aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Sobota, 23 09 2017
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Opublikowano 10-08-2017 08:27
hosting
Wypadki śmiertelne – lipiec 2017
1. 07 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 13.50 w Janikowie uległ pracownik firmy branży konstrukcji metalowych z Inowrocławia. Poszkodowany spadł z dachu budynku, z wysokości 20 metrów.
2. 17 lipca 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 14.25 uległ pracownik gospodarstwa rolnego w miejscowości Gołkówko. Poszkodowany wykonywał prace porządkowe w silosie zbożowym. Leżącego na posadzce silosa, nieprzytomnego pracownika znalazł inny pracownik. Wezwany lekarz pogotowia stwierdził zgon.
3. 25 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 08.00 na stacji kolejowej w Inowrocławiu uległ pracownik zakładu transportu kolejowego z Lubina. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych został znaleziony w kabinie sterowniczej lokomotywy.
Wypadki ciężkie – lipiec 2017
* 1. 17 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 13 czerwca 2017 roku ok. godz. 00.10 na terenie zakładu produkcji betonu i wyrobów z betonu w Grudziądzu uległ pracownik firmy zatrudniony na stanowisku operatora samochodu specjalistycznego do przewozu betonu. Podczas wchodzenia do kabiny samochodu, na skutek silnego podmuchu wiatru kierowca został uderzony drzwiami pojazdu. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazów wewnętrznych jamy brzusznej oraz złamania żeber. W szpitalu doszło do pourazowego usunięcia śledziony.
* 2. 07 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 19 czerwca 2017 roku ok. godz. 15.30 w pomieszczeniu biurowym jednostki obsługi i utrzymania obiektów inżynierii wodnej we Włocławku uległ pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego. Poszkodowany w trakcie wykonywania czynności biurowych nagle upadł i stracił przytomność. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala.
* 3. 21 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 lipca 2017 roku ok. godz. 13.30 uległa osoba odbywająca staż dla osoby bezrobotnej w jednostce samorządu terytorialnego w Osięcinach. Podczas wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem ulic poszkodowana nagle upadła i zaczęła wymiotować uskarżając się na silny ból głowy. Na miejsce wezwano służby medyczne i poszkodowana została przewieziona do szpitala.
* 4. 26 lipca 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, który miał miejsce tego samego dnia ok. godz. 10.40 na terenie zakładu produkcji papieru w Świeciu. Wypadkowi uległ pracownik zewnętrznej specjalistycznej firmy wykonującej usługi elektroenergetyczne także ze Świecia. Do wypadku doszło podczas naprawy linii kablowej 6 kV. Poszkodowany przebywał w wykopie, w tym czasie inny pracownik znajdujący się w stacji transformatorowej, za pomocą transformatora podał napięcie 4 kV. W momencie podawania napięcia poszkodowany dotknął przecięty i niezabezpieczony odcinek kabla, w efekcie czego doszło do porażenia prądem elektrycznym.
* 5. 26 lipca 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 08.30 uległ pracownik jednego z muzeów w Toruniu. Poszkodowany w chwili zaistnienia wypadku obsługiwał frezarkę do drewna. Podczas podawania listwy innemu pracownikowi doszło do kontaktu dłoni pracownika z będącym w ruchu narzędziem – frezem. W wyniku zdarzenia doszło do częściowej amputacji dwóch palców dłoni.
* 6. 28 lipca 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 11.00 na budowie budynku biurowego w Bydgoszczy uległ pracownik firmy budowlanej z Bydgoszczy. Podczas wykonywania pracy na wysokości ok. 18 metrów, na podeście wykonanym z desek szalunkowych doszło do zarwania podestu i poszkodowany spadł na posadzkę piwnicy. W stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.
* 7. 28 lipca 2017 roku, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w zakładzie produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa w Brodnicy inspektor pracy ujawnił, że w dniu 17 maja 2017 roku ok. godz. 10.30 wypadkowi uległ pracownik przedsiębiorstwa. W trakcie transportu metalowej ramy przy użyciu suwnicy hakowej doszło do upadku transportowanego ładunku, jaki uderzył poszkodowanego w lewą nogę, powodując wieloodłamowe złamanie kości.
więcej »
Opublikowano 07-08-2017 21:19
hosting
   Życie związkowe wyraźnie zwolniło - nic dziwnego, bo przecież pełnia lata, a ostatnio jakby bardziej łaskawego w słoneczne dni. Niektóre organizacje związkowe podejmują w tym czasie wspólne przedsięwzięcia typu wycieczki, imprezy plenerowe, zawody. Ta wiadomośc nadeszła z Oddziału Inowrocław.
   ZAWODY WĘDKARSKIE W POŁAJEWIE 06.08.2017 O PRZECHODNI PUCHAR UFUNDOWANY PRZEZ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ. W CYKLICZNYCH ZAWODACH WĘDKARSKICH UDZIAŁ BRAŁO KILKUNASTU UCZESTNIKÓW W TYM WIELU CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI Z CIECH SODA POLSKA. ZAWODY ODBYŁY SIĘ NAD GOPŁEM W POŁAJEWIE.
   ORGANIZATORAMI BYŁ PZW KOŁO PRZY CIECH SODA POLSKA ZARZĄD REGIONU TORUŃSKO -WŁOCŁAWSKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ ODDZIAŁ INOWROCŁAW I KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ PRZY CIECH SODA POLSKA.
I MIEJSCE MATEUSZ PAJĄK
II MIEJSCE MATEUSZ KACZMAREK
III MIEJSCE WOJCIECH ZGLIŃSKI
IV MIEJSCE PIOTR KACZMAREK
Na fot ekipa najdzielniejszych z dzielnych... choć podobno ryby i tak były sprytniejsze...
więcej »
Opublikowano 06-08-2017 21:20
hosting
    Pracownik idąc zapalić musi oderwać się od swoich zajęć, często przerwie na papierosa towarzyszą rozmowy, w efekcie na „dymka” poświęca ok. godziny dziennie - wskazują eksperci. Z badań przeprowadzonych przez Kantar Millward Brown na zlecenie Work Service wynika, że 3 na 10 Polaków to nałogowi palacze, którzy sięgają po papierosa codziennie, także w pracy, do czego przyznaje się 23,9 proc. pracowników. „Średnio Polacy wypalają 8,7 papierosa dziennie, co daje 1 papierosa na godzinę. Rekordzista wypala ich aż 40 w ciągu jednego pobytu w miejscu zatrudnienia, a ponad 22 proc. palących - więcej niż 10. Mimo wewnętrznych regulaminów pracodawcom wciąż trudno kontrolować, jak wiele czasu pracownik poświęca tej czynności w ciągu dnia” – podkreślił dyrektor Zespołu Analiz Work Service Andrzej Kubisiak. Jak dodał, wielu pracodawców zlikwidowało palarnie w związku z czym „na dymka” trzeba wychodzić poza budynek, co dodatkowo wydłuża przerwę. Powodem były pieniądze. Zgodnie z prawem palarnie muszą być zaopatrzone w drogie w montażu i utrzymaniu specjalistyczne systemy wentylacyjne, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. Według Kubisiaka palacz w skali całego dnia pracy poświęca nałogowi ok. godziny. Badanie zostało zrealizowane w okresie od 19 do 24 lipca na próbie osób pracujących N=515.
więcej »
Opublikowano 02-08-2017 08:44
hosting
   Nasze województwo w bardzo wielu zestawieniach okupuje ostatnie miejsca (no, chyba, że idzie o bezrobocie i nie wykorzystanie środków UE) ale w tej dziedzinie stoimy bardzo przyzwoicie - turystyka, zaplecze, atrakcje.
   Nasza "wojewódzka" turystyczna baza noclegowa to blisko 400 obiektów (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,5 proc., co daje nam piąte miejsce w kraju), z czego nieco ponad 300 całorocznych; 186 z nich to hotele. Wszystkie razem dysponują 30 tysiącami miejsc (wzrost o 1,7 proc.). Najwięcej hoteli i pensjonatów (51) posiada powiat aleksandrowski, na co podstawowy wpływ ma Ciechocinek, turystyczna perła regionu. Kolejne miejsca zajmują Toruń (46) i Bydgoszcz (39).
   Odwiedzający województwo najczęściej zatrzymują się jednak w Toruniu (w ubiegłym roku 350 tys., 30 proc. noclegów) i Bydgoszczy (190 tys., 16 proc.). a Ciechocinek i okolice (150 tys., 12 proc.) wybierają dopiero w trzeciej kolejności. Na miejscu czwartym plasuje się Inowrocław – 65 tys., 5,5 proc. W ubiegłym roku z gościny w którymś z naszych ośrodków hotelowych lub turystycznych skorzystało 1,2 miliona turystów, o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Pytani o jakość bazy noclegowej w Kujawsko-Pomorskiem oceniają ją jako dobrą (70 proc.), różnorodną (80 proc.), z właściwą relacją standardu do ceny (85 proc.).  
   Typowy poznający atrakcje naszego regionu turysta to mieszkaniec dużego miasta, który znalazł informację w internecie, podróżuje z najbliższymi, z reguły własnym autem, i zamierza polecić nas rodzinie i znajomym. Nasi goście z zewnątrz to głównie obywatele sąsiednich województw – mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego (w tym Warszawy, Poznania i Gdańska). Przybywający do nas turyści zagraniczni to najczęściej Niemcy (40 proc.) oraz Brytyjczycy (13 proc.), Holendrzy i Francuzi (po 8 proc.).
Na fot. - malownicze meandry Drwęcy niedaleko Brodnicy
więcej »
Opublikowano 31-07-2017 08:16
hosting
    Pomoc prawna członkom związku, sprawozdanie z zakończonego procesu, szkolenia oraz plan działań na najbliższe dni były podstawowymi tematami obrad Prezydium ZR jakie miało miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia.
    Postanowiono o udzieleniu pomocy prawnej kilku członkom związku, a to ze względu na ich słuszne roszczenia wobec pracodawców i spór o majątek komisji zakładowej. W tym tygodniu prawdopodobnie uprawomocni się wyrok w sprawie z powództwa dyrektora inowrocławskiego sanatorium "Przy Tężni" przeciwko ZR o rzekome "zniesławienie". Jest on korzystny (potwierdzający nasze argumenty - oddalający powództwo, obciążający kosztami powoda) dla nas, lecz z podaniem szczegółów wstrzymamy się do czasu jego uprawomocnienia.
    Prezydium podjęło też kilka drobnych decyzji administracyjnych oraz postanowiło udzielić zapomogi członkowi związku będącemu w szczególnie trudnej sytuacji. Rozliczono też organizację zawodów wędkarskich i przeznaczono pewną kwotę na szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy. 
Tekst & foto Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 27-07-2017 22:07
hosting
   Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku na poziomie 2,1 tys. zł wobec 2080 zł zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego - postuluje resort pracy. W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., który powstał w MRPiPS. Resort pracy zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło 2,1 tys. zł, a stawka godzinowa - 13,70 zł. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość świadczeń ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa niż zaproponowana do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego (6 czerwca), tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł.
   Jako że Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła kwot w ustawowym terminie (30 dni od dnia otrzymania propozycji), Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia ich wysokości w drodze rozporządzenia do 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, powinna wynosić co najmniej 2 049,30 zł, natomiast wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych - 13,30 zł. (Wzrost o 2,5 proc. w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w roku bieżącym, przy relacji do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,1 proc.).
 Więcej tu - samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/176130/Minimum-2100-zl
więcej »
Opublikowano 26-07-2017 21:35
hosting
    Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który w ostatnim czasie stał się przedmiotem wielu sporów i szerokiej debaty publicznej, dotyczy materii ustrojowej i dlatego też nie jest objęty zakresem kompetencji związków zawodowych oraz Rady Dialogu Społecznego. Mimo to, została w nim zawarta propozycja przepisów, które regulują sposób wygaszania stosunków pracy pracowników Sądu Najwyższego, którzy nie są sędziami. W ocenie NSZZ "Solidarność" propozycja brzmienia art. 93 § 2-4 projektu ustawy, który odnosi się do tej materii, rażąco narusza zasady ochronne dotyczące trwałości zatrudnienia pracowników.
   W związku z powyższym, zwracam się do Pana Prezydenta o uwzględnienie zgłaszanych zastrzeżeń w dalszych pracach legislacyjnych i usunięcie art. 93 § 2-4 z projektu lub jego odpowiednią zmianę. - czytamy w liście Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Więcej tu - www.tysol.pl/a9683-Piotr-Duda-w-liscie-do-Prezydenta-RP-w-obronie-pracownikow-Sadu-Najwyzszego%21
więcej »
Opublikowano 24-07-2017 21:54
hosting
  hosting Zadymiarze z KODu, Nowoczesnej i PO kompletnie zabrudzili placyk przy pamiątkowej tablicy Solidarności na toruńskiej Starówce. Przypomnę, że jest ona dedykowana tym, którzy słuchając wezwania podziemnej Solidarności w maju 1982 roku wzięli udział w masowym proteście torunian. KODziarstwo i ci pozostali "demokraci" zalali dokumentnie bruk przed tablicą woskiem ze świec. Zanim wykonano te foty część zalegających śmieci, naniesionych tu przez zadymiarzy została już uprzątnięta przez toruńskiego radnego (PiS) Karola Wojtasika.
więcej »
Opublikowano 22-07-2017 19:16
hosting
Widok na jezioro Mlewiec, gdzie odbyły się zawody wedkarskie. W naszej galerii fotograficznej możesz zobaczyć zdjęcia z zawodów wędkarskich. W tym celu wejdź na zakładkę "zdjęcia" (górny pasek z lewej) lub po prostu kliknij ten link - www.solidarnosc.torun.pl/82,zdjecia.html
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|213|214|215
następna »