aktualnościzdjęciaszkoleniaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbZwolniony ale wygrany
Czwartek, 28 08 2014
Imieniny: Adeliny, Erazma, Sobiesława
Opublikowano 27-08-2014 21:55
     Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.
Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie musi jej podpisać (pracodawca nie może go do tego zmusić), ale brak zgody pracownika na zawarcie takiej umowy – jeżeli jest ona zgodna z przepisami prawa, tzn. że np. nie zakazuje pracownikowi podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej – może spowodować wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011 kp) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 kp)
(wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r., I PK 411/02).
więcej »
Opublikowano 25-08-2014 22:04
Przed dopuszczeniem do pracy, po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek ten pojawia się wówczas gdy 30-dniowy termin dotyczy okresu nieprzerwanej choroby pracownika.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne wystąpi więc w sytuacji, gdy pracownik będzie nieobecny w pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni.
więcej »
Opublikowano 25-08-2014 21:56
Oświadczenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty w Inowrocławiu

W dniu 20 sierpnia br. z inicjatywy części radnych Rady Gminy Rojewo, w siedzibie inowrocławskiej „Solidarności” oświatowej odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli przedstawiciele Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” oraz występująca w imieniu ww. grupy, Pani Joanna Mąka.
Tematem blisko dwugodzinnego spotkania był planowany przez „Solidarność” w czasie powiatowych dożynek w Rojewie protest, u którego podstaw legły wydawane przez Wójta Gminy Rojewo sprzeczne z prawem zarządzenia, wykraczanie poza swoje kompetencje oraz jego działania wymierzone przeciwko członkom związku, noszące znamiona uporczywego nękania.

W trakcie spotkania Pani Joanna Mąka zwróciła uwagę, że dobro gminy i jej mieszkańców było i jest dla niej i części radnych najważniejsze. Podkreślała, iż nie zgadza się z generowaniem kolejnych konfliktów i z metodami, jakimi posługuje się Wójt w celu skłócenia rojewskiej społeczności oraz że nie pozostanie obojętna na pojawiające się sytuacje ewidentnej niegospodarności z jego strony.
   Jej zdaniem jednak obchody dożynkowe, to największe święto gospodarności rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. To również jedyna w roku okazja, by oddać szacunek tym wszystkim, którzy najlepiej znają wartość chleba.
Pani Joanna Mąka zwróciła się do Prezydium Komisji Międzyzakładowej z prośbą, aby uszanować ten jakże ważny dzień i zorganizować protest w innym terminie. Jej zdaniem ciężko pracujący mieszkańcy gminy nie powinni ponosić współodpowiedzialności za niegodne i niezgodne z prawem działania Wójta.

   Prezydium Komisji Międzyzakładowej, po telefonicznej konsultacji z Przewodniczącym Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”, postanowiło poddać wniosek Pani Joanny Mąki dyskusji na spotkaniu Zarządu Regionu w dniu 22 sierpnia br.
    Biorąc pod uwagę ten wniosek, fakt unieważnienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego większości wydanych przez Wójta zarządzeń oraz rozstrzygnięcie ostatniego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rojewie, ostatecznie postanowiono przesunąć termin protestu.
   Ponadto Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” P.O. i W. Okręgu Kujaw Zachodnich postanowiła podjąć działania zmierzające do możliwie szybkiego zorganizowania spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Cyfryzacji i Administracji, celem przedstawienia problemów oświatowych w gminie Rojewo, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania organu wykonawczego tej JST.
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 14:19
Stanowisko
Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
skierowane do PKN Orlen S.A.


     Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność” zdecydowanie popiera działania komisji zakładowych organizacji zakładowych funkcjonujących w grupie „Anwil” we Włocławku.
     Domagamy się rzeczywistego, transparentnego dialogu z przedstawicielami załóg pracowniczych skupionych w grupie Anwil, dotyczących przyszłości tych podmiotów gospodarczych, oraz osób w nich zatrudnionych. Brak rzetelnego dialogu, aroganckie stawianie związków zawodowych przed faktem dokonanym, objawiające się sprzedażą niektórych spółek bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji społecznych, świadczy o lekceważeniu standardów obowiązujących – zwłaszcza – firmy z udziałem skarbu państwa.
     W wypadku dalszego trwania takiej sytuacji Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność” udzieli związkom zawodowym grupy Anwil wszelkiego, wieloaspektowego wsparcia, także gdyby doszło do akcji strajkowej.
     Wystąpimy o udzielenie związkowcom z Grupy Anwil czynnego wsparcia przez całą, ogólnokrajową strukturę NSZZ ”Solidarność” o raz innych central związkowych. Nie pozwolimy na rozczłonkowanie i wyprzedaż grupy Anwil w kawałkach.
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 11:38
Image and video hosting by TinyPic
   Najważniejszą decyzją Zarządu Regionu, który obradował 22 sierpnia (piątek) jest uchwała o rozpoczęciu regionalnej akcji protestacyjnej w obronie interesów pracowników zatrudnionych w różnych sektorach lokalnej gospodarki (pełen tekst niżej).
  Pomimo letniej pory, zazwyczaj sprzyjającej uspokojeniu życia społecznego w naszym regionie (w tej częsci województwa kujawsko-pomorskiego) napięcie jest spore. Notujemy je w dużych firmach, takich jak: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy (restrukturyzacja, zwolnienia, ograniczenia działalności), Soda Polska Ciech (nieprzewidywalne reformy, polegające głównie na zwalnianiu ludzi), Grupa Anwil (niepewne losy spółki, wg. prognoz zagrożonej podziałami). Do tego dochodzi cała seria w mniejszych ośrodkach - choćby w Rojewie, gdzie miejscowy wójt bez sensu podważa wyniki konkursu na dyrektora miejscowej szkoły, tylko dlatego, ze jego zwyciężczyni nie jest z "jego ferajny", a wojewoda nie wie jak zdecydowanie wpłynąć na wójta. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także inne sprawy, związane z ewidentnymi zaniedbaniami, lub zaniechaniami ze strony wojewódzkich władz samorządowych, Zarząd Regionu uznał za konieczne przystąpić do czynnego protestu, mającego zmusić odpowiedzialnych do naprawienia błędów, albo oddania stanowisk tym, którzy potrafią to zrobić. Podjęto decyzję o uruchomieniu funduszu strajkowego.
Zdjęcie powyżej - dyskusja trwała nawet po oficjalnym zakończeniu obrad - jako związkowcy jesteśmy zwyczajnie wkurzeni.
Tekst &foto Piotr Grążawski
 
więcej »
Opublikowano 24-08-2014 11:14
 
Uchwała
Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”


W związku z napiętą i trudną sytuacją w przedsiębiorstwach branży chemicznej naszego Regionu, takich jak: Grupa Anwil Włocławek, Soda Ciech Inowrocław, Kopalni Soli Solino Inowrocław, Kujawsko Pomorskim Transporcie Samochodowym, Sanatorium „Przy Tężni „w Inowrocławiu, SHARP Toruń, oraz konflikcie w gminie Rojewo, Zarząd Regionu Toruńsko Włocławskiego postanawia:

1. Powołać z dniem22.08.2014r Regionalny Komitet Protestacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego.
2. Skład RKP stanowią członkowie Zarządu Regionu Toruńsko Włocławskiego, oraz prezydia komisji zakładowych NSZZ”S” wymienionych zakładów.
3. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia składu Komitetu Protestacyjnego o inne organizacje i centrale związkowe.
4. Pracami Regionalnego Komitetu Protestacyjnego kieruje Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ”Solidarność”.
5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
więcej »
Opublikowano 22-08-2014 16:42
"Sławek pojechał z Agatką na koncert Lady Gagi do Gdańska, a ja musiałam ku..a mać z tymi facetami pić!” - ciągnie opowieść posłanka. "Czy wy wiecie, ile to mnie kosztowało? O 3-tej w nocy Michał Wojtczak zaprowadził mnie do Gotyckiego Hotelu i ja do Kopyścia wysłałam SMS-a: OK” - przytacza "Popularna”. Dalej czytamy: "Piotrek Całbecki zamówił kolację, byli sami faceci i tylko jedna kobieta i powiedziałam: nie wyjdę, dopóki nie będziemy mieli członka Zarządu. A on siedział ku...a mać i słuchał Lady Gagi. Dobre!” Wojtczak to senator PO z Torunia, a Sławek - to Sławomir Kopyść. Opisywana sytuacja zaś to rozdawanie kart w zarządzie województwa po wyborach samorządowych w 2010 r. Ale takich kwiatków jest więcej. Kopaczewska wspomina, jak robiła sobie żarty z tego, że chciała zostać marszałkiem województwa. Bieńkowski w stenogramie: "Trzeba już zmienić tego Całbeckiego”. Posłanka: "Ale rzeczywiście Całbecki się trochę boi. Piotruś, Sławek, Piotruś się trochę boi” i dalej w zapisie czytamy: "Trochę się boi. A ja se dla żartów powiedziałam, że będę marszałkiem (…) Ale Dorota Jakuta (szefowa sejmiku z Bydgoszczy - przyp. red.) mi powiedziała: połowa Bydgoszczy cię poprze”.​   Więcej tu - www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article
więcej »
Opublikowano 21-08-2014 21:44
Obradowało Prezydium Zarządu Regionu. Podstawowym tematem była analiza sytuacji, w jakiej znaleźli się pracownicy- związkowcy zakładów pracy branży chemicznej i Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego. Wnioski i propozycje zostaną najpierw przedstawione członkom Zarządu Regionu, którzy będą obradować w dniu 22 sierpnia (piątek) o 1000 w Toruńskiej siedzibie ZR.  
P.G.
więcej »
Opublikowano 20-08-2014 18:25
Gdy tylko związki zawodowe zaproponują jakieś postulaty, to wtedy w mediach pojawiają się opinie dziennikarzy o tym, że związkowcy chcą zrujnować gospodarkę, a w naszym interesie jest ciągłe zaciskanie pasa, po to aby kiedyś dogonić Europę. Prawdziwe larum podnosi się, gdy centrale związkowe decydują się na organizowanie protestów i demonstracji. Choć już od ponad dwudziestu lat mamy w Polsce demokrację, to okazuje się, że nie wszyscy mają równe prawa w korzystaniu z jej dobrodziejstw. W PRL działalność wolnych związków zawodowych była niemożliwa, a usłużne władzy media prowadziły nagonkę wobec tworzącej się wtedy „Solidarności” – związku zawodowego, który zmienił oblicze Polski. W III RP teoretycznie jest w tym zakresie więcej swobody, którą zapewnia konstytucja, ale to wcale nie oznacza, że nagonka na związki zawodowe się skończyła.
Całość tu - www.pogotowiedziennikarskie.pl/niezalezna-informacja-lokalna/artykuly/oszczepalski-odklamac-zwiazki-w-mediach--2#.U_MfDiNGOls.facebook
więcej »

Archiwum wiadmości »