aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Poniedziałek, 02 marca 2015
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
Opublikowano 04-09-2014 20:54
Głównym tematem roboczego spotkania członków Prezydium Zarządu Regionu, przewodniczącego kz NSZZ"S" w Kujawsko Pomorskim Transporcie Samochodowym Zdzisława Kulki z marszałkiem Piotrem Całbeckim, oraz jego najbliższymi współpracownikami, a także prezesem spółki KPTS Tomaszem Ficem była zła sytuacja pracowników firmy. Z naszej strony padło wiele cierpkich uwag i wniosków, co do poprzedniego kierownictwa firmy, a także zbyt słabej jego pozycji w planowanej strategii transportowo-komunikacyjnej województwa, a w ślad za tym postulat nie obciążania wyłącznie pracowników kosztami reformy firmy. Naszym zdaniem trzeba natychmiast przerwać proces zwolnień.
Uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc i ma wówczas być podsumowany stan firmy po miesiącu od zastosowania redukcji zatrudnienia i kursów autobusów. Do tej pory firma ma wdrożyć program pozyskiwania środków (chodzi o skuteczne finansowanie ulg i środki na finansowanie zakupów nowych autobusów).
Strona związkowa przedstawiła także kilka innych postulatów natury pracowniczej, tzn. mających wpłynąć na większą stabilizację zatrudnienia w KPTS. Wstępnie zostały zaakceptowane przez stronę marszałka województwa. Stan ich realizacji - za miesiąc.
więcej »
Opublikowano 03-09-2014 22:06
30 lipca 2014 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o ciężkim wypadku, któremu w dniu 23 lipca 2014 roku ok. godz. 07.40 uległ pracownik zakładu branży przetwórstwa drewna w Osiu. Podczas obsługi frezarki dolnowrzecionowej doszło do pochwycenia przez narzędzie tnące prawej ręki poszkodowanego. W wyniku zdarzenia pracownik doznał urazów całkowitej amputacji palców IV i V oraz częściowej amputacji palców II i III prawej dłoni.
    28 lipca 2014 roku ok. godz. 20.20 dyżurny Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zawiadomił inspektora pracy o śmiertelnym wypadku na terenie zakładu branży przetwórstwa przemysłowego w miejscowości Cyprianka. Poszkodowany rozpoczął pracę o godzinie 18.00 na stanowisku dozorcy. Z powodu złego samopoczucia do pracy odwiozła go żona. Zaniepokojona stanem zdrowia męża około godziny 19.00 bezskutecznie próbowała się telefonicznie z nim skontaktować. Następnie poprosiła brata pracownika aby ten udał się na teren zakładu sprawdzić czy coś się stało. Po przybyciu na teren zakładu znalazł poszkodowanego leżącego na podłodze w toalecie. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
   19 lipca 2014 roku ok. godz. 21.00 na terenie zakładu produkcji papieru i tektury w miejscowości Chodecz ciężkiemu wypadkowi uległ pracownik obsługujący przewijarkę do papieru celulozowego. Podczas obsługi maszyny doszło do pochwycenia i zmiażdżenia prawej ręki przez wałki prowadzące. Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala przeprowadzono pourazową amputację prawej dłoni.
   18 lipca 2014 roku ok. godz. 11.10 na terenie zakładu produkcji wyrobów tekstylnych w Toruniu wypadkowi uległa pracownica zatrudniona na stanowisku grafika komputerowego. Poszkodowana zgłosiła złe samopoczucie, uskarżając się na silne bóle głowy. Po chwili pracownica straciła przytomność. Na teren zakładu wezwano karetkę pogotowia, lekarz zdecydował o przewiezieniu poszkodowanej do szpitala.
   17 lipca 2014 roku ok. godz. 08.50 na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Mąkowarsko śmiertelnemu wypadkowi uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy – zlecenie na rzecz zakładu usług leśnych. Podczas przycinki gałęzi za pomocą piły spalinowej doszło do kontaktu maszyny z linią energetyczną. Skutkiem tego zdarzenia było porażenie poszkodowanego prądem elektrycznym.
   14 lipca 2014 roku ok. godz. 10.55 na terenie zakładu branży napraw i konserwacji pojazdów samochodowych w Kruszynie Krajeńskim ciężkiemu wypadkowi uległ pracownik zatrudniony na stanowisku ślusarza – spawacza. Podczas transportowania za pomocą wózka butli z gazami technicznymi jedna z butli wysunęła się z wózka i upadła na ziemię uderzając jednocześnie poszkodowanego w tułów. W wyniku zdarzenia pracownik doznał urazów wewnętrznych i złamania żeber.
   09 lipca 2014 roku ok. godz.12.00 na terenie budowy kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku wypadkowi uległ pracownik branży budowlanej z Obornik Wielkopolskich. Podczas wykonywania montażu płyt na dachu budowanej hali pracownik spadł na ziemię z wysokości ok.12 metrów. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany zmarł na miejscu zdarzenia.
   01 lipca 2014 roku trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakładzie branży napraw i konserwacji maszyn w Kruszy Duchownej inspektor pracy stwierdził, że w dniu 08 maja 2014 roku ok. godz. 12.00 ciężkiemu wypadkowi uległa osoba odbywająca staż na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy. Poszkodowany konserwował przesuwną bramę wjazdową na teren zakładu. W czasie gdy z posesji wyjeżdżał pojazd, mężczyzna ręcznie otworzył bramę. Doprowadziło to do wyhaczenia konstrukcji bramy z rolek prowadnicy. Brama następnie przewróciła się na ziemię, jednocześnie przyciskając poszkodowanego. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał wieloodłamowego złamania trzpienia kości udowej prawej nogi.
więcej »
Opublikowano 03-09-2014 18:46
...."Żadna opcja, żadna partia nie zmusi mnie do tego, abym we własnym kraju, za którego wolność oddawali życie moi Przodkowie, miał czuć się jak „murzyn” Sikorskiego. Bo to jest MÓJ dom. Nie urzędników, nie kacyków partyjnych. Nie jestem niewolnikiem. To ja daję im pracę jako obywatel, ja i Ty im płacimy. Nie chcę być i nie będę „murzynem”, który przez całe swoje życie ma wybierać między panem z batem, ale za to dobrze karmiącym, a tym uśmiechniętym, który głodzi. Bo to wszystko wkoło jest moje i Twoje...." kukiz.dorzeczy.pl/id,4111/KukizPiS-uje.html
więcej »
Opublikowano 02-09-2014 21:29
Image and video hosting by TinyPic
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 31-08-2014 16:23
Image and video hosting by TinyPic
   We wszystkich większych miastach Regionu odbyły się dziś uroczystości związane z kolejną (34) rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i tym samym powstania NSZZ"Solidarność". Choć oficjalna rejestracja związku przez sąd odbyła się dopiero w listopadzie (po serii przepychanek głównie dotyczących kierowniczej roli PZPR), to tradycja uznaje datę 31 sierpnia, jako dzień narodzin związku. M.in. właśnie dlatego, w Toruniu odbyły się dziś uroczystości patriotyczno- religijne, w których udział wzięli nie tylko członkowie NSZZ"S" (wraz z pocztami sztandarowymi) lecz także przedstawiciele władz Torunia i samorządu wojewódzkiego, z marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele.
   Po mszy św. odprawionej w kościele NMP w Toruniu (celebrował nasz duszpasterz k. Nowakowski), część jej uczestników przeszła pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a następnie udano się pod gmach Zarządu Regionu. Tam pod umieszczoną na jednym z filarów tablicą pamiątkową złożono kwiaty i odśpiewano hymny: państwowy (4 zwrotki!) i NSZZ "Solidarność".
   W uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ"S" Rolników Indywidualnych Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Kwiaty złożono również pod tablicą upamiętniającą starajki chłopskie i wysiłek NSZZ"S" RI.
Więcej zdjęć tu www.solidarnosc.torun.pl/82,zdjecia.html
Image and video hosting by TinyPic
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 20:52
  Komisja Krajowa NSZZ Solidarność wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem polityki płacowej rządu w odniesieniu do pracowników państwowej sfery budżetowej. Z założeń budżetu państwa na rok 2015 wynika, że po raz kolejny mogą oni zostać pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń.
     Zwracamy uwagę, iż w czerwcu br. Rada Unii Europejskiej zawiesiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu, której wprowadzenie w 2009 r. leżało u podstaw decyzji rządu dotyczącej zamrożenia płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że dalsze odmawianie podnoszenia wynagrodzeń nie jest uzasadnione przesłankami makroekonomicznymi lecz zaczyna mieć znamiona działań dyskryminacyjnych. Ponad pół miliona polskich obywateli oraz ich rodzin stało się zakładnikami polityki rządu w sytuacji gdy od kilku lat następuje wzrost realnych wynagrodzeń w całej gospodarce. Jest to tym bardziej naganne, że dotyka m.in. tych grup pracowników, które państwo polskie wbrew ratyfikowanym przez siebie konwencjom MOP wciąż pozbawia prawa do podejmowania akcji zbiorowych w obronie swoich interesów.
     Obecna polityka płacowa rządu ma skutki dewastacyjne dla stabilności istotnych obszarów funkcjonowania państwa. Trudne do społecznej akceptacji są próby pozyskiwania środków na wzrost wynagrodzeń indywidualnych, poprzez oszczędności wynikające
z mechanicznej redukcji zatrudnienia. Ma to niewiele wspólnego z racjonalizacją zatrudnienia, lecz przyczynia się raczej do nadmiernego obciążania obowiązkami pozostałych pracowników oraz do wypychania z rynku pracy osób starszych, co stoi w jaskrawej sprzeczności z priorytetami promowanego przez rząd programu „Solidarność pokoleń”.
O potencjalnie negatywnych skutkach utrzymywania zamrożenia wynagrodzeń w służbie cywilnej alarmuje w swojej uchwale z dnia 6 maja 2014 r. Rada Służby Cywilnej.
      Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do dokonania takiej weryfikacji założeń budżetowych na rok 2015, by średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej wyniósł co najmniej 9%, zgodnie ze wspólną propozycją trzech reprezentatywnych central związkowych. Jest to wezwanie wystosowane w duchu dialogu. Jednakże w przypadku braku reakcji rządu, NSZZ „Solidarność” rozważy wszelkie dostępne środki, które pomogą pracownikom sfery budżetowej w walce o ich słuszne prawa, a także przyczynią się do zwrócenia uwagi krajowej i europejskiej opinii publicznej na obecną patologiczną sytuację.
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 11:33
31 sierpnia, w Toruniu, o godz. 12.00 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny odbędzie się uroczysta msza święta w intencji NSZZ "Solidarność". Po mszy nastąpi przemarsz pod pomnik ks Jerzego Popiełuszki, gdzie zostaną złożone kwiaty. Zapraszamy do udziału.
więcej »
Opublikowano 29-08-2014 11:10
31 sierpnia, o godz. 12.30, w Bazylice Katedralnej we Włocławku, z udziałem pocztów sztandarowych NSZZ "Solidarność" odbędzie się uroczysta msza święta w intencji NSZZ"Solidarność" Oddziału Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W tym samym dniu, o godz. 17.00, w Lipnie, przy Obelisku Solidarności będą miały miejsce uroczystości lokalne, na które zapraszamy nie tylko mieszkańców Lipna i okolic. W imieniu Rady Oddziału - serdecznie zapraszam Janusz Dębczyński
więcej »
Opublikowano 28-08-2014 20:13
W przeddzień 34. rocznicy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa. Członkowie KK omawiali sprawy wewnątrzzwiązkowe, w tym m.in. stanowisko w sprawie polityki płacowej rządu w sferze budżetowej.
Obrady rozpoczęły się informacjami z prac prezydium KK. Marek Lewandowski, rzecznik KK NSZZ „Solidarność” podsumował kampanię „Sprawdzam polityka”. – Kampania była niewątpliwym sukcesem, odnotowaliśmy aż 2 mln wejść na stronę internetową www.sprawdzampolityka.pl. Dla porównania dodam, że na stronę tygodnika Wprost w trakcie tzw. afery taśmowej weszło 800 tys. internautów – tłumaczył rzecznik obecnym na Sali Akwen członkom KK.
Ewa Zydorek, sekretarz KK, ujawniła zwycięzcę na projekt loga przyszłorocznych obchodów rocznicowych Związku. Za najlepszy projekt komisja uznała logo Darii Nawrot z Regionu Wielkopolska NSZZ „S”.
Szef Związku, Piotr Duda, podziękował za hojne wpłaty dokonane przez struktury Związku na relikwiarze, które mają być wyrazem wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa bł ks. Jerzego. W jednym relikwie bł ks. Jerzego spoczną na Jasnej Górze, w drugim w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. – Razem na konto wpłynęło 41 tys. 910 zł, za co serdecznie dziękuje – powiedział Duda.
Następnym punktem obrad było uchwalenie przez członków KK sprawozdania z prac Komisji Krajowej w kadencji 2010-2014 oraz podjęcie stanowiska ws. polityki płacowej rządu wobec pracowników państwowej sfery budżetowej.
Związek wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem polityki płacowej rządu. Z założeń budżetu państwa na rok 2015 wynika bowiem, że po raz kolejny pracownicy państwowej sfery budżetowej mieliby zostać pozbawieni wzrostu swoich wynagrodzeń. Komisja Krajowa wzywa rząd RP do dokonania weryfikacji tych założeń.
W środę kolejny dzień obrad, tym razem w Sali BHP. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.00. złożeniem kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Tego dnia Komisja Krajowa przyjmie m.in. stanowisko ws. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|156|157|158
następna »