aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 08 grudnia 2016
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Opublikowano 12-08-2013 21:04
  •              Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu lipca 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 143 830 bezrobotnych. Było to o 1951 osób (1,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 7464 osoby (5,5%) więcej niż w końcu lipca 2012 roku. W lipcu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1519 osób (1,1%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 r. w Polsce 13,1% i w porównaniu do czerwca spadła o 0,1 pkt. proc. Województwo kujawsko-pomorskie zostało zaliczone do pięciu województw, w których natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu, a więc szacuje się, że stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 17,4%.

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS:

W lipcu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 35 osób w powiecie rypińskim do 580 osób w Grudziądzu. Wzrost odnotowano w 10 powiatach: od 4 osób w powiecie aleksandrowskim do 183 osób w powiecie radziejowskim.

 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej      

W lipcu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5995 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 874 więcej niż w ubiegłym miesiącu i o 1883 więcej niż w lipcu 2012 r.. Źródło WUP w Toruniu

więcej »
Opublikowano 12-08-2013 13:22
 
 
więcej »
Opublikowano 11-08-2013 21:26

   Wprawdzie takiej kategorii, czy kwalifikacji nie ma w żadnych oficjalnych księgach, nie znajdziecie jej w urzędach, patentach, podręcznikach kucharskich itp., jednak istnieje!

     Ów Szafarski Chleb (że pozwolę sobie na pisownię z dużej litery) został rozsławiony po wsze czasy przez samego Fryderyka Chopina, dzięki czemu wie o nim cały kulturalny świat! Niesamowite, ale tak właśnie jest. Otto młody muzyk, spędzając letnie wakacje 1824 roku w Szafarni (niedaleko Brodnicy i Golubia Dobrzynia), dokąd zaprosił go przyjaciel szkolny Dominik Dziewanowski – syn właściciela – okolicznych dóbr, 10 sierpnia napisał do swoich rodziców list, a w nim takie słowa:

 Najukochańsi Rodzice.

       Jestem zdrów z łaski Pana Boga i najprzyjemniej zawsze czas mi schodzi. Nie czytam, nie piszę, ale gram, rysuję, biegam, używam świeżego powietrza, już to jadąc w pojeździe na spacer, już też na siwym participe du verbe connaître tak jak właśnie wczoraj pola objeżdżając. Jem z nadzwyczajnym apetytem, a nic mi nie potrzeba do zupełnego zadowolenia chudego brzucha, który już tyć zaczyna, jak tylko na pozwolenia [!] i wolności jedzenia c h l e b a  w i e j s k i e g o. Gerardot  [lekarz Chopina] wprawdzie nie pozwolił mi jeść chleba żytniego, lecz to się ściągało tylko do chleba warszawskiego, nie zaś do wiejskiego. Nie pozwolił mi go jeść, bo kwaśny, a szafarski bez najmniejszego kwasu. Ten czarny, a ten biały. Tamten z grubej mąki, a ten z pięknej, na koniec ten by lepiej Gerardemu smakował niż tamten, i żeby go mógł skosztować, pewnie by mi go jeść pozwolił, bo zwyczajem doktorskim jest pozwalać pacjentom to, co sami lubią.

   Jeżeli zainteresował Cię artykuł , to cały znajdziesz w zakładce po lewej "POMORZE KUJAWY różne artykuły" - Piotr Grążawski

więcej »
Opublikowano 11-08-2013 21:25
 
więcej »
Opublikowano 11-08-2013 21:08
Przejęcie firmy przez nowego pracodawcę może nastąpić w wielu formach. Kodeks pracy reguluje tzw. przejście zakładu pracy, czyli przejęcie firmy lub jej części (np.: jednego zakładu lub jednego działu) przez zupełnie inny podmiot. W praktyce najczęściej przejście zakładu pracy jest skutkiem sprzedaży, dzierżawy zakładu pracy lub jego części.

Nie mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy, jeżeli nowy podmiot tylko kupuje akcje lub udziały firmy. Podstawowym prawem pracowników w przypadku przejścia zakładu pracy jest kontynuowanie zatrudnienia, co oznacza, że warunki ich umów o pracę nie ulegają zmianie. Kontynuowany jest również zakładowy staż pracy, od którego zależą m.in. uprawnienia pracownicze. Jeżeli u poprzedniego pracodawcy obowiązywał układ zbiorowy pracy, dopiero po upływie jednego roku od przejścia zakładu pracy nowy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy wynikające z postanowień układu zbiorowego.
 Zmiana pracodawcy następuje automatycznie w przypadku przejścia zakładu pracy i pracownik nie ma możliwości tego powstrzymania. Może natomiast w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem. Warto wiedzieć, że taki tryb rozwiązania umowy wywołuje dla pracownika skutki takie same jak gdyby umowa została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem (oznacza to m.in. brak okresu wyczekiwania na  zasiłek dla bezrobotnych).

więcej »
Opublikowano 11-08-2013 20:56
"Zakup Pendolino będzie w 50 proc. finansowany ze środków samego przewoźnika, czyli około 1-1,2 mld zł Intercity będzie musiało zapłacić, pożyczając te środki na rynku. Spółka jest obecnie w złej sytuacji finansowej, dlatego pieniądze musi pożyczyć. Co roku Intercity będzie oddawać odsetki w wysokości ok. 30-40 mln zł oraz ok. 50 mln raty kredytu, co daje łącznie ok. 90 mln zł. Do tego roczny koszt, który przewyższy przychód będzie wynosił ok. 60 – 70 mln. Każdego roku budżet państwa będzie musiał dopłacać do tego projektu ok. 180 mln zł. Czy w takim razie jest sens zakupu produktu, który będzie tak drogi, a nie zostanie w pełni wykorzystany?"
Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity
więcej »
Opublikowano 08-08-2013 21:34
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2013 r. ukształtowało się na poziomie 241,8 tys. osób, tj. o 0,7% niższym niż przed rokiem (w kwietniu 2012 r. o 1,1% niższym).
Stopa bezrobocia wyniosła 18,5%, tj. o 1,1 p. proc. więcej niż przed rokiem. W końcu kwietnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 155,0 tys. osób i była większa o 10,5 tys. osób niż w kwietniu 2012 r. (o 7,3%) i mniejsza o 4,1 tys. osób (o 2,6%) niż w marcu 2013 r. Kobiety stanowiły 52,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 54,9%). 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu kwietnia 2013 r. ukształtowała się na poziomie 18,5 % (w kraju była niższa o 4,5 p. proc.). W stosunku do kwietnia ub. roku była wyższa o 1,1 p. proc., a w porównaniu z marcem 2013 r. – niższa o 0,4 p. proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (21,7%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (10,5%). 

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały powiaty: grudziądzki (28,8%, wobec 27,0 % w kwietniu 2012 r.), włocławski (28,0%, wobec 26,3%) oraz lipnowski (27,7%, wobec 27,4%), a o najniższej: Bydgoszcz (9,3%, wobec 8,6%) oraz Toruń (10,5%, wobec 9,4%). W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu w powiatach: rypińskim (o 2,2 p. proc.) oraz tucholskim (o 2,0 p. proc.).

więcej »
Opublikowano 08-08-2013 21:32
więcej »
Opublikowano 07-08-2013 21:12
W I kwartale 2013 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 309 kontroli, w których poruszano temat wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 83 decyzje płacowe na kwotę 940 575 zł. Ponadto do pracodawców wystosowano 357 wniosków, które w swojej treści odnosiły się do problematyki wynagrodzeń. W wyniku wydanych decyzji pracodawcy wypłacili pracownikom 368 394,30 zł tytułem zaległych wynagrodzeń. Jednocześnie w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych wypłacono uprawnionym osobom 57 662,15 zł. Ponadto jeszcze w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracodawcy wypłacili pracownikom kwotę 994 730,35 zł w ramach realizacji poleceń wydanych przez inspektorów pracy.
        Fot. Ten pewnie byłby jeszcze bardziej skuteczny....
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|198|199|200
następna »