aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Wtorek, 23 09 2014
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Opublikowano 26-07-2012 18:40
   Za całością nowelizacji wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 55 senatorów, przeciw było 34, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wcześniej większości nie uzyskał wniosek o odrzucenie nowelizacji - poparło go 33 senatorów. Z kolei wniosek o jej przyjęcie bez poprawek został wycofany przed głosowaniami spośród 22 zaproponowanych. Nowelizacja trafi teraz ponownie do Sejmu, który zajmie się modyfikacjami wprowadzonymi przez Senat. Najważniejsze z popartych przez senatorów poprawek zmieniły termin zawiadomienia gminy o zgromadzeniu z przyjętych przez Sejm sześciu dni na trzy dni robocze. W konsekwencji zmienił się też termin na zmianę czasu lub miejsca zgromadzenia zgłoszonego jako drugie w miejscu zajętym przez inną manifestację.
    Senatorowie zmienili też przepisy karne wprowadzające kary grzywny: do 7 tys. zł dla przewodniczącego zgromadzenia, jeśli nie wykonuje swych obowiązków i nie przeciwdziała naruszeniom porządku publicznego, oraz do 10 tys. zł dla uczestnika zgromadzenia, który nie podporządkowuje się poleceniom przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgodnie z poprawką Senatu kary te będą mogły maksymalnie wynosić do 5 tys. zł zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu wykroczeń.
     Kolejna z poprawek zaproponowanych przez senatorów wykreśliła wymóg dołączania do zawiadomienia o zgromadzeniu zdjęcia organizatora. Inna zmiana sprecyzowała, że do postępowań dotyczących zgromadzeń zgłoszonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się dotychczasowe przepisy.
     Pomysł przygotowania nowelizacji powstał po zeszłorocznych zajściach w stolicy w związku z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada. Przyjęta w czerwcu przez Sejm nowelizacja daje m.in. możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeśli może to prowadzić do naruszenia porządku.
     W przyjętych poprawkach odpowiedzialność przewodniczącego zgromadzenia ograniczona została do winy umyślnej. Sprecyzowano też, że muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki, by samorząd mógł odmówić organizacji zgromadzenia: brak możliwości rozdzielenia dwóch zgromadzeń i zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 
Na fot jeden z senatorów listy PO najwyraźniej zatyrany robotą śpi nieborak snem sprawiedliwego. Wzorem Antoniego Piechniczka spróbujcie "strzelić" sobie drzemkę na waszych miejscach pracy...
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 25-07-2012 21:50

Stopa bezrobocia w województwie

Obszar
 

Opis: <=Opis: <<==

 
 
Miesiąc
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
2012-06
 
 
 
Polska
 
13,5%
13,3%
12,9%
12,6%
12,4%
 
Kujawsko-pomorskie
 
18,0%
17,8%
17,4%
17,0%
16,7%
 
Bydgoski-grodzki
 
8,5%
8,6%
8,6%
8,5%
8,3%
 
Bydgoski-ziemski
 
13,7%
13,5%
13,5%
13,2%
13,1%
 
Grudziądzki-grodzki
 
23,4%
22,7%
22,3%
22,0%
21,7%
 
Grudziądzki-ziemski
 
28,7%
27,2%
27,2%
26,6%
26,3%
 
Toruński-grodzki
 
9,2%
9,4%
9,3%
9,1%
9,0%
 
Toruński-ziemski
 
19,6%
19,4%
18,9%
18,6%
18,5%
 
Włocławski-grodzki
 
20,6%
20,4%
20,1%
19,7%
19,5%
 
Włocławski-ziemski
 
28,1%
27,2%
26,4%
26,1%
25,7%
 
Aleksandrowski
 
22,6%
22,3%
21,3%
20,3%
20,2%
 
Brodnicki
 
16,3%
15,9%
15,2%
14,5%
14,0%
 
Chełmiński
 
25,2%
25,1%
25,0%
24,9%
23,9%
 
Golubsko-dobrzyński
 
24,3%
23,6%
22,9%
22,2%
21,7%
 
Inowrocławski
 
23,0%
23,2%
22,6%
22,2%
21,7%
 
Lipnowski
 
29,1%
28,6%
27,5%
27,2%
27,0%
 
Mogileński
 
21,4%
21,2%
20,7%
20,4%
20,0%
 
Nakielski
 
24,2%
23,9%
23,0%
22,3%
21,4%
 
Radziejowski
 
24,5%
23,7%
22,8%
22,7%
22,2%
 
Rypiński
 
20,9%
20,5%
19,0%
18,8%
18,4%
 
Sępoleński
 
26,0%
25,0%
23,8%
23,4%
23,2%
 
Świecki
 
18,6%
18,8%
17,8%
17,3%
16,9%
 
Tucholski
 
21,1%
20,8%
20,1%
19,5%
19,1%
 
Wąbrzeski
 
22,7%
22,5%
22,1%
22,1%
21,7%
 
Żniński
24,0%
23,9%
22,7%
21,8%
21,2%
 
 
więcej »
Opublikowano 22-07-2012 21:56
 
więcej »
Opublikowano 22-07-2012 21:47
 
więcej »
Opublikowano 22-07-2012 21:40

O ile w roku 2011 w porównaniu do tych samych miesięcy roku poprzedniego wpływy z VAT narastająco rosły: w styczniu 13,9%, w lutym 14,9%, w marcu o 15,2% i w kwietniu o 15,5%, to w tych samych miesiącach roku 2012 narastająco zmniejszają się: w styczniu wzrost wyniósł 12%, w lutym 9,5%, w marcu 4,3% a w kwietniu tylko 2,5%.Co więcej w marcu i kwietniu wpływy z VAT w wielkościach bezwzględnych były niższe niż w tych samych miesiącach roku 2011, co oznacza że w roku 2012 wpływy z VAT nie tylko nie będą wyższe niż w roku 2011, ale mogą być wręcz niższe.Jest to sytuacja, która nie wydarzyła się w Polsce już od wielu lat i ma ona miejsce w sytuacji kiedy poziom inflacji jest wyraźnie wyższy niż ten przyjęty w ustawie budżetowej. W budżecie bowiem przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,8% a w pierwszych miesiącach tego roku wskaźnik inflacji wynosił ponad 5%, a obecnie obniżył się do ponad 4%.

więcej »
Opublikowano 22-07-2012 21:28
Opis problemu:
Z powodu trudności finansowych pracodawca wręczył części swoich pracowników wypowiedzenia. Z ich treści wynikało, że są to wypowiedzenia definitywne. Jednak w czasie trwających okresów wypowiedzenia pracodawca uzyskał kredyt w banku, dzięki czemu można było utrzymać dotychczasowy stan zatrudnienia przy zmianie jedynie niektórych warunków płacowych (np. rezygnacji z premii). Poinformował więc pracowników, że w związku ze zmianą sytuacji finansowej w firmie za kilka dni wręczy im nowe warunki zatrudnienia bez wskazania jednak o jakie konkretnie warunki chodzi. Większość pracowników, którym wręczone zostały wypowiedzenia umów, obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia, a pozostałych - trzymiesięczny (były to umowy bezterminowe). Mimo wcześniejszych zapewnień do końca obowiązujących pracowników okresów wypowiedzenia pracodawca nie wręczył im nowych warunków zatrudnienia. Dlatego też z upływem okresów wypowiedzenia pracownicy przestali przychodzić do pracy uznając, że ich umowy uległy rozwiązaniu.
      wciśnij "więcej"
więcej »
Opublikowano 18-07-2012 21:41
W przyszłym tygodniu Senat zajmie się kontrowersyjną ustawą o zgromadzeniach publicznych a my przypominany, że każdy może sprawdzić jak w tej sprawie głosowali poszczególni posłowie. 

Na naszej stronie internetowej dostępna jest bezpośrednia zakładka do listy posłów: http://www.stop67.pl/index.php/poslowie. Lista jest uzupełniana o kolejne głosownia. Ostatnio do głosowań w sprawie płacy minimalnej i referendum emerytalnego dołączyła ustawa o zgromadzeniach publicznych. Aby sprawdzić jak głosował interesujący nas parlamentarzysta wystarczy znaleźć go na liście i kliknąć w imię i nazwisko.

Lista będzie uzupełniana o kolejne głosowania dotyczące ważnych spraw społecznych. W kwietniu br. powstanie strony, która na bieżąco będzie śledziła sejmowe głosowania zapowiedział przewodniczący Piotr Duda. - Pokażemy społeczeństwu jak głosują posłowie. – Żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy. Będziemy piętnować ich działania w sprawach społecznych, aby wyborcy wiedzieli jak się zachować przy kolejnych wyborach – mówił wówczas przewodniczący „Solidarności”. 

Jednym z takich ważnych społecznie głosowań było przyjęcie ustawy o zgromadzeniach publicznych. Przed dwoma tygodniami Sejm głosami PO i PSL  przyjął nowelizację ustawy o zgromadzeniach publicznych. Przepisy godzące w podstawowe wolności obywateli krytykowały organizacje pozarządowe, konstytucjonaliści, przeciwstawiała się im również „Solidarność”. „Wprowadzone zmiany nadają urzędnikom uprawnienia do decydowania o podstawowych swobodach obywateli. Przepisy te zostały zmienione w taki sposób, aby praktycznie uniemożliwić zorganizowanie legalnej manifestacji. (…) zmiany te zostały przyjęte bez konsultacji społecznych, co jest łamaniem obowiązującego w Polsce prawa” – czytamy w stanowisku przyjętym podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej.
więcej »
Opublikowano 18-07-2012 21:29

Dla Rządu Premiera Donalda Tuska wydatek KFD w 2012 roku w kwocie 1.382,6 mln złotych (słownie JEDEN MILIARD TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT DWA MILIONY SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) z podziałem na poszczególne spółki, to wydatek tajny i nie może on zostać udostępniony polskiej opinii publicznej.

W tej sprawie odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji finansów publicznych oraz infrastruktury aby uzyskać odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania związane z dramatycznie narastającą nierównowagą finansową KFD którego zadłużenie na koniec bieżącego roku planowane jest w wysokości 43.934.646,41 tysiąca złotych – to jest prawie CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIARDY ZŁOTYCH.
 
Dzięki panu posłowi Jerzemu Polaczkowi mamy pełny tekst Planu Finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na 2012r - skydrive.live.com/
 
Dodatkowo rozesłane przez Ministra Transportu posłom komisji finansów publicznych oraz komisji infrastruktury plan KFD na 2012 r. z wykreślonymi fragmentami, które władza zamierzała ukryć przed dostępem osób trzecich.
 
Ujawniamy: Polska przekroczyła drugi próg ostrożnościowy. Zadłużenie publiczne może wynosić już nawet 56,3%!
więcej »
Opublikowano 15-07-2012 16:11
 
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|142|143|144
następna »