aktualnościzdjęciaszkoleniaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbZwolniony ale wygrany
Czwartek, 21 08 2014
Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Opublikowano 20-07-2014 21:33
        Zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na zbiórkę publiczną i zastąpienie ich zgłoszeniami przez internet, skrócenie tych procedur do 3 dni, wprowadzenie jednoznacznej definicji zbiórki - to główne zmiany, jakie wprowadza wchodząca w piątek w życie nowa ustawa. Ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotychczas obowiązująca ustawa o zbiórkach publicznych powstała w 1933 r. i - na co często zwracali uwagę eksperci - nie przystawała do rzeczywistości.
Ustawa definiowała zbiórkę jako zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonowało jednak rozporządzenie, które rozszerzyło definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne sms-y).
      W 2012 r. roku nadzór nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych został przeniesiony do MAC; wcześniej sprawowało go ówczesne MSWiA. W związku z nowym podziałem zadań należało znowelizować ustawę o działach administracji rządowej, przy tej okazji MAC chciało też unowocześnić przepisy dotyczące zbiórek, ale proponowane rozwiązania spotkały się z protestem organizacji pozarządowych. Resort chciał, by zbiórką publiczną było także zbieranie środków drogą elektroniczną. Jednak przeciwnicy tych zmian argumentowali, że wtedy każdy apel o wsparcie z podaniem numeru konta bankowego lub numeru telefonicznego, na który można przesyłać sms-y, zbieranie funduszy przez internet na działalność charytatywną, a także na różnego rodzaju projekty przez wyspecjalizowane serwisy internetowe (tzw. crowdfunding) wymagałyby pozwolenia, co mogłoby zablokować ten sposób pomocy. Przypominali, że już w obecnym stanie prawnym - na podstawie rozporządzenia - zdarzało się, że urzędnicy żądali od organizacji pozarządowych, by zdjęły ze swoich stron internetowych numery kont, ponieważ zachęcanie w ten sposób do przekazywania darowizn wyczerpuje znamiona zbiórki publicznej. Po konsultacjach z przedstawicielami trzeciego sektora MAC wycofało się ze swoich propozycji, a ówczesny minister Michał Boni zapowiedział zupełnie nową ustawę o zbiórkach. W efekcie powstała ustawa, która znacznie zliberalizowała zasady prowadzenia zbiórek, ograniczając je jedynie do sytuacji, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a zbierający i darczyńca pozostają anonimowi, nie wiadomo, kto i ile wpłacił.
     Wchodząca w życie ustawa wprowadziła jednoznaczną definicję zbiórki publicznej. Jest nią zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze, w miejscu publicznym na cel pozostający w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także na cele religijne. Ustawa definiuje również miejsca publiczne jako "miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze". Zbieranie datków przez sms-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie zbiórką publiczną i nie będzie wymagało zgłoszenia. Podobnie jak np. zbiórki w drodze loterii pieniężnych i fantowych, organizowane w szkołach, zbiórki w zakładach pracy, przeprowadzane wśród znajomych.
Zbiórki organizować będą mogły nie tylko organizacje pozarządowe, ale również trzyosobowe komitety.
   Kolejna zasadnicza zmiana to zastąpienie pozwolenia na zbiórkę zgłoszeniem w internecie. Dotychczas to, czy zbiórka się odbędzie, zależało od zgody urzędników. Pozwolenie było wydawane na ogół w ciągu ok. 30 dni. Teraz zbiórkę prowadzić będzie można po opublikowaniu zgłoszenia na specjalnie w tym celu stworzonym portalu www.zbiorki.gov.pl, administrowanym przez MAC. Będą tam zamieszczane zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek, dostępne online dla wszystkich. Zgłoszenie zbiórki będzie można wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną - pojawi się ono na portalu w ciągu maksymalnie trzech lub siedmiu dni (w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej). Żeby zgłosić zbiórkę drogą elektroniczną oraz wysłać w ten sposób sprawozdania z jej przeprowadzenia, potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany. Profil taki zakłada się bezpłatnie na portalu ePUAP.gov.pl, a bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie.
Minister będzie mógł odmówić zamieszczenia zgłoszenia zbiórki, jeśli jej cel jest niezgodny z prawem lub jeśli organizator nie dostarczył w terminie sprawozdania z poprzedniej zbiórki. W zgłoszeniu będą informacje m.in. o organizatorach zbiórki, jej celu, czasie trwania, miejscu i sposobie przeprowadzania, a także o przewidywanych kosztach organizacji, które zostaną pokryte z zebranych ofiar. Po zakończeniu zbiórki organizatorzy muszą sporządzić i wysłać do MAC dwa sprawozdania: z przeprowadzonej zbiórki, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar (w ciągu 30 dni od jej zakończenia) oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (tu termin zależy od kilku czynników). Jeśli sprawozdanie będzie zawierało braki, nie zostanie zamieszczone na portalu, a to spowoduje, że nie będzie można przeprowadzić kolejnej zbiórki. Sprawozdania będą będą publicznie dostępne i każdy będzie mógł sprawdzić, w jaki sposób wykorzystano jego środki i czy w związku z tym będzie chciał ponownie wesprzeć daną organizację. Informacje o zgłoszeniu zbiórki wraz ze sprawozdaniami będą dostępne na portalu przez 10 lat. Prowadzenie zbiórki bez zgłoszenia lub niezgodnie ze zgłoszeniem będzie podlegać karze grzywny. Można będzie w takim przypadku orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki i przekazać je instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.
więcej »
Opublikowano 20-07-2014 21:22
Bydgoszcz ponownie znalazła się na trasie wyścigu po ośmiu latach przerwy. Miasta zabiegają o to, bo Tour de Pologne to świetna okazja do promocji. Za skorzystanie z takiej reklamy bydgoski ratusz zapłacił 540 tys. zł.
Niestety, w wyprodukowanym już spocie promującym wyścig Bydgoszczy nie ma. To wielka strata, bo wyprodukowany w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej, 30-sekundowy obraz w technologii 3D będzie pokazywany w ponad 50 krajach świata. Miłośnicy kolarstwa zobaczą w nim m.in. Gdańsk, Warszawę, Katowice, Kraków, Zakopane i Toruń.
Włodarze Torunia długo targowali się z organizatorami wyścigu. Najpierw chodziło o kwotę 300 tys. zł. Ostatecznie doszli do porozumienia i w grodzie Kopernika kolarze ustawią się na starcie drugiego etapu wyścigu, z metą w Warszawie. Nie udało nam się ustalić, ile dokładnie zapłacili torunianie, ale była to kwota niższa od tej, którą wyłożył bydgoski ratusz.
Cały tekst tu - bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,16348086,Wycieli_nas_z_reklamy_Tour_de_Pologne__Za_co_my_dalismy.html#LokBydTxt
więcej »
Opublikowano 18-07-2014 08:54
więcej »
Opublikowano 18-07-2014 08:12

Rząd ogłosił, że przyszłoroczne podwyżki emerytur mogą wynieść 2,02 proc. Jednak realne mogą być nawet dwa razy niższe! Wysokość waloryzacji zależy bowiem od inflacji (czyli wzrostu cen) oraz wzrostu płac. Teraz, kiedy ceny będą spadać – a właśnie taki scenariusz przewiduje Ministerstwo Finansów – i wskaźnik waloryzacji może stopnieć. Założyliśmy najbardziej pesymistyczny scenariusz – czyli waloryzację 1-procentową. Takie pieniądze trudno w ogóle nazwać podwyżką. Bo co można kupić za dodatkowe 23 groszy dziennie?! Najtańszą bułkę, i to jeszcze w supermarkecie. A to właśnie takich podwyżek spodziewać się mogą osoby z najniższą emeryturą.

Rząd – którego ministrowie wydają w restauracjach po 800 zł na butelkę wina i pałaszują ośmiorniczki albo policzki cielęce (oczywiście za środki z naszych podatków) – dorzuci emerytom po kilka złotych!

więcej »
Opublikowano 18-07-2014 08:10
Z raportu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych wynika, że prawa pracownicze w Polsce są regularnie łamane. Pod tym względem jesteśmy jednym z najgorszych krajów w Europie - alarmuje portal wp.pl.
W okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. MKZZ badał poszczególne państwa pod względem przestrzegania i ochrony podstawowych praw pracowniczych. Pod uwagę były brane przede wszystkim: prawo do zrzeszania się, prawo do udziału lub nawoływania do strajku czy negocjacji zbiorowych. W raporcie końcowym poszczególnym państwom przyznano noty w skali od 1 do 5,5 - im wyższa nota tym niższa ochrona pracowników.
Polska otrzymała notę 3 - z powodu "regularnego naruszania praw pracowniczych.(...).Rząd lub firmy działają na rzecz ograniczania praw pracowników”. Taki sam problem mają Bułgaria i Rumunia oraz Wielka Brytania i Portugalia.
Od dawna wiadomo, że najlepszą sytuację mają pracownicy w krajach skandynawskich oraz Europie Zachodniej. Do liderów dołączyły także niektóre państwa byłego bloku wschodniego: Litwa, Estonia i Słowacja. Ochrona praw pracowników lepiej funkcjonuje m.in. w Czechach, krajach bałkańskich, w tym także nienależących do UE, czy na Węgrzech, które otrzymały notę 2. Najgorzej jest na Białorusi, Ukrainie, Grecji, którym przyznano notę 5.
Z raportu wynika, że prawo do strajków było najczęściej łamanym uprawnieniem pracowników w ciągu ostatniego roku. W 87 krajach nie przestrzegano prawa do udziału w nich, a w ponad 60 do nawoływania do strajków.
więcej »
Opublikowano 16-07-2014 20:57
Wiek przedemerytalny nie chroni przed zwolnieniem z art. 53 kp  Z pracownikiem chronionym z powodu wieku przedemerytalnego można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wskutek choroby. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy można jednak złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, czyli takiemu, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z przepisów Kodeksu pracy wyraźnie wynika, że pracodawca nie może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Ochrona ta nie dotyczy natomiast możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zarówno w sytuacji zawinionego, jak i niezależnego od pracownika powodu rozwiązania umowy.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika), jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
– dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,,
– dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Jeżeli pracownik w wieku przedemerytalnym, był zatrudniony u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, pracodawca ma obowiązek wyczekać do upływu 3. miesiąca pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego – jeśli zostało ono przyznane. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Jeżeli pracownik po upływie 182 dni (270 w przypadku gruźlicy) pobierania zasiłku chorobowego i 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, pracodawca pomimo ochronnego wieku przedemerytalnego pracownika będzie mógł rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W sytuacji gdy pracownikowi nie zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca będzie miał możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia już po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik wciąż będzie niezdolny do pracy.
Podstawa prawna:
art. 39, art. 52 § 3, art. 53 § 1 pkt 1, § 3, § 4, § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 8, art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
więcej »
Opublikowano 14-07-2014 22:52
Umowa terminowa. Pracodawcy unikają zawierania kontraktów na czas nieokreślony    Około 450 tys. osób pracuje na czas określony, choć powinny mieć stały etat – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
Co siódma terminowa umowa o pracę jest zawierana na okres ponad 5 lat, a co czwarta – na co najmniej trzy lata. Niektóre z nich są podpisywane na 10, a nawet 20 lat – wynika z ubiegłorocznych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeśli statystyki inspekcji dotyczące czasowego zatrudnienia na okres powyżej 5 lat porównamy z łączną liczbą umów czasowych, okaże się, że ok. 450 tys. osób pracuje na czas określony, choć w większości powinny mieć stały kontrakt. Jeśli w zestawieniu uwzględnimy też pracujących na okres od 3 do 5 lat, liczba ta urośnie do ok. 900 tys. osób.
Takich pracowników można zwolnić za dwutygodniowym wypowiedzeniem, bez konieczności uzasadnienia i konsultacji ze związkami zawodowymi. Pokusa korzyści jest dla pracodawców tak duża, że obchodzą przepisy kodeksu pracy dotyczące stałego zatrudnienia.
   Ułatwiają im to regulacje – nie wskazują maksymalnego czasu, na jaki można podpisać umowę na czas określony. To ma się zmienić - zapowiadany już projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ma ograniczyć nadużywanie takich kontraktów, zostanie przedstawiony partnerom społecznym do końca lipca. (PAP)
więcej »
Opublikowano 13-07-2014 21:42
    Wiceprzewodniczący ZR Tomasz Jeziorek to były zawodnik klubu rugby, stąd z jeszcze większą przyjemnością włączamy się do akcji odbudowy tego sportu w Toruniu i okolicach. Otóż OGŁASZAMY NABÓR DO SEKCJI RUGBY!!!
Zapraszamy do spróbowania jednej z najbardziej widowiskowych gier zespołowych na świecie, będącą już dyscypliną olimpijską w odmianie 7 osobowej.
Nie marnuj swojej okazji przyjdź zobacz i wstąp w nasze szeregi , zostań Rugbistą !!!!!!!
Toruński Klub Rugby organizuje nabór do sekcji zapraszamy 13 lipca szkoła nr 8 ul. Łyskowskiego 28 godz. 14.00. Zapraszamy też panie oraz dzieci klas podstawowych.

e-mail rugby_torun@wp.pl
gg: 6000436
tel.782565300
Zaprasza - wiceprzewodniczący ZR, były zawodnik rugby Tomasz Jeziorek, a wspiera sekretarz ZR, były zapaśnik Piotr Grążawski
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 13-07-2014 21:10
 
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|138|139|140
następna »