aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Poniedziałek, 15 października 2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
Opublikowano 28-05-2018 20:49
 hosting   Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńskiego dokonało wyboru władz na nową kadencję. Przewodniczącym ZR został Jacek Żurawski, ponadto dzięki dyscyplinie delegatów wyłoniono nowy skład Zarządu Regionu, komisję rewizyjną, a także delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
     Zjazd z udziałem 108 delegatów odbył się w kompleksie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Poprzedziła go msza św. w intencji Ojczyzny, związku i jak się wyraził kapłan "o światło Ducha Świetego w obliczy wyborów". Wkrótce po tym rozpoczęły się obrady (1000). Część pierwszą wypełniły wystąpienia gości WZD, zatem;
JM Rektora – o. dr Zdzisława Klafki, posłanki na sejm Ewy Kozaneckiej, wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i innych (szczegóły jutro). W dalszej części zjazd powołał wszystkie niezbędne, przewidziane prawem związkowym komisje i przystąpiono do serii wyborczej. Jacek Żurawski był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego ZR i absolutnie przekonywującą liczbą głosów powierzono mu tę funkcję. Nieco emocji przyniosły wybory składu Zarządu Regionu, ponieważ już po wydrukowaniu i wrzuceniu przez delegatów kart do urny wyszło, iż lista cząstkowa kandydatów "toruńskich" nie została napisana alfabetycznie i obecna na WZD Ewa Zydorek z Komisji Krajowej zdecydowała o unieważnieniu wyborów w tej części. Zanim ostatecznie wyłoniono "toruńskich" członków ZR trzeba było przeprowadzić dwie tury głosowań. Wyboru delegatów na KZD i Regionalnej Komisji Rewizyjnej dokonano już w pierwszej turze. Przyjęto kilka uchwał i apeli (opublikujemy je), a także dwie uchwały.
     Jacek Żurawski ma 54 lata, "pochodzi" z kz Geofizyka Toruń i jest to jego czwarta kadencja. Oświadczył, że priorytetem dla niego będzie dbałość o rozwój związku i edukację związkową.
hosting
Text & foto Piotr Grążawski« powrót