złamania kości piętowej prawej, złamania kości piszczelowej lewej oraz stłuczenia klatki piersiowej i brzucha.
   5. 28 lipca 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 lipca 2016 roku ok. godz. 7.45 na placu budowy hali magazynowej w Brodnicy uległ pracownik przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą w Brodnicy. Poszkodowany, podczas czynności związanych z montażem rusztowania, spadł z wysokości ok. 2.5 metra na podłoże. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał złamania miednicy.
   6. 29 lipca 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 lipca 2016 roku ok. godz. 11.00 uległ pracownik przedsiębiorstwa zajmującego się montażem urządzeń elektronicznych z Bydgoszczy. Poszkodowany podczas demontażu sufitu podwieszanego, znajdując się na drabinie, stracił równowagę i spadł z wysokości ok. 2-3 m. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu kręgosłupa.
   7. 29 lipca 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 27 lipca 2016 roku ok. godz. 13.00 uległ pracownik przedsiębiorstwa branży meblowej z Bydgoszczy. Poszkodowany podczas obsługi pilarki doznał urazowej amputacji trzech palców i fragmentu kciuka.
więcej »
Opublikowano 17-08-2016 21:12
   Prezydium ZR zauważa znaczny spadek przypadków ostrych konfliktów między związkami zawodowymi a pracodawcami, czy też ich przedstawicielami. Nie jest jeszcze idealnie (tak pewnie nigdy nie będzie) ale nowy polityczny klimat, znaczny spadek bezrobocia, większa podaż miejsc pracy przyczyniły się do lepszego postrzegania pracowników w ogóle. Obecnie pracujemy nad pozytywnym rozstrzygnięciem sporów w kilku zakładach: Brodnicy, Włocławka, Inowrocławia. Są także poczynione przygotowania do inauguracji sezonu szkoleniowego, oraz realizacji programu finansowanego ze środków UE.   
hosting
więcej »
Opublikowano 13-08-2016 22:30
 
hosting
więcej »
Opublikowano 10-08-2016 23:27
W skutek błędu powstałego w procesie przygotowania plakatu niepoprawnie zapisano nazwę zespołu MEJK (napisano przez "Y"). Przepraszamy zespół i mamy nadzieję, że ten błąd - paradoksalnie - przyczyni się do popularyzacji grupy.
hosting
więcej »
Opublikowano 08-08-2016 18:37
hosting
Image and video hosting by TinyPic
XV Festyn Rodzinny ,, Solidarności" Włocławek 27 sierpnia 2016r. , plac przy ul. Wiejskiej, Zbiegniewskiej i Konopnickiej (czyli tam, gdzie w minionych latach) . Rozpoczęcie godz. 15,00 do 22,30 . Wystąpią zespoły: Inni, Arsenał, Mr. Sebi, Andrzej Koziński show,gwiazda wieczoru Mejk. Na zakończenie pokaz sztucznych ogni.
Ponadto: pokaz sprawności straży pożarnej, klubu jeździeckiego Michelin. Konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami, poczęstunek darmową grochówką .
Patronat honorowy prezydent Miasta Marek Wojtkowski i Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak. Organizator Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ,, Solidarności" oddział Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku, współorganizator Urząd Miasta Włocławek.
Sponsorzy główni: Grupa Energa S.A. Gdańsk, PGK ,,Saniko" Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., Polskie Przetwory Sp. z o.o.Pozostali sponsorzy: MPWiK Sp. z o.o., Budomex Sp. z o.o., Rembud Sp. z o.o., MZOZ Sp. z o.o., Baza Sp. z o.o., ,, Turysta", Klub Radnych PiS, RM Włocławek, Greg szoł, WORD, Krokodyl,,, Morpol Sj." Partnerzy: Centrum Kultury Browar B. Patronat medialny : Radio Hit, Telewizja Cw 24, DDwłocławek, Q4, Gazeta Pomorska.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Janusz Dębczyński
więcej »
Opublikowano 04-08-2016 21:57
Choć nie wszyscy możemy korzystać z urlopów, to i tak lato cieszy. Prezydium na bieżąco prowadzi sprawy Regionu. Obrady Zarządu Regionu przewidywane są pod koniec sierpnia. Pamiętajcie aby zaplanować sobie wolną sobotę 27 sierpnia. Spotykamy się we Włocławku na kolejnym wielkim Pikniku Rodzinnym Solidarności. 
hosting
więcej »
Opublikowano 03-08-2016 21:43
hosting
Przypominamy - cały czas trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Tu możesz pobrać stosowną kartę do podpisów www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2016/05/Lista-poparcia-Ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w_niedziele.pdf    
    Pracę w niedzielę winno się ograniczyć tylko do tego, co konieczne - ażeby móc więcej czasu poświęcić rodzinie, pójść na dłuższy spacer z dziećmi, odwiedzić starą ciotkę czy znajomego w szpitalu, przeczytać jakiś tekst religijny lub odrobić zaniedbania korespondencyjne - radzi o. Salij, przypominając, że dni święte należą do Pana. Są Bożą własnością. - Ostatecznym więc pytaniem jest: czy dana praca pomaga mi w oddawaniu czci Bogu, czy przeszkadza? Chodzi zwłaszcza o powstrzymanie się od prac ciężkich i zarobkowych. One bowiem sprawiają, że nawet gdy pójdziemy na niedzielną Eucharystię, ciężko myślami i sercem trwać przy Bogu - puentuje teolog. Zdanie magisterium Kościoła jest w kwestii wolnej niedzieli jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości. Wykonywanie tego dnia prac niekoniecznych to poważne nadużycie. Także traktowanie pracowników jak niewolników, nieposzanowanie ich godności kłóci się nie tylko z moralnością, ale także podstawowymi normami etycznymi.
więcej »
Opublikowano 02-08-2016 21:55
   Zdarza się niekiedy, że towar lub usługa zostają wykonane przez pracownika w sposób wadliwy. Pracodawca nie musi tego tolerować. Może obniżyć podwładnemu wynagrodzenie, a nawet w ogóle nie wypłacić go za tę wadliwą pracę. W określonych przypadkach może także rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – za wypowiedzeniem lub nawet w trybie dyscyplinarnym. Podstawowymi obowiązkami każdego pracownika są m.in. sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. A zatem wykonując pracę, pracownik musi dołożyć należytej staranności i wykazać się sumiennością, a w zamian za to pracodawca musi mu wypłacić wynagrodzenie stosowne do ilości i jakości wykonanej pracy.
    Wadliwe wykonanie produktów lub usług może skutkować: tym, że pracownikowi nie będzie w zamian za to przysługiwało wynagrodzenie, albo odpowiednim obniżeniem mu pensji. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług nie przysługuje mu bowiem wynagrodzenie. Pensja ulega natomiast odpowiedniemu zmniejszeniu, jeśli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi. Jeśli zaś pracownik usunął wady z wykonanego przez siebie towaru lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi po usunięciu wady. Z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie już nie przysługuje.
    Winny musi być konkretny pracownik Obniżenie lub pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 Kodeksu pracy nie może dotyczyć zbiorowo całego zespołu pracowników. „(…) może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające należy uznać wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 lutego 2008 r. (sygn. akt III APa 272/06, Orzecznictwo 2008/4). Jeśli więc pracodawcy nie uda się ustalić osoby, która wykonała wadliwy towar (usługę), nie można zastosować opisanych w tym artykule sankcji.
więcej »
Opublikowano 01-08-2016 21:57
hosting
    Przyjaciele i współpracownicy często wspominają, że chciał obalić system komunistyczny w Polsce. Młody, niepokorny – Jarosław Brejza był bezkompromisowym działaczem szkolnej „Solidarności”, który rzucił wyzwanie znienawidzonej władzy. Kierowana przez niego młodzieżowa organizacja skupiała przedstawicieli kilku szkół z naszego regionu, on sam zaś blisko współpracował z inowrocławskim MKZ. Nawet w ponurych dniach stanu wojennego nie zrezygnował ze swoich marzeń o wolnej Polsce. Pomimo ostrzeżeń i szykan ze strony władzy kontynuował działalność, próbował zmobilizować swoich kolegów i koleżanki do zorganizowania oporu w mieście. Jeszcze w grudniu nawiązał kontakty z podziemiem, kolportował „bibułę”, pisał hasła na murach.
    Jego krótkie i burzliwe życie zostało nagle przerwane 4 sierpnia 1982 r. Nie zdążył zobaczyć jakie efekty przyniosły jego starania o wolną i niepodległą Polskę, ale to właśnie on jest dzisiaj symbolem oporu inowrocławian przeciwko obcej dyktaturze. Niestety pamięć o Jarku szybko przemija… Kilka lat temu w naszym mieście pojawiła się inicjatywa ufundowania tablicy – trwałego śladu po trudnych i pięknych zarazem czasach. Pomysł upadł. Być może jest jeszcze za wcześnie? Zapewne tak, ale właśnie dzisiaj należy wspomnieć o tym młodym człowieku, który szczególnie zapisał się w historii Inowrocławia.
Wojciech Gonera
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|194|195|196
następna »