aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Sobota, 25 października 2014
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Opublikowano 22-08-2012 20:54
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy
ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na zbycie 2 domków wypoczynkowych.
Domki położone są w ośrodku wypoczynkowo – wczasowym ”Pod Sosnami” w Zbicznie jako odrębna własność bez gruntu.

Domek letniskowy nr 1
Cena wywoławcza: 10.500,00 zł.
Wadium: 1.050,00 zł.
Postąpienie: 105,00 zł.
Domek letniskowy nr 2
Cena wywoławcza: 10.500,00 zł.
Wadium: 1.050,00 zł.
Postąpienie: 105,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Nr 66 9484 1150 0000 0925 2000 0001 najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 r.

Bliższych informacji udziela p. Edward Szczygieł pod numerami telefonu (056) 491 12 30 lub 664 949 545.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Poniżej na fot. jezioro Zbiczno z lotu ptaka
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 20-08-2012 20:32
 
więcej »
Opublikowano 20-08-2012 20:20
Obowiązują nowe zasady udzielania dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów. Do otrzymania pomocy uprawnionych jest więcej pierwszoklasistów, mniej środków pozostawiono do rozdziału poza kryterium dochodowym.
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania uczniom pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka Szkolna". W tym roku wsparcie ma objąć głównie uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych.O dofinansowanie będą mogły ubiegać się rodziny, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Wyjątkiem są rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych - im pomoc będzie przysługiwała podobnie jak prawo do zasiłku rodzinnego od 504 zł.
W ramach programu gminy mogą przyznawać dofinansowanie także uczniom poza kryterium dochodowym. W tym roku liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w takim trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5 proc. ogólnej liczby uczniów objętych programem. W poprzednich latach było to 10 proc., ale według resortu edukacji gminy nie wykorzystywały tej puli środków. Dlatego została ona zmniejszona, a uzyskane z takiej oszczędności środki przeznaczono na szerszą pomoc dla pierwszoklasistów.
Wartość pomocy wynosi od 180 zł do 352 zł. Jej wysokość zależy od tego, w której klasie uczy się dziecko oraz od ewentualnego stopnia niepełnosprawności ucznia.
     W tegorocznej edycji rządowego programu w grupie beneficjentów po raz pierwszy znajduje się młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że gminy będą (?) wypłacać dofinansowanie na podręczniki nie tylko uczniom mieszkającym na ich terenie, ale też uczniom szkół prowadzonych przez powiaty. Zobaczymy...
więcej »
Opublikowano 20-08-2012 20:16
Pierwszych propozycji zmian Karty Nauczyciela należy spodziewać się jeszcze w tym roku - zapowiada minister edukacji Krystyna Szumilas.
W lipcu rozpoczęły się w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozmowy przedstawicieli resortu, związków zawodowych i samorządów. Celem spotkań jest trójstronna dyskusja o potrzebie zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty oraz wypracowanie kompromisu w tej sprawie.
Szefowa MEN pytana o ewentualną nowelizację Karty Nauczyciela ocenia, że pierwszych propozycji zmian ustawowych należy spodziewać się jeszcze w tym roku.
- Pierwsze ustalenia dotyczące urlopu zdrowotnego już są. Następne spotkanie odbędzie się 27 sierpnia. Będziemy te spotkania organizować cyklicznie; myślę, że wrzesień będzie intensywnym okresem pracy (...) dla tego zespołu samorządowo-związkowego - powiedziała minister Krystyna Szumilas.
więcej »
Opublikowano 20-08-2012 20:12
Borykające się z kłopotami finansowymi samorządy przerzucają swoje problemy na mieszkańców. A to oznacza jedno – podwyżki: czynszów, podatków od nieruchomości, opłat targowych, cen biletów komunikacji miejskiej – pisze "Dziennik Gazeta Prawna"
"DGP" przypomina, że 14 sierpnia minister finansów obwieścił górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Teraz urzędy miejskie w całej Polsce pracują nad
ustaleniem nowych taryf.
Będzie drożej, zapowiada gazeta, która zasięgnęła informacji w kilku miastach. Tak np. Kraków planuje zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 8 proc. w stosunku do roku bieżącego, a wpływy z podatku od środków transportowych mają wzrosnąć o blisko 6 proc.
więcej »
Opublikowano 20-08-2012 20:03
 
więcej »
Opublikowano 16-08-2012 20:56
Redakcja strony nie chce nikogo wkurzać ale podam, że wg oficjalnych statystyk w czerwcu br. średnia płaca na publicznej posadzie przekroczyła 4.627 zł brutto! W sektorze prywatnym było to 3.617 zł, czyli blisko o 28 proc. mniej. Nasze wynagrodzenia zżera inflacja. DotykImage and video hosting by TinyPica to zwłaszcza budowlańców (spadek o 7 proc.) i pracowników uczelni (2,3 proc.). Ale nie administracji (wzrost o 7 proc.).

W całej Polsce o eldorado mogą mówić górnicy (średnia płaca: 8.020 zł, wzrost o 14,5 proc.) oraz pracownicy publicznych firm zajmujących się produkcją i zaopatrzeniem w prąd, gaz i gorącą wodę (5.450 zł).
 
więcej »
Opublikowano 16-08-2012 20:48
Średni koszt szkolenia pracownika urzędu pracy za granicą wyniósł w 2011 r. 1 484,33 zł, w tym finansowanego z Funduszu Pracy – 1 263,52 zł. Najmniej wydano na to w woj. śląskim – 97,33 zł, najwięcej w mazowieckim – 5,5 tys. zł.

W 2011 r. dla pracowników urzędów pracy zorganizowano 11 207 szkoleń, które były finansowane lub współfinansowane ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków UE.Z opracowanego przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej raportu „Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków UE w 2011 roku” wynika, że w szkoleniach uczestniczyło łącznie 39 977 pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.
Kadra kierownicza stanowiła 21,2 proc. ogółu szkolonych pracowników urzędów pracy. Najwyższy udział w szkoleniach kadry kierowniczej odnotowano w województwie podlaskim (29,1 proc. osób szkolonych w województwie), najniższy w kujawsko – pomorskim oraz zachodniopomorskim (17,6 proc.).

W województwie kujawsko – pomorskim pracownicy urzędów pracy uczestniczyli wyłącznie w szkoleniach zlokalizowanych w kraju. Najwyższy, wynoszący 5,2 proc., udział uczestniczących w szkoleniach zagranicznych odnotowano w województwie wielkopolskim, natomiast najwyższy odsetek uczestników szkoleń łączonych, na poziomie 0,3 proc., w województwach mazowieckim i świętokrzyskim.

więcej »
Opublikowano 16-08-2012 20:25

Było kilka minut po godzinie 14.00. Sobota 16 sierpnia 1980 r. Działaczka WZZ, pielęgniarka Alina Pienkowska krzyczy w Sali BHP w stronę Lecha Wałęsy: „Zdradziliście nas!!!”. To był moment krytyczny strajku. Najpierw, około godziny 13.30 dyrektor Stoczni Gdańskiej im. Lenina Klemens Gniech podpisał gwarancję, że każdy pracownik otrzyma 1500 zł podwyżki. Jednocześnie I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Tadeusz Fiszbach udzielił gwarancji, że żaden ze strajkujących robotników nie będzie represjonowany. Komitet Strajkowy przegłosował zakończenie strajku.

Image and video hosting by TinyPic
Dokładnie o 17 tę decyzję ogłosił publicznie Wałęsa. Wstając od stołu w sali, zwrócił się do stoczniowców przez radiowęzeł:

Czy wszyscy mnie słyszą? Dajcie znać oklaskami [brawa]. Czy nikt nie będzie miał żalu i pretensji do mnie, jeśli ogłoszę, że strajk skończyliśmy? Czy mnie słychać? Czy kończyć? [brawa]. Delegaci i Komitet uważają, że mamy, co chcieliśmy. Dziękuję wam za wytrwanie. Że, jak obiecałem, wyjdę ostatni. Ja ogłaszam, że podstawowe sprawy zostały rozwiązane. Nadszedł moment zakończenia zmagań. Pozwalam do osiemnastej opuścić stocznię.

Ludzie rozeszli się, wzięli kombinezony i powoli szykowali się do wyjścia. Niemal w tym samym czasie dyrektor stoczni dziękował za spokój, porządek i dbanie o majątek stoczni. Żegnając się z reprezentacją strajkujących i stoczniowcami, mówił przez megafon:

Spotkamy się w poniedziałek wypoczęci i spróbujemy odrobić zaległości. Zrobię wszystko, żeby było zaopatrzenie, żeby była dobra praca.

Zebrał oklaski. W tym momencie ktoś zaintonował hymn narodowy. Wałęsa śpiewał przez megafon. W tym czasie, zaniepokojony sytuacją w Stoczni Gdańskiej Andrzej Gwiazda, pobiegł do swojego zakładu pracy – „Elmoru”, by poinformować załogę, że mimo „zdrady” stoczniowców należy kontynuować strajk.
        naciśnij "więcej"
więcej »

« poprzednia
1|2|...112|113|114|...|145|146|147
następna »