aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Sobota, 24 lutego 2018
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Opublikowano 08-05-2017 22:59
hosting
Koledzy i Koleżanki, Region Toruńsko – Włocławski NSZZ „Solidarność” realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). Zwracamy się do Państwa z prośbą do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Toruniu, Oddziałów we Włocławku lub Inowrocławiu. Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pola we wniosku powinny być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie numeru pesel oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem. Konieczne jest uzupełnienie kolumn: imię, nazwisko i pesel. Wczytanie danych z pliku do bazy jest niemal natychmiastowe, co bardzo przyspiesza możliwość otrzymania legitymacji. Przypominam, że legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji. Wzór wniosku o wydanie ELC można pobrać tu - www.solidarnosc.org.pl/pzu/wp-content/uploads/2016/07/Wniosek.pdf . Proszę o dostarczanie wypełnionych wniosków do Zarządu Regionu w Toruniu lub Oddziału w Włocławku i Inowrocławiu. Informacje szczegółowych udziela kolega Marcin Gralak kordynator ELC Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”od 6 marca br, w godz. 8.30 – 14.00, tel. 886173337, e – mail. solidarnosc.osir.ino@interia.pl
więcej »
Opublikowano 04-05-2017 20:56
hosting
     Podczas sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjęto uchwałę o ustaleniu opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. We wspomnianej uchwale zastosowano 90% ulgę za korzystanie z sal gimnastycznych i boisk szkolnych przez Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską oraz związki zawodowe działające w placówkach oświatowych. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński złożył poprawkę do uchwały by ulgą objąć wszystkich członków związków zawodowych działających we Włocławku.
   Poprawka została przyjęta i teraz organizacje związkowe będą mogły korzystać z obiektów sportowych za symboliczną opłatę.Cena za salę 200m wynosi 60zł/godz.Sala powyżej 400m wynosi 85zł/godz. Cena za godzinę korzystania boiska to 100 zł. Po zastosowaniu ulgi w/w ceny stanowią 6zł,8zł 50gr i 10z ł za boisko.
   Zachęcam związkowców z NSZZ solidarność we Włocławku do aktywnego spędzania czasu na obiektach sportowych naszego miasta. J.D.
więcej »
Opublikowano 03-05-2017 15:44
hosting
   32 lata temu na ulice Torunia wyszły wielotysięczne tłumy mieszkańców, które na apel toruńskiej „Solidarności” wzięły udział w kontrpochodzie pierwszomajowym. Doszło wówczas do brutalnych zamieszek, w które zaangażowało się ZOMO.
   Trzeciego maja milicja pobiła torunian modlących się za ojczyznę. Tuż przed obchodami pierwszomajowymi w 1982 roku Tymczasowe Prezydium Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”wydało odezwę do mieszkańców Torunia. Nawoływano w niej do zaniechania uczestnictwa w pochodzie organizowanym przez władze z okazji Święta Pracy oraz zachęcano do udziału w oddzielnym spacerze nad brzegiem Wisły. Liczba osób przybyłych wówczas na Bulwar Filadelfijski w Toruniu sięgała 10 tysięcy. Torunianie, uczestnicząc w spacerze organizowanym przez ,,Solidarność”, protestowali przeciw komunistycznej dyktaturze, wprowadzeniu stanu wojennego oraz internowaniu i więzieniu swoich koleżanek i kolegów.
   Po zakończeniu demonstracji biorący w niej udział przeszli pod pomnik Kopernika, gdzie zaczęto śpiewać pieśni patriotyczne i skandowano hasła. Wtedy też ZOMO przystąpiło do ataku na ludność cywilną zgromadzoną na toruńskiej starówce. ,,Zomowcy zaczęli ganiać ludzi, wrzucać ich do bud, do samochodów, pałować. Zamieszki rozciągnęły się na całą ulicę Szeroką” – wspominał prof. Wojciech Polak. W dniu 1 maja 1982 roku zatrzymanych zostało około 200 osób. Wielu postawiono również przed organami orzekającymi w sprawach wykroczeń. Do kolejnych zamieszek doszło dwa dni później w święto Konstytucji 3 Maja i Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.hosting
   Tego dnia torunianie zachęceni przez TPZR masowo uczestniczyli w wieczornych rocznicowych Mszach świętych. Najwięcej ludzi zgromadziło się w kościołach p.w. Św. Ducha oraz p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W całej okolicy stacjonowały wówczas oddziały milicji, które około godz. 20:00, zaraz po zakończeniu Mszy świętej w kościele p.w. Św. Ducha, dokonały szturmu na wychodzących ze świątyni. Prof. Wojciech Polak, wracając pamięcią do tamtych wydarzeń, podkreślał, że ZOMO ,,grasowało” po całym Starym Mieście; jeździły samochody polewające wodą, ścigano ludzi – zwłaszcza młodych, atakowano ludzi na przystankach.
   Zomowcy mieli zamiar uderzyć również na akademiki. Atak milicji odparli profesorowie, którzy stanęli w obronie studentów. Część ludzi, z obawy przed ZOMO, pozostawała jednak w kościołach do późnych godzin nocnych. Wydarzenia majowe 1982 roku zakończyły się dla torunian zatrzymaniem przez milicję kolejnych 200 osób. Piętno odcisnęły również liczne zsyłki ludności do więzień, w których przetrzymywano ich przez długie tygodnie.
więcej »
Opublikowano 26-04-2017 21:45
hosting
   Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 8,1 proc. wobec 8,5 proc. w lutym - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Premier Beata Szydło powiedziała, że dane GUS pokazują, że polska gospodarka rozwija się dynamicznie. GUS podał, że liczba bezrobotnych w marcu zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1.324,2 tys. wobec 1.383,4 tys. osób przed miesiącem. Wydajność pracy w przemyśle w marcu wzrosła o 4,0 proc. rok do roku przy większym o 3,2 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,1 proc.
   Do danych GUS dotyczących spadku bezrobocia odniosła się w środę premier Beata Szydło, która była z wizytą w firmie produkcyjnej Radmot w Woli Gutowskiej, k. Jedlińska (Mazowieckie). "Dzisiaj kolejna dobra informacja - bezrobocie w Polsce spadło do 8,1 punktu procentowego. To pokazuje, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się krajem, dynamicznie rozwijającą się gospodarką" - powiedziała premier na konferencji prasowej.
   We wtorek rząd przyjął plan finansowy na lata 2017-20. "Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. (PAP)
więcej »
Opublikowano 25-04-2017 21:06
Marian Krzaklewski odszedł na emeryturę. Podziękowania za wiele lat pracy dla NSZZ"S" złożył mu Piotr Duda. My przyłączamy się do życzeń - dziękujemy, życzymy zdrowia!
hosting
więcej »
Opublikowano 24-04-2017 21:14
Na zdjęciu część naszej silnej ekipy, która wzięła udział w dorocznej pielgrzymce do Lichenia. Związkowcy z Inowrocławia ze skarbnikiem Regionu Mariuszem Kawczyńskim.
hosting
więcej »
Opublikowano 24-04-2017 20:28
   Toruń, dnia 21 kwietnia 2017r. Pan Piotr Calbecki Marszałek Województwa Przewodniczący Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
   Szanowny Panie Marszałku, zważywszy na rozpoczęte prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym Zarząd Regionu Toruńsko - Włocławskiego NSZZ „Solidarność" w trosce o utrzymanie miejsc pracy m.in. w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. z siedzibą we Włocławku przedstawia poniżej uwagi do zapisu w/w projektu nowelizacji ustawy, a mianowicie:
W powyższym projekcie z dnia 3 kwietnia 2017r. m.in. proponuje się nowe brzmienie art. 24:
1. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć:
   1) linii komunikacyjnej albo
   2) sieci komunikacyjnej - ujętych wr pianie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, dotyczy pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, objętych planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
3. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w komunikacji miejskiej dotyczy sieci komunikacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. l pkt l, objętej planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora.
4. Organizator, o którym mowa w art. 7, może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednym operatorem publicznego transportu zbiorowego na obsługę nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.
5. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. l pkt 4, może dotyczyć linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej nie objętych planem transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora."
    Zwracamy się z prośbą o zmianę ust. 4 na następujące brzmienie:
4. Organizator, o którym mowa w art. 7. może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednym operatorem publicznego transportu zbiorowego na obsługę nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. l pkt 2 lit. c, z wyłączeniem podmiotów wewnętrznych.
   Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu dotyczącego zawierania umów o świadczenie usług na obsługę „nie więcej niż 50% pakietów linii komunikacyjnych" może spowodować likwidację dużych przewoźników samorządowych i państwowych, którzy obsługują niejednokrotnie duże obszary np. całego powiatu lub gminy, posiadając do tego odpowiednią infrastrukturę (m.in. dworce autobusowe, zaplecze techniczne, budynki) i sieć komunikacyjną. Rozdzielanie tej komunikacji na dwa odrębne systemy rozliczania (w formie rekompensaty i rozliczenia z przewoźnikami wyłonionymi w trybie przetargowym) spowoduje niepotrzebne zamieszanie i będzie bardzo dużym utrudnieniem dla organizatorów. Ponadto nie ma uzasadnienia ograniczania prawa do powierzenia wykonywania komunikacji publicznej swoim podmiotom w sytuacji, gdy w komunikacji miejskiej takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje od wielu lat. Biorąc pod uwagę powyższe proszę zajęcie - poparcie naszego stanowiska w procesie konsultacji przedmiotowej nowelizacji ustawy.
więcej »
Opublikowano 23-04-2017 21:22
hosting
   21 kwietnia odbyły się obrady Zarządu Regionu. Tym razem skorzystano z zaproszenia przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Inowrocławiu Tomasza Marcinkowskiego i sesja została przeprowadzona w biurze oświatowców.
Oprócz stałych punktów obejmujących rozmaite sprawozdania, z którymi Zarząd powinien być na bieżąco, tym razem najważniejsze było wypracowanie i przyjęcie stanowiska w sprawie zamiaru nowelizacji przez Sejm prawa o publicznym transporcie drogowym. Projekt ustawy przewiduje znaczne ograniczenia w przewozach regionalnych, lokalnych dla jednego przewoźnika. Żeby nie wchodzić w szczegóły (choć nasze stanowisko zamieścimy tu) trzeba jedynie nadmienić, iż sejmowy projekt przewiduje, że jeden operator publicznego transportu nie może wziąć więcej niż 50% puli lokalnych przewozów. Tymczasem my mamy na terenie województwa Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy (dawny PKS), który zatrudnia wielu pracowników (z czego sporo naszych związkowców), mający w swojej obsłudze dużo większy kawałek przewozowego rynku. Istnienie firmy to nie tylko sprawa związku, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa przewozowego w gminach i na powiatowo-wojewódzkich obszarach.
   Po dyskusji ZR przyjął stanowisko, które opublikujemy w poniedziałek.
 Fot u góry - Tomasz Marcinkowski, niżej- członkowie ZR w trakcie obrad 
hosting
więcej »
Opublikowano 20-04-2017 21:14
hosting
   W Bydgoszczy odbyła się XVII edycja Regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W finale uczestniczyło 37 uczniów odbywających naukę zawodu: fryzjera, mechanika samochodowego, cukiernika, sprzedawcy, montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanika, kucharza, stolarza, ślusarza, wędliniarza, lakiernika.
   Przed konkursem Roman Wzorek przedstawił krótką prelekcję dotyczącą wypadków przy pracy. Następnie uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych. W wyniku etapu ustnego komisja konkursowa w składzie: Roman Wzorek nadinspektor pracy, Urszula Chaberska wizytator Kuratorium Oświaty i Kamil Nyckowski st. referent w Okręgowym Inspektoracie Pracy wyłoniła następujących laureatów:
* I miejsce zajęła Sandra Sypniewska z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu,
* II miejsce zajęła Weronika Mrozińska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu,
* III miejsce zajął Bartosz Buczkowski z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,
* IV miejsce zajął Bartosz Zbieranek z Zespołu Szkół w Mogilnie, V miejsce zajął Szymon Dolatowski z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu,
* VI miejsce zajęła Natalia Trzeciak z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.
   Sandra Sypniewska i Weronika Mrozińska będą reprezentowały Nasz region w etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 31 maja 2017 r. w Warszawie.
   Nagrody ufundowała Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Laureatom nagrody wręczyli: Wojciecha Szota p.o Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, Urszula Chaberska wizytator Kuratorium Oświaty i Piotr Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|222|223|224
następna »