aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 25 maja 2017
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Opublikowano 03-08-2016 21:43
hosting
Przypominamy - cały czas trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Tu możesz pobrać stosowną kartę do podpisów www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2016/05/Lista-poparcia-Ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w_niedziele.pdf    
    Pracę w niedzielę winno się ograniczyć tylko do tego, co konieczne - ażeby móc więcej czasu poświęcić rodzinie, pójść na dłuższy spacer z dziećmi, odwiedzić starą ciotkę czy znajomego w szpitalu, przeczytać jakiś tekst religijny lub odrobić zaniedbania korespondencyjne - radzi o. Salij, przypominając, że dni święte należą do Pana. Są Bożą własnością. - Ostatecznym więc pytaniem jest: czy dana praca pomaga mi w oddawaniu czci Bogu, czy przeszkadza? Chodzi zwłaszcza o powstrzymanie się od prac ciężkich i zarobkowych. One bowiem sprawiają, że nawet gdy pójdziemy na niedzielną Eucharystię, ciężko myślami i sercem trwać przy Bogu - puentuje teolog. Zdanie magisterium Kościoła jest w kwestii wolnej niedzieli jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości. Wykonywanie tego dnia prac niekoniecznych to poważne nadużycie. Także traktowanie pracowników jak niewolników, nieposzanowanie ich godności kłóci się nie tylko z moralnością, ale także podstawowymi normami etycznymi.
więcej »
Opublikowano 02-08-2016 21:55
   Zdarza się niekiedy, że towar lub usługa zostają wykonane przez pracownika w sposób wadliwy. Pracodawca nie musi tego tolerować. Może obniżyć podwładnemu wynagrodzenie, a nawet w ogóle nie wypłacić go za tę wadliwą pracę. W określonych przypadkach może także rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę – za wypowiedzeniem lub nawet w trybie dyscyplinarnym. Podstawowymi obowiązkami każdego pracownika są m.in. sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. A zatem wykonując pracę, pracownik musi dołożyć należytej staranności i wykazać się sumiennością, a w zamian za to pracodawca musi mu wypłacić wynagrodzenie stosowne do ilości i jakości wykonanej pracy.
    Wadliwe wykonanie produktów lub usług może skutkować: tym, że pracownikowi nie będzie w zamian za to przysługiwało wynagrodzenie, albo odpowiednim obniżeniem mu pensji. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług nie przysługuje mu bowiem wynagrodzenie. Pensja ulega natomiast odpowiedniemu zmniejszeniu, jeśli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi. Jeśli zaś pracownik usunął wady z wykonanego przez siebie towaru lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi po usunięciu wady. Z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie już nie przysługuje.
    Winny musi być konkretny pracownik Obniżenie lub pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 Kodeksu pracy nie może dotyczyć zbiorowo całego zespołu pracowników. „(…) może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające należy uznać wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 lutego 2008 r. (sygn. akt III APa 272/06, Orzecznictwo 2008/4). Jeśli więc pracodawcy nie uda się ustalić osoby, która wykonała wadliwy towar (usługę), nie można zastosować opisanych w tym artykule sankcji.
więcej »
Opublikowano 01-08-2016 21:57
hosting
    Przyjaciele i współpracownicy często wspominają, że chciał obalić system komunistyczny w Polsce. Młody, niepokorny – Jarosław Brejza był bezkompromisowym działaczem szkolnej „Solidarności”, który rzucił wyzwanie znienawidzonej władzy. Kierowana przez niego młodzieżowa organizacja skupiała przedstawicieli kilku szkół z naszego regionu, on sam zaś blisko współpracował z inowrocławskim MKZ. Nawet w ponurych dniach stanu wojennego nie zrezygnował ze swoich marzeń o wolnej Polsce. Pomimo ostrzeżeń i szykan ze strony władzy kontynuował działalność, próbował zmobilizować swoich kolegów i koleżanki do zorganizowania oporu w mieście. Jeszcze w grudniu nawiązał kontakty z podziemiem, kolportował „bibułę”, pisał hasła na murach.
    Jego krótkie i burzliwe życie zostało nagle przerwane 4 sierpnia 1982 r. Nie zdążył zobaczyć jakie efekty przyniosły jego starania o wolną i niepodległą Polskę, ale to właśnie on jest dzisiaj symbolem oporu inowrocławian przeciwko obcej dyktaturze. Niestety pamięć o Jarku szybko przemija… Kilka lat temu w naszym mieście pojawiła się inicjatywa ufundowania tablicy – trwałego śladu po trudnych i pięknych zarazem czasach. Pomysł upadł. Być może jest jeszcze za wcześnie? Zapewne tak, ale właśnie dzisiaj należy wspomnieć o tym młodym człowieku, który szczególnie zapisał się w historii Inowrocławia.
Wojciech Gonera
więcej »
Opublikowano 01-08-2016 21:55
hosting
Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 3 Rolnicza "Solidarność" w Polsce 1980-1989 to nowa książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja W. Kaczorowskiego, Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka stanowi próbę poszerzenia naszej wiedzy o organizacji i działalności niezależnego ruchu ludowego w PRL-u. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tomie znalazły się dwa artykuły poświęcone rolniczej "S" w naszym regionie. Krzysztof Osiński (IPN Bydgoszcz) w drobiazgowy sposób przedstawił przyczyny i przebieg strajku rolników w WK ZSL w Bydgoszczy, natomiast Wojciech Gonera z Biura Badań Historycznych ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" opisał proces powstawania chłopskiego związku zawodowego na Kujawach Zachodnich. Szczegóły dotyczące zakupu publikacji dostępne na stronie internetowej IPN.
Więcej szczegółów o tej ciekawej książce tu - ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/35781,Opozycja-i-opor-spoleczny-w-Polsce-po-1956-roku-t-3-Rolnicza-Solidarnosc-w-Polsc.html
więcej »
Opublikowano 29-07-2016 09:38
Wczoraj w Toruniu przebywał pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa. Spotkał się z sympatykami KOD. Wygłosił - jak zwykle - wiele oryginalnych tez, a w tym m.in. o "10 laickich przykazaniach", o tym, że kłamliwych polityków powinno się skazywać - wraz z rodziną(!) na 50 lat zesłania i "malusieńkiej konstytucji". Jak to określiła w tytule z relacji "Gazeta Wyborcza" "nauczał o demokracji".... Podobno o pałowaniu związkowców nic ten mędrzec nie powiedział.
więcej »
Opublikowano 26-07-2016 20:58
hosting
  Jak oświadczył Janusz Dębczyński - szef Oddziału Włocławskiego naszego ZR właściwie zakończyły się przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia kolejnego Festynu Rodzinnego Solidarności we Włocławku. Tym razem odbędzie się 27 sierpnia, a o wszystkich szczegółach będziemy informowali z dobrym wyprzedzeniem, jednak już teraz zaplanujcie popołudnie 27 sierpnia (sobota).
   Festyn ma już swoją renomę i wierne kilkutysięczne grono stałych uczestników. Przez lata, przez jego scenę przewinęło się wielu wykonawców muzyki dance, choć nie zabrakło przedstawicieli rocka i blues rocka, choć rzecz jasna królował pop, dobre jedzonko, piwo, stragany z różnościami. Zresztą możemy wrócić np. do tego - www.youtube.com/watch
 
 
więcej »
Opublikowano 21-07-2016 20:21
hosting
Toruń był na przełomie lat 70. i 80. XX wieku jednym z najsilniejszych w kraju ośrodków opozycyjnych - po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu, a jego działacze podlegali szczególnie ostrym represjom Służby Bezpieczeństwa. Komitet Obrony Robotników, czyli KOR - organizacja opozycyjna wobec władz PRL, która powstała 23 września 1976 roku - niosąc pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom, zrzeszała osoby o różnych poglądach politycznych, jak Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń, Stanisław Barańczak czy Bogdan Borusewicz. Jednym z silnych ośrodków rodzącej się opozycji był także Toruń.
Cały artykuł toruńskich "NOWOŚĆI" tu - nowosci.com.pl/358993,KOR-odwazni-kontra-system-NASZA-HISTORIA.html
więcej »
Opublikowano 20-07-2016 20:31
hosting
Choć ogólnopolska zbiórka podpisów pod projektem ustawy potrwa jeszcze o miesiąc dłużej, to jest "usilna sugestia" aby Regiony NSZZ"Solidarność" zebrały swoje do dnia 31 lipca. 
Uwaga związkowcy i wszystkie struktury - GOTOWE (wypełnione podpisami listy) NALEŻY DOSTARCZYĆ DO ZARZĄDU REGIONU, lub dostarczyć do najbliższego biura terenowego naszego Regionu.
      Aby projektem zajął się parlament trzeba zgromadzić co najmniej 100 tys. podpisów. - Zależy nam na tym, aby podpisów było jak najwięcej. Im więcej uda nam się ich zgromadzić, tym większa szansa, że ustawa wejdzie w życie. Ważne, aby pokazać posłom jak silne jest poparcie społeczeństwa dla postulatu ograniczenia handlu w niedziele. Każdy podpis poparcia jest na wagę złota – mówi Alfred Bujara, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców „Społem”, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów. Ponadto projekt zyskał poparcie polskich Biskupów, wyrażone w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w dniu 8 czerwca 2016 r. W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
1. Tu jest obszerne uzasadnienie naszego stanowiska i projektu uchwały - www.wolnaniedziela.pl/pliki/piktogramy/4_uzasadnienie.pdf
2. Tu jest projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę - www.wolnaniedziela.pl/pliki/piktogramy/1_projektustawy.pdf
3. Tu jest do pobrania gotowy formularz na którym można zbierać podpisy - www.wolnaniedziela.pl/pliki/piktogramy/2_listaobywateli.pdf
więcej »
Opublikowano 14-07-2016 22:30
hosting
   Państwowa firma chce przyjąć zwalnianych przez InPost. Jej rywal w ramach zwolnień grupowych ma się pożegnać nawet z 1,2 tys. pracowników. Poczta Polska (PP) pierwszy raz od lat będzie masowo zatrudniać – ustaliła „Rzeczpospolita".
   Spółka, która od 2011 r. ścięła zatrudnienie o ponad 17 tys. osób (z pracy odszedł niemal co piąty pracownik), teraz odwraca trend. Sięgnie m.in. po listonoszy i specjalistów ds. obsługi klienta, których chce się pozbyć InPost. 1257 do zwolnienia Prywatny operator należący do grupy Integer chce zlikwidować sporą część stanowisk pracy w spółkach InPost i Bezpieczny List. To konsekwencja m.in. przegranej wojny cenowej z PP i utraty kontraktu na obsługę korespondencji sądów. InPost ma więcej problemów: zmuszony został do wypowiedzenia części umów, np. na obsługę Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, Playa, Transgourmet (Selgros), a kilka dni temu zawarł ugodę z Ruchem, któremu ma zapłacić 4 mln zł. InPost przechodzi głęboką restrukturyzację, która ma ograniczyć nierentowną działalność w segmencie listów. Jak podaje Wojciech Kądziołka, rzecznik Integera, pracę może stracić nawet 1257 osób.
   Zwolnionych chce u siebie Poczta Polska. Ilu? Tego nie ujawnia, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że może zatrudnić wszystkich. – Wcześniej musimy mieć informacje dotyczące m.in. grup zawodowych i stanowisk, jakie zostaną objęte procesem zwolnień grupowych, oraz liczby osób zwalnianych w poszczególnych rejonach – tłumaczy Grzegorz Warchoł z biura prasowego Poczty Polskiej. – Rekrutacje, które prowadzimy, dotyczą wielu miejscowości, ale nie całej Polski. Dodatkowo w każdej lokalizacji poszukujemy innej liczby osób na inne stanowiska.
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|206|207|208
następna »