aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram
Poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Opublikowano 14-06-2018 20:24
     W ZWIĄZKU Z PRZENOSZENIEM NASZEJ STRONY NA INNY SERWER I INNE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE - PRZEZ KRÓTKI CZAS MOGĄ WYSTĄPIĆ TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE, LUB DROBNE NIEDOGODNOŚCI W DOSTĘPIE DO JEJ ZASOBÓW.
Piotr Grążawski - sekretarz ZR
więcej »
Opublikowano 14-06-2018 09:05
     13 czerwca miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu. Wśród tematów poruszonych przez "prezydiantów" na pierwsze miejsce wysunęła się sytuacja związkowców ze szkoły w Chodczu (w tej kwestii toczą się też wszczęte przez naszą stronę procesy sądowe z udziałem naszych prawników). Omawiano też kwestię udziału naszych działaczy w publicystycznych programach TV, gdzie poruszane są sprawy lokalno -społeczne (oficjalne stanowisko związku można reprezentować dopiero po uzyskaniu takiego pełnomocnictwa od Zarządu Regionu). Uzgodniono też tematykę i termin najbliższej sesji ZR (27 lipiec).
     Ponieważ część członków Prezydium zostało wcześniej wytypowanych do rozmaitych zespołów konsultacyjno-opiniujących, działających przy marszałku województwa, lub wojewodzie - pokrótce omówiono problemy w nich poruszane, tak, abyt zachować jednolitość stanowisk.
więcej »
Opublikowano 13-06-2018 18:27
     hostingKilkudziesięcioosobowa grupa dzieci - właściwie młodzieży - z Białorusi gościła dziś w budynku naszego Zarządu Regionu, przy ul. Piekary w Toruniu. Zwiedziły najważniejszy pomieszczenia w których pracujemy, wysłuchały historii budowli, a zwłaszcza fresków w dawnej kaplicy mieszczańskiej (obecnie biuro przewodniczącego ZR). W roli przewodnika wystąpił sam przewodniczący Żurawski, który wygłosił także dłuższą mowę o .... zabytkowych zegarach, co zresztą bardzo spodobało się młodym Białorusinom (wg nieoficjalnej wieści - większość z nich pochodzi z rodzin o polskich korzeniach). 
    Dla gości pozyskaliśmy też upominki od sponsorów.
Text & foto Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 12-06-2018 22:49
hosting
     Z wielu rozmów i dyskusji wynika, że jest wśród nas spore zainteresowanie zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Wielu naszych członków będzie kandydowało osobiście - co już deklaruje. Jak dotąd Zarząd Regionu zawsze miał przychylny sotsunek do samorządowych aspiracji członków, wręcz namawiał do udziału w wyborach. Mozliwe, że i tym razem będzie podobnie, zaś na naszej stronie - od czasu do czasu będziemy podejmowali także to zagadnienie. Dziś poruszamy zagadnienie w jakich sytuacjach można kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
     Niedawno ta sprawę wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza.  Jej zdaniem można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. "Niedopuszczalne jest natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach" – podkreśliła Komisja. Jak zaznaczyła PKW, kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu. Dotychczas można było kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej, bądź innej gminie. Dopuszczalne było także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Kodeks wyborczego.
więcej »
Opublikowano 11-06-2018 20:43
     Dziś w Inowrocławiu gośćmi tamtejszego prezydenta i związkowców Solidarności była grupa dzieci z Białorusi. Przybyli do Polski na zaproszenie Komisji Krajowej, zaś jednym z etapów ich podróży są miasta naszego regionu, min. Toruń, którym tak na dobrą sprawę jest ich "baza wypadową" (nocują w kompleksie Wyższej Szkoły Medialno Społecznej). W Inowrocławiu, obdarowani prezentami od prezydenta miasta zwiedzili jedną z większych atrakcji tego uzdrowiska - tężnie solankowe, zaś wśród oprowadzających był skarbnik Zarządu Regionu Mariusz Kawczyński (na fot pierwszy z lewej).
     Na najbliższą środę Białorusini mają zaplanowaną wizytę w naszym Zarządzie Regionu przy ul. Piekary. Bedzie nam bardzo miło - zapraszamy serdecznie.
hosting
więcej »
Opublikowano 10-06-2018 20:43
     Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, gdzie miała miejsce inauguracyjna sesja Zarządu Regionu to miejsce absolutnie szczególne. Większość ścian sal dydaktycznych pokrywają freski ze scenami, albo znanymi postaciami historii Polski. Wykonali je podopieczni księdza dyrektora Podgórskiego, który jest z tego najwyraźniej dumny i ma powód ponieważ wokół Centrum skupił sporo wszechstronnie utalentowanej młodzieży. To dla niej buduje teraz spory amfiteatr... No właśnie...
     Jak wiadomo wśród składu członków Zarządu Regionu jest połowa znakomitego włocławskiego zespołu pop-rockowego ARSENAŁ, a oprócz nich miłośników klasycznego rocka - sporo. Patrząc na rosnący amfiteatr (jest teraz w stanie surowym - jeszcze bez miejsc dla publiczności) ktoś wysunął pomysł aby w przyszłym roku, w dniu święta Solidarności dać tu rockowy koncert. Ksiądz Podgórski już zadeklarował, że "będzie się bardzo cieszył". Zarówno Sławomir Dorsz, jak też Wiesław Herliczko (to jest właśnie ta połowa ARSENAŁU) uważają, iż obiekt doskonale się nadaje do podobnego przedsięwzięcia i oni są gotowi. Trzeba jeszcze wytrzasnąć na koszty organizacji - drobiazg -  parę tysięcy zł nie pochodzących z budżetu Zarządu Regionu i w przyszłym roku kto wie...
Fot - Pod wyraźnym wrażeniem fresków...
Text i foto - Piotr Grążawski
hosting
więcej »
Opublikowano 07-06-2018 14:22
hosting
     Chodecz to całkiem zgrabne miasteczko w powiecie włocławskim, – siedziba gminy miejsko-wiejskiej, liczące sobie nieco mniej niż 2 tysiące mieszkańców. Dotąd Chodecz słynął z unikatowego zabytku jakim jest zespół budynków cmentarnych, w skład którego wchodzą: kaplica św. Jakuba z 1799, późnobarokowa; kolumbarium i dom braci szpitalnych, ale ten stan może się zmienić, a to za sprawą nieprzemyślanej decyzji tamtejszego burmistrza, który zdecydował się na konflikt z naszymi działaczami związkowymi - tym samym całym Regionem NSZZ S Toruńsko-Włocławskim. 
    Co takiego się wydarzyło? Ano - naszym zdaniem bezzasadnie zwolnił z pracy dwóch członków związku, czego z pewnością mu nie odpuścimy. Za sprawą włocławskich solidarnościowców ta bulwersująca sprawa stanęła podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu. Wydano w tej sprawie specjalne stanowisko.
 
Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28 maja 2018 r.       
           Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz, pana Jarosława Grabczyńskiego, o natychmiastowe zaprzestanie utrudniania działalności związkowej oraz przywrócenie do pracy bezzasadnie zwolnionych działaczek NSZZ „Solidarność” ze Szkoły Podstawowej w Chodczu: pani Anny Sawickiej oraz pani Kingi Świątek przez dyrektora pana Andrzeja Nowackiego.
      Jeżeli do końca lipca br. te sprawy nie zostaną uregulowane zgodnie z naszymi sugestiami WZDR upoważnia Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia cyklicznych pikiet protestacyjnych pod gmachem Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.
 
     Liczymy, że burmistrz Chodcza przemyśli swoją decyzję i po przywróceniu do pracy naszych związkowców miasteczko nadal będzie słynęło jedynie z architektonicznego zabytku, a nie np. najazdów związkowców i sądowych batalii - znamy się  na tym jak mało kto. Wybory samorządowe blisko....
Red.Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 06-06-2018 18:31
hosting
      Ksiądz Paweł Podgórski dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, przy aplauzie całego Zarządu Regionu został uhonorowany statuetką "Anioł Solidarności". To wyróżnienie jest przydzielane niezwykle rzadko ale przy nominacji księdza Podgórskiego nie było najmniejszych nawet wątpliwości. To nie tylko szczery, skromny przyjaciel naszego związku, lecz również człowiek oddany sprawie pracy na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza zatroskany losami młodzieży, znakomity gospodarz miejsca i strażnik historii kapelana Solidarności - księdza Jerzego Popiełuszki (w "Centrum" funkcjonuje nowoczesne, pomysłowo zaaranżowane muzeum kapelana związku). 
     Niejako "w rewanżu" Ksiądz Paweł podarował zebranym kalendarz na 2019 rok oraz najnowszą broszurę "Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki (na zdjęciu niżej prezentuje ją wiceprzewodniczacy Janusz Dębczyński). Pozycja praktyczna i ciekawa, można ją nabyć w Górsku (kilka km od Torunia).
Text i foto Piotr Grążawski
 
hosting
więcej »
Opublikowano 06-06-2018 18:03
  hosting  Na zaproszenie księdza Pawła Podgórskiego - dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku- pierwsze w tej kadencji zebranie Zarządu Regionu odbyło się właśnie w gościnnych murach placówki. Zarząd Regionu dokonał wyboru Prezydium ZR, a także podjął kilka decyzji wewnętrznych oraz uchwałę w sprawie wyasygnowania środków na koszty nowej strony internetowej.
     Przywilej zgłaszania kandydatów do Prezydium przysługuje przewodniczącemu ZR. Po ustaleniu uchwałą liczby członków Prezydium, w tajnym głosowaniu wyłoniono jego skład i tak:
* Janusz Dębczyński - wiceprzewodniczący ZR
* Tomasz Jeziorek - wiceprzewodniczący ZR
* Mariusz Kawczyński - skarbnik ZR
* Piotr Grążawski - sekretarz ZR
     Wszyscy w/w otrzymali wystarczającą liczbę głosów. Następnie przystąpiono do procedowania uchwały o przeznaczeniu środków finansowych na koszty nowej strony. Po krótkiej dyskusji uchwalono je zdecydowana większością. Pozostały czas obrad poświęcono na dyskusję i wnioski w sprawach bieżących, a w tym o sytuacji pracowników w Lasach Państwowych, w gminie Chodecz i innych.
      Po zakończeniu obrad; ich uczestnicy zwiedzili Centrum Edukacji Młodzieży oraz znakomicie zorganizowane Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki (o czym jeszcze napiszemy).
Fot. Część uczestników I sesji Zarządu Regionu i emeryt - Janusz Hejbucki, który przybył na zaproszenie (w ZR był od 1992 roku)
Fot i text - Piotr Grążawski
    
więcej »

Archiwum wiadmości »