aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Poniedziałek, 24 kwietnia 2017
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Opublikowano 04-07-2016 17:40
21 października 2015 r. w Zespole Szkół nr 9 w Toruniu miała miejsce premiera najnowszej gry edukacyjnej IPN "Toruńskie Ścieżki Pamięci. Wiek XX."
Grę przygotowano głównie z myślą o uczniach toruńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, trzy warianty przeprowadzenia rozgrywki sprawiają jednak, że mogą po nią sięgnąć także dorośli. Gra nie tylko dostarcza rozrywki, ale także przekazuje konkretną wiedzę historyczną o dziejach Torunia i Polski w minionym stuleciu. Pokazuje, jak przeszłość styka się z teraźniejszością i jak ściśle historia regionalna wiąże się z historią ogólnopolską. Uczy patriotyzmu i szacunku dla „małej” i „dużej” Ojczyzny. Wreszcie, Toruńskie ścieżki pamięci to gra edukacyjna nie tylko o przeszłości, ale także o współczesnym Toruniu. Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX” to druga gra planszowa wydana przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy. W 2014 r. ukazały się „Bydgoskie ścieżki pamięci. Wiek XX”.
Zobacz krótki film o tej grze (naciśnij link) - www.youtube.com/watch
więcej »
Opublikowano 27-06-2016 22:04
hosting
hosting
    Podczas dzisiejszych (27.06) obrad Zarządu Regionu, jakie tym razem odbyły się w Grudziądzu, na terenie Hydro Vacuum, czyli dawnej Pomorskiej Odlewni i Emalierni - uczczono pamięć pracowników, którzy w 1976 roku przeprowadzili strajk w reakcji na zapowiadane podwyżki cen artykułów spożywczych, a także podjęto decyzje w kilku bieżących sprawach.
    Na zaproszenie związkowców z Hydro Vacuum Grudziądz obrady ZR przeprowadzono na terenie dawnej Pomorskiej Odlewni i Emalierni, gdzie w 1976 roku pracownicy przeprowadzili masowy strajk, protestując przeciwko planowanym podwyżkom podstawowych artykułów spożywczych. Wielu z nich spotkały za to represje, o czym opowiadali bezpośredni uczestnicy tamtych wydarzeń: Bronisława Baranowska i Adam Ronowski. Złożono też kwiaty pod historyczną tablicą pamiątkową, przypominającą właśnie tamten zryw pracowników grudziądzkiej firmy (wówczas największy protest w regionie). Wspominano też lokalnych opozycjonistów: Jagodzińskiego, Zadrożyńskiego i innych.
   Przed tą częścią zebrania ZR odbyły się zwyczajne - jak co miesiąc - obrady, podczas których wysłuchano sprawozdań, przeprowadzono dyskusję na temat aktualnej sytuacji związku, a także podjęto kilka decyzji w sprawach wewnętrznych.
   W trakcie wystąpień niektórzy działacze; np. Sławomir Szablewski podnieśli kwestie przedłużającej się decyzji rządu o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. Zauważono też, iż ze strony środowisk służby zdrowia napływa coraz więcej niecierpliwych sygnałów o wciąż nie rozwiązanych systemowo problemach pracowników. W sytuacji gdy nasz związek wręcz namawiał swoich członków i nie tylko do głosowania na obecnie sprawujący władzę obóz polityczny, mamy obecnie coraz więcej pytań o te opóźnienia ze strony współpracowników.
Fot. górne  - przed tablica pamiątkową, natomiast niżej od lewej Bronisława Baranowska - uczestniczka strajku 1976, Piotr Kociorski szef kz NSZZ"S: w Hydro Vacuum i Ludmiła Fastowicz (członek ZR z kz UMK).
 Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 23-06-2016 13:10
hosting
   Od 1 września br. pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki. Nowelę przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
   Obecnie umowa może być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom pierwszej dniówki). Pozwala to na odwlekanie formalności, a w przypadku kontroli - na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin zawarcia umowy jeszcze nie minął. Jeszcze przed uchwaleniem ustawy szefowa MRPiPS mówiła PAP, że przypadki tego rodzaju nadużyć były częste. Zwróciła uwagę, że jeśli w sytuacji, gdy nie ma takiej umowy, dojdzie do wypadku - a jak podkreśliła, wypadki często zdarzają się w pierwszych dniach pracy - to okazuje się, że taka osoba jest niezabezpieczona. - To już dawno należało uporządkować - oceniła Rafalska. Nowela ma zapobiec takim nadużyciom. Z chwilą, gdy wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości - od 1 tys. do 30 tys. zł.
   Jak przekonuje MRPiPS, posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników - inspektorom łatwiej będzie udowodnić nielegalne zatrudnienie, bo pracodawca nie będzie już mógł się tłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień. Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie 1 września br.
PAP
więcej »
Opublikowano 22-06-2016 21:31
hosting
     Długoletni Duszpasterz Kolejarzy, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, ksiądz kanonik Bogdan Jaskólski zmarł w niedzielę. Jego pogrzeb odbył się dziś.
   Ksiądz Bogdan Jaskólski urodził się 23 marca 1937r. w Kruszwicy. 11 czerwca 1960r. otrzymał święcenia kapłańskie. 20 czerwca 1982r. został proboszczem naszej kolejarskiej parafii. Od samego początku angażował się w wiele prac i spraw kościoła. Dbał również o warunki materialne, pomoc charytatywną i sprawy duchowe parafian. Swoją ojcowską opieką otoczył kolejarzy gromadzących się na Mszach św. sprawowanych z okazji święta Kolejarza. Z Jego inicjatywy zawiązało się Duszpasterstwo Kolejarzy, skupiające rodzinę kolejarską wszystkich resortów. Szczególną troską Jego serca stały się kolejarskie pielgrzymki na Jasną Górę.
    Sp. ks. Bogdan na zasłużony odpoczynek emerycki przeszedł w 2010 r , w roku 50 Jubileuszu Kapłaństwa. W zmarłym śp. Księdzu Prałacie straciliśmy wymagającego Ojca i dobrego Przyjaciela. Wierzymy, że już teraz zyskaliśmy orędownika naszych osobistych i wspólnotowych trudnych spraw.
Związkowcy kolejarze
więcej »
Opublikowano 20-06-2016 22:30
hosting
Pomorska Odlewnia i Emaliernia już nie istnieje. Ten prężny niegdyś zakład dalej prowadzi swoją działalność pod nazwą Hydro-Vacuum używając przedwojennego logo (chociaż wtedy H-V oznaczało oczywiście Herzfeld i Victorius - nazwiska założycieli). Położona blisko centrum część starej fabryki opuszczona - niszczeje (na fot.). Za to została historia...
 
   Przed sierpniem 1980 r. w dwóch największych miastach istniejącego wówczas województwa toruńskiego – Toruniu i Grudziądzu – ukształtowały się prężnie działające grupy opozycyjne, które skupiały po kilkanaście osób, a oddziaływały na znacznie szersze grono sympatyków. Mało znanym jest fakt, że jako pierwsza powstała grupa grudziądzka.
    To Grudziądz był prekursorskim ośrodkiem tego typu działalności w regionie. Robotnicy w całym kraju zaprotestowali wówczas przeciwko tzw. regulacji cen, czyli w rzeczywistości ich podwyżkom, zapowiedzianym przez premiera rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotra Jaroszewicza. Do najbardziej gwałtownych wystąpień doszło w trzech miejscowościach: Radomiu, Ursusie i Płocku, gdzie robotnicy wyszli na ulice. W wielu innych ośrodkach wystąpiły strajki okupacyjne.
   Jedynym zakładem na terenie województwa toruńskiego, gdzie wybuchł wówczas protest była właśnie POiE w Grudziądzu. Strajk w POiE w Grudziądzu trwał przez cały dzień 25 czerwca 1976 r. Rozpoczęli go pracownicy pierwszej zmiany, do których następnie dołączyli pracownicy drugiej.
Cały artykuł w zakładce po lewej stronie lub kliknij tu - www.solidarnosc.torun.pl/132,1976-w-grudziadzu.html
więcej »
Opublikowano 15-06-2016 22:11
hosting
     Z inicjatywy Wojciecha Gonery i Kujawskiego Centrum Kultury przy wsparciu Oddziału Inowrocław NSZZ ,,Solidarność" w piątek 3 czerwca zostało zorganizowane spotkanie działaczy związkowych z Inowrocławia. Na zaproszenie Instytutu Prymasa Józefa Glempa do naszego miasta przyjechał ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy. Ks. Ryszard Pruczkowski niemal od początku swojej posługi kapłańskiej był związany z Inowrocławiem, a w 1980 r. został kapelanem miejscowej „Solidarności”.
    Podczas wykładu opowiedział o historii tworzenia się struktur naszego związku, m.in. przypomniał o strajku w Hucie Szkła Gospodarczego „Irena” we wrześniu 1980 r. i mszy św., którą odprawił na terenie zakładu dla protestujących pracowników. Ks. Ryszard Pruczkowski nawiązał także do wydarzeń z działalności „S” w mieście oraz okoliczności powołania związku zawodowego rolników. W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił dramatycznym wydarzeniom ze stanu wojennego. Ze wzruszeniem wspominał Jarosława Brejzę i Piotra Bartoszcze, działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę. Wystąpienie zostało wzbogacone o prezentację unikatowych fotografii ze zbiorów prywatnych księdza kanonika, przedstawiających najważniejsze wydarzenia z działalności NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu.
hosting
Wojciech Gonera
 
więcej »
Opublikowano 13-06-2016 22:00
hosting
Kim był człowiek, który miał zamiar zastrzelić przywódcę Kościoła katolickiego? Kto zlecił zabójstwo papieża? – tych odpowiedzi szuka Zbigniew Branach w swojej najnowszej książce „Spisek stulecia. Jan Paweł II – Obsesja Kremla – Wyrok śmierci”. Na kartach książki poznajemy zawiłą drogę młodzieńca z Turcji do Watykanu, gdzie przybył w jednym celu – żeby zabić Papieża. Dlaczego? Kto go wynajął, kto opłacił? Co spowodowało, że nie wykonał zadania? Niedawno promocja książki miała miejsce w Inowrocławiu.
Zbigniew Branach na górnym zdjęciu pierwszy z lewej.
hosting
więcej »
Opublikowano 12-06-2016 15:04
Skąd taki intrygujący tytuł i dziwaczny plakat poniżej? Wszystko w najnowszym tekście Wojciecha Gonery. Zapraszamy do lektury krótkiego artykułu poprzez naciśnięcie zakładki z lewej, lub po prostu tego linku  - www.solidarnosc.torun.pl/131,brat-prymasa-i-plakat-bez-walesy.html
hosting
więcej »
Opublikowano 09-06-2016 23:09
hosting
   3 czerwca, we Włocławku piłkarze amatorzy spotkali się na boisku "Orlik" aby zgrać turniej pod hasłem "Gol dla Wiktorii".Same rozgrywki zaplanowano jako 10 minutowe mecze w systemie każdy z każdym. Uczestników podzielono na dwie grupy A i B. W grupie A znalazły się drużyny: Nauczyciele, Ratownicy Medyczni, Urząd Miasta, MPK, Solidarność Drumet, Mas-Drob, Łokietek Siniarzewo, zaś w grupie B : Anwil, Bomilla, Media i Przyjaciele, Prezesi, Policja i Saniko. Do półfinałów awansowały z pierwszych miejsc drużyny Solidarność Drumet oraz Policja, natomiast z drugich miejsc zespół Nauczycieli oraz Media i Przyjaciele.
    W pojedynkach półfinałowych żadna z drużyn nie chciała okazać się gorsza i tak pierwszy z nich, w którym zmierzyli się Nauczyciele z Policją zakończył się wygraną Nauczycieli po serii rzutów karnych (3:0). W finale z Nauczycielami zmierzyli się zawodnicy Media i Przyjaciele, pokonując wcześniej Solidarność Drumet 4:2. Mecz finałowy rozegrany został o godzinie 3:10 i mimo tak późnej pory, zawodnicy dawali z siebie wszystko. Po blisko pół godzinie rzuty karne wyłoniły zwycięzcę Turnieju Nocnych Marków, którymi okazała się drużyna Nauczycieli.
   Uroczystego wręczenia medali oraz pucharu zwycięzcom i finalistom dokonała mama Wiktorii wraz z członkiem zarządu UKS Lider – Eweliną Brodzińską oraz prezesem Kwiatkowskim. Poza atrakcją sportową było też coś dla miłośników rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, bowiem można było skorzystać z grilla i napić się kawy, herbaty. Wszyscy uczestnicy posili się także żurkiem. Podczas imprezy najważniejsze jednak było uzyskanie jak największego wsparcia dla Wiktorii, dlatego też można było wziąć udział w loterii fantowej i zdobyć m.in piłki z podpisami Anwil Team, reprezentacji Polski U-20, koszulkę Lidera, Junaka, karty piłkarskie z autografami piłkarzy Legii Warszawa, a także rozmaite gadżety, nie tylko piłkarskie.
   Uzyskaną kwotę w wysokości 3428,57 zł wręczono mamie bohaterki turnieju na boisku Orlik przy ZS 11. Jak zapowiadają działacze to był pierwszy lecz nie ostatni taki turniej we Włocławku.
Zdjęcie pochodzi z portalu q4.pl, a tu link do pozostałych fotografii   -     q4.pl/
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|205|206|207
następna »