aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Czwartek, 08 grudnia 2016
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Opublikowano 07-12-2016 23:01
hosting
  W najbliższą niedzielę 11 grudnia w Gniewinie podczas uroczystej mszy św. o godz. 11.30, obok stale wystawianego krzyża obozowego, pojawi się ostatnio odnaleziony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zwany przez internowanych Madonną Strzebielińską. Antoni Szymkowski namalował go podczas pobytu w obozie w Strzebielinku....
Przeczytaj art o Antonim Szymkowskim - www.tygodnikpowszechny.pl/jak-antoni-esbekow-pieklem-straszyl-145500
   Antoni Szymkowski, ur. 12 IX 1936 w Osięcinach k. Radziejowa. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Sztuk Pięknych (1960). W 1956 przywódca studenckich protestów w Toruniu. 1956-1996 działacz Duszpasterstwa Akademickiego. 1960-1965 asystent na Wydz. Sztuk Pięknych UMK; zwolniony z uczelni. 1965-1967 pracownik Muzeum Etnograficznego w Toruniu, 1967-1996 nauczyciel w Technikum Budowlanym tamże. Pod koniec l. 70. (wraz z prof. A. Stanowskim) propagator w Toruniu idei non-violence. Od IX 1980 w „S”; organizator i przewodniczący KZ w swoim miejscu pracy, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku k. Wejherowa (wygłaszał prelekcje z zakresu religii, historii sztuki i socjologii, autor obrazu Matki Bożej Strzebielińskiej, współorganizator procesji Bożego Ciała), zwolniony 24 VII 1982. W l. 80. wykładowca w Seminarium Misyjnym w Kazimierzu Biskupim k. Konina i organizator pielgrzymek na Jasną Górę. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). Do 11 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. III RUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Odezwa.
więcej »
Opublikowano 06-12-2016 21:06
hosting
13 grudnia br. świętować będziemy 35. rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Konwektor w Lipnie. Z tej okazji Rada Podregionu NSZZ "Solidarność" w Lipnie zaprasza w dniu 13 grudnia na godzinę 18:00 na uroczystą mszę świętą do kościoła Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie. O godz. 19:30 w sali kameralnej MCK przy ul. Piłsudskiego można będzie obejrzeć wernisaż wystawy fotografii. Zapraszamy do udziału w uroczystościach.
więcej »
Opublikowano 06-12-2016 20:58
Po kliknięciu na plakat powinien zmienić format na większy
hosting
więcej »
Opublikowano 05-12-2016 21:39
hosting
   13 grudnia , w rocznicę wprowadzenia zbrodniczego stanu wojennego i bohaterskiego oporu działaczy Solidarności członkowie związku spędzą ten dzień w spokoju. Ci, którzy pamiętają - zapewne znajdą chwilę na wspomnienia, refleksji, natomiast ci, którzy tego dnia nie mogą pamiętać, bo albo ich jeszcze na świecie nie było, lub byli zbyt młodzi, być może zechcą wziąć udział w rozmaitych akcjach, prelekcjach, obchodach okolicznościowych, organizowanych zgodnie z prawdą historyczną, tradycją, w duchu szacunku dla uczuć tych, którzy przeżyli jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w historii najnowszej.
Zgromadzenia zapowiadane przez KOD nie są takimi. To jedynie chichot historii, chichot politycznych hien, nie mających dla nas - ludzi pracy - żadnej oferty.
Sekretarz ZR Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 01-12-2016 21:14
hosting
 Jeszcze Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". Teraz po okresie prac nad uszczegółowieniem projektu jest coraz bliżej do jego praktycznej realizacji. W Regionie Podkarpackim trwa projekt pilotażowy, a jeżeli wszystko się uda to wkrótce wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Jest możliwe łączenie nowych legitymacji z rozmaitymi programami i to nie tylko praktycznymi (wybory, listy obecności itp), lecz także podobnymi do testowanych przy okazji karty "Grosik" promocji, tańszych wstępów, ulg w usługach itp.
więcej »
Opublikowano 28-11-2016 20:45
hosting
   Gdyby któraś z komisji zakładowych podjęła uchwałę, że np. każdy członek naszego związku (przynależny to tej kz) legitymujący się przynajmniej półrocznym stażem w organizacji może wystąpić o zapomogę, która zostanie przyznana ze środków znajdujących się w naszej dyspozycji, to by prawa nie złamała.... Wprawdzie nie jest to najlepszy sposób wydawania pieniędzy związkowych, no ale przyjmujemy, że tak czasem bywa.
   Zapomoga, a podatek dochodowy. Zgodnie a Art. 21 ust. 1 pkt 9a Ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tego typu zapomogi wypłacane z funduszy organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, nie podlegają opodatkowaniu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Nie sumują się również z wypłaconymi zasiłkami statutowymi. W zeznaniu rocznym PIT wykazuje się jedynie kwotę powyżej 638 zł, czyli w przypadku wypłaty np. 700 zł, w zeznaniu wykazuje się 62 zł i od tej kwoty oprowadza się podatek.
więcej »
Opublikowano 28-11-2016 11:17
hosting
XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów w wideoobrazach . www.youtube.com/watch
więcej »
Opublikowano 27-11-2016 18:21
hosting
   Wszyscy delegaci naszego Regionu stawili się na obradach XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ"S" i aktywnie w nim uczestniczyli. Przypomnijmy skład" Jacek Żurawski, Janusz Dębczyński, Sławomir Szablewski, Jerzy Gawęda, Piotr Grążawski, Jan Dybicz. W trakcie zjazdu Janusz Dębczyński i Piotr Grążawski uczestniczyli w panelu oświatowym, pozostali obradowali na temat zmian statutowych (Żurawski w prezydium KZD).
   Lech Wałęsa, choć zaproszony - nie przyjechał. Oznak tęsknoty za nim nie zarejestrowano.
   Wszyscy delegaci sprawnie przyjęli przedstawione przez komisję legislacyjną zmiany w statucie zmierzające do jego „odchudzenia” i wyeliminowania sprzecznych ze sobą albo nieprecyzyjnych przepisów. Nie były to zmiany rewolucyjne, lecz dostosowujące do prawa powszechnego. W dyskusji poruszono kwestię celowości dwutorowych wyborów i kadencyjność. Dyskutowano nad propozycja Regionu Łódzkiego, aby pracodawcy co kwartał przedstawiali związkom zawodowym raport finansowy firmy. W zamyśle pomysłodawców chodziło o to, żeby wyrównać obowiązki stron. Przypomnijmy, że związki zawodowe są ustawowo zobowiązane do przedstawiania pracodawcy informacji o tym ilu liczą członków. Delegaci zdecydowali jednak, że Komisja Skrutacyjna ma się tą kwestią nie zajmować. Znaczną część debaty zajęła dyskusja o reprezentatywności związków zawodowych. Przyjęto szereg uchwał m.in. w sprawie zmiany dyrektywy o handlu emisjami. Zmiana ta jest niekorzystna dla Polski. Uczestnicy KZD wezwali rząd do wprowadzenia emerytur zależnych m.in. od stażu pracy i ustanowienie emerytur po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Ponadto wyrażono zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy związkiem a rządem w sprawie działań osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty.
hostingWięcej info o KZD tu 
- www.tysol.pl/a2580--NASZA-RELACJA-Z-Krajowego-Zjazdu-Delegatow-S-%E2%80%9EDialog-spoleczny-%E2%80%93-droga-do-normalnosci%E2%80%9D     
- wpolityce.pl/polityka/316949-rzecznik-solidarnosci-o-nieobecnosci-bylego-prezydenta-na-zjezdzie-zwiazku-najwiekszym-problemem-lecha-walesy-jest-lech-walesa
więcej »
Opublikowano 21-11-2016 21:34
WYPADKI ŚMIERTELNE
* 1. 12 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 09 października ok. godz. 03.30 uległ pracownik firmy ochroniarskiej w Gdańsku. Wypadek miał miejsce na terenie chronionego obiektu piekarni w Bydgoszczy. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika ochrony rozpoczął pracę o godz. 18.00 w dniu 08 października 2016. Około godz. 03.30 został znaleziony nieprzytomny przez pracowników piekarni. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
* 2. 13 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 września 2016 roku ok. godz. 10.00 w miejscowości Krefeld, na terenie Niemiec uległ pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy w Firmie transportowej w Papowie Toruńskim. Podczas oczekiwania na załadunek pracownik źle się poczuł. Na miejsce wezwano służby medyczne. Lekarz podjął decyzje o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala. W dniu 09 października 2016 roku poszkodowany zmarł.
* 3. 15 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 15 października 2016 ok. godz. 13.00 na budowie w Mogilnie uległa osoba świadcząca pracę zarobkową w ramach samozatrudnienia na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego ze Strzelna. W trakcie wykonywania prac związanych z renowacją budynku poszkodowany nagle osunął się na ziemię i stracił przytomność. Wezwany na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
* 4. 24 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 24 października 2016 roku ok. godz. 05.30 uległ pracownik firmy ochroniarskiej w Bydgoszczy. Wypadek miał miejsce na terenie chronionego obiektu w miejscowości Paterek. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika ochrony został znaleziony przez pracowników chronionego zakładu. Prawdopodobną przyczyną śmierci była próba samobójcza przez powieszenie.
* 5. 22 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 października 2016 roku ok. godz. 14.15 uległ pracownik zakładu uzdatniania i dostarczania wody w Bydgoszczy. Podczas pracy związanej z usuwaniem awarii zakręcał zwór sieci wodnej. Nagle zasłabł i stracił przytomność. Pomimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej poszkodowany zmarł na miejscu zdarzenia.
* 6. 27 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 października 2016 roku ok. godz. 16.45 uległ pracownik zakładu opiekuńczo – wychowawczego w Świeciu. Poszkodowany grał w piłkę z wychowankami na sali gimnastycznej. W pewnym momencie doznał urazu kostki i usiadł na ławce i rozmasował obolałe miejsce. Po chwili wstał i nagle upadł tracąc przytomność. Akcja reanimacyjna nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i poszkodowany po ok. jednej godzinie zmarł.
 
Wypadki ciężkie – październik 2016
* 1. 10 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 października 2016 ok. godz. 11.30 na budowie hali w Toruniu uległ pracownik firmy budowlanej z Iławy, zatrudniony na stanowisku kierownika budowy. Poszkodowany spadł z konstrukcji z wysokości ok. 6-7 metrów na betonową posadzkę doznając urazów wewnętrznych i urazu głowy.
* 2. 10 października 2016 roku 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 10 października 2016 ok. godz. 15.10 uległ pracownik zakładu produkcji konstrukcji metalowych w Inowrocławiu. Poszkodowany przystępował do przetransportowania kręgów blachy z miejsca magazynowania do hali produkcyjnej. Po przecięciu taśmy spinającej zespół dwóch kręgów blachy nastąpił upadek jednego kręgu blachy. Ładunek spadł na stopę pracownika, powodując jej zmiażdżenie. W szpitalu dokonano pourazowej amputacji części stopy.
* 3. 11 października 2016 roku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy zawiadomiło inspektora pracy o wypadku, jaki miał miejsce w dniu 11 października 2016 roku ok. godz. 07.50 na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy. Wypadkowi uległa osoba świadcząca pracę zarobkową na rzecz przedsiębiorstwa branży elektroinstalacyjnej w Inowrocławiu. Poszkodowany chcąc podać przewód elektryczny z korytarza IV piętra na niższy poziom, przez szyb dźwigowy wpadł do środka szybu z wysokości ok. 14-15 metrów na znajdujące się na dnie szybu skrawki styropianu. W wyniku upadku doznał urazu kręgosłupa.
* 4. 17 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 07.30 na terenie składu opału w Lubiczu uległ pracownik firmy handlowej. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku mechanika naprawiał ładowarkę samobieżną. Podczas wymiany węża hydraulicznego ramienia ładowarki, na skutek ubytku oleju nastąpiło niekontrolowane opuszczenie ramienia, jakie docisnęło głowę pracownika do konstrukcji maszyny. W stanie nieprzytomnym poszkodowany został przewieziony do szpitala.
* 5. 18 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 14.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz zakładu produkcji maszyn rolniczych w Brodnicy. Poszkodowany podczas przestawiania metalowych barierek został przygnieciony tymi elementami. W wyniku uderzenia doznał złamania miednicy.
* 6. 17 października 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 17 października 2016 roku ok. godz. 12.50 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik zakładu budowlanego z Bydgoszczy. Podczas wykonywania pracy na poszkodowanego przewróciła się żelbetonowa belka. W wyniku tego zdarzenia pracownik doznał otwartego złamania kości prawej nogi.
* 7. 24 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 października 2016 roku ok. godz. 11.00 na budowie w Niemczech uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz firmy budowlanej z Łochowa. Poszkodowany oparł się o płytę stanowiąca zabezpieczenie otworu montażowego w ścianie. Z powodu niewłaściwego zamontowania tego elementu mężczyzna wpadł do środka i spadł z wysokości ok. 4 metrów na betonowe podłoże. W wyniku upadku doznał urazów głowy.
* 8. 27 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 26 października 2016 roku ok. godz. 16.30 uległ pracownik zakładu przetwórstwa drewna w miejscowości Przybranowo. Podczas obsługi wyrówniarki doszło do kontaktu prawej ręki z narzędziem skrawającym maszyny. Spowodowało to, że mężczyzna doznał ran szarpanych palców. Po przewiezieniu do szpitala dokonano amputacji pourazowej palców.
* 9. 29 października 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 28 października 2016 roku ok. godz. 18.15 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz firmy produkcji konstrukcji metalowych w Koronowie. Poszkodowany zakładał lampy w hali produkcyjnej, stojąc na drabinie na wysokości ok. 3,5 metra. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł na podłogę, doznając urazów głowy.
więcej »

Archiwum wiadmości »