aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Wtorek, 07 lipca 2015
Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Opublikowano 27-01-2013 21:26
Rada Miasta podjęła uchwałę w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną szkoły podstawowej. Rodzice uczniów po bezskutecznym wezwaniu rady do usunięcia szeregu naruszeń, zaskarżyli uchwałę.
 
    Rada Miasta podjęła uchwałę w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną szkoły podstawowej. Rodzice uczniów po bezskutecznym wezwaniu rady do usunięcia szeregu naruszeń, zaskarżyli uchwałę, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności jako naruszającej obowiązujące prawo. Zdaniem skarżących utworzenie niesamodzielnych jednostek organizacyjnych szkół podstawowych w miejsce dotychczas samodzielnych szkół podstawowych nie jest przekształceniem tych ostatnich, ale ich likwidacją. Skarżący wskazali, że nie można przekształcić szkoły podstawowej w szkołę podstawową, co czyni zaskarżona uchwała. Wskazano, że przynajmniej od lipca 2012 r. radni wiedzieli, że zlikwidowanie szkoły podstawowej, która ma działać w ramach filii innej szkoły, wymaga procedury likwidacyjnej.       wciśnij - więcej
więcej »
Opublikowano 27-01-2013 21:21
Najwyższa Izba Kontroli porówna wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w instytucjach samorządowych i rządowych. Będzie to pierwsza taka kontrola w Polsce i unikalna w skali Europy. Kontrola zostanie przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia, na wniosek minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania.Izba chce głównie sprawdzić, czy przestrzegany jest Kodeks pracy, a dokładnie zapis o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Izba sprawdzi zarobki w prawdopodobnie w około 50-60 jednostkach na terenie całego kraju. Wyników kontroli można się spodziewać jesienią.
więcej »
Opublikowano 25-01-2013 08:35
24.01.2013) W Gdańsku obradowała  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Obrady zaczęły się od krótkiej uroczystości  zaprzysiężenia  nowego przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Przemyska – Szymona Wawrzyszko.  Następnie redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność” wręczył tytuł „Człowieka Roku” Janowi Pietrzakowi. Komisja Krajowa uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego w środę prymasa seniora Józefa Glempa. Przewodniczący KK  wspomniał też Jadwigę Kaczyńską oraz Andrzeja Buczka i Andrzeja Juliana Koneckiego -  zmarłych w zeszłym roku działaczy związkowych, a także powstańców styczniowych -  w przypadającą w tym miesiącu 150. rocznicę wybuchu powstania. KK zajęła się też polityką  zagraniczną. NSZZ „Solidarność” pracuje nad stanowiskiem Związku w kwestiach poruszanych na spotkaniach międzynarodowych. Chodzi m.in. o unię bankową, pakt fiskalny, Europejską Kartę Praw Podstawowych, Dyrektywę o czasie pracy oraz Pakiet energetyczno-klimatyczny.  Jak podkreślił Józef Niemiec, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, to sprawy, które albo już dotyczą Polski, albo będą dotyczyć w najbliższym czasie.  - Głos „Solidarności” powinien być słyszalny również na forum europejskim – powiedział Józef Niemiec.
   Wśród pozostałych tematów KK poruszyła między innymi kwestię ewentualnego przejścia komisji zakładowych powiatu grudziądzkiego do ZR Bydgoskiego. Swoje wystąpienia w tej sprawie mieli przewodniczący naszego ZR Jacek Żurawski, były szef podregionu Grudziądz - Krzysztof Brzeski (jako zwolennik przejścia), Renata Kucharska z Grudziądza (apelowała o pozostawienie tak jak jest). Ponieważ Żurawski w swoim wystąpieniu podniósł szereg spraw, które jego zdaniem powinny być wyjaśnione zanim KK podejmie ostateczną decyzję (chodzi m.in. o wyjaśnienie liczby członków NSZZ"S" w Grudziądzu, tego kto podpisał i w jakim trybie deklarację przejścia, rozliczeń finansowych itp.). Tym ma się zająć komisja Rewizyjna KK, by na marca sprawa mogła być już jasna.
Tu możesz zobaczyć film z uroczystości nadania przez TS tytułu "Człowieka Roku" -
 
więcej »
Opublikowano 23-01-2013 20:58

Stopa bezrobocia w listopadzie skoczyła do 12,9 procent. Firmy w regionie zwalniają kolejne osoby.Do końca listopada 74 firmy w regionie zgłosiły konieczność zwolnienia 2632 pracowników. W Toruniu uzyskaliśmy konkretne dane. Zapowiedzi zwolnień na 2013 rok również. W Bydgoszczy natrafiliśmy na mur.

Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi ogólną ewidencję liczby zwalnianych pracowników, ale po konkretne nazwy firm, których to dotyczy, kieruje nas bezpośrednio do powiatowych urzędów pracy. W WUP dowiadujemy się jedynie, że zamiar zwolnień grupowych na przestrzeni całego roku, do końca listopada, zgłosiły w całym województwie 74 firmy. Dotyczy to 2632 pracowników. W samej Bydgoszczy są to 32 firmy (1385 osób), a w Toruniu 6 (224 osoby).  
Dziennik "Nowości" - cały artykuł tu - www.nowosci.com.pl/look/nowosci/article.tpl

więcej »
Opublikowano 23-01-2013 20:32
Do redakcji strony właśnie dotarła nowa partia nagrań włocławskiego zespołu Arsenał, w którym występują jako liderzy dwaj członkowie naszego Zarządu Regionu Sławek Dorsz i Wiesław Herliczko. Pamiętajcie o nich, gdy będziecie planowali letnie imprezy. Tym razem możemy ich usłyszeć w utworze "Parents" (Rodzice), z repertuaru super grupy Budgie. 
   To legendarna piosenka. Jest w niej ten rodzaj genialnej muzycznej nostalgii, która urzeka jakby na zapas...jak zapowiedź i przeczucie tego sentymentu, który przyjdzie dopiero kiedyś, ale przyjdzie niechybnie...
więcej »
Opublikowano 23-01-2013 20:24

Pracodawca powinien w dokumencie wypowiadającym umowę wpisać wszystkie przyczyny przez które chce rozstać się z pracownikiem. Nie można go później uzupełniać, nawet jeżeli w okresie wypowiedzenia pracownik nie będzie wykonywał swoich obowiązków. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony i zwolnienie dyscyplinarne należy uzasadnić. Przyczyna musi być konkretna i prawdziwa. Co więcej – w dokumencie zwalniającym należy podać wszystkie przyczyny, przez które pracodawca chce się rozstać z pracownikiem. W razie rozprawy sądowej nie będzie można bowiem powoływać się na jeszcze inne powody, które nie zostały opisane w wypowiedzeniu czy zwolnieniu dyscyplinarnym.

 
Uwaga! Powód, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, musi istnieć jeszcze przed momentem złożenia przez pracodawcę swojego oświadczenia woli.

Przyjmuje się, że oświadczenie woli strony jest skuteczne w momencie, gdy druga osoba mogła się zapoznać z jej treścią. Natomiast odwołanie oświadczenia woli, które zostało złożone pracownikowi, może być skuteczne tylko wówczas, gdy doszło do niego jednocześnie ze złożonym oświadczeniem lub wcześniej. Pracodawca nie może jednostronnie cofnąć wypowiedzenia a następnie wręczyć go pracownikowi raz jeszcze z uzupełnioną przyczyną. Na takie działanie musiałby mieć bowiem zgodę pracownika

  Podstawa prawna: art. art. 30 § 4, art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

więcej »
Opublikowano 23-01-2013 20:09
(22.01.2013) - Nie może być tak, że dwieście osób w państwie decyduje za kilka milionów Polaków - mówił Piotr Duda, przewodniczący KK podczas spotkania z przedstawicielami branż w sali BHP -  Dialog na rządzie trzeba wymusić. Trzeba doprowadzić do sytuacji, aby rządzącym nawet do głowy nie przyszło wprowadzać coś bez konsultacji ze społeczeństwem.
Jak co roku w styczniu do Gdańska przyjechali przedstawiciele Sekretariatów i Sekcji Branżowych, aby porozmawiać z członkami prezydium KK o sytuacji w poszczególnych branżach.
    Przewodniczący na wstępie opowiedział o akcjach prowadzonych przez "Solidarność" w ostatnim czasie. Walka z podwyższeniem wieku emerytalnego, z umowami śmieciowymi oraz o zwiększenie środków z Funduszu Pracy na zwalczanie bezrobocia - to najważniejsze w tym czasie pola aktywności Związku. Duda zaznaczył, że bez przemysłu nie ma rozwoju gospodarczego. W Polsce nie prowadzi się żadnej polityki przemysłowej, stąd coraz gorsza kondycja kraju. Przewodniczący namawiał branżowców do wspierania patriotyzmu gospodarczego.
    Dyskusja, która rozpaliła wszystkich, dotyczyła wzmocnienia branż. Wiele problemów, z którymi borykają się branżowcy, dotyczy składek afiliacyjnych. Sprawy pracownicze w firmach z kapitałem zagranicznym załatwia się na szczeblu międzynarodowym, dlatego - jak podkreślali branżowcy - afiliacje w międzynarodowych organizacjach związkowych są tak ważne.
 
więcej »
Opublikowano 23-01-2013 19:18

     Parlamentarzyści sami sobie przyznają gigantyczne premie. W ubiegłym roku otrzymali je aż dwukrotnie. - Nagrody w 2012 r. otrzymali wszyscy członkowie Prezydium Sejmu: 27 listopada w wysokości 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia oraz 29 grudnia w wysokości 150 proc. wynagrodzenia - informuje nas oficjalnie Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu. To oznacza, że marszałek Sejmu Ewa Kopacz dostała 45 tys. zł, a wicemarszałkowie Sejmu Cezary Grabarczyk (53 l., PO), Marek Kuchciński (58 l., PiS), Wanda Nowicka (57 l., RP), Eugeniusz Grzeszczak (59 l., PSL) i Jerzy Wenderlich (59 l., SLD) otrzymali po 40 tys. zł. W sumie Prezydium Sejmu zgarnęło 245 tys. zł nagród! Niestety, po raz kolejny Prezydium Sejmu poprzyznawało sobie nagrody nawzajem. - Decyzję o przyznaniu nagród dla wicemarszałków podjęła marszałek Sejmu. W stosunku do marszałek taką decyzję podjęli wicemarszałkowie. Marszałków Sejmu próbuje bronić Kancelaria Sejmu. Informując, że środki na premie wypłacono z funduszu nagród. Równocześnie jednak przyznaje, że przyznano je bez żadnego pisemnego uzasadnienia.   Tak to lekką rączką zgarnęli po rocznym zarobku robotnika na głowę. Za chwilę pewnie będą nam tłumaczyć o konieczności wyrzeczeń w myśl znanego powiedzenia bolszewickiego marszałka Tuchaczewskiego - "Konie nakarmić, a ludziom wytłumaczyć"

Na zdjęciu - marszałek Sejmu, która prawdę mówi tylko wtedy, gdy się pomyli.

 

więcej »
Opublikowano 22-01-2013 15:27
Image and video hosting by TinyPic
    W niedzielę (20.01) około godz. 08:20 dyżurny policji w Świeciu przyjął zawiadomienie o kradzieży dzwonów kościelnych. Zgłaszający poinformował mundurowych, że znajdowały się one na drewnianej dzwonnicy obok kościoła w Sartowicach. Ostatni raz widziano je w sobotę (19.01) około godz. 17:00. Rano dzwonów już nie było. Bandziory -złodzieje zabrali dwa dzwony pochodzące z XVII (1651r) i XVIII (1707r) wieku. Oba były zarejestrowane jako zabytki.
     Policjanci proszą osoby, mające jakiekolwiek informacje, które pomogłyby w odnalezieniu skradzionych dzwonów o kontakt, także anonimowo, z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świeciu pod nr tel. 52 33 32 500 lub pod nr 112 z najbliższą jednostką policji.
Komendant Wojewódzki Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 3000 złotych za pomoc w odzyskaniu skradzionego zabytku. Do tego swoje nagrody pieniężne obiecują lokalni biznesmeni. Parszywych bandytów-świętokradców trzeba schwytać, zanim zdołają zniszczyć zabytek.
  Na zdjęciu - jeden z bezcennych dzwonów z Saratowic.
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|167|168|169
następna »