aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Sobota, 24 marca 2018
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Opublikowano 22-03-2018 20:37
hosting
      Na początku marca zawaliła się kamienica na Dębcu w Poznaniu. Dach nad głową stracił m.in. członek Solidarności pracujący w poznańskim Volkswagenie, Marek Stanisławski i jego rodzina. W trudnej sytuacji pomagają mu m.in. współpracownicy i związkowcy z Solidarności. Marek Stanisławski, lider na wydziale Rdzeniarni w Odlewni Volkswagen Poznań i członek Solidarności wraz z żoną dwojgiem dzieci mieszkał w kamienicy w Poznaniu, na Dębcu, w której 4 marca doszło do wybuchu gazu. Stracili cały dobytek życia.  
     Kiedy związkowcy z Volkswagena dowiedzieli się o tym, co się stało, od razu ruszyli na pomoc. – Próbowałem skontaktować się z Markiem, ale okazało się, że komórka była zasypana, dopiero później odtworzyli jej numer. Gdy skontaktowałem się z jego szwagrem, pytałem czego im potrzeba, czy mają gdzie spać. Okazało się, że są bezpieczni. Następnego dnia uchwaliliśmy zapomogę w wysokości 5000 zł. Więc można powiedzieć, że byliśmy pierwsi w pomocą finansową – mówi Piotr Olbryś, przewodniczący Solidarności w Volkswagenie. Potem odbyły się następne zbiórki Teraz rodzina Stanisławskich mieszka w hotelu robotniczym.
    Organizowana jest internetowa zbiórka pieniędzy na pomoc Markowi Stanisławskiemu i jego rodzinie: https://pomagam.pl/mstanislawski. W tę formę pomocy zaangażowało się już ponad 500 osób. Ale pomoc wciąż jest potrzebna.
więcej »
Opublikowano 21-03-2018 21:11
hosting
    Warszawa, Toruń i Wrocław zostały laureatami Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Arcadis. Zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich. W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa (1. miejsce), Toruń (2. miejsce) i Wrocław (3. miejsce). Stolica zawdzięcza pozycję lidera przede wszystkim wysokim ocenom w obszarze społecznym (1. miejsce) i gospodarczym (1. miejsce), gdyż w obszarze środowiska zajęła dopiero 44. miejsce.
     Jak pokazują wyniki Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis stopień rozwoju polskich miast w poszczególnych obszarach zrównoważonego rozwoju jest silnie zróżnicowany. Nie ma wątpliwości, że miasta, które są liderami regionów, powinny wyznaczać trendy w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów, szczególnie w odniesieniu do rozwiązań energooszczędnych oraz gospodarki niskoemisyjnej. Istotne znaczenie dla poszczególnych ośrodków ma także rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, pod kątem którego dużą szansę stwarza rządowy program rozwoju elektromobilności.Istnieje jednak szereg zagrożeń dla dalszego zrównoważonego rozwoju polskich miast. Jednym z nich jest zjawisko eksurbanizacji, czyli tzw. rozlewania się ośrodków miejskich, które może mieć negatywny wpływ na dostęp mieszkańców do usług, opieki zdrowotnej, edukacji, administracji i komunikacji. Nie bez znaczenia jest także uszczelnianie metropolii (tzw. betonowanie) oraz zmiany klimatu wywołujące gwałtowne zjawiska pogodowe. Z tego powodu miasta coraz więcej uwagi poświęcają aktywnym działaniom z zakresu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.
więcej »
Opublikowano 20-03-2018 12:55
     Wracając z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w dniu 28 lutego 2018 r. od przewodniczącej naszego związku w Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku otrzymałem informację telefoniczną, że prezes tej firmy zakazał wpuszczania na teren zakładu mnie oraz naszego prawnika na zebranie wyborcze w dniu 5 marca 2018 r. Prezes zarządu-  niejaki Mariusz Falgowski stwierdził, że obcy nie mogą przebywać w KSM nawet na zebraniu związkowym.
     Tą kuriozalną decyzją tenże prezes nie tylko złamał zasadę dobrych obyczajów ale i prawo. Otóż art. 35 ust.1 pkt.2 ustawy o ZZ z dnia 23 maja1991 r. mówi wyraźnie, że kto utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy podlega odpowiedzialności karnej.
     Z taką reakcją bojażliwego pracodawcy spotkałem się po raz pierwszy w mojej długoletniej karierze związkowej. Czy wizyta na zebraniu wyborczym wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność jednocześnie wiceorzewodniczącego Rady Miasta, radnego od pięciu kadencji czy członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego może zaszkodzić bądź narazić na jakikolwiek szwank zsłużoną skądinąd KSM ?
Tym razem daruję sobie doniesienie do organów ścigania ale następnym razem już taki łaskawy nie będę. Wiceprzewodniczący ZR Janusz Dębczyński.
więcej »
Opublikowano 19-03-2018 23:20
Wypadki śmiertelne – luty 2018
* 1. 02 lutego 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku jaki miał miejsce na budowie jazu na rzece Panna w miejscowości Żabno koło Mogilna. Wypadkowi uległ pracownik przedsiębiorstwa budowlanego specjalizującego się w budowie obiektów inżynierii wodnej. Poszkodowany po skończonej pracy podszedł do brzegu rzeki celem umycia narzędzi budowlanych. W pewnym momencie mężczyzna wpadł do wody, a następnie został zassany przez rurę odpływową o długości 24 metrów. Ciało poszkodowanego zostało znalezione po drugiej stronie instalacji odpływowej.
*hosting 2. 12 lutego 2018 roku zatrudniający zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 02 lutego 2018 roku ok. godz. 11.40 na terenie budowy budynku wielorodzinnego w Toruniu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego z Torunia. Nieprzytomnego poszkodowanego znaleziono w jednym z pomieszczeń wznoszonego obiektu. Pomimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.
* 3. 23 lutego 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 09.45 uległ pracownik zakładu branży uzdatniania i dostawy wody w Mroczy. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków został znaleziony nieprzytomny w pomieszczeniu stacji odwadniania odpadów. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
Wypadki ciężkie – luty 2018
* 1. 01 lutego 2018 roku zatrudniający zawiadomił o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 12.30 na terenie zakładu produkcji i obróbki elementów metalowych w Grudziądzu uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy zlecenie. Poszkodowany wykonywał prace związane z naprawą instalacji elektrycznej suwnicy. Czynności prowadził z kosza uniesionego na wysokość ok. 5 metrów za pomocą wózka widłowego. W pewnym momencie mężczyzna wypadł z kosza i spadł na posadzkę. W wyniku uderzenia doznał urazów głowy oraz narządów wewnętrznych.
* 2. 02 lutego 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.00 na terenie zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Paterku uległ pracownik zatrudniony na stanowisku ślusarza. Poszkodowany wykonywał czynności obsługowe przy usytuowanym na zewnątrz hali produkcyjnej zespole butli magazynujących sprężony tlen. W trakcie pracy nastąpiło rozszczelnienie przewodu przesyłowego i w efekcie wydostający się gaz spowodował zapłon odzieży roboczej, w jaką ubrany był pracownik. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał poparzenia termicznego ciała.
* 3. 23 lutego 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.00. uległ pracownik hurtowni stali w Bydgoszczy. Podczas zdejmowania z regału magazynowego wałka stalowego o średnicy 165 mm, długości 2200 mm i wadze 300 kg przy użyciu suwnicy poszkodowany prawą dłonią obsługiwał element sterujący suwnicą, a lewą podtrzymywał transportowany ładunek. W pewnym momencie palec wskazujący lewej dłoni został dociśnięty do konstrukcji regału przez metalowy wałek. Spowodowało tu zmiażdżenie palca.
* 4. 28 lutego 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 13.40 na terenie zakładu produkcji wyrobów tekstylnych w okolicach Rypina uległa pracownica obsługująca maszynę tzw. wilka włókienniczego. W trakcie pracy zaszła konieczność wyczyszczenia bębnów spulchniających włókna. Pracownica nie wyłączając zasilania maszyny otworzyła osłonę zabezpieczającą strefę pracy bębnów i włożyła prawą dłoń pod obracające się elementy. Nastąpiło pochwycenie ręki i następnie jej wciągnięcie do wnętrza maszyny. Spowodowało to urazową amputację ręki.
Źródło PIP Bydgoszcz
więcej »
Opublikowano 16-03-2018 08:57
hosting
    Podczas zebrania związkowców toruńskiej ENERGI przewodniczącym komisji międzyzakładowej został ponownie Józef Adamczewsk (pierwszy z lewej). Wyłoniono go spośród dwóch zgłoszonych kandydatów. Teraz związkowcy zajmą się wyborem na pozostałe funkcje i omówią program działania na nadchodzącą kadencję.
więcej »
Opublikowano 15-03-2018 18:20
hosting
Trwa - przewidziane na dwa dni -Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ENERGI Toruń w trakcie którego zostaną wyłonione nowe władze komisji międzyzakładowej.
   Obrady rozpoczęto po południu 15 marca. Jako pierwszy wystąpił zaproszony gość zebrania - przewodniczący ZR Jacek Żurawski. Zainicjował dyskusję na temat aktualnej kondycji związku w Regionie, a także sposobów na jeszcze skuteczniejsza promocję Solidarności wśród pracowników. Poruszone kwestie postanowiono kontynuować w trakcie dalszych części obrad, w miejscach przeznaczonych na debatę.
    W następnej części delegaci zajęli się kwestiami proceduralnymi mającymi poprzedzić maraton wyborczy.
Text foto Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 13-03-2018 10:42
hosting
     Podczas obrad Rady Miasta we Włocławku 12 marca 2018 r. przyjęto ostatecznie budżet miasta na rok bieżący. Głosami radnych PiS dodatkowo przeznaczono kwotę 850 tysięcy złotych na podwyżki dla pracowników zespołu szkół przedszkoli od lat niedocenianych przez Urząd Miasta.
     Dodatkową podwyżkę otrzymają też niedowartościowani od lat pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie zakładowa Solidarność jest w sporze zbiorowym z pracodawcą.Przyjęta kwota 150 tysięcy złotych w budżecie miasta może ten spór zakończyć.Te podwyżki to dodatkowy bonus, ponieważ wcześniej pracownikom tych instytucji przyznano wzrost wynagrodzenia średnio po 150 zł. na osobę.
     W historii włocławskiego samorządu tak wysokich podwyżek dla tych grup pracowniczych jeszcze nigdy nie było. Te korzystne dla pracowników rozwiązania zgłosił imieniu klubu radnych PiS wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński. Większość największego klubu radych stanowią członkowie NSZZ Solidarność co stanowiło w tej sprawie dodatkowy atut. Natomiast kuriozalnym w tej sprawie było zachowanie prezydenta miasta z PO który próbował zakwestionować te podwyżki składając skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wspomniana RIO nie podzieliła jego zażalenia uznając wprowadzone poprawki za zasadne.
     Prezydent M.Wojtkowski nie pierwszy i ostatni raz ośmieszył się podnosząc fałszywy argument, że przyznanie kolejnych podwyżek dla tych dwóch grup zawodowych będzie dyskryminujące dla pozostałych. Nie wziął przy tym pod uwagę, że te dwie społeczności pracownicze od dawna pokrzywdzone miały pełne prawo czuć się dyskryminowane przez władze miejskie. Jest dobra okazja na zwiększenie uzwiązkowienia w tych i innych jednostkach samorządowych. Ten niewątpliwy sukces pokazuje, że Solidarność potrafi być skuteczna także w budżetówce.
J.Dębczyński
Fot. Janusz Dębczyński (z lewej) i skarbnik Regionu Mariusz Kawczyński (fot Piotr Grążawski)
więcej »
Opublikowano 11-03-2018 21:50
     "Obserwujemy działania Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. To są partie liberalne. Nie raz donosiły na nasz kraj do Brukseli. Przez te wszystkie lata te partie zachowują się w taki sam sposób (...) Starają się pokazać, że dbają o klienta, o Polaka, o obywatela. Nieprawda, dbają o interes międzynarodowych korporacji. Klient sobie poradzi.
     Myśmy wygrali, bo pokazaliśmy, że można być skutecznym, można być konsekwentnym i związek zawodowy Solidarność takim związkiem zawodowym jest."
Piotr Duda
więcej »
Opublikowano 08-03-2018 14:41
hostingdiv>    Przegląd Filmów i animacji o nazwie" Food is good but animation and videos is better" odbył się 24th lutego 2018 w lokalnym centrum kultury Pri Rdeci Ostrigi w miejscowości Skofija Loka Przegląd filmów ma celu prezentacje małych form audiowizualnych z rożnych części świata takich jak Chile ,Stany Zjednoczoneczy Polska. Filmy i animacje, które brały udział w przeglądzie pokazywały społeczności lokalne oraz miały rożne podłoże historyczne. Miedzy innymi takie jak historia Amerykanina Owen Martel, który przeszedł pieszo 15,000 kilometrów przez Amerykę północną.
     W klimat przeglądu wpisała się historia Sztandaru z Lipna której producentem jest Rada Podregionu Torunsko-Włocławskiego NZZS Solidarność a wykonawca firma Jele której trzon stanowią Marta Grzywińska, Ariel Paprota oraz Dariusz Czapiewski. Na potrzeby przeglądu zostało wykonane tłumaczenie filmu na język angielski.
     W naszym Regionie oficjalnie zaprezentujemy film w maju, w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu, a potem województwo i Polska...
Link do plakatu i link do facebooka  www.facebook.com/events/1691549660912757/
więcej »

Archiwum wiadmości »