aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Opublikowano 17-09-2017 21:03
   hostingPięcioma autobusami, kilkoma busami, koleją docierali związkowcy naszego Regionu do Częstochowy. Zdecydowana większość wzięła najpierw udział w warszawskiej demonstracji przed siedzibą KE. To była już 35 doroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy. Pierwszą zorganizował ksiądz Jerzy Popiełuszko w 1983 roku.
   Podczas tegorocznej - jubileuszowej przewodniczący hostingKomisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda zaapelował w Częstochowie do rządzących o wolne niedziele. - Jesteśmy tutaj, u progu Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i za sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogłoby być nas tu więcej, ale wielu z nas, szczególnie kobiet, musi pracować, i to w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję: 500 plus to nie wszystko, dopełnieniem programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny – powiedział lider Solidarności w wystąpieniu przed uroczystą mszą świętą. - Z tego miejsca apeluję do rządzących: będziemy się modlić, aby jak najszybciej projekt obywatelski Solidarności znalazł swoje miejsce na biurku pana prezydenta, bo to jest dbałość o pracownika, ale także o wartości, o rodzinę, abyśmy w tym dniu, jakim jest niedziela, mogli być razem i cieszyć się wspólnie rodzinnym ciepłem - dodał. Piotr Duda podkreślił, że spotkanie na Jasnej Górze jest także wypełnieniem testamentu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona związku, który zapoczątkował pielgrzymkę ludzi pracy do tego sanktuarium. - Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje - to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo ojczyzna kosztuje! Bł. ks. Jerzy oddał za nią życie. My, ludzie Solidarności, na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 1980 - tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, ale nie do końca wypełnione - powiedział przewodniczący "S".
więcej »
Opublikowano 16-09-2017 15:23
hosting
   Kilka tysięcy osób wzięło dziś udział w proteście „Solidarności” przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. Podczas pikiety padły ostre słowa pod adresem KE, która kwestionuje prawo Polski do różnicowania wieku emerytalnego.
– To jest zgodne z naszą konstytucją, jest zgodne z prawem traktatowym, jest decyzją Polek i Polaków i nic do tego biurokratom z Brukseli – powiedział szef związku Piotr Duda. Jacek Saryusz-Wolski zarzucił Komisji naużywanie prawa unijnego w postępowaniu przeciw Polsce.Podczas demonstracji odczytano petycję NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej. Związek żąda „uszanowania suwerennej decyzji polskich obywateli” o powrocie do niższego wieku emerytalnego i zróżnicowania go ze względu na płeć oraz wzywa Komisję do „zaprzestania nacisków i działań nękających wobec Polski”.
   Polska reforma emerytalna wchodzi w życie w październiku. Za jej sprawą mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę w wieku 65-ciu lat, a kobiety – 5 lat wcześniej. To powrót do stanu sprzed 2012. Wtedy rząd PO-PSL wprowadził reformę, zgodnie z którą wiek emerytalny miał być stopniowo podnoszony do 67. roku życia, niezależnie od płci.
Więcej tu - www.tvp.info/34018139/solidarnosc-protestuje-przeciwko-ingerencji-ke-ws-obnizenia-wieku-emerytalnego
więcej »
Opublikowano 14-09-2017 18:07
  hosting Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspólnie z Biurem Badań Historycznych Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" organizują wyjątkowe wydarzenie - "Dzień Polskiego Państwa Podziemnego".
- Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w całej okupowanej Europie. 27 września 1939 r., krótko przed kapitulacją Warszawy, w stolicy powołano Służbę Zwycięstwu Polski oraz Szare Szeregi. Pomimo klęski Polacy podjęli nierówną walkę z okupantami - w tym celu utworzono podziemne struktury administracji oraz armię. Chcemy przypomnieć o zasługach i poświęceniu Żołnierzy i Funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce - mówi Wojciech Gonera z Biura Badań Historycznych Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", współorganizatora obchodów.
   "Dzień Polskiego Państwa Podziemnego" organizowany jest 27 września w budynku przystani w Mątwach przy ul. Poznańskiej 384. W ramach wydarzenia zaplanowano Harcerski Apel Pamięci oraz wykłady. Dr Przemysław Wójtowicz z bydgoskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zaprezentuje wykład pt. "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945", a Edmund Mikołajczak, regionalista i członek PTH w Inowrocławiu, opowie o harcerzach w okupowanym Inowrocławiu. Tego dnia na przystani otwarta zostanie wyjątkowa wystawa "Rotmistrz Witold Pilecki - zwyczajny bohater". Będzie też można zobaczyć militaria z prywatnych zbiorów Mirosława Możdżenia.  
   Honorowy Patronat nad inowrocławskimi obchodami objął prof. dr hab. Mirosław Golon, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.
więcej »
Opublikowano 13-09-2017 17:30
   W przededniu urodzin księdza Jerzego Popiełuszki członkowie Prezydium ZR, w towarzystwie ks. prałata Nowakowskiego złożyli kwiaty pod jego toruńskim pomnikiem.
hosting
   Ksiądz Jerzy urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy (Podlasie). Po maturze, 24 czerwca 1965 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.28 maja 1972 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego[10]. 11 czerwca 1972 odprawił prymicyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie. Od sierpnia 1980 był związany ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także „Solidarność”. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie Warszawa. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizował rozdział darów, które były przywożone z zagranicy. W kościele św. Stanisława Kostki od 28 lutego 1982 organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ustalono bezpośrednich sprawców jego zabójstwa - trzech funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, lecz okoliczności zbrodni niejasne są do dziś.
   Prezydium ZR postanowiło swoje obrady rozpocząć od złożenia kwiatów, zapalenia zniczy i odmówienia modlitwy przed pomnikiem poświęconym ks. Popiełuszce. Towarzyszył w tym dobry przyjaciel regionalnej Solidarności ks. prałat Józef Nowakowski. Warto dodać, iż z inicjatywy kapłana wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Polski. Cztery zwrotki. 
Fot i text - Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 10-09-2017 21:06
Wypadki śmiertelne – sierpień 2017
* 1. 02 sierpnia 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 01 sierpnia 2017 roku ok. godz. 15.00 na terenie hurtowni drewna i materiałów budowlanych w Rypinie uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej. Poszkodowany w trakcie wykonywania prac porządkowych na terenie przedsiębiorstwa nagle stracił przytomność. Podjęta akcja reanimacyjna nie przyniosła skutków i nastąpiła śmierć mężczyzny.
* 2. 11 sierpnia 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 sierpnia 2017 roku ok. godz. 10.30 uległ pracownik gabinetu weterynaryjnego w Brodnicy. Poszkodowany kierował samochodem do klienta. Jechał drogą krajową nr 15, w miejscowości Niewierz doszło do czołowego zderzenia z autem jadącym z naprzeciwka, którego kierowca wykonując manewr wyprzedzania zjechał na pas jezdni jakim poruszał się poszkodowany. W wyniku odniesionych urazów pracownik zmarł na miejscu wypadku.
* 3. 18 sierpnia 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 20.00 uległ pracownik zakładu gospodarki odpadami z siedzibą w Bydgoszczy. Wypadek zaistniał w stacji przeładunkowej odpadów w Toruniu. Podczas czyszczenia rolki napinającej taśmę przenośnika poszkodowany włożył ręką w niezabezpieczoną strefę roboczą, co doprowadziło do pochwycenia prawej ręki.W wyniku zdarzenia pracownik doznał otwartego złamania kości ramieniowej. W dniu 23 sierpnia br. poszkodowany zmarł w szpitalu.
* 4. 24 sierpnia 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 13.30 uległ pracownik firmy wykonującej usługi transportu drogowego z siedzibą w miejscowości Słaboszewko. Wypadek zaistniał na terenie bazy zakładu w Barcinie. Poszkodowany operator koparki podczas przeładunku zbrylonego popiołu składowanego na hałdzie o wysokości około 12 metrów został przysypany częścią materiału, jaki oderwał się z góry usypiska. W wyniku zdarzenia kabina operatora została zmiażdżona, a pracownik poniósł śmierć na miejscu.
 
Wypadki ciężkie – sierpień 2017hosting
* 1. 01 sierpnia 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz.16.00 uległ pracownik stacji benzynowej w miejscowości Wieniec. Poszkodowany podczas wykonywania pracy w rozdzielnicy elektrycznej został porażony łukiem elektrycznym doznając poparzenia obu rąk, twarzy i szyi.
* 2. 02 sierpnia 2017 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 31 lipca 2017 roku ok. godz. 12.20 na terenie budowy w Bydgoszczy uległ pracownik przedsiębiorstwa produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej z Bydgoszczy. Podczas montażu belki podsuwnicowej, element ten zsunął się ze wspornika, a następnie spadł na poszkodowanego znajdującego się na rusztowaniu na wysokości ok. 2,5 metra. W wyniku zdarzenia poszkodowany spadł na ziemię i został przygnieciony belką. Pracownik został poddany pourazowej amputacji prawej nogi poniżej kolana oraz doznał urazów miednicy i uda.
* 3. 28 sierpnia 2017 roku OIP w Gdańsku zawiadomił właściwego inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 lipca 2017 roku ok. godz. 14.00 na terenie placu składowego w Tuchomiu uległ pracownik firmy transportowej z siedzibą w Lubiczu Dolnym. Poszkodowany przyjechał na plac ciągnikiem siodłowym w celu załadunku dwóch kontenerów. Po załadunku kontenerów na platformę pracownik wszedł na kontener aby zapiąć pasy transportowe. W trakcie wykonywania tych czynności poślizgnął się z spadł z wysokości ok. 4,0 metrów. W wyniku upadku doznał złamania kości obu rąk i uszkodzenia kręgosłupa.
* 4. 29 sierpnia 2017 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia ok. godz. 12.15 na terenie hurtowni elektrotechnicznej w Lubiczu uległ pracownik magazynu. Podczas wykonywania prac rozładunkowo – załadunkowych operator wózka widłowego najechał kołem na nogę poszkodowanego. W wyniku najechania pracownik doznał złamania kości stopy i podudzia.
więcej »
Opublikowano 07-09-2017 07:33
Kolejna, 35 już Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w tym roku w dniach 16-17 września. Głównym organizatorem centralnych uroczystości będzie Region Podbeskidzie.
Program uroczystości:
Sobota, 16.09.2017 r. godz.
* 15.00 – Punkt informacyjny Regionu Podbeskidzie na Jasnej Górze
* godz. 17.00 – Składanie kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego (Aleja Sienkiewicza)
* godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel
* godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu retransmitowany przez Radio Maryja, prowadzenie: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman hostingPindel
* godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Podbeskidzie
Niedziela, 17.09.2017 r.
* godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy, prowadzenie i homilia: Ks. Prałat Józef Oleszko
* godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Podbeskidzie)
* godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie
* godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko
* godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”
* godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
* godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel
więcej »
Opublikowano 05-09-2017 18:18
JEŚLI NIE JEST CI WSZYSTKO JEDNO, JEŚLI NIE LUBISZ GDY KTOŚ BEZ ZAPROSZENIA MIESZA SIĘ W TWOJE SPRAWY - JEDŹ TAM Z NAMI! Pikieta odbędzie się w Warszawie przed siedzibą KE przy ul. Jasnej 14-16 (na rogu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej). Początek godz. 12.00. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem należy ustalać bezpośrednio z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność”, Podregionem, Oddziałem.
hosting
więcej »
Opublikowano 04-09-2017 21:09
hosting
   (...)Służba Bezpieczeństwa, która miała swoją „wtykę” w Komitecie Strajkowym, a która od 22 sierpnia 1980, w całym województwie toruńskim prowadziła operację antystrajkową o kryptonimie „Lato 80” także przystąpiła do działań. Wszystkim członkom Komitetu Strajkowego założono teczki, natomiast agentów i kapusiów zobowiązano do szczególnej czujności. Polmowskiej straży przemysłowej natychmiast odebrano amunicję, a potem broń. Milicyjny posterunek drogowy, który od 23 sierpnia bez przerwy pełnił służbę na wylocie do Grudziądza (na Gdańsk) wzmocniono i uruchomiono drugi - stały na szosie do Nowego Miasta Lubawskiego. Część załogi POLMO wzięła kilka dni urlopu, kilkunastu „zachorowało”, lecz zdecydowana większość (około jednego tysiąca pracowników) przystąpiła do strajku.
   Przebiegał sprawnie i bez incydentów. Jeszcze pierwszego dnia (2 września), po południu do stojącej fabryki, której już wówczas pilnowała jedynie służba porządkowa KS dotarło kilku przedstawicieli załóg brodnickich firm (Zakłady Mięsne, PKS, Żelatyna, PBRol, Stolarnia). Ustalono, że jeżeli w ciągu najbliższych trzech dni Komitet Strajkowy POLMO nie uzyska akceptacji dla swoich postulatów, to należy wywołać strajk solidarnościowy zakładów w całej Brodnicy. W czasie gdy trwały rozmowy Komitetu Strajkowego z dyrektorem fabryki Zdzisławem Zabłockim (do którego w południe 2 września dołączyli przedstawiciele Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego) przed główną bramą zakładu zbierali się ludzie, głównie rodziny strajkujących. Niby nie czuło się jakiegoś specjalnie dużego napięcia, jednak gdy w pewnej chwili wyciągnąłem aparat fotograficzny (radzieckie cudo „Smiena 8”) natychmiast mnie ofuknięto, głośno spekulując czy przypadkiem nie jestem „bezpiecznikiem”. Chcąc nie chcąc musiałem się cofnąć od bramy, a choć zdjęcie i tak zrobiłem, to jakościowo kompletnie do bani(...).
 
Piotr Grążawski (u góry fota, którą wówczas wykonałem), cały artykuł w zakładce Historia Regionu albo kliknij tu www.solidarnosc.torun.pl/142,strajk-w-brodnickim-polmo-3-wrzesnia-1980.html
więcej »
Opublikowano 03-09-2017 20:09
hosting
Na kilka dni przed oficjalnymi uroczystościami, bo w dniu 26 sierpnia udała się do Gdańska grupa związkowców z inowrocławskich Wodociągów. Pierwsze kroki skierowali na Plac Solidarności, by pod Trzema Krzyżami złożyć kwiaty, tym samym uczcić pamięć wszystkich związkowców NSZZ"S", którzy w służbie innym ludziom stracili zdrowie, czasem życie i dla których zachowanie swobód obywatelskich jest ważne.
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|229|230|231
następna »