aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Piątek, 31 lipca 2015
Imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana
Opublikowano 29-01-2015 21:06
Image and video hosting by TinyPic
W latach 80. ubiegłego wieku nazwisko Bartoszcze było dobrze znane nie tylko na Kujawach. Stało się głośne zwłaszcza na początku 1981 roku, kiedy to Roman został przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a podczas pamiętnej sesji WRN w Bydgoszczy (19 marca) reprezentujący strajkujących rolników senior rodu – Michał znalazł się w gronie pobitych przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Jednym z członków OKS był również Piotr Bartoszcze – współorganizator struktur „Solidarności Chłopskiej” na terenie Kujaw Zachodnich i pierwszy przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Inowrocław. Młody rolnik ze wsi Sławęcin wszedł w skład komitetu strajkowego rolników, którzy 16 kwietnia 1981 roku rozpoczęli okupację siedziby ZSL w Inowrocławiu i głodówkę stanowiącą wyraz solidarności ze strajkującymi w Bydgoszczy. Piotr był także jednym z sygnatariuszy porozumienia bydgoskiego, które utorowało drogę do rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Dalej czytaj tu - www.solidarnosc.torun.pl/120,bartoszcze.html
więcej »
Opublikowano 27-01-2015 19:12
W sprawie pracowników PSSE
 
    Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" w pełni popiera protesty pracowników oraz związków zawodowych działających w Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w naszym województie,
Domagamy się zwiększenia nakładów J zdecydowanego podwyższenia płac dla pracowników Państwo Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wysoko wykwalifikowana i wykształcona kadra tych jednostek, wynagradzana jest na poniżającym poziomie od lat.
     Jednocześnie z raportu kontroli NIK z 2013r, wynika, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy otrzymuje środki na wynagrodzenia wielokrotnie przekraczające jego zapotrzebowanie, przesuwając je na wydatki majątkowe i rzeczowe.
Domagamy się, by tymi środkami zasilić wynagrodzenia.
    Wnosimy o pilne spotkanie pani wojewody z przedstawicielami Regionalnej Stacji Pracowników Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i naszym udziałem.
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 27-01-2015 17:59
Image and video hosting by TinyPic
26 stycznia, w Kruszwicy obradował Zarząd Regionu. Skupiono się głównie na sytuacji pracowników przemysłu chemicznego, w kontekście niedawno zakończonego protestu w SOLINO.
   Jako pierwszemu udzielono głosu Jerzemu Gawędzie szefowi kz NSZZ"S" w inowrocławskim Solino. W krótkich słowach przypomniał genezę i przebieg trwającego 95 dni konfliktu. Podkreślił, że choć w akcji brali udział przedstawiciele trzech central związkowych, to "aktywność pomocowa" nie była tak wielka, jak można by liczyć. Co do samego końcowego porozumienia spisanego z przedstawicielami właściciela jest jedynie umiarkowanie zadowolony i w kolejnych negocjacjach ma nadzieję wrócić do kilku tematów. Ważne jest, że za chwilę rozpoczną wspólne prace nad układem zbiorowym pracy i ten dokument może spełnić oczekiwania załogi Solino. W końcowej części wystąpienia Jerzy Gawęda podziękował Zarządowi Regionu za różnorakie wsparcie, wyrażając zadowolenie, że jest członkiem i przedstawicielem NSZZ "S".
Kolejne głosy koncentrowały się wokół inowrocławskiej Sody i włocławskiego Anwilu. O ile w Sodzie sytuacja jest "zamrożona" na mocy porozumienia związków zawodowych z właścicielem, o tyle przyszłość Anwilu jest dalece niepewna, niejasna. Zdaniem związkowców "Orlen wchłania zakład", co przejawia się w zarządzaniu bez konsultacji, wprowadzaniu swoich zasad, regulaminów, a nawet zwyczajów. Istnieją całkowicie zasadne obawy o to czy da się zachować dotychczasową ilość miejsc pracy, co w przypadku Włocławka jest wyjątkowo groźne, gdyż miasto i tak cierp z powodu wysokiego bezrobocia.
    Janusz Dębczyński przedstawił trudne położenie pracowników Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, gdzie wysoko kwalifikowany personel jest bardzo źle (nisko) opłacany. Po dyskusji członkowie ZR postanowili przyjąć stanowisko w tej sprawie (zamieszczamy powyżej).
   W drugiej części obrad gościem ZR był prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański.
Image and video hosting by TinyPic
Fot górna - część sali obrad
Fot dolna - od lewej: prezydent R. Brejza, dyrektor P. Stefański, przewodniczący Rady Miasta i członek Zarządu Regionu T. Marcinkowski.
Tekst i fot Piotr Grążawski 
 
więcej »
Opublikowano 24-01-2015 20:55
Image and video hosting by TinyPic
   Po 95 dniach zakończył się strajk głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli "Solino" w Inowrocławiu. Ostatnie negocjacje trwały wiele godzin, za to przyniosły oczekiwany rezultat. Objawi się on m.in. stworzeniem nowego układu zbiorowego pracy i realizacją kilku najważniejszych postulatów.
     Dziś protestujący pracownicy zaczęli wreszcie opuszczać pomieszczenia w których prowadzili protest. Jeszcze w piątek byliśmy niemal pewni, że postęp w rozmowach - o ile w ogóle nastąpi - to nie będzie tak szybki. Prezydium ZR na poniedziałek zwołało obrady Zarządu Regionu do Inowrocławia i w planach były różne scenariusze. W bezpośrednim kontakcie z szefem zakładowej Solidarności Jerzym Gawędą był nie tylko Mariusz Kawczyński, lecz także Jacek Żurawski - szef ZR. 
    Tymczasem wczoraj, po kilkunastu godzinach nastąpił przełom w  rozmowach między związkowcami a zarządem spółki, przy udziale przedstawicieli PKN Orlen i Ministerstwa Skarbu. - To proces dłuższy, ale mam nadzieję, że w tej chwili strony będą się słuchać i akcjonariusz będzie brał pod uwagę nasze oczekiwania i oczekiwania regionu - oświadczył dziennikarzom Jerzy Gawęda, przewodniczący NSZZ "Solidarność” przy Kopalni Soli "Solino" w Inowrocławiu, a Mariusz Kawczyński dodał -  Myślę, że  akcje protestacyjne na jakiś czas zostaną zawieszone, będziemy obserwować co będzie się dalej działo podczas rozmów z zarządem.
     Jacek Żurawski pytany o to czy już koniec protestu zwrócił uwagę, że choć na razie jakoś zdołano się porozumieć w "Solnym Zagłębiu", to przecież na południu kraju nadal jest niejasna, napięta sytuacja  - Związki zawodowe z regionu nie odwołują pogotowia strajkowego - oświadczył szef naszego Regionu -  W ten sposób zwracamy uwagę, że nie opuszczamy protestujących w kopalni, że problemy w kopalni są dla nas bardzo ważne, że chcemy je rozwiązać. 
Sprawami ogólnopolskimi ma się zająć Krajowy Komitet Protestacyjny  podczas posiedzenia, które odbędzie się 3 lutego w Gdańsku.
Na fot - Jerzy Gawęda tłumaczy dziennikarzom ogólne zasady osiągniętego porozumienia, za nim Mariusz Kawczyński

PROTEST GÓRNIKÓW SOLINO TRWAŁ 95 DNI
więcej »
Opublikowano 21-01-2015 21:39
   Informacja rzecznika rządu Iwony Sulik, że spotkanie z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaplanowane na 26 stycznia br., miałoby być realizacją wystąpienia FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ do premier Ewy Kopacz o pilne podjęcie negocjacji na temat problemów w poszczególnych branżach, jest manipulacją.
Oświadczamy, że zaplanowane na 26 stycznia br. spotkanie z ministrem pracy i polityki społecznej jest wynikiem jego deklaracji złożonej podczas spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w dniu 7 stycznia w Pałacu Prezydenckim, w sprawie uzgodnionych, w dialogu autonomicznym partnerów społecznych, propozycji zmian w systemie dialogu społecznego. Tylko temu tematowi, a nie postulatom zgłoszonym w 2013 r. będzie poświęcone to spotkanie i strona związkowa w takim spotkaniu deklaruje swój udział!
    Z wypowiedzi rzecznika rządu widać wyraźnie, że szefowa rządu nie chce prowadzić negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie branż, których problemy wymagają podjęcia natychmiastowego, merytorycznego dialogu.
Przekonanie to potwierdza kolejna wypowiedź pani Sulik, że miejscem rozmów dla liderów związków zawodowych jest Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, choć jak powszechnie wiadomo, związki zawodowe zawiesiły w niej swój udział w czerwcu 2013 r. Jego następstwem była wielotysięczna demonstracja trzech central związkowych we wrześniu 2013 r., a w piśmie do premier Ewy Kopacz z propozycją negocjacji w sprawie problemów branż wyraźnie zawarto odniesienie do postulatów z tamtego okresu.
    Wskazywanie przez rząd trójstronnej komisji jest też o tyle dziwne, że w przypadku sytuacji jaka miała miejsce w ostatnich dniach, stronie rządowej nie przeszkadzał fakt, że negocjacje z Międzyzwiązkowym Komitetem Strajkowo-Protestacyjnym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego odbywały się poza wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego w Katowicach i Krakowie.
Oświadczenie rzecznika rządu odbieramy jako odmowę spotkania ze związkami zawodowymi i dlatego jeszcze raz wzywamy panią premier do rozmów. W przeciwnym razie, o problemach kolejarzy, energetyków, pracowników poczty, ochrony zdrowia, oświaty i innych branż przyjdzie nam rozmawiać w obliczu protestów i strajków, jak miało to miejsce w stosunku do górnictwa.
To rząd będzie wówczas odpowiedzialny za przeniesienie dialogu ze stołu na ulicę!
Piotr Duda, Tadeusz Chwałka, Jan Guz
więcej »
Opublikowano 21-01-2015 11:42

W związku z brakiem postępów w negocjacjach, w poniedziałek Regionalny Sztab Protestacyjny prawdopodobnie podejmie decyzję o zaostrzeniu form protestu. Pewne jest, że w najbliższych dniach przez kopalnią stanie miasteczko namiotowe z punktem informacyjnym dla mieszkańców Inowrocławia. Jacek Żurawski poinformował media, że - Protest w Solino został włączony do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NSZZ Solidarność. Bardzo poważnie rozważamy możliwość blokady wjazdów i zjazdów na autostradę A1 w rejonie Torunia. Decyzja zapadnie 26 stycznia.

więcej »
Opublikowano 20-01-2015 13:55
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 16-01-2015 16:35
Piotr DudaPrzewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ "Solidarność", tworzących krajowy sztab protestacyjny ogłosili na terenie całego kraju pogotowie strajkowe. Obradujący w piątek w Katowicach sztab, przygotował scenariusz działań wspierających protesty górnicze.
Związek apeluje o oflagowanie wszystkich zakładów pracy, w których działa "Solidarność".
Wszystkie działania NSZZ "Solidarność" na terenie całego kraju uzależnione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji, który Komitet obecnie prowadzi. Członkowie sztabu przygotowali scenariusze działań, jednak są one poufne i będą ujawniane bezpośrednio przed ich podjęciem.
We wtorek 20 stycznia odbędzie się w Katowicach spotkanie z OPZZ i Forum Związków Zawodowych, którego celem mają być wspólne działania.
więcej »
Opublikowano 15-01-2015 21:04
Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko - Włocławskiego
NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji w górnictwie węglowym

Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" w pełni popiera protest branży górniczej trwający na Górnym Śląsku i Małopolsce.
    Na skutek beztroskiej polityki rządu RP i tolerowania kolesiostwa w często zmieniających się zarządach Kompani Węglowej, braku ochrony rynku wewnętrznego przed zalewem taniego o niskiej jakości węgla ze Wschodu, polskim górnikom grozi totalna zapaść. Po blisko 8 latach nieudolnych rządów koalicji PO-PSL, próba przerzucenia odpowiedzialności za stan branży na stronę społeczną a w szczególności związki zawodowe jest działaniem haniebnym. Brak dialogu, stawianie związków zawodowych przed faktem dokonanym, dopychanie spec ustawy kolanem przez tą koalicję rządową w jej wykonaniu to już norma, w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów społecznych i gospodarczych. Ta antyspołeczna strategia rządu, powoduje eskalację konfliktu, grania emocjami, szczucia przez media reszty społeczeństwa na rzekomo mocno uprzywilejowanych górników.
    Realizacja rządowych pomysłów przyjmowanych pod osłoną nocy przez Sejm RP, doprowadzi do degradacji Regionu i takich miast jak Bytom, Brzeszcze, Gliwice czy Zabrze.
    Przypominamy także o bardzo trudnej sytuacji na polskich kolejach, w branży energetycznej, chemicznej, Poczcie Polskiej i innych.
W naszym regionie już 86 dni głodują związkowcy z Kopalni Soli "Solino" w Inowrocławiu.
Apelujemy, do wszystkich związków zawodowych i ludzi dobrej woli o przeprowadzenie długofalowej, zdecydowanej akcji protestacyjnej w całym kraju.
Toruń, 15 stycznia 2015r.
W imieniu Prezydium ZR podpisał Janusz Dębczyński - Wiceprzewodniczący ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność"
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|169|170|171
następna »