aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 25 maja 2017
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opublikowano 26-03-2017 19:58
hosting
   Najważniejszym zadaniem obradującego w miniony piątek Zarządu Regionu było dokonanie oceny wykonania budżetu, jego zatwierdzenie i ewentualne przyjęcie planu finansowego na bieżący rok. Po dyskusji jedno i drugie przyjęto w głosowaniu.
   Skarbnik ZR Mariusz Kawczyński, który przedkładał i szczegółowo omawiał obydwa dokumenty po raz kolejny dowiódł, że intuicja (wiedza) go nie myli, ponieważ już w planie finansowym na 2016 rok prawidłowo prognozował wiele zjawisk ekonomicznych, mających wpływ na wykonanie budżetu w założonych ramach. Twarde przestrzeganie limitów wydatkowych, obcięcie niekoniecznych wydatków, racjonalizacja wszystkich kosztów przyniosły rezultat, co docenili członkowie ZR pozytywnym głosowaniem.
   Przyjęto tez budżet na ten rok. Ponieważ "z Regionu" nie było zbyt wiele wniosków, a i na sali obrad nie padały takie, które by mogły zachwiać proponowaną przez skarbnika strukturą, po dyskusji przyjęto go jednogłośnie.
   Podjęto także uchwałę o zarejestrowaniu nowej komisji zakładowej. Jest nią kz przy Nadleśnictwie Cierpiszewo w Cierpicach. Tam, w wyniku wyborów funkcje przewodniczącego objął Jacek Kapela, jego zastępcą wybrano Krzysztofa Walczaka, skarbnikiem Danutę Wolfram, zaś sekretarzem został Tomasz Gładczenko. Serdecznie gratulujemy i witamy w szeregach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność!   
hosting
więcej »
Opublikowano 22-03-2017 20:35
hosting
     W trakcie przygotowań do IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14-20 lipca 1981 r.) Wydział III „A” KW MO w Bydgoszczy rozpoczął realizację planu w zakresie działań operacyjno-rozpoznawczych związanych z zabezpieczeniem porządku publicznego na terenie województwa bydgoskiego. Bezpośrednim skutkiem tych działań było założenie 6 spraw operacyjnego sprawdzenia, w tym SOS krypt. „Grupa”, której celem było rozpracowanie członków Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Oddział w Inowrocławiu sympatyzujących z Konfederacją Polski Niepodległej. W październiku 1981 r. naczelnik Wydziału III „A” KW MO w Bydgoszczy ppłk Bogumił Różycki informował o działalności „nieformalnej grupy antysocjalistycznej” przy inowrocławskim Oddziale NSZZ „Solidarność”, która w dodatku oficjalnie występowała w charakterze terenowej struktury KPN. W ramach SOS krypt. „Grupa” rozpracowywano 4 figurantów, w tym wiceprzewodniczącego „Solidarności” w Inowrocławiu. Niewątpliwie osobą pozostającą w zainteresowaniu SB był Jan Wojciech Zieliński – zastępca szefa miejskich struktur związku. W wykazie nielegalnych organizacji i ugrupowań politycznych Zieliński został wymieniony jako założyciel struktur Konfederacji Polski Niepodległej w Inowrocławiu....
Cały artykuł w zakładce z lewej strony lub kliknij to (fota po kliknięciu na nią powinna się powiększyć)- www.solidarnosc.torun.pl/140,grupa-i-spolka.html
więcej »
Opublikowano 21-03-2017 20:17
hosting
   20 marca 2017 roku, w Sali Malinowej Hotelu pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Obecni byli także przedstawiciele władz Bydgoszczy, Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczystość poprowadził dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon, a uświetnił ją recital fortepianowy Agaty Nowakowskiej-Gumieli (pianistka) i Krzysztofa Zimnego (tenor).
   LISTA ODZNACZONYCH: Zbigniew Jerzy Berent, Maria Magdalena Bering, Piotr Borek (pośmiertnie), Rafael Budzbon, Ludmiła Fastowicz, Alicja Grześkowiak, Stefan Hoga, Jan Bolesław Hanasz, Eleonora, Krystyna Harendarska, Jerzy Andrzej Janczarski, Ryszard Jedwabny, Anna Maria Kin, Jacek Olgierd Kurski, Maria Henryka Orfin, Jerzy Wojciech Pozorski, Krystian Teodor Pucher, Stanisław Raczyński (pośmiertnie), Jerzy Rygielski, Mirosława Maria Sędzikowska, Jerzy Winiecki, Janina Róża Wojciechowska, Urszula Wojciechowska, Andrzej Wybrański.
A tu biogramy odznaczonych - file:///D:/Tymczasowe%20obrazki/Biogramy_odznaczonych__marzec_2017_.pdf
więcej »
Opublikowano 19-03-2017 22:15
   W lutym 2017 r. ukazały się nowe wersje projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa zwrócił się do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania. Poinformował również, że w/w projekty były już przedmiotem konsultacji w lipcu 2016r. Nadal mamy do czynienia z pomysłem Ministra Rolnictwa dotyczących bezpieczeństwa żywności.
   Zabranie zadań żywnościowych z Państwowej Inspekcji Sanitarnej spowoduje zniszczenie inspekcji sanitarnej, która ma ponad 60 letnią tradycje i oczywiście pozbawi pracy część pracowników, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa na pewno będzie zagrożony. - Nie wyobrażam sobie by jedna tak duża inspekcja (Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności-PIBŻ), która w większości ma skupić inspekcje podległe Ministrowi Rolnictwa a zatem głównie inspekcja rolna, była w stanie ocenić wpływ danych czynników zawartych w produktach żywnościowych na zdrowie ludzi. W tej dziedzinie naszym zdrowiem zajmują się lekarze medycyny i minister zdrowia, oni oceniają i określają normy żywnościowe. Głównym celem prawa żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym ochrona zdrowia konsumentów. PIBŻ będzie się również zajmowała nadzorem nad żywnością specjalnego przeznaczenia tzn. żywnością dla niemowląt i dzieci. Zawarto również zapisy o nadzorze nad wodą butelkowaną i mineralną, co to ma wspólnego z produkcją rolną?
   Oceną czy nasza żywność jest bezpieczna i zdrowa prowadzić będą lekarze weterynarii, wiodąca grupa zawodowa według zapisów w projektach. Z pracowników "Sanepidu" będzie się wybierać pracowników, którzy przydadzą się do pracy w nowej inspekcji. Jedna z pracownic Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiedziała: "Dziecko i piesek w jednej poczekalni" – może to pozwoli na zmniejszenie kolejek do lekarzy w przychodniach? Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest właściwa do zapewnienia niezależnego i obiektywnego nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentujące interesy rolników i producentów rolno-spożywczych. Państwowa Inspekcja Sanitarna wobec braku konfliktu interesów gwarantuje poprawne, obiektywne wykonywanie zadań - nie pozostaje na żadnym etapie w konflikcie interesów, nie musi wybierać między wielkością rynku rolnego i sprzedaży, a bezpieczeństwem żywności i żywienia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal ignoruje opinie strony społecznej i wbrew licznym negatywnym stanowiskom wyrażanych m.in. przez Ministra Zdrowia, w tym uprzednio przez Pana Ministra Zbigniewa Religę, a także zawartych w Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia dąży do zmniejszania uprawnień Ministra Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
   Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" podtrzymuje zgłoszone wcześniej uwagi dotyczące koncepcji powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i zgłasza sprzeciw wobec aktualnie wznowionych projektów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dorota Walczak Przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”
więcej »
Opublikowano 16-03-2017 20:33
hosting
Przygotowania do obrad Zarządu Regionu przewidzianych na 24 marca - tym razem we Włocławku i modyfikacja planów szkoleń zdominowały naradę Prezydium ZR.
   Dyskutowano tematy na najbliższą sesję Zarządu Regionu we Włocławku, podjęto kilka decyzji finansowych - prawie wszystkie dotyczyły wsparcia członków związku lub komisji zakładowych. 
Gościem Prezydium był szef toruńskich struktur Pracowników Oświaty Jerzy Wiśniewski. Naświetlił aktualną sytuację pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli. Wspólnie uzgodniono harmonogram działań szkoleniowych, oraz ich uwarunkowania finansowe. To drugie jest o tyle ważne, że wyjazdowe kursy (a te są najskuteczniejsze) są coraz droższe, a w związku z czym należy szczególnie dobrze je przygotowywać, zaś ci, którzy w ostatniej chwili, bez poważnej przyczyny będą z nich rezygnować (pomimo wcześniejszego akcesu) muszą się liczyć z partycypowaniem w kosztach.
Fot. Jerzy Wiśniewski i Tomasz Jeziorek
Tekst foto Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 15-03-2017 20:08
hosting
   Od dłuższego czasu pracownicy szpitala powiatowego w Brodnicy, nękani rozmaitymi "nieoficjalnymi wiadomościami" obawiali się o swoje miejsce pracy, a lokalne samorządy różnego szczebla podejmowały nawet "stanowiska w sprawie", kierowani zapewne troską , choć zagrożenie okazało się co najmniej nie sprawdzone. Ustalił to brodnicki radny Rady Miejskiej (klub PiS) Jan Kowalski pytając wojewodę wprost o to zagadnienie. W dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź.
  "W dniu 14.03.2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie nt.: „Reforma służby zdrowia wynikająca z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, w którym uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu wzięli udział także poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbieta Kasprowicz. Na spotkanie zaproszeni byli również dyrektorzy placówek, które wchodzą do tzw. „sieci szpitali” oraz przedstawiciele organów założycielski podmiotów leczniczych. Zgodnie z zapewnieniami podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Gryzy oraz dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbiety Kasprowicz wszystkie szpitale w województwie wchodzą do „sieci szpitali”, w tym też Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Kwalifikuje się on do I stopnia „ sieci szpitali”. Nie ma zagrożenia dla placówki aby dotychczas udzielane świadczenia nie były finansowane. 100% zakresów SZP kwalifikuje się do sieci.
Pozdrawiam-  Małgorzata Cabaj Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki".
więcej »
Opublikowano 14-03-2017 20:35
hosting
   Od czasu referendum ws. opuszczenia UE przez Wielką Brytanię rząd przyciągnął do Polski 35-40 tys. miejsc pracy, a chęć do emigracji jest najniższa w historii - mówił we wtorek wicepremier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że firmy z Londynu coraz liczniej pojawiają się w Polsce. "W czerwcu zeszłego roku był Brexit i też było wiele powątpiewań, czy my będziemy w stanie skłonić pewnych inwestorów do zainwestowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że po moich sześciu czy siedmiu wyjazdach do Londynu i kilku moich kolegów z rządu, że osiągnęliśmy ogromny sukces. Przyciągnęliśmy 35-40 tys. miejsc pracy do wielu miast" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów. Dodał, że są to zaawansowane miejsca pracy, to nie są już proste funkcje do wykonywania przez polskich pracowników. Powiedział, że obecnie są to takie zadania jak: zarządzanie projektami, zarządzanie danymi, zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. "W czasach naszych poprzedników symbolicznie ludzie się niestety pakowali w walizki i 2-3 mln ludzi wyjechało do Londynu. My pracę z Londynu przyciągamy nad Wisłę, tak żeby ludzie mogli tutaj zostać i nasze programy przyczyniają się do tego, że skłonność do emigracji jest najniższa w historii" - powiedział wicepremier.
   Odpowiadając, na pytanie o sposób przyciągania do Polski Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii, Morawiecki wskazał, że prowadzi rozmowy o nowych inwestycjach, także w mniejszych miastach, które pozwolą m.in. znalezienie pracy blisko miejsca zamieszkania.
Więcej tu - www.radiopik.pl/5,53335,morawiecki-rzad-od-czasu-brexitu-przyciagnal-35-
więcej »
Opublikowano 12-03-2017 20:38
hosting
   Poprawia się sytuacja na toruńskim rynku pracy. Stopa bezrobocia spadła do około 6 proc. Rok 2016 był kolejnym rokiem pozytywnych zmian na toruńskim rynku pracy. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5,9-6,1 % (podczas gdy w latach 2012-2013 wynosiła 10 %). Liczba bezrobotnych na koniec roku wynosiła 5569 osób.
   Na tle województwa (średnio 12,1%) Toruń był drugim miastem z najniższą stopą bezrobocia. Odnotowaliśmy niski napływ osób bezrobotnych, a także nie zgłoszono zwolnień grupowych w toruńskich zakładach. Pracodawcy zgłosili dużą liczbę ofert pracy (7083). Także samorząd podjął szereg działań, których celem jest pobudzanie lokalnego rynku pracy. Powstały m.in. strategiczne dokumenty miejskie, pozwalające zdefiniować problemy występujące na rynku pracy i uwzględnić rolę partnerów społecznych i gospodarczych w kreowaniu klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
Więcej tu - www.torun.pl/pl/lepiej-z-praca-w-toruniu
więcej »
Opublikowano 12-03-2017 18:44
hosting
   W piątek, w siedzibie firmy odbyło się zebranie MKZ ENERGI, któremu przewodniczył szef MKZ Józef Adamczewski. Dyskutowano głównie wewnętrzne problemy, bez uwag przyjęto rozliczenia finansowe i sprawozdanie z dotychczasowych działań przewodniczącego, prezydium i całego MKZ. Dyskutowano nad kierunkami działań w nadchodzącym czasie - także w kontekście działań finansowych, usług prawnych itd.
    Związkowcy ENERGI szykują się do negocjacji w związku z upływem terminu obowiązywania pakietu socjalnego. Z zadowoleniem odnotowano pewne znaczące postępy w odbudowie struktur Firmy, dewastowanych za poprzedniego kierownictwa zakładu.
   Zapoznano się także z propozycją w miarę szybkiego wprowadzenia legitymacji elektronicznych w Regionie.
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|206|207|208
następna »