aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Niedziela, 29 listopada 2015
Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Opublikowano 25-11-2015 17:51
Dokument filmowy „Krystyny Kuty 25 lat wolności” został nagrodzony w III edycji ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku w kategorii „Losy”. Bohaterką reportażu, za który przyznana została Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, jest Krystyna Kuta – legendarna działaczka toruńskiej opozycji – wielokrotnie więziona oraz internowana za aktywność na rzecz niepodległej Polski. Film wyreżyserował i zrealizował Mirosław Rogalski z Akademii Telewizyjnej TVP - kierowanej przez Jacka Snopkiewicza – dziennikarz przez wiele lat związany z Toruniem i regionem. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 75 prac - filmów i audycji radiowych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Białymstoku, 26 listopada 2015 roku, w dniu urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Krystyna Kuta – studentka filologii polskiej UMK w Toruniu i poetka, wobec represji i niemożności podjęcia pracy w swoim zawodzie, jeszcze w latach 80-tych podjęła pracę sprzątaczki. Bohaterka dokumentu po 25 latach, które minęły od odzyskania wolności, zarabia na skromne życie nadal sprzątając domy, biura i klatki schodowe. Prowadzi własną działalność gospodarczą i uczciwie płaci podatki. Żyje więcej, niż skromnie, na uboczu, ale nie ma pretensji do nikogo, że jej życie w wolnej Polsce tak się potoczyło.
Cały artykuł w naszej zakładce z lewej albo kliknij tu - www.solidarnosc.torun.pl/126,torunski-sukces.html
więcej »
Opublikowano 25-11-2015 17:46
      Redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych komentuje... Szanowna Pani Przewodnicząca!
   1. Nikt nie neguje faktu, że w podpisanym przez Panią porozumieniu są pielęgniarki i położne POZ oraz pielęgniarki szkolne. Są. Ale dlaczego zgodziła się Pani, aby tzw. wzrost płac dla tej grupy pielęgniarek i położnych był nie od bieżącego września, tak jak w szpitalach, tylko od stycznia 2016 roku? Dlaczego nie potrafiła Pani tego wywalczyć? Dlaczego dopuściła Pani do takiej niesprawiedliwości swoim podpisem o godzinie 1.50 w nocy? Do tej kwestii w swojej wypowiedzi Pani się nie odniosła. Dlaczego? Co z pielęgniarkami DPS?
   2. Po co Pani opowiada, że nowe porozumienie „wprowadza wszystkie pielęgniarki – te, które należą do związków lub nie”? Dobrze Pani wie, że w starym porozumieniu oraz w obowiązującym rozporządzeniu nie było podziału pielęgniarek i położnych ze względu na przynależność związkową. Z tym nawet trudno polemizować.
   3. Dlaczego zgodziła się Pani, aby to minister zdrowia do 10 października wskazał wysokość podwyżek dla pielęgniarek pracujących w instytutach i punktach krwiodawstwa? Jaki będzie miała Pani wpływ na „wskazaną” wysokość podwyżki dla tych grup pielęgniarek? Czy tak powinna wyglądać strategia negocjacyjna związku pip? Dlaczego dopuściła Pani do tej sytuacji poprzez podpis złożony o godzinie 1.50 w nocy?
   4. Mówi Pani teraz o kwocie 400 zł. Jest Pani niekonsekwentna. Gdy minister proponował 300 zł, to Pani z ochotą mówiła, że to „tylko 174 zł netto”. I miała Pani rację. Ja mówiłem, że to 1 zł netto na godzinę! Teraz mówi Pani: 400 zł. Zamiast powiedzieć, że to kwota brutto brutto i to jest „tylko 226 zł netto”. Czyli 1,38 zł netto na godzinę. W powyższym kontekście jest Pani niewiarygodna! Czy Pani punkt widzenia zmienił się dlatego, że złożyła Pani podpis pod porozumieniem o godzinie 1.50 w nocy? Teraz to 400 zł? Dlaczego złożyła Pani podpis pod porozumieniem, przyznającym średni wzrost płac pielęgniarkom i położnym w wysokości 1,38 zł netto na godzinę? Czy takiego wzrostu płac oczekiwały polskie pielęgniarki i położne?
   5. Po co używa Pani argumentu o możliwych „negocjacjach związków zawodowych na poziomie zakładów pracy o dodatkowe jeszcze kwoty”?Czy Pani nie było w Polsce przez ostatnie 20 lat? Dobrze Pani wie, że gdyby były możliwe skuteczne „negocjacje na poziomie zakładów pracy”, to nie byłoby obecnego ogólnopolskiego protestu. To pielęgniarka i położna nie zarabiałaby przez miesiąc na rękę tyle, ile lekarz za 24 -godzinny dyżur! Podnosząc powyższy argument ubliża Pani zdrowemu rozsądkowi.
   6. Dlaczego w trakcie wielomiesięcznych negocjacji nie użyła Pani jako argumentu konieczności zastosowania „rekompensaty” dla pielęgniarek i położnych za lata przepracowane na warunkach płacowych nie odpowiadających profesji naszych zawodów?
7. Dlaczego zgodziła się Pani, aby sprawy norm zatrudnienia nie zostały uregulowane w porozumieniu z dnia 23 września? To Pani niewybaczalny błąd negocjacyjny. Mówimy o OGÓLNOPOLSKIM PROTEŚCIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, a nie konferencji kilku osób w czepkach pielęgniarskich! Dlaczego Pani zbagatelizowała tę kwestię i teraz słyszymy, że normy zatrudnienia nie są wcale dogadane do końca?
   8. W porozumieniu zapisano, że minister zdrowia przedstawi Wam projekt nowelizacji rozporządzenia do dnia 25 września 2015 roku. Natomiast nie wpisano do porozumienia daty granicznej terminu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji. Dlaczego dopuściła Pani do takiej sytuacji?
   9. Dlaczego dogadała się Pani z ministrem Zembalą w zakresie „nieujawniania” treści podpisanego porozumienia do następnego poniedziałku? Czemu to miało służyć?
   10. Dlaczego Pani jeszcze nie ustąpiła z zajmowanej funkcji?
Mariusz Mielcarek
więcej »
Opublikowano 22-11-2015 21:09
Znalezione obrazy dla zapytania jobsOd 1 stycznia 2016 r. – zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
Osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy cywilnoprawne zostanie objęta obligatoryjnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty minimalnej płacy (1.850 zł brutto).
a) podstawa z pierwszej umowy niższa od kwoty minimalnej, a z drugiej co najmniej równa .
Osoba zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy, a z pierwszej − dobrowolnymi.
b) podstawa z pierwszej umowy co najmniej równa minimalnej płacy, a z drugiej - będzie niższa . Osoba zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pierwszej umowy, a z drugiej − dobrowolnymi.
c) obie umowy na poziomie co najmniej minimalnej płacy
Wykonawca będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowych z jednej, wybranej umowy, a z drugiej − dobrowolnym.
We wszystkich opisanych przypadkach składka zdrowotna będzie obowiązkowa z obu umów.
Wejdą w życie (od 22 lutego 2016) nowe limity umów na czas określony – maksymalnie 3 umowy terminowe na łącznie nie dłużej niż 33 miesiące (bez względu na przerwy między nimi).
więcej »
Opublikowano 19-11-2015 22:10
 
więcej »
Opublikowano 17-11-2015 20:12
Image and video hosting by TinyPic
   W dniu 17 listopada 2015 roku odbyła się uroczysta gala z okazji podsumowania corocznych konkursów promujących pożądane postawy adresatów działań na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
   W uroczystej gali, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele władz samorządowych, partnerzy społeczni i instytucjonalni oraz osoby zaangażowane w pracę organów opiniodawczo – doradczych przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy.
   Uroczystość otworzyła Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Małgorzata Porażyńska przedstawiając tegoroczne efekty współpracy i działania swojej jednostki. Przekazała także podziękowania instytucjom państwa, partnerom instytucjonalnym i społecznym współpracującym z naszym Urzędem oraz inspektorom pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
   Galę swoim występem uświetnił występ muzyków tworzących Jazz Big Bandem'75 pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego, którzy zaprezentowali gościom utwory muzyki jazzowej.
 W trakcie uroczystości nagrodzono również najaktywniejszych Społecznych Inspektorów Pracy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy warunków pracy w swoich miejscach pracy. Komisja Konkursowej przedstawiła laureatów (a nam miło jest zakomunikować że to są nasi koledzy i koleżanki z NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko – Włocławskiego):
Wyróżnienia:
Waldemar Pawlak – zatrudniony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
Jan Krajewski – zatrudniony w Hydro – Vacuum S.A w Grudziądzu.
III miejsce – Jadwiga Zaremba zatrudniona w Przedszkolu nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu.
II miejsce – Ryszard Dreliszak zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
I miejsce – Piotr Stokfisz zatrudniony Anwil Włocławek.
Laureaci z rąk Pani Małgorzaty Porażyńskiej – Dyrektor OIP oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” otrzymali pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!!!
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 15-11-2015 20:31
Znalezione obrazy dla zapytania don't cry politic   Posłowie i senatorowie, którzy z końcem mijającej kadencji stracą swoje mandaty - z wyjątkiem tych, którzy zamienili izbę niższą na wyższą lub odwrotnie - przysługiwać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami odprawa parlamentarna w wysokości trzech miesięcznych uposażeń, czyli ok. 30 tys. zł brutto.
Łączna wartość odpraw dla byłych parlamentarzystów wyniesie w tym roku ok. 8 mln zł, z czego Kancelaria Senatu wypłaci 1 mln 157 tys. 400 zł.
   Poziom i zasady przyznawania odpraw dla parlamentarzystów reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Według jej zapisów w związku z zakończeniem kadencji odprawa przysługuje każdemu parlamentarzyście - z wyjątkiem tych, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję
więcej »
Opublikowano 12-11-2015 21:52
Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka zginął w wypadku samochodowym.
   Chwałka szefował Forum ZZ od 2010 roku. Wcześniej pracował w branży górniczej. W 1989 współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra". W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002, stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok "Solidarności" i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym.
    W Dniu Niepodległości, wracając z Warszawy na Śląsk, zginął w wypadku samochodowym w Stobiecku Szlacheckim koło Radomska.
     Rodzinie oraz bliskim wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" składa Piotr Duda, przewodniczący.
 
   Także Zarząd Regionu Toruńsko- Włocławskiego z żalem i smutkiem przyjął śmierć Tadeusza Chwiałki. Ceniliśmy go jako człowieka i związkowca - naszego kolegę. Przyłączamy się do kondolencji. Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.
więcej »
Opublikowano 11-11-2015 18:44
więcej »
Opublikowano 09-11-2015 09:36
Podczas spotkania z członkami Zarządu Regionu poseł Krzysztof Czabański odpowiadał na rozmaite pytania zadawane mu przez związkowców. Między innymi zapytano go o zamiary nowego kierownictwa mediów publicznych wobec niektórych wyjątkowo nieobiektywnych, stronniczych dziennikarzy. Zobacz co poseł na to odparł.
więcej »

Archiwum wiadmości »