aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Czwartek, 27 listopada 2014
Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Opublikowano 26-06-2014 22:02
APEL PREZYDIUM SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY

   Protestujemy przeciwko polityce Rządu i zarządów spółek kolejowych zmierzającej do likwidacji zakładów pracy i centralizacji zarządzania w spółkach kolejowych. Działania takie prowadzą do utraty setek miejsc pracy w terenie, a jednocześnie są tworzone nowe, wysoko opłacane stanowiska w departamentach i biurach central spółek w Warszawie, w których zatrudnia się „pseudo-specjalistów” z zewnątrz. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że specyfika kolei wymaga zarządzania obszarowego w terenie. Przypominamy, że głównym zadaniem kolei jest bezpieczny przewóz osób i ładunków, a nie manipulacja instrumentami finansowymi.
      Prowadzone działania centralizujące i restrukturyzacyjne w spółkach kolejowych doprowadziły już do utraty około 5% rynku przewozów towarowych oraz spadku przewozów pasażerskich o około 10% oraz obniżenie bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Dotychczasowe działania powodują degradacje kolei.

W związku z powyższym żądamy:

      Wstrzymania zmian organizacji spółek kolejowych, polegających na centralizacji i wdrażaniu pionowego sposobu zarządzania, co prowadzi do zniszczenia dotychczasowych struktur i chaosu organizacyjnego (zamiar utworzenia Centrum Usług Wspólnych w PKP PLK SA, tworzenie pionów w spółkach kolejowych).
Wycofania planów likwidacji, łączenia zakładów i ograniczania ich kompetencji oraz utrzymania statusu pracodawców wielozakładowych (wielu pracodawców w jednej spółce - PKP PLK SA, PKP CARGO SA, PKP Intercity SA, PKP SA).
Wstrzymania niekontrolowanego rozrostu central spółek (w PKP SA w Centrali zatrudnienie w 2013 r. wzrosło dwukrotnie, w PKP PLK SA działa już 28 biur z dyrektorami i zastępcami, podobnie w innych spółkach mnożone są stanowiska pełnomocników, dyrektorów zarządzających, dyrektorów, kierowników projektów i inne).
Oddłużenia Spółki „Przewozy Regionalne” i powstrzymania jej ciągłej degradacji polegającej na dalszym podziale, tworzeniu następnych spółek samorządowych odbierających pracę przewozową i likwidację kolejnych połączeń regionalnych oraz miejsc pracy.
Zaprzestania wydatkowania przez zarządy spółek znacznych środków finansowych na usługi firm doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, które powinny być wykonywane przez istniejące komórki organizacyjne spółek.
Wycofania planów prywatyzacji spółek infrastrukturalnych (PKP Energetyka, TK Telekom).
Wstrzymania planów zwolnień pracowników, co wynika z przygotowywanych zmian centralizacyjnych (dotyczy wszystkich spółek kolejowych).
Zaprzestania wymiany kadr kolejowych, na osoby z innych branż, często z nadania polityczno-towarzyskiego, nie znających specyfiki kolejowej, ślepo wdrażających metody zarzadzania, które się nie sprawdzają.
Poszanowania przez zarządy spółek praw pracowniczych, przestrzegania trybu opiniowania i uzgadniania ze związkami zawodowymi spraw określonych w ogólnych przepisach, wewnętrznych porozumień zawartych w spółkach oraz ustaleń Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, w zakresie zawarcia Paktów Gwarancji Pracowniczych przed prywatyzacją spółki (TK Telekom).
Traktowania pracowników z godnością i poszanowaniem, zaprzestania szykanowania, poróżniania i stosowania zastraszania wobec pracowników pod groźbą zwolnienia z pracy.
Zaprzestania nękania pracowników spółek poprzez ciągłe groźby wprowadzenia zmian zapisów w zakładowych układów zbiorowych pracy, godzących w prawa pracownicze, a nawet ich wypowiedzenia (PKP PLK SA).
więcej »
Opublikowano 24-06-2014 21:16
Z dnia na dzień z rządami Tuska i Platformy Obywatelskiej jest coraz gorzej. Najwyższy czas, aby to wszystko dobić! Wystarczy tych kłamstw, afer i okradania naszego kraju jak i obywateli. Każdy ma tego dosyć, ale nikt specjalnie w tym kierunku nie działa.
Teraz będzie inaczej !
Dnia 29.06.2014 r. o godzinie 17:00 zbieramy się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w celu pokazania, że los naszego kraju nie jest nam obojętny i że nie będą nami rządzić takie osoby.
Zapewne każdy z nas pamięta manifestację przeciwko "ACTA" również autorstwa naszego kochanego premiera z dnia 25.01.2012 r. Tego dnia zebrał się nas spory tłum z transparentami, maskami i głośnymi okrzykami pokazywaliśmy swój sprzeciw. Zróbmy powtórkę ! Również teraz pokażmy, że nie chcemy rządów Donalda Tuska.
 
więcej »
Opublikowano 23-06-2014 22:24
W Inowrocławiu ukazał się okolicznościowy numer biuletynu "Kontra". 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 21-06-2014 17:18
Image and video hosting by TinyPic
Dziś (21.06) na jeziorze Mlewiec (między Kowalewem Pomorskim, a Chełmżą) odbyły się zawody wędkarskie im. Józefa Ciemielewskiego (był wiceprzewodniczącym ZR Toruńskiego, zapalonym wędkarzem), w których drużynowo wygrała ekipa "PKP1".
   Tym razem warunki pogodowe były bardzo zmienne; od całkiem przyzwoitej aury - z przebłyskami ciepła i słońca po deszcz. Mimo to - jak stwierdził jeden z sędziów PZW: "Wędkarz to jest twarda sztuka. Jak zapisze się na zawody, to choćby żabami ciskało i tak pójdzie". Coś w tym jest. Mimo, że połowy przebiegały w trudnych warunkach (wiatr wzburzył jezioro, rzuty wędki dość trudno było opanować) to efekt w postaci liczby złowionych ryb był całkowicie przyzwoity. Choć nikt nie zahaczył jakieś specjalnie dużej sztuki, jednak jezioro - tymi małymi obdzielało dość szczodrze (wszystkie trafiły z powrotem do akwenu), zresztą powszechnie podkreślano relaksacyjny charakter zawodów. Na koniec gratulacje, nagrody i puchary dla szczęściarzy wręczył sekretarz ZR Piotr Grążawski.
Niżej możecie  zobaczyć filmowe obrazki z zawodów. Fotografia u góry - zwycięska drużyna. Tu więcej zdjęć (puknij link) - www.solidarnosc.torun.pl/82,zdjecia.html
więcej »
Opublikowano 20-06-2014 16:34
    Wtargnięcie funkcjonariuszy ABW do redakcji „Wprost” w 25 lecie, z takim rozmachem fetowanej przez władzę rocznicy odzyskania wolności, jest ponurym chichotem historii. Tak postępują władze w krajach totalitarnych, a nie demokratycznych.
   NSZZ „Solidarność” od wielu lat zwraca uwagę, że w wielu sferach życia – takich jak wolności związkowe, prawa pracownicze, wymiar sprawiedliwości, prawo obywateli do decydowania o najważniejszych sprawach w drodze referendum, czy dialog społeczny – państwo Polskie funkcjonuje tylko w teorii. To są w dużej mierze powody naszego ostrego konfliktu z obecną władzą, to był też jeden z powodów wyjścia z Komisji Trójstronnej. W tej walce często byliśmy osamotnieni i krytykowani, również przez dziennikarzy.
   Dziś stajemy przed kolejnym faktem – zakwestionowania wolności słowa. Wolność słowa to wyznacznik jakości naszej demokracji, którą prestiżowy indeks Economist Intelligence Unit zalicza do grupy demokracji wadliwych.
   Za dwa i pół miesiąca będziemy świętować kolejną ważną rocznicę – rocznicę podpisania porozumień gdańskich, ustanowioną w Polsce świętem państwowym „Wolności i solidarności”. 34 lata temu robotnicy mieli marzenia, o które podjęli walkę i ją wygrali. Wśród tych marzeń, które zmaterializowały się w postaci 21 postulatów, już na trzecim miejscu, było żądanie przestrzegania zapisanej w konstytucji wolności słowa, druku, publikacji i nie represjonowania niezależnych wydawnictw.
   Atak władzy na niezależny tygodnik oraz solidarne z redakcją, zachowanie środowiska dziennikarzy, pokazuje, że wolność musi iść w parze z solidarnością. My też wielokrotnie byliśmy atakowani za nasze działania. Dwa lata temu za happening przed Sejmem, gdzie broniliśmy praw 16 milionów ubezpieczonych, nazwano nas nawet zorganizowaną grupą przestępczą. Ale to wydarzenie może być punktem zwrotnym do naprawy naszego państwa. Daje nadzieję na zmiany. Szanowni dziennikarze - w tej sprawie, zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i solidarność.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “Solidarność”
więcej »
Opublikowano 19-06-2014 21:17
    Coraz więcej i coraz częściej poruszamy na zebraniach i spotkaniach związkowych sprawy nadchodzących wyborów samorządowych. Tradycyjnie - wielu z nas będzie w nie zaangażowanych również jako kandydaci. Prezydium ZR będzie chciało zarekomendować Zarządowi przedsięwzięcie formy pomocy naszym członkom (nie mam tu na myśli finansów). Mozliwe, że jeżeli będzie taka potrzeba, to stworzymy specjalną zakładkę, lub nawet stronę www. do waszej dyspozycji. Tymczasem odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie; kto może kandydować na wójta gminy i czy jednoczesnie może ubiegać się o mandat radnego.
 
   Prawo kandydowania na wójta ma osoba, która ma obywatelstwo polskie oraz najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat na wójta nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Nie może on jednak jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie.
Kwestie wyboru organu wykonawczego gminy reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. - dalej cytowana jako ,,Kodeks wyborczy”).
Zgodnie z art. 11.§ 1 Kodeksu wyborczego prawo kandydowania na wójta (bierne prawo wyborcze) ma osoba, która ma obywatelstwo polskie oraz najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat na wójta nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Nie może on jednak jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie.

Kandydatem na wójta nie może zostać osoba:
• pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
• pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
• ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu (np.: na skutek choroby psychicznej),
• skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
• będąca obywatelem Unii Europejskiej nie będąca obywatelem polskim, pozbawionym prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
     Ponadto kandydat na wójta nie może naruszać ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji lub działalności, określonych w odrębnych przepisach.
NIE MA ZAKAZU KANDYDOWANIA NA FUNKCJĘ WÓJTA, BURMISTRZA, CZY PREZYDENTA I JEDNOCZEŚNIE RADANEGO DANEJ GMINY (potem, w razie podwójnego powodzenia trzeba będzie wybrać).
więcej »
Opublikowano 17-06-2014 21:04
Image and video hosting by TinyPic
    Dziś po raz kolejny pracownicy Sody Polskiej Ciech SA przystąpili do akcji protestacyjnej. Po hałaśliwej pikiecie pod biurowcem zarządu firmy, wszyscy udali się na pobliska drogę krajową nr 25, którą blokowali przez niemal godzinę.   
Wspólna akcja członków kilku central związkowych miała na celu protest przeciwko "bałaganiarskiej chaotycznej restrukturyzacji", której jedynym skutkiem - zdaniem związkowców - jest dewastacja zakładu i ciągły spadek jakości warunków pracy (m.in. planowane zwolnienia 29 pracowników, wypowiedzenie układu zbiorowego i brak uregulowanego systemu premiowania).
    Cała ta akcja dzieje się w czasie, gdy nowym większościowym właścicielem pakietu akcji firmy został znany biznesmen Jan Kulczyk. "Liczymy, że się dowie jak oceniamy to, co tu wyprawiają nie tylko z załogą, lecz generalnie z firmą" - tłumaczył jeden z naszych związkowców.
Prezes Sody Polskiej Ciech SA Jarosław Czerwiński, podczas szybkiej konferencji prasowej próbował przekonywać, że "zmiany są konieczne, a redukcja etatów potrzebna, by poprawić efektywność zakładów". Ba, stwierdził nawet, że "Soda Polska Ciech jest dotknięta strukturalnym przerostem zatrudnienia".
   Rzecz jasna stanowisko związkowców, w tym przedstawicieli naszej komisji zakładowej jest diametralnie inne. Mówi ono, że zwalnianie doświadczonego, wykwalifikowanego personelu ma negatywny wpływ na wyniki produkcji, ale także zaczyna zagrażać bezpieczeństwu pozostałej załogi. "W procesie produkcji używamy dość ciężkiej technologii, która wymaga pewnych umiejętności, doświadczenia, zaufania i właściwej, zgodnej ze standami obsady, a tego wszystkiego zaczynają nas pozbawiać, w imię jakiś eksperymentów" - twierdzą nasi koledzy.
Niestety - kłopotów ciąg dalszy pewnie nastąpi.
Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 17-06-2014 20:49
Delegaci Oddziału Włocławek NSZZ"S" wybrali przewodniczącego, którym został Janusz Dębczyński. Jego zastępcą wybrano Sławomira Szablewskiego, natomiast sekretarzem Rady Oddziału została Elżbieta Bańka. W trakcie zebrania, w którym uczestniczyło niemal całe Prezydium ZR poruszono wiele kwestii lokalnych zakładów pracy. W ciągu kilku godzin dyskutowano nad sposobami ochrony związkowców przed negatywnymi skutkami rozmaitych "eksperymentów gospodarczych". Wypracowane wnioski maja posłużyć w określaniu tematyki szkoleń, a także nowych metodach działania bezpośredniego.
Piotr Grążawski
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 16-06-2014 22:38
W DNIU 17 CZERWCA -2014R. O GODZ. 14.30 ODBĘDZIE SIĘ PIKIETA PRZED SIEDZIBĄ ZARZĄDU SPÓŁKI SODA POLSKA DO GODZ. 15.00. NASTĘPNIE PRZEMARSZ NA ULICĘ POZNAŃSKĄ W CELU BLOKADY ODCINKA DROGI KRAJOWEJ ( PRZY RZECE NOTEĆ) OD GODZ. 15.15 - DO GODZ. 16.15.
     AKCJA NASZA SKIEROWANA JEST PRZECIWKO DZIAŁANIOM ZARZĄDU CIECH S.A. l ZARZĄDU SODA POLSKA S.A.
LICZYMY NA LICZNY UDZIAŁ ZAŁOGI - MAMY SWOJĄ GODNOŚĆ.

ZWIĄZKI ZAWODOWE:
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|148|149|150
następna »