aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 27 08 2015
Imieniny: Cezarego, Małgorzaty, Moniki
Opublikowano 25-02-2015 10:22
Inflacja średnioroczna w 2014 r.: 0,0% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2014: -1,0% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2014: -0,6% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2014: -0,6% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2014: -0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2014: -0,3% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2014: -0,2% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2014: 0,2% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,5% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
więcej »
Opublikowano 22-02-2015 21:09
 Znalezione obrazy dla zapytania bez pracy  Według stanu na koniec grudnia w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 127 111 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało piąte miejsce w kraju.
    W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zwiększyła się o 2,4%, ale w stosunku do grudnia roku 2013 wystąpił spadek o 15,3% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2013 r. wystąpił spadek o 15,4%).
    Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 15,7%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. miejsce w kraju.
   W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,3 pkt. proc., ale w stosunku do grudnia 2013 r. spadła o 2,5 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadła o 1,9 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2013 r. i wyniosła 11,5%).
więcej »
Opublikowano 22-02-2015 20:28
Image and video hosting by TinyPic
    Podczas posiedzenia Zarządu Regionu w dniu 20 lutego 2014 roku nie dyskutowano o tym czy nasz Region powinien wziąć udział w zbliżających się ogólnopolskich protestach, ale w jaki sposób ma się do nich przyłączyć. Sytuacja "sztandarowych firm" w naszej części województwa jest tak zła, tak bardzo zwiastuje grupowe zwolnienia z pracy, że właściwie nie ma wyboru.
   W obradach - oprócz członków Zarządu Regionu  - wzięli udział przewodniczący toruńskich komisji zakładowych. Wszystkie punkty obrad zostały zdominowane oceną sytuacji pracowniczej na terenie działania Regionu, a ta  nie jest dobra. Najgorsza nadal utrzymuje się w zakładach branży chemicznej (Anwil, Soda), lecz także w energetyce i na Poczcie Polskiej, gdzie trwa spór zbiorowy. O tej ostatniej firmie w dość alarmującym tonie mówił przewodniczący toruńskich struktur Poczty Janusz Szabowski. Poczta Polska przegrywa kolejne przetargi. Najpierw straciła kontrakty na obsługę podmiotów państwowych – sądów czy prokuratur – a teraz może stracić również kontrakt na operatora wyznaczonego. Do tego nie wiadomo, czy ten nieudolny rząd stara się jeszcze prowadzić jakąkolwiek politykę w zakresie, czy chce chronić Pocztę Polską i rozsądnie tworzyć równe warunki do rywalizacji z innymi podmiotami na rynku pocztowym, czy już wszystko zostawił na pastwę losu. Głównym problemem, który rodzi napięcia wśród pracowników poczty, jest planowana redukcja zatrudnienia o 4800 osób w grupie pracowników, która ma bezpośrednią styczność z klientem. To asystenci, listonosze itd. Przypomnijmy- w ostatnich kilku latach z pracy w Poczcie Polskiej odeszło, lub zostało wyrzuconych (poprzez redukcje) około 24 tys. pracowników!
     Ciekawe, że jak się dowiadujemy, z usług Poczty Polskiej zrezygnował też nasz Urząd Marszałkowski.
 Już w trakcie posiedzenia ZR nadeszła niedobra wiadomość co do przyszłości, a raczej jej braku - włocławskiego Anwilu (wg. niepotwierdzonych informacji jest zamiar likwidacji grupy).
   W dalszej części obrad głos zabrał m.in  wiceprzewodniczący toruńskiej oświaty Bogdan Sobczuk. W dość emocjonalnym wystąpieniu mówił o kłopotach nauczycieli związanych z bajzlem programowym, redukcjami, likwidacjami placówek oświatowych. Przy okazji uświadomił wszystkich, iż w rządowej nowomowie wyraz nauczyciel jest teraz zastępowany określeniem  "dystrybutor dóbr edukacyjnych"....
  Dokonano uzgodnień terminów, oraz organizacji wstępnego etapu działań protestacyjnych.
Obrady przeprowadzono w biurowcu toruńskiej Geofizyki, zaś o stronę organizacyjną w calości zadbała komisja zakładowa NSZZ"S" przy Geofizyce. Kieruje nią Dariusz Ludwikowski.
Tekst i foto - Piotr Grążawski
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 22-02-2015 20:10
PRZEWODNICZĄCY KZ PRZY GEOFICYCE TORUŃ - DARIUSZ LUDWIKOWSKI
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 20-02-2015 20:33
więcej »
Opublikowano 18-02-2015 23:03
W związku z zaistniałą sytuacją - rozpoczęcia na dużą skalę protestów społecznych - w najbliższy piątek nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu
więcej »
Opublikowano 18-02-2015 22:59
19 lutego Ogólnopolskie Akcje Protestacyjne
Szanowni Państwo!
Od siedmiu lat reprezentatywne centrale związków zawodowych próbują prowadzić dialog społeczny z obecną koalicją rządową PO-PSL. Niestety zarówno były Premier Donald Tusk, jak obecnie Ewa Kopacz traktują dialog w naszym kraju jak zło konieczne, czego konsekwencją są obecne protesty i niepokoje społeczne. Postulaty, które przedstawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów związkowych, ale realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwiązane na przestrzeni ostatnich lat, mimo konkretnych propozycji strony społecznej.
Z końcem stycznia minął ostateczny termin, jaki daliśmy Pani Premier na rozpoczęcie negocjacji. Niestety premier RP, która tyle mówi o dialogu, nie tylko nie chce się spotykać ze związkowcami, ale nie odpowiedziała nawet na nasze pismo. Dlatego będziemy protestować.
Już w najbliższych dniach rozpoczną się akcje, których celem jest zmuszenie polskiego rządu do dialogu. Poniżej prezentujemy katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić eskalacja protestów.
Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są nasze postulaty - nadchodzi moment, w którym musimy się o nie upomnieć! Bądźmy solidarni!
Piotr Duda
ZOBACZ GDZIE 19 LUTEGO ODBĘDĄ SIĘ AKCJE PROTESTACYJNE: www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/10156-19-lutego-ogolnopolskie-akcje-protestacyjne
więcej »
Opublikowano 16-02-2015 22:07
W czerwcu ubiegłego roku rząd Tuska sprzedał należącą do Skarbu Państwa grupę chemiczną "Ciech" spółce kontrolowanej przez Jana Kulczyka za 619 mln zł. Problem w tym, że na jaw wyszły meldunki Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z których wynika, iż władze miały sprzedać akcje "Ciechu" poniżej ich wartości rynkowej. Zdaniem zatrzymanego w związku z "aferą taśmową" Marka Falenty - w zamian przedstawiciele rządu mieli przyjąć tzw. "korzyść majątkową". Czy szykuje się nam korupcyjna afera 25-lecia?
Cały artykuł tu -  niewygodne.info.pl/artykul5/02074-Czy-rzad-Tuska-sprzedal-CIECH-za-lapowke.htm
więcej »
Opublikowano 15-02-2015 21:04
Znalezione obrazy dla zapytania Wypowiedzenie pracyRozdzielenie zadań związanych ze zlikwidowanym stanowiskiem pracy między pracowników pozostających w zatrudnieniu po reorganizacji nie oznacza, że likwidacja stanowiska była pozorną przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy.
Wyrok SN z 5 marca 2014 r., II PK 144/13

   Stan faktyczny: Lidia L. pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w P. na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W styczniu 2011 roku przyjęto nową strukturę organizacyjną OPS i zlikwidowano m.in. stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zadania Lidii L. i jej koleżanki z działu socjalnego zostały przekazane 4 pracownikom socjalnym, którym pracodawca rozszerzył zakres obowiązków. Na miejsce Lidii L. nikt nie został zatrudniony, a ona sama - z braku możliwości zapewnienia jej innej pracy - otrzymała wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. Pracownica zażądała przed sądem przywrócenia do pracy.
   Decyzja sądu w tej sprawie: Sąd Najwyższy nie przyznał racji pracownicy. Nie zgodził się z nią, że jej stanowisko nie mogło być zlikwidowane. Takiej likwidacji nie zakazywały przepisy ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych (regulujące ustrój OPS). W OPS nie istnieje wyspecjalizowana komórka, która zajmowałaby się tylko świadczeniami rodzinnymi. Wszyscy pracownicy (w tym powódka) świadczyli pracę w dziale socjalnym. Przepisy ustrojowe dopuszczają możliwość, że sprawy rodzinne będą załatwiane przez pracowników socjalnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może się to odbywać kosztem wykonywania pracy socjalnej. Nie ma więc konieczności odrębnego zatrudnienia pracownika tylko do wykonywania takich zadań. Dlatego podnoszona przez pracownicę teza o ochronie jej stanowiska pracy i niemożliwości jej zwolnienia z pracy z tej przyczyny, że doszłoby w ten sposób do likwidacji odrębnego stanowiska do realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, jest nietrafna. Likwidacja stanowiska pracy nie może być pozorna tylko z tej przyczyny, że zadania przewidziane do wykonania w imieniu i na rzecz pracodawcy zostały rozdzielone pomiędzy innych pracowników, bo te zadania nadal pozostają odrębnymi zadaniami OPS.
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|172|173|174
następna »