aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Wtorek, 04 08 2015
Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Opublikowano 01-02-2013 16:05
    Publikujemy list Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", w którym związek przestrzega przed niebezpiecznymi propozycjami zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Szczególnie niepokoi informacja o poprawce dającej "możliwość kontrolowania przez Prezydenta RP decyzji Centralnej Komisji w sprawie nadawania tytułu profesora, a nawet cofnięcia jej postanowienia". "Solidarność" zwraca uwagę, że oznacza to otwarcie pola do jeszcze dalej idącego zwiększenia wpływu świata politycznego na świat nauki.
                                                                                                             naciśnij - więcej
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 16:05
Całość poczynań i bieżące informacje na stronie internetowej : czytaj komunikat
 
 
 
Komunikat NSZZ PW i SOLIDARNOŚĆ WZU.S.A w Grudziądzu 
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:51
W związku z niżem demograficznym i niewielką liczbą nowych uczniów miasto planuje zamknąć dwie szkoły średnie.
Szkoły, które mają zostać zamknięte, to II i XII Liceum Ogólnokształcące. Ponadto miasto planuje połączyć III i IX LO w jedną szkołę. To informacje nieoficjalne, ponieważ rozmowy w tej sprawie ciągle trwają.

Miasto ma niewiele czasu na podjęcie decyzji - zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września.
Fot. II LO w Toruniu
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:51
Wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes ogłosiła stan pogotowia dla nadwiślańskich terenów w regionie Powodem jest podwyższenie poziomu wody w wyniku spłynięcia zatoru lodowego w rejonie Kępy Polskiej. Zwiększono także zrzut wody na zaporze we Włocławku.
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:51
Image and video hosting by TinyPic
   Pracownicy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu zbierają podpisy pod petycją w sprawie swojego zakładu. Dokument jest wyrazem sprzeciwu przeciwko połączeniu ich firmy z grupą Bumar.
Pracownicy WZU nie zmienili swojego stanowiska w sprawie konsolidacji z Bumarem od 2006 r, gdy pierwszy raz próbowano złączyc firmy. W 2011 bronili swoich miejsc pracy, głośno wyrażając swój sprzeciw. Na bramie wjazdowej do zakładu zawisł baner z hasłem „Nie dla wniesienia do Bumaru”. Teraz również budynki należące do WZU zostały oflagowane.Związkowcy apelują o poparcie i wypełnienie petycji na stronie internetowej wprp.grudziadz.com/
  BUMAR chce stanąć na nogi. Żeby rosnąć w siłę i ratować swoją zagrożoną pozycję rynkową – jak przekonuje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Czepek (PiS) – lobbuje w rządzie o wchłonięcie kolejnych spółek. Jedną z nich miałyby być dobrze prosperujące Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Wiele mówi się o tym, co stało się ze spółkami, które już od jakiegoś czasu funkcjonują pod skrzydłami BUMARU. - BUMAR wchłonął w przeszłości podobne spółki, podwyższył swój kapitał, chwilowo podleczył finansowe straty, przedłużając swoją agonię, kosztem wchłoniętych zakładów. Po krótkim okresie czasu BUMAR , przenosi produkcję  spółki do siebie i w ten oto sposób pozbawia pracy pracowników wchłoniętej spółki – tłumaczy grudziądzki radny PiS.
   Szacuje się, że połączenie WZU w Grudziądzu z Bumarem będzie skutkowalo strat co najmniej 500 miejsc pracy w grudziądzkiej firmie.
Fot z poprzedniej demonstracji.
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:51
Wzrost liczby bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wystąpił we wszystkich powiatach (od 73 osób w powiecie wąbrzeskim do 762 osób w powiecie inowrocławskim). Wśród bezrobotnych dominowały kobiety (80 499 osób), które stanowiły 54,1% ogółu. Populacja bezrobotnych kobiet wzrosła w ciągu miesiąca o 1948 osób, ale ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem zmalał o 1,1 pkt. proc.
Prawo do pobierania zasiłku posiadało w końcu grudnia 2012 roku 28 006 bezrobotnych. W porównaniu z końcem listopada odnotowano tu wzrost o 8,2%. Udział tej grupy w bezrobotnych ogółem wyniósł 18,8% (przed miesiącem – 18,2%). Zasiłek pobierało 16,5% bezrobotnych kobiet i 21,6% bezrobotnych mężczyzn.
W końcu grudnia w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 4957 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, którzy stanowili 3,3% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem – 3,1%). W porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca  populacja ta zwiększyła się o 12,7%. W grudniu do powiatowych urzędów pracy wpłynęły 3 zgłoszenia zamiaru zwolnienia pracowników dotyczących łącznie 776 osób (w listopadzie było 8 zgłoszeń dotyczących 306 osób).
Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła w ciągu miesiąca o 3323 osoby i wyniosła w końcu grudnia 67 045 osób. Stanowiło to 45,0% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem – 44,7%). W grudniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się 8353 osoby zamieszkałe na wsi (o 10,0% więcej niż w listopadzie), a pracę podjęły 2832 osoby (o 18,0% więcej). Zatrudnienie subsydiowane stanowiło 28,5% podjęć pracy w tej grupie (w listopadzie –20,0%).
W rejestrach powiatowych urzędów pracy w końcu grudnia znajdowało się 8060 osób,które były w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (w tym 1532 osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia). Osoby te stanowiły 5,4% ogółu bezrobotnych (przed miesiącem – 5,5%). W grudniu zarejestrowały się 1532 takie osoby (o 5,4% więcej niż w listopadzie), w tym 383 osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia – o 10,7% mniej, natomiast pracę podjęło 744 bezrobotnych z tej grupy (o 36,8% więcej), w tym 198 osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia (o 15,1% więcej).
Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych pozostawało 105 bezrobotnych cudzoziemców (o 2 osoby mniej niż przed miesiącem).
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:50
więcej »
Opublikowano 01-02-2013 15:09
„O powrót do korzeni”. Obchody świąt i rocznic organizowanych przez inowrocławską „Solidarność” (1980-1981)
   20 listopada 1981 roku w świetlicy Inowrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego obradowało Walne Zebranie Delegatów Oddziału, poświęcone działalności Prezydium Zarządu w okresie od wyborów z 25 lipca do 15 listopada. Obok głosów pełnych rozsądku i troski o dalsze losy związku, pojawiły się też niestety krytyczne opinie pod adresem np. przewodniczącego Prezydium, któremu zarzucono, że razem z przedstawicielami FJN złożył kwiaty na mogiłach powstańców wielkopolskich z okazji 63. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku (część największych zakładów zbojkotowała oficjalne obchody, a ich delegacje złożyły wieńce oddzielnie). Zaś inny z członków zarządu naraził się tym, iż podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu przywitał się z byłym sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR! Efektem polemiki było głosowanie nad wotum zaufania dla ówczesnych władz „Solidarności”. Poszczególni członkowie Prezydium otrzymali następujące ilości głosów akceptujących ich dotychczasową pracę:
 
Cały artykuł możecie przeczytać klikając na zakładkę z tematem po lewej stronie ekranu, w dziale Historia Regionu. Zapraszam, bo warto! W przyszłym tygodniu specjalne papierowe wydanie biuletynu TIS z artykułami Wojciecha Gonery! Pytaj w Zarządzie Regionu i biurze Oddziału Inowrocław.
więcej »
Opublikowano 31-01-2013 22:08
 
Image and video hosting by TinyPic
     W dniu dzisiejszym (31 styczeń) wygasła umowa najmu lokalu przeznaczonego na nasze Biuro Terenowe w Grudziądzu. Członkowie Prezydium zabrali z niego sprzęt będący własnością Zarządu Regionu i dokonali zdania pomieszczeń właścicielowi tej nieruchomości. Decyzja Komisji Krajowej co do przyszłości podregionu grudziądzkiego (chodzi rzecz jasna o przynależność do naszego Regionu lub Regionu Bydgoskiego NSZZ"S") zapadnie na początku marca i wówczas gdyby Grudziądz pozostał biuro dla obsługi lokalnych struktur zostanie wynajęte jak najszybciej.  - Jesteśmy na to przygotowani choćby jutro - oświadczył przewodniczący ZR Jacek Żurawski. - Wiemy już nawet gdzie by to mogło być i za jaką cenę. Czekamy na decyzję Komisji Krajowej.
   Tymczasem wszystkie grudziądzkie komisje zakładowe, które wywiązują się ze statutowych obowiązków są pełnoprawnymi członkami Regionu Toruńsko-Włocławskiego. W razie konieczności spotkania związkowe będą się odbywały w biurze poselskim (szczegóły można uzyskać telefonicznie w toruńskiej siedzibie Zarządu Regionu).
     Fot. Wejście do "starej siedziby" podregionu w Grudziądzu (fot Piotr Grążawski)
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|169|170|171
następna »