aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Środa, 26 października 2016
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Opublikowano 08-12-2015 11:56
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
   W dniu 7 grudnia br. oddziale w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Rady Oddziału NSZZ "Solidarność"z Panią Poseł Ewą Kozanecką – nowo wybraną posłanką a zarazem jeszcze „cały czas” przewodnicząca Komisji Zakładowej w Miejskich Image and video hosting by TinyPicWodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy, a także w latach 2010 – 2014 członkiem Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.
   Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego Jacek Żurawski wręczył okolicznościowy list gratulacyjny przygotowany specjalnie na tę okazję. Pani posłanka podziękowałam wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pomoc w kampanii wyborczej w powiecie Inowrocławskim i Mogileńskim. Przy tej okazji przede wszystkim rozmawialiśmy o współpracy i problemach, które wspólnie będziemy inicjować i rozwiązywać. Jednocześnie dziękujemy za wszelkie deklaracje i wsparcie, które zainicjowała posłanka.
    Takie spotkania pokazują, że istnieje wola współpracy ponad podziałami niezależnie czy ktoś z Inowrocławia, Włocławka czy też z Pcimia Dolnego (przy całym szacunku dla każdego miasta i miasteczka). Jednocześnie życzymy wszystkiego najlepszego droga Ewo – "nasza koleżanko" w meandrach sejmowych ław :)
 
więcej »
Opublikowano 06-12-2015 20:02

Image and video hosting by TinyPic
   Na zaproszenie Zarządu Regionu przez dwa dni przebywała u nas przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidarność Maria Ochman. Niemal cały jej pobyt przebiegł na spotkaniach z naszymi działaczami związkowymi oraz przedstawicielami pracujących w służbie zdrowia. Cykl podsumowała narada w budynku inowrocławskiego OSiR, gdzie zjechali się związkowcy z regionu. Rozmawiano o sposobach współpracy, lecz przede wszystkim o kulisach, problemach wprowadzania niektórych uregu
Image and video hosting by TinyPic
lowań prawnych, w tym podwyżek płac, jak dotąd mocno dzielących personel w poszczególnych placówkach. Maria Ochman udowadniała, że nie musi tak być i podpowiadała metodykę dojścia do kompromisowych rozwiązań. 
   Z powodów oczywistych nie możemy tu opisać strategii związku, to jednak mamy nadzieję, iż ci, którzy wzięli udział w spotkaniach wynieśli z nich coś więcej, niż tylko dobre wrażenie. Obecni byli przedstawiciele - głównie dużych szpitali - z Torunia, Inowrocławia, Włocławka, Brodnicy, Rypina. W części spotkania wzięli udział także członkowie Prezydium ZR.
- Akurat na terenie naszego Regionu pracownicy służby zdrowia skupieni w NSZZ "Solidarność" stanowią sporą grupę - stwierdził wiceprzewodniczący ZR Tomasz Jeziorek. - Wiemy, że sytuacja branży jest wyjątkowo niestabilna, stąd wspieramy każdą inicjatywę, która choć tylko ma szansę wesprzeć naszych związkowców. Jeżeli wystąpi takie zapotrzebowanie, to zorganizujemy stosowne szkolenia na temat reform i rozwiązywania problemów środowiska.
   Tymczasem z nieformalnych rozmów wynika, że podobne spotkania należy zorganizować wiosną, gdy część nowych rozwiązań wejdzie już w życie, a nowe problemy spowodują konieczność wymiany doświadczeń w ich pokonywaniu.
Tekst i foto Piotr Grążawski
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 03-12-2015 21:40
Image and video hosting by TinyPic
    W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6 mln członków. Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją – czytamy w opracowaniu GUS. Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w sekcji górnictwo i wydobycie. Większość zakładowych organizacji związkowych działała w podmiotach sektora publicznego (66%).
   Siedziby związków zawodowych w 92% zlokalizowane były w miastach, a jedynie w 8% na wsi. Rozmieszczenie związków zawodowych w przekroju wojewódzkim nie jest typowe dla organizacji non-profit. Największa ich część miała swoje siedziby na terenie województwa śląskiego (15%), podczas gdy inne typy organizacji mieszczą się najczęściej w województwie mazowieckim. Zlokalizowanie największej liczby tych jednostek na terenie województwa śląskiego jest związane z umiejscowieniem tam zakładów pracy, zajmujących się górnictwem i wydobyciem. Kolejnym województwem pod względem liczby związków zawodowych było województwo mazowieckie (12%), w którym ponad połowa organizacji ulokowana była w Warszawie.
     Członkostwo według miejsca lokalizacji organizacji związkowej było silniej zróżnicowane niż rozkład terytorialny samych organizacji związkowych. Zarówno pod względem udziału w strukturze, jak również udziału liczby członków związków wśród dorosłej ludności na pierwszym miejscu znajdowało się województwo śląskie - związkowcy z tego województwa stanowili 20% wszystkich członków oraz 8% w zestawieniu z liczbą dorosłych mieszkańców tego województwa. Na drugiej pozycji również pod względem obu wskaźników lokowało się województwo mazowieckie – 15% udział w strukturze członków i 6% wśród mieszkańców województwa w wieku 18 i więcej lat.
więcej »
Opublikowano 29-11-2015 18:03
Image and video hosting by TinyPic
Jutro - jak co tydzień - obrady Prezydium ZR. Wśród tematów: sytuacja w niektórych zakładach pracy znajdujących się w małych ośrodkach (chodzi o tzw. "Polskę powiatową"), sprawy związane z bieżącym administrowaniem strukturami związku, w tym kwestie finansowe.
Przy tej okazji zwracamy uwagę komisjom zakładowym, że zbliża się koniec roku - także finansowego i należy przygotować się do rozliczeń, również składek na struktury (branżowe i Zarząd Regionu). Warto już teraz tym się zainteresować.
więcej »
Opublikowano 25-11-2015 17:51
Dokument filmowy „Krystyny Kuty 25 lat wolności” został nagrodzony w III edycji ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku w kategorii „Losy”. Bohaterką reportażu, za który przyznana została Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, jest Krystyna Kuta – legendarna działaczka toruńskiej opozycji – wielokrotnie więziona oraz internowana za aktywność na rzecz niepodległej Polski. Film wyreżyserował i zrealizował Mirosław Rogalski z Akademii Telewizyjnej TVP - kierowanej przez Jacka Snopkiewicza – dziennikarz przez wiele lat związany z Toruniem i regionem. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 75 prac - filmów i audycji radiowych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Białymstoku, 26 listopada 2015 roku, w dniu urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Krystyna Kuta – studentka filologii polskiej UMK w Toruniu i poetka, wobec represji i niemożności podjęcia pracy w swoim zawodzie, jeszcze w latach 80-tych podjęła pracę sprzątaczki. Bohaterka dokumentu po 25 latach, które minęły od odzyskania wolności, zarabia na skromne życie nadal sprzątając domy, biura i klatki schodowe. Prowadzi własną działalność gospodarczą i uczciwie płaci podatki. Żyje więcej, niż skromnie, na uboczu, ale nie ma pretensji do nikogo, że jej życie w wolnej Polsce tak się potoczyło.
Cały artykuł w naszej zakładce z lewej albo kliknij tu - www.solidarnosc.torun.pl/126,torunski-sukces.html
więcej »
Opublikowano 25-11-2015 17:46
      Redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych komentuje... Szanowna Pani Przewodnicząca!
   1. Nikt nie neguje faktu, że w podpisanym przez Panią porozumieniu są pielęgniarki i położne POZ oraz pielęgniarki szkolne. Są. Ale dlaczego zgodziła się Pani, aby tzw. wzrost płac dla tej grupy pielęgniarek i położnych był nie od bieżącego września, tak jak w szpitalach, tylko od stycznia 2016 roku? Dlaczego nie potrafiła Pani tego wywalczyć? Dlaczego dopuściła Pani do takiej niesprawiedliwości swoim podpisem o godzinie 1.50 w nocy? Do tej kwestii w swojej wypowiedzi Pani się nie odniosła. Dlaczego? Co z pielęgniarkami DPS?
   2. Po co Pani opowiada, że nowe porozumienie „wprowadza wszystkie pielęgniarki – te, które należą do związków lub nie”? Dobrze Pani wie, że w starym porozumieniu oraz w obowiązującym rozporządzeniu nie było podziału pielęgniarek i położnych ze względu na przynależność związkową. Z tym nawet trudno polemizować.
   3. Dlaczego zgodziła się Pani, aby to minister zdrowia do 10 października wskazał wysokość podwyżek dla pielęgniarek pracujących w instytutach i punktach krwiodawstwa? Jaki będzie miała Pani wpływ na „wskazaną” wysokość podwyżki dla tych grup pielęgniarek? Czy tak powinna wyglądać strategia negocjacyjna związku pip? Dlaczego dopuściła Pani do tej sytuacji poprzez podpis złożony o godzinie 1.50 w nocy?
   4. Mówi Pani teraz o kwocie 400 zł. Jest Pani niekonsekwentna. Gdy minister proponował 300 zł, to Pani z ochotą mówiła, że to „tylko 174 zł netto”. I miała Pani rację. Ja mówiłem, że to 1 zł netto na godzinę! Teraz mówi Pani: 400 zł. Zamiast powiedzieć, że to kwota brutto brutto i to jest „tylko 226 zł netto”. Czyli 1,38 zł netto na godzinę. W powyższym kontekście jest Pani niewiarygodna! Czy Pani punkt widzenia zmienił się dlatego, że złożyła Pani podpis pod porozumieniem o godzinie 1.50 w nocy? Teraz to 400 zł? Dlaczego złożyła Pani podpis pod porozumieniem, przyznającym średni wzrost płac pielęgniarkom i położnym w wysokości 1,38 zł netto na godzinę? Czy takiego wzrostu płac oczekiwały polskie pielęgniarki i położne?
   5. Po co używa Pani argumentu o możliwych „negocjacjach związków zawodowych na poziomie zakładów pracy o dodatkowe jeszcze kwoty”?Czy Pani nie było w Polsce przez ostatnie 20 lat? Dobrze Pani wie, że gdyby były możliwe skuteczne „negocjacje na poziomie zakładów pracy”, to nie byłoby obecnego ogólnopolskiego protestu. To pielęgniarka i położna nie zarabiałaby przez miesiąc na rękę tyle, ile lekarz za 24 -godzinny dyżur! Podnosząc powyższy argument ubliża Pani zdrowemu rozsądkowi.
   6. Dlaczego w trakcie wielomiesięcznych negocjacji nie użyła Pani jako argumentu konieczności zastosowania „rekompensaty” dla pielęgniarek i położnych za lata przepracowane na warunkach płacowych nie odpowiadających profesji naszych zawodów?
7. Dlaczego zgodziła się Pani, aby sprawy norm zatrudnienia nie zostały uregulowane w porozumieniu z dnia 23 września? To Pani niewybaczalny błąd negocjacyjny. Mówimy o OGÓLNOPOLSKIM PROTEŚCIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, a nie konferencji kilku osób w czepkach pielęgniarskich! Dlaczego Pani zbagatelizowała tę kwestię i teraz słyszymy, że normy zatrudnienia nie są wcale dogadane do końca?
   8. W porozumieniu zapisano, że minister zdrowia przedstawi Wam projekt nowelizacji rozporządzenia do dnia 25 września 2015 roku. Natomiast nie wpisano do porozumienia daty granicznej terminu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji. Dlaczego dopuściła Pani do takiej sytuacji?
   9. Dlaczego dogadała się Pani z ministrem Zembalą w zakresie „nieujawniania” treści podpisanego porozumienia do następnego poniedziałku? Czemu to miało służyć?
   10. Dlaczego Pani jeszcze nie ustąpiła z zajmowanej funkcji?
Mariusz Mielcarek
więcej »
Opublikowano 22-11-2015 21:09
Znalezione obrazy dla zapytania jobsOd 1 stycznia 2016 r. – zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
Osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy cywilnoprawne zostanie objęta obligatoryjnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty minimalnej płacy (1.850 zł brutto).
a) podstawa z pierwszej umowy niższa od kwoty minimalnej, a z drugiej co najmniej równa .
Osoba zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy, a z pierwszej − dobrowolnymi.
b) podstawa z pierwszej umowy co najmniej równa minimalnej płacy, a z drugiej - będzie niższa . Osoba zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pierwszej umowy, a z drugiej − dobrowolnymi.
c) obie umowy na poziomie co najmniej minimalnej płacy
Wykonawca będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowych z jednej, wybranej umowy, a z drugiej − dobrowolnym.
We wszystkich opisanych przypadkach składka zdrowotna będzie obowiązkowa z obu umów.
Wejdą w życie (od 22 lutego 2016) nowe limity umów na czas określony – maksymalnie 3 umowy terminowe na łącznie nie dłużej niż 33 miesiące (bez względu na przerwy między nimi).
więcej »
Opublikowano 19-11-2015 22:10
 
więcej »
Opublikowano 17-11-2015 20:12
Image and video hosting by TinyPic
   W dniu 17 listopada 2015 roku odbyła się uroczysta gala z okazji podsumowania corocznych konkursów promujących pożądane postawy adresatów działań na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
   W uroczystej gali, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele władz samorządowych, partnerzy społeczni i instytucjonalni oraz osoby zaangażowane w pracę organów opiniodawczo – doradczych przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy.
   Uroczystość otworzyła Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Małgorzata Porażyńska przedstawiając tegoroczne efekty współpracy i działania swojej jednostki. Przekazała także podziękowania instytucjom państwa, partnerom instytucjonalnym i społecznym współpracującym z naszym Urzędem oraz inspektorom pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
   Galę swoim występem uświetnił występ muzyków tworzących Jazz Big Bandem'75 pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego, którzy zaprezentowali gościom utwory muzyki jazzowej.
 W trakcie uroczystości nagrodzono również najaktywniejszych Społecznych Inspektorów Pracy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy warunków pracy w swoich miejscach pracy. Komisja Konkursowej przedstawiła laureatów (a nam miło jest zakomunikować że to są nasi koledzy i koleżanki z NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko – Włocławskiego):
Wyróżnienia:
Waldemar Pawlak – zatrudniony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
Jan Krajewski – zatrudniony w Hydro – Vacuum S.A w Grudziądzu.
III miejsce – Jadwiga Zaremba zatrudniona w Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu.
II miejsce – Ryszard Dreliszak zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
I miejsce – Piotr Stokfisz zatrudniony Anwil Włocławek.
Laureaci z rąk Pani Małgorzaty Porażyńskiej – Dyrektor OIP oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” otrzymali pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!!!
Image and video hosting by TinyPic
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|196|197|198
następna »