aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Sobota, 25 marca 2017
Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Opublikowano 30-01-2017 21:40
hosting
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (styczeń 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. AKTUALNY STAN PRAWNY - STYCZEŃ 2017
Tekst jednolity tu - www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-styczen-2017
więcej »
Opublikowano 26-01-2017 08:34
hosting
   Bez uchwał i decyzji zakończyły się obrady Zarządu Regionu przeprowadzone w Kobylnikach k. Kruszwicy. W dorocznym spotkaniu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz wojewodą poruszano głównie tematy bieżące.
  Jak co roku - na zaproszenie związkowców i zarządu Spółki KOMROL - w kobylnickim pałacu odbyło się pierwsze noworoczne posiedzenie Zarządu Regionu. W części pierwszej przeprowadzono zwykłe robocze obrady, których tematem były rozmaite sprawozdania z działalności agend związkowych, postępy negocjacji w sprawach poszczególnych komisji związkowych, sprawy indywidualne (m.in. przewodniczącego kz Solino). Przypomniano także o ewentualnych wnioskach budżetowych do konstruowanego budżetu, oraz o zgłaszaniu propozycji tematów na szkolenia związkowe.
Ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim przeciąga się procedura rozstrzygnięcia wniosków na rozmaite przedsięwzięcia ze środków UE (ZR zgłosił chęć udziału w 5 przedsięwzięciach - w różnym stopniu partycypacji) postanowiono rozpytać o tę sprawę "u źródła", a w planach finansowych na razie nie brać tego pod uwagę.
   Część druga, z udziałem wicewojewody J. Ramlau, posła na Sejm E. Kozaneckiej, prezydenta Inowrocławia R. Brejzy i kilku innych zacnych gości, wśród których był także burmistrz Kruszwicy D. Witczak oraz prezes Spółki KOM ROL L. Dereziński. Dyskusja przebiegała głównie wokół zapowiadanych zmian w prawie samorządowym - ordynacji wyborczej, a także szansach kujawsko- pomorskiego na udział we wzroście gospodarczym (na razie jest to mniej niż średni).
Fot od lewej: M. Kawczyński, J. Żurawski, wicewojewoda J. Ramlau, poseł E. Kozanecka, burmistrz D. Witczak.
więcej »
Opublikowano 25-01-2017 21:41
hosting
   Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które określa szczegółową treść dokumentu. Zawiera też jego pomocniczy wzór.
   Obowiązujące od początku roku rozporządzenie określa: szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Rozporządzenie zawiera też pomocniczy wzór świadectwa pracy. Jak wynika z rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o okres lub okresy zatrudnienia, wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy i rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk bądź pełnionych funkcji.
   Świadectwo pracy powinno zawierać informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego czy zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. W świadectwie pracy zamieszcza się ponadto pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje jego odpis.
   Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, zastępując rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
   Tu możesz przeczytać rozporządzenie - samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/171336/Rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectwa-pracy
więcej »
Opublikowano 20-01-2017 14:30
   – Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docierają do nas sygnały, że przepis ten nie jest egzekwowany – napisał w imieniu NSZZ „Solidarność” w liście do Głównego Inspektora Pracy szef naszego związku Piotr Duda.
   Zauważyliśmy, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach, bojąc się utraty pracy nie zgłasza  samodzielnie do PIP, a takie sygnały kieruje bezpośrednio np. do NSZZ „Solidarność”.
– W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przypadków, tak abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – odpowiedział minister Giedrojć. Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć. – Zresztą zawsze powtarzamy, że tam gdzie są związki zawodowe bezpieczniej się pracuje i mniej jest nieprawidłowości w obrębie prawa pracy, a także legalności zatrudnienia – napisał Giedorjć.
   Pierwsze efekty wspólnych działań będzie można zobaczyć dopiero po 1 lutego, gdy pojawią się pierwsze wypłaty i będzie można stwierdzić, że są one niższe niż ustawowe minimum, jednak gdyby ktokolwiek z pracujących na terenie działania naszego Zarządu Regionu powziął wiadomość o praktykach zaniżania stawki pracownikom - może o takim fakcie nas poinformować. Solidarność podejmie stosowne działania, a by takie patologie wyeliminować.
   Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Zarządu Regionu Toruń ul. Piekary 35/39, lub do wszystkich biur terenowych i działaczy bezpośrednio.
hosting
więcej »
Opublikowano 19-01-2017 20:36
hosting
    Jak to zrobić? Bardzo prosto!  Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
    Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
   Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63). Złóż zeznanie podatkowe i zapłacić podatek Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
   Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).
PO LEWEJ STRONIE EKRANU, U DOŁU, W ZAKŁADCE "MOŻESZ POMÓC" ZNAJDZIECIE DANE OSÓB I ORGANIZACJI ZWIĄZANYCH Z NSZZ"S", KTÓRYM MOŻNA PODAROWAĆ 1%. JEŻELI WIESZ O PODOBNYCH POTRZEBACH Z TWOJEGO OTOCZENIA - CHĘTNIE OPUBLIKUJEMY.
więcej »
Opublikowano 17-01-2017 20:43
hosting
* 1. 01 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy w wypadku, któremu w dniu 01 grudnia 2016 roku ok. godz. 13.00 na terenie zakładu produkcji konstrukcji stalowych uległ pracownik – kierowca wózka jezdniowego. W czasie prac transportowych polegających na załadunku konstrukcji metalowej o długości 13,30 metra i ciężarze ok. 1000 kg na naczepę pojazdu ciężarowego nastąpiło zerwanie zastosowanego zawiesia. Upadający ładunek przygniótł poszkodowanego. Doszło do zmiażdżenia nogi.
* 2. 05 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 grudnia 2016 roku ok. godz. 09.15 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik firmy ogólnobudowlanej z Zamościa. Poszkodowany poślizgnął się na posadzce i upadł na wystający ze stropu pręt zbrojeniowy doznając urazu powłok brzusznych.
* 3. 07 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 06 grudnia 2016 roku ok. godz. 17.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz zakładu produkującego metalowe kontenery w Mroczy. Poszkodowany przechodził przez plac załadunkowy. W pewnym momencie został uderzony przez cofający samochód dostawczy, którego kierowca nie zauważył pieszego. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał otwartego złamania lewej nogi.
* 4. 07 grudnia 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 listopada 2016 roku uległ pracownik firmy handlowej z Solca Kujawskiego. Poszkodowany wracając samochodem, do siedziby firmy ze spotkania służbowego w Bydgoszczy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił pierwszeństwo przejazdu na innym uczestniku ruchu drogowego i doprowadził do zderzenia aut. W wyniku wypadku doznał urazów wielonarządowych i przebywa w szpitalu.
* 5. 08 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 08 grudnia 2016 roku ok. godz. 10.00 na budowie wiaduktu drogowego w Bydgoszczy uległ pracownik firmy budowlanej. Podczas prac przygotowawczych związanych z opuszczaniem konstrukcji wiaduktu poszkodowany został uderzony stalową podporą. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał rany ciętej mięśnia czworogłowego nogi.
* 6. 15 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 15 grudnia 2016 roku ok. godz. 05.50 na terenie zakładu produkcji papieru w Brzozowie uległ pracownik – operator maszyny. Podczas obsługi krajarko – przewijarki doszło do pochwycenia lewej dłoni poszkodowanego przez wałki napędu podajnika. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał rozległego urazu dłoni w postaci ran ciętych i szarpanych.
* 7. 29 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 grudnia 2016 roku ok. godz.14.10 na budowie w Koronowie uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego z Bydgoszczy. Poszkodowany, chcąc przeparkować przyczepę przy użyciu ciągnika rolniczego, podłączał przewody zasilające, zwalniając przy tym hamulec postojowy pojazdu. W pewnym momencie przyczepa stoczyła się przygniatając poszkodowanego do koła ciągnika. Poszkodowany z obrażeniami klatki piersiowej został przewieziony do szpitala.
Źródło - PIP Bydgoszcz
więcej »
Opublikowano 12-01-2017 18:28
hosting
    Uspokajające sygnały z rynku pracy i idiotyczne zadymy w świecie polityki sprawiły, że od pewnego czasu nie pisaliśmy o lokalnym rynku pracy, tymczasem jest o czym! Niestety.  Wprawdzie stopa bezrobocia w Polsce wynosi tylko około 8,2%, to jednak nasze kujawsko-pomorskie jest w czołówce województw "podbijających" ogólnopolski procent, ponieważ u nas wynosi ono 11,7%, co daje nam paskudne drugie miejsce pod względem najwyższego bezrobocia (pierwsze zajmuje warmińsko-mazurskie z 13%, a najmniejsze jest w wielkopolskim 5%) .
   W kujawsko-pomorskim najwyższe bezrobocie panuje w powiecie włocławskim - 21,4, zaś najmniejsze - Bydgoszcz 4,9%, Toruń - 5,9%, powiat bydgoski - 7,9%. Jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych obszarach naszego województwa mozna sprawdzić tu - wup.torun.pl/urzad/statystyki/stopa-bezrobocia-w-wojewodztwie/
    W ostatnim miesiącu ubiegłego roku było w naszym województwie 4481 wolnych miejsc pracy, lub aktywizacji zawodowej. Najwięcej zgłoszono w Bydgoszczy - 1308, natomiast najmniej w obszarze tucholskim - 32. Toruń - 276, Włocławek - 293, Inowrocław (wraz z powiatem) - 383.
   Co do tej ostatniej statystyki należy od razu dodać, że chodzi tu w większości o miejsce pracy wąskiego specjalisty albo stanowiska tak marnie opłacane, że trudno złapać na nie jelenia...
Oprac. Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 10-01-2017 20:01
hosting
   Polskie Przetwory, należące do Krajowej Spółki Cukrowej, redukują załogę o połowę. Firma zapewnia, że chce utrzymać produkcję w stolicy Kujaw i pracuje nad planem inwestycyjnym. Razem ze związkami zawodowymi przygotowała program dobrowolnych odejść, dzięki któremu pracownicy otrzymają wyższe odprawy.
   To już koniec sezonu, w dodatku kolejnego o słodko-gorzkim posmaku. Włocławska przetwórnia produkująca m.in. keczup dworski oraz soki warzywne, nie wytrzymuje konkurencji z tańszymi produktami zza wschodniej granicy. - Koncentrat z Ukrainy, mówiąc wprost, zalał nasz kraj, bo większość jego kontyngentu zatrzymała się na naszych granicach i to spowodowało dużo trudności nie tylko u nas, ale i u innych producentów z tej samej w branży - przyznaje Marek Ciborski, prezes zarządu Polskie Przetwory Sp. z o.o. Krajowej Spółce Cukrowej, która w 2013 roku przejęła fabrykę w stolicy Kujaw od producenta znanego na całą Polskę keczupu „Włocławek”, bez prawa do marki, nie udało się przekonać do własnych wyrobów większej grupy klientów. Stąd, jak tłumaczy szefostwo spółki, konieczność zwolnień.
   - Pracownicy, którzy będą zgłaszać się dobrowolnie do pracodawcy w określonych terminach, otrzymają - oprócz ustawowych odpraw - dodatkową odprawę w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych - informuje Janusz Dębczyński, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność" Regionu Toruńsko-Włocławskiego.
Szczegóły i if. filmowa tu - bydgoszcz.tvp.pl/28560786/zwolnienia-grupowe-w-keczupie-wloclawek
więcej »
Opublikowano 08-01-2017 20:15
hosting
   Region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej już nie istnieje, ponieważ ze względów praktycznych został złączony (rzecz jasna decyzją samych związkowców) z Regionem Toruńskim. Do nowego tworu, jakim swego czasu był nowo powstały Region Toruńsko-Włocławski przeszła także historia i dorobek solidarnościowców z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (może jeszcze doczekamy się pracy na ten temat).
   W czasach stanu wojennego sporo działo się na omawianej ziemi, mimo, iż wielu działaczy internowano. Publikowany tu "Wykaz..." ma przypomnieć choćby nazwiska ludzi, którzy wówczas na różny okres stracili wolność. Wśród zatrzymanych i osadzonych w "internatach" byli nie tylko pracujący członkowie NSZZ"Solidarność", lecz także młodzi ludzie np. z liceów ogólnokształcących. Dwie sylwetki prezentujemy poniżej, natomiast cała lista "pod przyciskiem" z lewej strony ekranu. Wystarczy też kliknąć link podany na końcu.  
   Kwiatkowski Przemysław, ur. 17 VII 1962 - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim, członek RMP, wydawca gazetki „Biuletyn Solidarności". 13 XII 1981-8 I 1982 internowany w Mielęcinie.
   Kwiatkowski Piotr, ur. 8 IV 1964 - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Piotr¬kowie Kujawskim, organizator druku i kolportażu ulotek „zawierających fałszywe wiadomości o treści antyradzieckiej i antypaństwowej". 13 XII 1981-29 IV 1982 internowany w Mielęcinie.
Cała lista pod przyciskiem z lewej strony ekranu, lub pod tym linkiem -www.solidarnosc.torun.pl/138,lista-internowanych-z-kujaw-i-ziemi-dobrzynskiej.html
więcej »

« poprzednia
1|...3|4|5|...|203|204|205
następna »