aktualnościzdjęciamultimedialne archiwum
Środa, 21 listopada 2018
Imieniny: Janusza, Marii, Reginy
HELLOWEEN, KURATOR I ZWIĄZEK
     Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, zbliża się 1 listopada, który w naszej polskiej tradycji jest czasem zadumy i wspomnień o tych, których już wśród nas nie ma. Niektóre szkoły, w ramach przygotowań do tego dnia, ale również w poczuciu obowiązku, porządkują cmentarze, szczególnie miejsca pochówków żołnierzy poległych w walkach o wolność ojczyzny. Uczniom, nauczycielom i dyrektorom tych szkół należą się wyrazy głębokiego szacunku.
   W całkowitej sprzeczności z polskimi zwyczajami, mniej więcej w tym samym okresie, w innych placówkach obchodzony jest Halloween. To, w sztuczny sposób przenoszone na polski grunt obce naszej kulturze, anglosaskie „święto” czyni pewne zamieszanie w umysłach dzieci i młodzieży. O ile mówienie o nim, czy wręcz uczenie, szczególnie na lekcjach języka angielskiego, jest rzeczą naturalną, wynikającą z potrzeby poznawania zwyczajów panujących w kraju, którego języka się uczy, o tyle urządzanie w szkołach zabaw halloweenowych, przebieranie się za upiorne postacie nie niesie ze sobą absolutnie żadnych wartości, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (a takie sytuacje w szkołach naszego województwa występują) jest wręcz niedopuszczalne, gdyż bardzo negatywnie odbija się na ich psychice.
   Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wzięcie pod uwagę powyższej opinii podczas podejmowania decyzji w tej sprawie. Proszę również Rodziców, by pomogli szkole dokonać właściwego wyboru.
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
                 Marek Gralik
 
 
 
List otwarty
Sz. P. Jerzy Wiśniewski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Toruniu
 
    Zwracam się do Pana, jako przedstawiciela interesów zawodowych pracowników oświaty regionu toruńskiego, w sprawie listu kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, jaki skierował do dyrektorów, wychowawców i nauczycieli dnia 10 października 2016 r.
   Pan Kurator sugeruje (prosi o uwzględnienie jego opinii), by w szkołach naszego regionu nie organizować imprez halloween'owych, gdyż "w sztuczny sposób przenoszone na polski grunt obce naszej kulturze, anglosaskie «święto » czyni pewne zamieszanie w umysłach dzieci i młodzieży". Ponadto "przebieranie się za upiorne postacie nie niesie ze sobą absolutnie żadnych wartości, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym (a takie sytuacje w szkołach naszego województwa występują) jest wręcz niedopuszczalne, gdyż bardzo negatywnie odbija się na ich psychice".
   Pomijając fakt braku podstawowej wiedzy Pana Kuratora na temat pochodzenia świąt "anglosaskich" (Halloween wywodzi się z tradycji antycznego Rzymu, podobnie jak chrześcijańskie święto Bożego Narodzenia) jest to niedopuszczalna ingerencja w neutralność światopoglądową szkół publicznych - gwarantowaną w Polsce przez Konstytucję oraz zapisy ustawy "Karta Nauczyciela". Szczególnie drugi dokument w art. 6. mówi o obowiązku nauczyciela (szkół publicznych) wychowywania młodzieży w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz o kształtowaniu u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Nie ma natomiast zapisu o promowaniu jednego obyczaju, jednej ideologii, jednego światopoglądu.
   W związku z jawną presją wywieraną przez Pana Kuratora i sygnałami środowiska nauczycielskiego o uleganiu jej przez dyrekcje szkół publicznych, zwracam się z prośbą o interwencję Pana Przewodniczącego w obronie środowiska oświatowego przed narzucaną indoktrynacją ideologiczną.
 
   Arkadiusz Kierys nauczyciel historii: ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
[PISOWNIA ORYGINALNA]
 
Odpowiedź Jerzego Wiśniewskiego na list otwarty Arkadiusza Kierysa (po kliknięciu na treść powinna się powiększyć)
 
 
hosting
więcej »