aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Sobota, 23 09 2017
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Opublikowano 01-12-2016 21:14
hosting
 Jeszcze Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". Teraz po okresie prac nad uszczegółowieniem projektu jest coraz bliżej do jego praktycznej realizacji. W Regionie Podkarpackim trwa projekt pilotażowy, a jeżeli wszystko się uda to wkrótce wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Jest możliwe łączenie nowych legitymacji z rozmaitymi programami i to nie tylko praktycznymi (wybory, listy obecności itp), lecz także podobnymi do testowanych przy okazji karty "Grosik" promocji, tańszych wstępów, ulg w usługach itp.
więcej »
Opublikowano 28-11-2016 20:45
hosting
   Gdyby któraś z komisji zakładowych podjęła uchwałę, że np. każdy członek naszego związku (przynależny to tej kz) legitymujący się przynajmniej półrocznym stażem w organizacji może wystąpić o zapomogę, która zostanie przyznana ze środków znajdujących się w naszej dyspozycji, to by prawa nie złamała.... Wprawdzie nie jest to najlepszy sposób wydawania pieniędzy związkowych, no ale przyjmujemy, że tak czasem bywa.
   Zapomoga, a podatek dochodowy. Zgodnie a Art. 21 ust. 1 pkt 9a Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tego typu zapomogi wypłacane z funduszy organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, nie podlegają opodatkowaniu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Nie sumują się również z wypłaconymi zasiłkami statutowymi. W zeznaniu rocznym PIT wykazuje się jedynie kwotę powyżej 638 zł, czyli w przypadku wypłaty np. 700 zł, w zeznaniu wykazuje się 62 zł i od tej kwoty oprowadza się podatek.
więcej »
Opublikowano 28-11-2016 11:17
hosting
XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów w wideoobrazach . www.youtube.com/watch
więcej »
Opublikowano 27-11-2016 18:21
hosting
   Wszyscy delegaci naszego Regionu stawili się na obradach XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ"S" i aktywnie w nim uczestniczyli. Przypomnijmy skład" Jacek Żurawski, Janusz Dębczyński, Sławomir Szablewski, Jerzy Gawęda, Piotr Grążawski, Jan Dybicz. W trakcie zjazdu Janusz Dębczyński i Piotr Grążawski uczestniczyli w panelu oświatowym, pozostali obradowali na temat zmian statutowych (Żurawski w prezydium KZD).
   Lech Wałęsa, choć zaproszony - nie przyjechał. Oznak tęsknoty za nim nie zarejestrowano.
   Wszyscy delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego. W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować. Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych. Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Uczestnicy KZD wezwali rząd do wprowadzenia emerytur zależnych m.in. od stażu pracy i ustanowienie emerytur po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Ponadto wyrażono zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty.
hostingWięcej info o KZD tu 
- www.tysol.pl/a2580--NASZA-RELACJA-Z-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-S-%E2%80%9EDialog-spoleczny-%E2%80%93-droga-do-normalnosci%E2%80%9D     
- wpolityce.pl/polityka/316949-rzecznik-solidarnosci-o-nieobecnosci-bylego-prezydenta-na-zjezdzie-zwiazku-najwiekszym-problemem-lecha-walesy-jest-lech-walesa
więcej »
Opublikowano 21-11-2016 21:34
WYPADKI ŚMIERTELNE
* 1. 12 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 09 października ok. godz. 03.30 uległ pracownik firmy ochroniarskiej w Gdańsku. Wypadek miał miejsce na terenie chronionego obiektu piekarni w Bydgoszczy. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika ochrony rozpoczął pracę o godz. 18.00 w dniu 08 października 2016. Około godz. 03.30 został znaleziony nieprzytomny przez pracowników piekarni. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
* 2. 13 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 września 2016 roku ok. godz. 10.00 w miejscowości Krefeld, na terenie Niemiec uległ pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy w Firmie transportowej w Papowie Toruńskim. Podczas oczekiwania na załadunek pracownik źle się poczuł. Na miejsce wezwano służby medyczne. Lekarz podjął decyzje o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala. W dniu 09 października 2016 roku poszkodowany zmarł.
* 3. 15 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 15 października 2016 ok. godz. 13.00 na budowie w Mogilnie uległa osoba świadcząca pracę zarobkową w ramach samozatrudnienia na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego ze Strzelna. W trakcie wykonywania prac związanych z renowacją budynku poszkodowany nagle osunął się na ziemię i stracił przytomność. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
* 4. 24 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 24 października 2016 roku ok. godz. 05.30 uległ pracownik firmy ochroniarskiej w Bydgoszczy. Wypadek miał miejsce na terenie chronionego obiektu w miejscowości Paterek. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika ochrony został znaleziony przez pracowników chronionego zakładu. Prawdopodobną przyczyną śmierci była próba samobójcza przez powieszenie.
* 5. 22 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 października 2016 roku ok. godz. 14.15 uległ pracownik zakładu uzdatniania i dostarczania wody w Bydgoszczy. Podczas pracy związanej z usuwaniem awarii zakręcał zwór sieci wodnej. Nagle zasłabł i stracił przytomność. Pomimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej poszkodowany zmarł na miejscu zdarzenia.
* 6. 27 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 października 2016 roku ok. godz. 16.45 uległ pracownik zakładu opiekuńczo – wychowawczego w Świeciu. Poszkodowany grał w piłkę z wychowankami na sali gimnastycznej. W pewnym momencie doznał urazu kostki i usiadł na ławce i rozmasował obolałe miejsce. Po chwili wstał i nagle upadł tracąc przytomność. Akcja reanimacyjna nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i poszkodowany po ok. jednej godzinie zmarł.
 
Wypadki ciężkie – październik 2016
* 1. 10 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 października 2016 ok. godz. 11.30 na budowie hali w Toruniu uległ pracownik firmy budowlanej z Iławy, zatrudniony na stanowisku kierownika budowy. Poszkodowany spadł z konstrukcji z wysokości ok. 6-7 metrów na betonową posadzkę doznając urazów wewnętrznych i urazu głowy.
* 2. 10 października 2016 roku 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 października 2016 ok. godz. 15.10 uległ pracownik zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Inowrocławiu. Poszkodowany przystępował do przetransportowania kręgów blachy z miejsca magazynowania do hali produkcyjnej. Po przecięciu taśmy spinającej zespół dwóch kręgów blachy nastąpił upadek jednego kręgu blachy. Ładunek spadł na stopę pracownika, powodując jej zmiażdżenie. W szpitalu dokonano pourazowej amputacji części stopy.
* 3. 11 października 2016 roku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy zawiadomiło inspektora pracy o wypadku, jaki miał miejsce w dniu 11 października 2016 roku ok. godz. 07.50 na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy. Wypadkowi uległa osoba świadcząca pracę zarobkową na rzecz przedsiębiorstwa branży elektroinstalacyjnej w Inowrocławiu. Poszkodowany chcąc podać przewód elektryczny z korytarza IV piętra na niższy poziom, przez szyb dźwigowy wpadł do środka szybu z wysokości ok. 14-15 metrów na znajdujące się na dnie szybu skrawki styropianu. W wyniku upadku doznał urazu kręgosłupa.
* 4. 17 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 07.30 na terenie składu opału w Lubiczu uległ pracownik firmy handlowej. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku mechanika naprawiał ładowarkę samobieżną. Podczas wymiany węża hydraulicznego ramienia ładowarki, na skutek ubytku oleju nastąpiło niekontrolowane opuszczenie ramienia, jakie docisnęło głowę pracownika do konstrukcji maszyny. W stanie nieprzytomnym poszkodowany został przewieziony do szpitala.
* 5. 18 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 14.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz zakładu produkcji maszyn rolniczych w Brodnicy. Poszkodowany podczas przestawiania metalowych barierek został przygnieciony tymi elementami. W wyniku uderzenia doznał złamania miednicy.
* 6. 17 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 12.50 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik zakładu budowlanego z Bydgoszczy. Podczas wykonywania pracy na poszkodowanego przewróciła się żelbetonowa belka. W wyniku tego zdarzenia pracownik doznał otwartego złamania kości prawej nogi.
* 7. 24 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 października 2016 roku ok. godz. 11.00 na budowie w Niemczech uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz firmy budowlanej z Łochowa. Poszkodowany oparł się o płytę stanowiąca zabezpieczenie otworu montażowego w ścianie. Z powodu niewłaściwego zamontowania tego elementu mężczyzna wpadł do środka i spadł z wysokości ok. 4 metrów na betonowe podłoże. W wyniku upadku doznał urazów głowy.
* 8. 27 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 października 2016 roku ok. godz. 16.30 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna w miejscowości Przybranowo. Podczas obsługi wyrówniarki doszło do kontaktu prawej ręki z narzędziem skrawającym maszyny. Spowodowało to, że mężczyzna doznał ran szarpanych palców. Po przewiezieniu do szpitala dokonano amputacji pourazowej palców.
* 9. 29 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 października 2016 roku ok. godz. 18.15 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz firmy produkcji konstrukcji metalowych w Koronowie. Poszkodowany zakładał lampy w hali produkcyjnej, stojąc na drabinie na wysokości ok. 3,5 metra. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł na podłogę, doznając urazów głowy.
więcej »
Opublikowano 17-11-2016 20:06
Image and video hosting by TinyPic
   Pierwszy dzień Walnego Zebrania Delegatów toruńskiej ENERGI zakończył się długą serią wyborów uzupełniających do rozmaitych struktur wewnętrznych. Między innymi wybrano nowego skarbnika (poprzedni odszedł na emeryturę), uzupełniono skład komisji rewizyjnej oraz komisji międzyzakładowej i komisji wydziałowych, wyłoniono nowego delegata na walne zebranie delegatów MKK przy Grupie ENERGA.
  Wybory poprzedziły rozmaite sprawozdania, a w tym z działalności komisji międzyzakładowej (przewodniczący Józef Adamczewski), oraz Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego (delegat i sekretarz ZR Piotr Grążawski). Po serii wyborów, wieczorem rozpoczęto dyskusję programową. Jutro (18 listopada) druga część obrad, a w niej rozpatrzenie zgłoszonych projektów uchwał, wystąpienia zaproszonych gości WZD (wyłącznie przedstawiciele branży) i ciąg dalszy dyskusji programowej.
więcej »
Opublikowano 15-11-2016 21:09
hosting
   W najbliższy czwartek rozpocznie się dwudniowe walne zebranie delegatów toruńskiej ENERGI (dawny Zakład Energetyczny). To jedna z największych, najprężniejszych komisji zakładowych (właściwie w strukturze MKZ) w naszym Regionie. Cała firma przez ostatnie lata rządów poprzedniej ekipy politycznej przeszła nieprawdopodobne wstrząsy kadrowe i organizacyjne. W obronie całości zakładu i miejsc pracy energetycy kilkakrotnie prowadzili akcje protestacyjne, spory zbiorowe marsze, a nawet krótkotrwałe strajki. 
   Obecnie sytuacja wyraźnie się uspokoiła, a ENERGA gdzie może cofa fatalne skutki rządów poprzedniej ekipy. Solidarność jest największą siłą związkową w toruńskich strukturach zakładu. Od kilku kadencji przewodzi tam Józef Adamczewski.
   W ciągu dwóch dni obrad związkowcy mają przyjąć kilka uchwał o znaczeniu zakładowym i branżowym, a także ocenić skutki ostatnich zmian dla załogi, oraz wytyczyć nowe zadania na drugą część kadencji związkowej. Powodzenia.
Fot - jeden z protestów ENERGI pod "Szklaną Pułapką" czyli gdańskim biurowcem koncernu.
więcej »
Opublikowano 14-11-2016 20:18
hosting
   10 listopada o godz. 12.00 w Pijalni Wód - Palmiarni „Inowrocławianka" (Park Solankowy Inowrocław) została otwarta ekspozycja pt. „Jerzy Giedroyc i jego dzieło". W wydarzeniu wzięło udział wielu członków Solidarności naszego Regionu.
   Wystawa - prezentuje ważną część dziedzictwa publicysty i Instytutu Literackiego, a powstała w 60. rocznicę ukazania się pierwszych publikacji w ramach serii wydawniczej Biblioteka „Kultury" - jednej z najważniejszych kolekcji w dziejach kultury polskiej po II wojnie światowej. 26 plansz prezentuje najważniejsze okresy działalności Jerzego Giedroycia i Instytutu Literackiego poprzez cytaty z wypowiedzi redaktora, jak i dotąd niepublikowane ilustracje z Archiwum Instytutu Literackiego. W kuluarach wystawy toczono ciekawe dyskusje na temat relacji między Gedroyciem, a Solidarnością, a także poruszano kwestie prób szufladkowania intelektualisty po stronie jednej opcji politycznej, co było zabiegiem dalece nieuczciwym. Sam bohater wypowiedział się kiedyś na temat walki o polską niepodległość w ten sposób - " Starałem się wykorzystać wszystkie możliwości dotarcia do kraju, zdając sobie sprawę z tego, ze jakakolwiek zmiana systemu prowadząca w konsekwencji do niepodległości jest możliwa tylko poprzez działania w Polsce. Naszą rolą  miało być pobudzanie ludzi do myślenia w wielu dziedzinach życia, dlatego zajmowaliśmy się problematyką ściśle kulturalną". 
   Całość przygotowała Fundacja Kultury Paryskiej z siedzibą w Warszawie. Wystawę otworzyła autorka ekspozycji dr Małgorzata Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie.
 Fot. Dyskusja związkowców w kuluarach wystawy
więcej »
Opublikowano 13-11-2016 21:11
hosting
Obrady Prezydium ZR odbyły się w siedzibie inowrocławskiej Solidarności Oświaty, a gospodarzem jest Tomasz Marcinkowski. Omawiano głównie ważne sprawy wewnętrzne, a także podjęto decyzję, że głównym koordynatorem do sprawy wprowadzenia nowych legitymacji związkowych będzie Marcin Gralak.
Przygotowano (przeanalizowano) też tematy na najbliższą sesję Zarządu Regionu, która odbędzie się 22 listopada.
Fot od lewej: T. Jeziorek, T. Marcinkowski. J. Dębczyński, J. Żurawski, M. Kawczyński (fot. P. Grążawski)
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|213|214|215
następna »