aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Poniedziałek, 30 marca 2015
Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Opublikowano 14-11-2012 21:42
Od nowego roku najniższa pensja w Polsce wyniesie 1500 zł brutto. Związkowcy uważają, że powinna być ona o co najmniej 100 zł wyższa. Według naszych wyliczeń, płaca minimalna powinna od nowego roku wynieść około 1600 zł. Kilka tygodni temu w Sejmie złożyliśmy obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej. Nasz projekt zakłada uniezależnienie wysokości najniższego wynagrodzenia w kraju od bieżących decyzji politycznych. Proponujemy stopniowe podwyższanie minimalnej pensji w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Jak wiadomo, minimalna płaca jest uzależniona od poziomu PKB. Jak wzrasta PKB, to rośnie też płaca minimalna.

    Organizacjom pracodawców nie podoba się, że od nowego roku pensja minimalna będzie wyższa o 114 złotych brutto. Przekonują, że może się to przyczynić do wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz spowoduje, że nie będą tworzyć nowych miejsc pracy. Tymczasem  w ubiegłym roku przedsiębiorcy na czysto netto zarobili 90 miliardów złotych. Co ciekawe, wcale tych pieniędzy nie zainwestowali ani nie przeznaczyli na powstanie nowych miejsc pracy.

więcej »
Opublikowano 11-11-2012 20:28
22 listopada w Kielcach rozpocznie się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Weźmie w nim udział m.in. 4 delegatów z naszego Regionu (prawdopodobnie 2, którzy zostali wybrani na ostatnim zjeździe Regionu jeszcze nie będzie mogło wziąć udziału ze wzgl. proceduralnych). To pierwsze KZD od wyborów nowych władz Związku. Podsumowanie dwóch lat kadencji, będzie jednym z głównych punktów 26 Zjazdu. Delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej z powodu wakatów, jakie powstały w tym czasie. „Bieżąca kadencja przypada na lata sprawowania władzy przez rząd zdecydowanie antypracowniczy i antyobywatelski. To okres głębokiego kryzysu dialogu społecznego, ostentacyjnego lekceważenia opinii społecznej oraz zaostrzenia antyzwiązkowych działań pracodawców” – czytamy w sprawozdaniu wydrukowanym na Zjazd, które wraz z innymi materiałami trafi w najbliższych dniach do delegatów. 
– Nasze dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze zyskały wsparcie milionów Polaków. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skutecznie obroniliśmy prawo pracowników do dnia wolnego od pracy. Nasze wspólne działania przynoszą efekty w postaci coraz wyższego poziomu zaufania społecznego – mówi przewodniczący Piotr Duda. 

Od początku nowej kadencji odbyło się 15 posiedzeń Komisji Krajowej, przyjęto 51 uchwał, 35 stanowisk i apeli. Siedmioosobowe prezydium podczas 62 spotkań przyjęło 446 decyzji i stanowisk w tym 149 opinii dotyczących ustaw i rozporządzeń.

więcej »
Opublikowano 11-11-2012 19:25
     Na początku przyszłego roku spółka Agros-Nova rozpocznie produkcję marki Kotlin w zakładzie w Łowiczu, gdzie uruchomiona zostanie nowa linia produkcyjna. Konsekwencją tej decyzji będzie zmniejszenie aż o 47 procent obecnej produkcji zakładu we Włocławku, gdzie obecnie wytwarzane są także produkty marki Kotlin. - Działania te są kontynuacją wdrażanego od początku roku projektu konsolidacji produkcji - wyjaśnia Joanna Bancerowska, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej Agros-Nova.Jaka produkcja pozostanie we Włocławku? Wszystko wskazuje na to, że włocławski zakład będzie nadal kojarzył się z ketchupem i koncentratem pomidorowym. Marka Włocławek na tych produktach pozostanie. Ponadto z Włocławka będą pochodzić między innymi ogórki konserwowe sprzedawane pod marką Krakus. Ale drastyczne, niemal dwukrotne, zmniejszenie wielkości produkcji w przyszłym roku we Włocławku to właśnie konieczność zmniejszenia zatrudnienia. Zwolnienia grupopowe są planowane do końca stycznia przyszłego roku. O tych planach zostali już poinformowani pracownicy zakładu i tamtejsza NSZZ "Solidarność".
Przewidzianych do zwolnienia jest aż 95 pracowników, czyli około 40 procent załogi.
więcej »
Opublikowano 11-11-2012 19:16

Zakłady Orion Electric Poland działające w strefie ekonomicznej koło Torunia poinformowały o zwolnieniu większości załogi. Konieczność zakończenia produkcji zarząd spółki tłumaczy wyjątkowo trudną sytuacją rynkową.

Powiatowe Urzędy Pracy w Toruniu i Chełmży otrzymały już informacje o planowanym zwolnieniu 177 osób z zakładów Orion. Oznacza to zwolnienia grupowe, gdyż z danych otrzymanych z firmy wynika, że od stycznia w Orionie pozostanie zaledwie 20 osób: zarząd i pracownicy niezbędni do utrzymania nieczynnego zakładu.Jak poinformowała Magdalena Burda z zarządu Orion Electric Poland, radykalne zwolnienia to wynik złej sytuacji na rynku telewizorów, które są głównym produktem zakładów Oriona w podtoruńskim Ostaszewie, i silnej konkurencji producentów z Korei. Zapewniła jednocześnie, że jeśli pojawią się nowe zamówienia, pierwszeństwo w przyjęciu do pracy będą mieli obecnie zwalniani. Urzędy pracy deklarują, że przygotują dla zwalnianych możliwie dużo ofert pracy i pomoc w przekwalifikowywaniu się. Sytuacja byłych pracowników Oriona będzie jednak bardzo trudna, gdyż są to głównie osoby z terenów dotkniętych kilkunastoprocentowym bezrobociem.

 Aż 146 spośród zwalnianych (70 proc. to kobiety) mieszka w powiecie toruńskim ziemskim, gdzie stopa bezrobocia przekracza 18 proc. (w samym Toruniu jest o połowę niższa).

Japońska fabryka Orion Electric Poland była pierwszą z tej branży, która ulokowała się sześć lat temu w Crystal Parku - części Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w Ostaszewie na terenie gminy Łysomice pod Toruniem. Z czasem powstały tam zakłady produkcyjne innych azjatyckich koncernów branży elektronicznej, z których największa należy do Sharpa.

     naciśnij - więcej

więcej »
Opublikowano 11-11-2012 19:11
Do Strasburga trafi skarga na przepisy, które pozwalają dyrektorom szkół zwalniać pracowników w czasie urlopu zdrowotnego.

Skarga do Strasburga może być uzasadniona, bo przepisy Karty nauczyciela są nieprecyzyjne i nie przesądzają, czy pracownicy szkół przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia mogą otrzymać wypowiedzenie, czy też nie - pisze „Dziennik Gazeta Prawna". Zasadą jest, że nauczyciel nie powinien być zwolniony w czasie korzystania z rocznego wolnego na poratowanie zdrowia. Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii jest rozbieżne. Ponadto samorządy również zaostrzają politykę wobec nauczycieli, którzy chcą skorzystać z takiego przywileju. Zalecają dyrektorom szkół, aby odwoływali się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy - podaje „Dziennik Gazeta Prawna".

więcej »
Opublikowano 05-11-2012 19:17
Posłuchaj i zobacz. Wystąpienie posła z naszego regionu Jana Krzysztofa Ardanowskiego podczas Walnego Zebrania Delegatów Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", gdzie udzielono mu głosu jako gościowi.
więcej »
Opublikowano 05-11-2012 17:26
     5 listopada br. (w poniedziałek) w auli Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie (przy ul. Dominikańskiej 35) rozpoczęły się o godz. 12.30 uroczystości związane z 30. rocznicą powołania wojskowych obozów internowanych. W spotkaniu, które zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”, NSZZ "Solidarność", burmistrz Chełmna oraz starosta chełmiński, wziął  udział także Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.
      Po powitaniu gości przez przedstawicieli organizatorów, wysłuchano wystąpień poszczególnych osób, które związane są z badaniem, popularyzacją i utrwalaniem wiedzy o wojskowych obozach internowania w latach 1982-1983. Głos zabrali m. in. prokuratorzy IPN Krzysztof Bukowski oraz Mieczysław Góra, mecenas Anna Bogucka-Skowrońska (pełnomocnik SOI „Chełminiacy 1982”, wielokrotna senator RP), dr Marek Szymaniak (kierujący pracami pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy), wybrani przedstawiciele samych internowanych, a także mieszkańcy Chełmna.  Część wystąpień odbyła się w ramach paneli historyczno-politycznych zatytułowanych: „Tak było..!”, „Białe plamy ..!” oraz „Człowiek… brzmi dumnie”. O godz. 14.45 ośmiu osobom wręczono Krzyże Wolności i Solidarności, które zostały przyznane na wniosek SOI „Chełminiacy 1982”. Na koniec uroczystości (o godz. 17.00) wystąpił zespół Manchester City z Torunia, który zagrał koncert dedykowany mieszkańcom Chełmna i powiatu chełmińskiego. Organizatorami spotkania są: pion edukacyjno-naukowy Delegatury IPN w Bydgoszczy, SOI „Cheminiacy 1982”, NSZZ „Solidarność” oraz władze miejskie i samorządowe Chełmna.    
      Na przełomie 1982 r. i 1983 r., powołano 304 żołnierzy rezerwy na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe. Powołani na ćwiczenia rezerwiści byli w większości działaczami opozycji antykomunistycznej i członkami NSZZ „Solidarność”, którzy nie zostali internowani w stanie wojennym. Według prokuratorów gdańskiego oddziału IPN władze komunistyczne wykorzystały wbrew przepisom prawa procedury wojskowe, by prześladować te osoby z przyczyn politycznych. Powołani na ćwiczenia spędzili trzy zimowe miesiące na poligonie 9. Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie. Spali w namiotach. Poddawano ich wojskowej musztrze, zlecano im też różnego rodzaju – najczęściej nieprzydatne – zadania, jak np. kopanie rowów. Zdaniem śledczych warunki panujące na ćwiczeniach były surowsze od tych, w jakich trzymano w tym czasie internowanych opozycjonistów.
więcej »
Opublikowano 04-11-2012 15:16
Włocławska grupa ARSENAŁ tym razem sięgnęła po jeden z największych hitów muzyki rockowej Starway To Heaven (Schody do nieba) zespołu Led Zepelin. Utwór po raz pierwszy został wydany na płycie w 1971 roku, na czwartym studyjnym albumie zespołu (Led Zeppelin IV). Początkowo wydawcy starali się wymusić na zespole wydanie piosenki na singlu i nie mogli zrozumieć, dlaczego zespół nie chce tego zrobić. Jednak po pewnym czasie okazało się, że decyzja zespołu była słuszna. Fani, nie mogąc kupić singla, dla tej piosenki zaczęli kupować całą płytę Led Zeppelin IV. Słowa piosenki napisał wokalista Led Zeppelin, Robert Plant, a jej producentem był gitarzysta zespołu Jimmy Page. Utwór nagrany został w grudniu 1970 roku, chociaż grupa zaczęła go pisać już podczas sesji nagraniowej do trzeciego albumu studyjnego Led Zeppelin III.
        Tekst piosenki mówi o dokonywaniu właściwych wyborów w życiu i niekierowaniu się pozorami. W 2004 utwór został sklasyfikowany na 31. miejscu listy 500 utworów wszech czasów wg magazynu Rolling Stone . Włocławianie z ARSENAŁU (w jego składzie gra dwóch członków naszego Zarządu Regionu: Wiesław Herliczko i Sławek Dorsz) bez kompleksów podeszli do dzieła Planta i Page'a, dzięki czemu stworzyli ciekawą interpertację, ze świetnie brzmiącymi gitarami. Zresztą co tam - posłuchajcie i zobaczcie (filmowa oprawa - Piotr Grążawski) sami.
więcej »
Opublikowano 04-11-2012 15:09
Rozpoczyna się kolejna odsłona kampanii NSZZ „Solidarność” STOP umowom śmieciowym. Jej symbolem jest Syzyf.

W Gdańsku odbyła się premiera spotu kampanii i dalszego jej przebiegu. - Dla nas nie ma żadnej różnicy czy pracownik pracuje na umowę śmieciową czy pracuje na czarno – mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący NSZZ Piotr Duda. - Z jednej strony politycy wiedzą, że system ubezpieczeń społecznych jest niewydolny a z drugiej pozwalają na patologię na rynku pracy na ogromną skalę – tłumaczył przewodniczący. Dlatego „Solidarność” w maju wręczyła premierowi Tuskowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych m.in. osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło. – Nasz projekt wyłącza z oskładkowania uczniów i studentów, ponieważ to może ograniczyć im możliwości kształcenia. Proponujemy jednak ubezpieczenie wypadkowe w tym przypadku, ponieważ młodzi ludzie często podejmują pracę o dużym charakterze ryzyka i dlatego powinni być objęci ubezpieczeniem rentowym – tłumaczył Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej.

                                    naciśnij - "więcej"

 

więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|158|159|160
następna »