aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Piątek, 28 listopada 2014
Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Opublikowano 07-09-2012 22:07
Szacunkowe zadłużenie Polski przekroczyło psychologiczną barierę biliona złotych i stale się powiększa – poinformował Instytut Globalizacji.Trzy lata temu w świat poszła wiadomość, że spłaciliśmy długi, które Polska zaciągnęła w czasach rządów Edwarda Gierka. Okazuje się, że informacje te nie były do końca precyzyjne. Jak czytamy w "Polsce The Times", dopiero z końcem października bieżącego roku Ministerstwo Finansów wyśle do Klubu Londyńskiego ostatnią transzę, która wynosić będzie 297 milionów dolarów. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że długi Gierka zostały spłacone. Spłacaliśmy je ponad trzydzieści lat.
więcej »
Opublikowano 06-09-2012 21:45
   "Manipulacja (łac. manipulatio - manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób. Istotnym narzędziem manipulacji opinią publiczną są środki masowego przekazu i niejawna cenzura wiadomości, np. tylko poprzez wybór informacji prezentowanych w dziennikach telewizyjnych."
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 06-09-2012 21:03
rak lub opóźnienia wypłaty wynagrodzeń to w ubiegłym roku wciąż bardzo częsty typ naruszenia praw pracowniczych - wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy przedstawionej w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej.

Wynika z niej, że w 2011 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli. Objęły one ponad 68 tys. pracodawców, na rzecz których pracę świadczyło ponad 3,9 mln osób. U ponad 16 tys. pracodawców ujawniono naruszenia przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń."Wyniki kontroli wskazują, że skala ujawnionych w ich trakcie nieprawidłowości przy wypłacie świadczeń pracowniczych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku 2010" - informuje PIP. W ub. roku nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń, które wykazali inspektorzy pracy, wynosiły ponad 138 mln zł. Średnia kwota należności na jednego pracownika wynosiła ponad 1,6 tys. zł. Największą łączną kwotę zaległości zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (77 mln zł) i budownictwie (18 mln zł). PIP nałożyła ponad 5,4 tys. mandatów za wykroczenia przeciwko prawom pracowników i skierowała ponad 1,2 tys. wniosków do sądu. Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 273 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących niewypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. W 24 przypadkach postępowania wszczęte na skutek zawiadomień kierowanych przez PIP zakończyły się skierowaniem przez prokuratora do sądu aktu oskarżenia. Najwięcej z nich dotyczyło "złośliwego lub uporczywego naruszenia praw pracownika związanego z niewypłacaniem pracownikom wynagrodzenia lub innych należnych świadczeń". W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2012 roku PIP skontrolowała 33,8 tys. pracodawców, na rzecz których świadczyło pracę blisko 2,3 mln osób. U prawie 8,4 tys. pracodawców ujawniono naruszenia w zakresie wypłaty wynagrodzeń.PIP nałożyła ponad 2,5 tys. mandatów za wykroczenia przeciwko prawom pracowników i skierowała ponad 630 wniosków do sądu.

 
więcej »
Opublikowano 06-09-2012 20:59
     Zgodnie z opinią polskich internautów najbardziej wyczerpującą pracę w Polsce wykonują górnicy. Aż 33% badanych uważa, że to właśnie górnik z uwagi na warunki swojej ciężkiej i niebezpiecznej pracy szczególnie zasługują na odpoczynek.
Jednak w opinii respondentów nie lepiej mają w Polsce nauczyciele. Aż 10% badanych dostrzega ciężką pracę nauczycieli. Dlaczego zawód nauczyciela jest wyczerpujący? Chodzi głównie o pracę z coraz trudniejszą młodzieżą i dziećmi, o związany z tym wieczny stres i napięcie emocjonalne. Dodatkowo, dochodzi do tego wielka odpowiedzialność i konieczność sprostania oczekiwaniom rodziców.
     Respondenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce praca nauczyciela nie kończy się w szkole. Większość z nich musi niejednokrotnie wykonywać równie ciężką pracę w domu - sprawdzając testy i sprawdziany, czy przygotowując się do lekcji.
Ostatnie miejsce na podium zajęli lekarze. 7% respondentów, które wskazało ten zawód jako wyczerpujący uważa, że ich praca to duża odpowiedzialność za życie i zdrowie innych, praca pod presją oraz konieczność utrzymywania wysokiego poziomu skupienia i koncentracji.
    Dalsze miejsca w rankingu najbardziej wyczerpujących zawodów w Polsce zajęli: budowlańcy (6% respondentów), hutnicy (5 %), kierowcy zawodowi (4 %), rolnicy i pielęgniarki (po 3 % badanych). Co ciekawe, większość Polaków uważa, że stanowiska managerskie i kierownicze nie są zbyt wyczerpujące. Tylko 2 % badanych jest zdania, że konieczność bycia kreatywnym i twórczym, zarządzanie ludźmi i odpowiedzialność za realizowane zadania może być szczególnie męczące.
więcej »
Opublikowano 06-09-2012 20:37
Wyliczenia Euler Hermes (grupa finansowo- ubezpieczeniowa) wskazują, że w Polsce, w ciągu każdego miesiąca upada aż 77 firm. To o 23 procent więcej niż przed rokiem. Jeśli ta tendencja się utrzyma, a niewiele wskazuje na polepszenie sytuacji, w 2012 roku łącznie splajtuje ponad 900 przedsiębiorstw, a polska gospodarka osiągnie najgorszy wynik od 2004 roku, kiedy to upadło ponad 1000 firm.
Upadek wielu firm powoduje kolejne zwolnienia i zwiększające się bezrobocie - jak czytamy, ok. 2-3 tysięcy pracowników miesięcznie traci pracę z tego powodu. A te wyliczenia mogą być niedoszacowane, ponieważ wraz z upadkami dużych firm tracą spółki z nimi współpracujące.
  Tymczasem rząd zamiast pracować nad budżetem, na parę dni oderwał swoich urzędników, żeby liczyli koszty PiS-owskich propozycji gospodarczych ale tak aby można je było zdezawuować. Teraz trwa przekomarzanie kto łże. Vincent Rostowski (na fot.) wygłasza głupawe mowy i widać jest w żywiole... A miał się zajmować Polską, nie PiS-em.
więcej »
Opublikowano 04-09-2012 22:23
Zbytnia ciekawość może skończyć się "dyscyplinarką"

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Naruszenie tego obowiązku może polegać już na samym uzyskaniu wiedzy o nich przez nieuprawnionego pracownika.

Wyrok SN z 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99

Stan faktyczny: Pracownik jednej ze spółek został przyłapany przez informatyka na próbie przejęcia poufnych danych z innego komputera firmowego. Całkowicie zignorował zakaz dostępu do tych danych. W konsekwencji pracodawca zwolnił pracownika z tego powodu dyscyplinarnie (z art. 52 § 1 kp za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych). Pracownik odwołał się do sądu pracy uznając rozwiązanie umowy za nieuzasadnione. Twierdził m.in., że przejmując dane z innego komputera firmy nie naruszył swoich podstawowych obowiązków.

Uzasadnienie SN: Sąd Najwyższy nie zgodził się z pracownikiem. Podkreślił, że podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, dbałość o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia (art. 100 § 2 pkt 4 kp).

naciśnij "więcej"

więcej »
Opublikowano 04-09-2012 22:12

W sobotę w Olsztynie pochowano gen. Kazimierza Dudka, ostatniego szefa SB w byłym woj. olsztyńskim z asystą honorową: udziałem kompanii honorowej, która oddała salwę i sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wiele ofiar generała żyje dziś w nędzy.

On był siepaczem a nie milicjantem”

mówi olsztyńskiej „Debacie” mec. Józef Lubieniecki, internowany 13 grudnia 1981 roku z nakazu Kazimierza Dudka. Lubieniecki został internowany pomimo tego, że chronił go immunitet sędziowski (był sędzią sądu pracy).

„Ten człowiek złamał wielu ludziom życie, bezprawnie pozamykał w więzieniu. Niszczył wszelkie wolnościowe, demokratycznie działania opozycji. To skandal, że takim ludziom daje się asystę honorową. To nie był człowiek honoru!”-

mówi były opozycjonista. Jego opinię potwierdza  historyk IPN Renata Gieszczyńska, autorka pracy o Solidarności olsztyńskiej i współautorka informatora „Twarze olsztyńskiej bezpieki, która mówi, że skala represji w stanie wojennym w b. woj. olsztyńskim, a więc internowań, aresztowań, zatrzymań, przesłuchań, inwigilacji, prześladowań w stosunku do liczby członków Solidarności, była jedna z najwyższych w kraju.
więcej »
Opublikowano 03-09-2012 21:15
ODZNACZENI MEDALEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis

Toruń 1.09.2012 r.
Bydgoszcz 9.09 2012 r.

Bajerski Tomasz , Baranowska Bronisława, Bering Maria, Białecki Andrze, Binczak Maria, Blachowski Krzysztof,  Borecka Elżbieta
Bossmann Henryk  Bratkowska-Gołaszewska Elzbieta, Chmielewski Henryk, Czapliński Henryk, Depczyński Rajmund, Domachowski Andrzej, Drabik Ryszard, Dybowski Wojciech, Fiszer Mieczysław, Frąckowiak Ewa, Gierlasińska Małgorzata, Gierlasiński Janusz, Grabowska Ewa, Grala Grzegorz, Hałaburda Michał, Jabłońska Regina, Jacewicz Michał, Janiak Eugeniusz, Kociorski Piotr, Kordowska Danuta, Korpusiński Andrzej, Kościuch Władysław, Kotecka Helena, Kozicki Ryszard, Lorczyk Grzegorz, Łuczak Teresa, Michalak Andrzej, Minkowski Jarosław, Kornel Morawiecki, Mrazek Urszula, Nadolny Paweł, Nosowska BoŜena, Nowakowski Mirosław, Orzechowski Andrzej, Pawelska Nina, RóŜańska Aleksandra, Sikorski Tadeusz, Sochal Stanisław, Sołtys Janusz, Sowiński Andrzej, Strojny Benedykt, Szydłowski Piotr, Talaśka Regina, Tamiła Aleksander, Treyderowski Wiesław, Wilczyński Witalis, Wierszyło ElŜbieta, Wojciechowska Barbara, Wojciechowska Janina, Wojtowicz Dariusz, Zawacki Maciej, Zduński Roman, Zieliński Andrzej

Medale przyznane pośmiertnie

Czerniejewski Stefan, Lamparski Arkadiusz, Janusz Murowicki, Schindler Marian, Schindler Zdzisława, Witalis Wilczyński
więcej »
Opublikowano 03-09-2012 21:08
 
Image and video hosting by TinyPic
Teraz to dopiero bendem pałował te resztówke!!
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|148|149|150
następna »