aktualnościzdjęciaszkoleniadokumentyRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeZwolniony ale wygrany
Piątek, 25 lipca 2014
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Opublikowano 09-04-2014 10:59
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 07-04-2014 23:05
     Z rozparcelowanych terenów dawnej Stoczni Gdańskiej bezprawnie znikają ślady historii. Ktoś zamalował napis „Solidarność” wraz z barwami narodowymi na nadbudówce hali 3B, czyli dawnej traserni. Dla wielu dzieło stoczniowców miało historyczną wartość -– alarmuje trojmiasto.pl. Portal przypomina, że hasła na murach, ścianach budynków, a także dachach nanosili stoczniowcy. W ten sposób nie tylko podczas strajków przekazywali informacje zza murów mieszkańcom, którzy przejeżdżali koło stoczni pociągami SKM. Hasła i apele o sytuacji w samej stoczni powstawały głównie w gorącym okresie walki o wolność — pisze trojmiasto.pl.
       Z tego powodu 240 obiektów dawnej Stoczni Gdańskiej – w tym hale, żurawie, pochylnie, a nawet suwnice czy tokarki - znalazło się Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wśród nich – również trasernia. Jak to więc możliwe, że z budynku zniknął historyczny napis?
Rozumiemy, że dla wielu osób napis przedstawiał ogromną wartość historyczną, także dla nas są one cenne. Jednak takim elementom, nie będących częścią budynków, bardzo trudno jest zapewnić ochronę. Pozostaje nam jedynie apelować, by zarządcy budynków stoczniowych zwracali na nie uwagę i dbali o nie -– rozkłada ręce Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Szkoda, że przez urzędniczą bezradność bezpowrotnie dewastowana jest przestrzeń stanowiąca historyczną własność wszystkich Polaków. Więcej szacunku dla kolebki „Solidarności”, panowie inwestorzy i konserwatorzy!
więcej »
Opublikowano 06-04-2014 20:37
Image and video hosting by TinyPic
Oddział Inowrocław zakończył akcję wyborów w komisjach zakładowych. Generalnie, w całym Regionie pozostało już niewiele komisji zakładowych, które z różnych powodów nie spełniły tego obowiązku. Podczas piątkowego (4 kwiecień) Zarządu Regionu dyskutowano na ten temat i sytuację w tym względzie oceniono jak dobrą, bo z dużych komisji jedynie Poczta Polska jeszcze się nie wybrała (wystąpiono o pozwolenie na późniejszy niż w kalendarzu termin wyborów, ze wzgl. na zaangażowanie w sprawy wewnętrzne - trudne negocjacje związkowców z dyrekcją), natomiast kilkanaście kz zapowiedziało swoje wybory w nadchodzącym tygodniu. Według wstępnych, ogólnych szacunków, na skutek podniesienia kryteriów znacznie zmaleje liczba delegatów. Może ich być od 150 - 170 (trwają wybory w okręgach elektorskich). W mijającej kadencji jest ich niemal dwa razy tyle.
Piotr Grążawski
Fot od prawej Kawczyński i Jeziorek członkowie RKW podczas wyborów w Sodzie Inowrocław
więcej »
Opublikowano 06-04-2014 20:13
Image and video hosting by TinyPic
 
 6 kwietnia, kilkudziesięciu związkowców, głównie z Oddziału Inowrocław (z Mariuszem Kawczyńskim) i Włocławek wzięło udział w dorocznej pielgrzymce NSZZ"Solidarność" do Lichenia. To już długa tradycja, że związkowcy- katolicy z naszego Regionu odwiedzają nie tylko Sanktuarium w Częstochowie, lecz także to niezwykłe w Bazylice Licheńskiej. Jak sami mówią proszą Boga o wsparcie dla całej organizacji i pomyślność osobistą dla wszystkich członków związku.
Fot. powyżej - poczet sztandarowy z Włocławka
Fot. niżej - górnicy w Inowrocławskich kopalń soli Solino
Image and video hosting by TinyPic, głównie z Oddziału Inowrocław
więcej »
Opublikowano 03-04-2014 20:43
Image and video hosting by TinyPic
W Toruniu odbyła się dziś (3 kwietnia) Gala II Edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu z Serii "Wielcy Polacy". Poprzedni dotyczył wiedzy o Mikołaju Koperniku, lecz tym razem uczestnicy mieli się wykazać wiedzą o papieżu Janie Pawle II i ks. Jerzym Popiełuszce. Nasz Zarząd Regionu był jednym z głównych sponsorów nagród (zgodnie z decyzją ZR) i nic dziwnego, ponieważ ks. Jerzy był - jak wiadomo - kapelanem związku, a dziś uznawany za jego patrona. Konkurs był przeznaczony dla gimnazjalistów szkół w całym województwie. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie szkół toruńskich: Paweł Błaszczyński, Paweł Bojke, Paweł Doroszewski (na ten wysyp Pawłów dodam, że głównym organizatorem też był Paweł, tyle, że ks. Paweł Przybytek - wspaniały skromny kapłan i jednocześnie dyrektor  Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku).
   Przed rozdaniem nagród poproszono zaproszonych gości o krótkie wystąpienia. W imieniu Zarządu Regionu głos zabrał Jacek Żurawski wyrażając satysfakcję, że tak wielu młodych ludzi wykazało się wiedzą o Janie Pawle II i patronie Solidarności ks. Jerzym. Zaapelował aby owa znajomość faktów historycznych była zawsze uzupełniana o treści, które przekazywali w swych naukach i całym życiu. Na sali obecna była większość składu Prezydium ZR, co zresztą zostało dostrzeżone, przez uczestników gali.
fot. wyżej - Na widowni
fot. niżej - Żurawski i skarbnik Regionu Kawczyński wśród laureatów i organizatorów.
Tekst& foto - Piotr Grążawski
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 02-04-2014 22:34
O zwolnienie od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej może wystąpić również sam pracownik, który zamierza skorzystać ze zwolnienia.

Prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, przysługuje pracownikowi pełniącemu funkcję związkową, jeśli jest to czynność doraźna, która wynika z jego funkcji związkowej i nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.
Udzielenie zwolnienia od pracy na dokonanie doraźnych czynności przez pracownika wykonującego funkcję związkową jest zawsze uzależnione od wyrażenia zgody przez pracodawcę. Forma zawiadomienia pracodawcy o konieczności udzielenia takiego zwolnienia nie jest określona w przepisach, jednak ze względów praktyczno-dowodowych wskazana jest forma pisemna.
Odmiennie niż w przypadku wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji związkowej wniosek o zwolnienie od pracy na czas dokonania doraźnych czynności związkowych może złożyć sam pracownik, który chce ze zwolnienia skorzystać. Zatrudniony związkowiec jest także odpowiedzialny za wykonanie obowiązku usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Oznacza to, że jeśli pracownik nie przedstawi pracodawcy uzasadnionego wniosku o udzielenie zwolnienia, lecz samowolnie oddali się z miejsca pracy, pracodawca ma prawo potraktować takie zachowanie jako nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.
W przypadku wniosku złożonego przez pracownika pracodawca może zwrócić się do organizacji związkowej m.in. o potwierdzenie przyczyny konieczności udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy, jak również czasu, na jaki zwolnienie ma być udzielone.
Podstawa prawna: art. 25 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 167).
więcej »
Opublikowano 01-04-2014 22:37
     Ponad 50 proc. związkowców PLL LOT opowiedziało się w referendum za przeprowadzeniem strajku ostrzegawczego - powiedział PAP rzecznik Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Maciej Farski. Zarząd spółki "ze spokojem" odnosi się do informacji o wynikach referendum. Przez ponad miesiąc w PLL LOT trwało referendum, w którym związkowcy wypowiadali się, czy chcą przeprowadzić strajk ostrzegawczy. Według nich spółka nie może jednostronnie wprowadzić nowych zasad wynagrodzenia. "Referendum zakończyło się o północy. Na razie jest ponad 50 proc. głosujących, którzy powiedzieli +tak+ w referendum. To jest jeszcze liczone, ale referendum jest ważne" - powiedział Farski. By referendum było ważne, musi w nim wziąć udział ponad 50 proc. pracowników.
      W listopadzie 2013 r. zostały uchylone funkcjonujące dotychczas w PLL LOT: regulamin wynagradzania i regulaminy premiowania, które obowiązywały w spółce od kwietnia 2010 r. Do czasu wprowadzenia nowego regulaminu lub układu zbiorowego (ZUZP), zgodnie z prawem, zostało wprowadzone tymczasowe rozwiązanie. Zarząd spółki uchwalił "Ramowe wytyczne dotyczące warunków wynagradzania pracowników spółki PLL LOT".
       Zgodnie z nowymi wytycznymi dla pilotów i stewardess wynagrodzenia zasadnicze zostały obniżone w stosunku do najwyższych kategorii zaszeregowania o ok. 25 proc. Proponowane stawki wynagrodzenia zasadniczego w zależności od typu samolotu i zajmowanego stanowiska wahają się od 9 945 do 15 800 zł. W dotychczas obowiązującym regulaminie stawki te wahały się od 9 495 do 22 521 zł w zależności od typu samolotu, zajmowanego stanowiska i stażu pracy pracownika. Ramowe wytyczne dot. zasad
wynagradzania wyeliminowały kryterium stażu przy ustalaniu pensji zasadniczej. Jednocześnie znacznie, bo o ponad 200 proc., podniesiono stawki za każdą godzinę nalotu wykonaną ponad limit w ciągu miesiąca.
więcej »
Opublikowano 01-04-2014 20:55
Image and video hosting by TinyPic
Gdy w Polsce powstawała Solidarność, także we Włocławku powstał twórczy ferment i coraz więcej pracowników myślało o przystąpieniu do nowego ruchu. Pierwsza komisja jaką wówczas zarejestrowano - rzecz jasna pod numerem 1 - była dziełem solidarnościowców z włocławskich Manometrów. Minęły lata, przewaliła się historia, a fabryka na szczęście została, choć obecnie znacznie zmodernizowana, nowoczesna i nazywa się "Wika Polska". Przetrwała firma, przetrwała "Solidarność". Dowodzi nią teraz Wiesław Herliczko, którego przyjaciele znają jako "Budgie". To owoc jego wielkiej fascynacji tym rockowym zespołem.
W mijającej kadencji Herliczko jest między innymi członkiem Zarządu Regionu, ważnym uczestnikiem, nieraz współorganizatorem związkowych przedsięwzięć.
Fot. wyżej - pod historyczną flagą Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 31-03-2014 21:27
Sobota i dzień dzisiejszy były kolejnymi dniami wyborów w naszych komisjach zakładowych. Odnotowaliśmy jedną sporą niespodziankę - we włocławskim Anwilu, minimalną ilością głosów zmienił się przewodniczący, natomiast bez niespodzianek w komisji Wiesława Herliczko - popularnego we Włocławku mistrza gitary, wielkiego miłośnika rocka.
  Nawet z pobieżnych szacunków wynika, że dawno przekroczyliśmy połowę i raczej w ciągu najbliższych dni zostanie tylko niewielki odsetek "maruderów" bez przeprowadzonych wyborów (tak jest co cztery lata). Z największych komisji właściwie została tylko kz Soda Polska Ciech, lecz tam wybory będą w środę. Jutro trochę więcej szczegółów, a tymczasem posłuchajcie i zobaczcie  teledysk włocławskiej grupy ARSENAŁ, czyli tam gdzie gra Herliczko.
 
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|135|136|137
następna »