aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Wtorek, 27 09 2016
Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Opublikowano 26-09-2016 21:55
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział w Toruniu
W poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 8.00 - 14.00
We wtorki w Grudziądzu w godz. 8.00 - 14.00 osobiście: ul. Szosa Chełmińska 30 87-100 Toruń telefonicznie: w godz. 8.00 - 12.00 801 002 004 (infolinia) dla połączeń z sieci stacjonarnych 52 561 11 04 - dla połączeń z sieci komórkowych (Koszt połączenia wg stawki operatora)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 osobiście: ul. Piekarska 16a 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 107 telefonicznie: w godz. 8.00 - 12.00 801 002 004 (infolinia) dla połączeń z sieci stacjonarnych 52 561 11 04 - dla połączeń z sieci komórkowych (Koszt połączenia wg stawki operatora)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Biuro Porad Prawnych w Grudziądzu We wtorki od 8.00 - 14.00 osobiście: ul. Piłsudskiego 51 pok. 7 86-300 Grudziądz telefonicznie: w każdy wtorek w godz. 8.00 - 12.00 dla wszystkich połączeń 801 002 004 (infolinia) dla połączeń z sieci stacjonarnych 783 912 864 - dla wszystkich połączeń (Koszt połączenia wg stawki operatora)
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Biuro Porad Prawnych w Inowrocławiu
W każdy pierwszy wtorek miesiąca od 8.30 - 13.30 osobiście: ul. Franklina Roosvelta 36 (budynek Urzędu Miasta) 88-100 Inowrocław telefonicznie: w godz. 8.00 - 12.00 801 002 004 (infolinia) dla połączeń z sieci stacjonarnych (Koszt połączenia wg stawki operatora)
Dodatkowe informacje na stronie www OIP Bydgoszcz: https://www.bydgoszcz.pip.gov.pl/
więcej »
Opublikowano 21-09-2016 21:23
    Od 1 września zmieniły się obowiązki pracodawcy wobec nowego pracownika Od początku na piśmie Według obowiązujących do końca sierpnia br. przepisów Kodeksu pracy czas na pisemne potwierdzenie umowy o pracę liczyliśmy do końca pierwszej dniówki. Natomiast obowiązująca od 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza zasadę, że pracownik stawiając się pierwszego dnia w pracy, powinien już mieć podpisaną umowę o pracę bądź pracodawca powinien mu na piśmie potwierdzić uzgodnione wcześniej warunki pracy. Umowę o pracę co do zasady zawieramy na piśmie. Jeśli jednak pracodawca i pracownik zawarliby ją ustnie, musimy potwierdzić na piśmie ustalenia co do: rodzaju umowy i jej warunków, takich jak wysokość i sposób wynagradzania, miejsce pracy, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Dotychczas mogliśmy potwierdzać na piśmie ustalenia umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Czyli nawet na koniec pierwszej dniówki roboczej pracownika. Zdaniem PIP utrudniało to walkę z nielegalnym zatrudnieniem. Pracodawca mógł bowiem bronić się, że dopiero co zatrudnił danego pracownika i właśnie miał zamiar potwierdzić ustalenia na piśmie. Od 1 września br. nie ma już takiej możliwości. Pisemne potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy Od 1 września 2016 r. ustalenia umowy musimy potwierdzić na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kodeks pracy nie definiuje tego pojęcia. Jednak przyjmujemy, że pisemne potwierdzenie ustaleń umowy zawartej ustnie (lub w sposób dorozumiany) musimy wręczyć przed rozpoczęciem pracy w pierwszej dniówce roboczej. Już w tym momencie jeden egzemplarz ustaleń musi posiadać pracownik, a drugi powinien znajdować się w jego aktach osobowych. W przeciwnym razie pracodawcy grozi mandat w wysokości od 1 do 30 tys. zł.
    Uwaga! Niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy jest podstawą do nałożenia na pracodawcę grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł (art. 281 pkt 2 kp w nowym brzmieniu). Zapoznanie z regulaminem – także przed dopuszczeniem do pracy Opisywana wrześniowa nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza jeszcze jedną zmianę. Ustala, że przed dopuszczeniem do pracy pracodawca musi zapoznać: każdego pracownika z regulaminem pracy (art. 104[3] § 2 kp), natomiast pracowników młodocianych – także z obowiązującym w zakładzie pracy wykazem prac lekkich (art. 200[1] § 5 kp). Zmiana ta jest raczej porządkowa, gdyż już dotąd trzeba było zapoznać pracownika z tymi dokumentami „przed rozpoczęciem przez niego pracy”. W tym przypadku chodzi więc tylko o ujednolicenie nazewnictwa.
    Podstawa prawna: art. 29 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910).
więcej »
Opublikowano 18-09-2016 15:46
hosting
   17 września 1939 roku komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), łamiąc prawo międzynarodowe, wkroczył bez wypowiedzenia wojny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będącej od 1 września 1939 r. w stanie wojny z III Rzeszą. Zdarzenie to przeszło do historii jako „IV rozbiór Polski”. W rocznicę tamtych wydarzeń w całym kraju i regionie odbywały się rozmaite uroczystości.
   Dość szczególny charakter miała ta w Grudziądzu (17 września), ponieważ w jej trakcie na Ryku Głównym poseł Krzysztof Ardanowski wręczył, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panu Zbigniew Zelmańskiemu z Grudziądza, jedno z najwyższych (drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne po Orderze Orła Białego) polskich odznaczeń, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
   Pan Zbigniew Zelmański to postać znana w Grudziądzu, wieloletni więzień okresu stalinowskiego, zaangażowany w działalność opozycyjną, pierwszy przywódca strajku w grudziądzkim STOMILU (1980r), działacz NSZZ "Solidarność", inicjator upamiętniania w Grudziądzu ważnych wydarzeń i postaci zasłużonych dla wolności i niepodległości (niedawno odsłonięta w Grudziądzu płyta pamięci Kuklińskiego była jego fundacji).
    W uroczystościach wzięli udział posłowie Iwona Michałek i Krzysztof Ardanowski, grudziądzcy radni Krzysztof Kosiński i Sławomir Szymański, młodzież ze Związku Strzeleckiego "Strzelec", reprezentanci partii politycznych i organizacji, związkowcy NSZZ"S", kibice Olimpii Grudziądz, a także mieszkańcy i młodzież grudziądzkich szkół.
- "Jestem dumny i szczęśliwy, że Prezydent Andrzej Duda, kontynuując myśl śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stara się wyszukać i odznaczyć wszystkich bohaterów walczących z niemieckim i rosyjskim totalitaryzmem, Żołnierzy Niezłomnych i działaczy opozycji demokratycznej, którym jesteśmy winni podziękowanie i wdzięczną pamięć" - powiedział poseł Krzysztof Ardanowski.
Jeżeli chcesz zobaczyć więcej zdjęć z uroczystości, to wejdź do zakładki "zdjęcia" (góra strony) albo kliknij tu - www.solidarnosc.torun.pl/82,zdjecia.html
hosting
więcej »
Opublikowano 15-09-2016 18:43
hosting
Wypadki śmiertelne – sierpień 2016
* 1. 22 sierpnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 sierpnia 2016 roku ok. godz. 14.20 uległa pracownica zakładu produkcji wyrobów z papieru i tektury w Pawłówku. Pracownica obsługiwała prasę sztancującą. Podczas wyciągania ze strefy roboczej wyciętych elementów nastąpiło zadziałanie maszyny, w wyniku czego poszkodowana doznała urazów głowy i klatki piersiowej. W wyniku doznanych urazów nastąpił zgon.
* 2. 22 sierpnia 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 sierpnia 2016 roku ok. godz. 13.10 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz zakładu produkcji materiałów budowlanych w Mogilnie. Podczas prac polegających na rozformowaniu przepustu drogowego z szalunków poszkodowany został uderzony w głowę stalową formą stanowiącą zacisk szalunku przepustu. Uderzenie spowodowało śmierć poszkodowanego.
* 3. 22 sierpnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 sierpnia 2016 roku ok. godz. 09.00 na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Kaliska uległ właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa budowlanego świadczącego usługi koparką. Poszkodowany wykonując wykop pod złącze wodne uderzył łyżką koparki w komorę złącza kablowego, powodując wyrwanie pokrywy. Chcąc naprawić – wyprostować komorę, klęknął na mokrej ziemi i dotknął ręką zacisk fazowy kabla zasilającego, wskutek czego doszło do porażenia prądem elektrycznym.
* 4. 22 sierpnia 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 13 sierpnia 2016 roku ok. godz.19.00 uległ pracownik firmy świadczącej usługi transportu drogowego z Rogowa. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku kierowcy, będąc na terenie Francji, zasłabł podczas postoju na parkingu. Osoby postronne wezwały pogotowie ratunkowe. Przybyłe służby medyczne podjęły akcję reanimacyjną, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Poszkodowany zmarł.
Wypadki ciężkie – sierpień 2016
* 1. 22 sierpnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 sierpnia 2016 roku ok. godz. 15.40 na terenie centrum handlowego w Bydgoszczy uległ pracownik firmy świadczącej usługi sprzątania obiektów przemysłowych. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych reklamy świetlnej poszkodowany spadł z podestu, z wysokości ok. 10 metrów doznając ciężkich obrażeń ciała.
więcej »
Opublikowano 15-09-2016 18:28
hosting
W ubiegłym roku Bogdan Włoch był na prywatnej pielgrzymce  w ziemi świętej. Przywiózł z Jerozolimy krzyż ze specjalnym błogosławieństwem dla członków Solidarności naszego Regionu. W trakcie pierwszych powakacyjnych obrad ZR wręczył go przewodniczącemu, a ten zawiesił na honorowym miejscu w naszej "Kaplicy". Oczywiście wisi tam do dziś; teraz w podwójnej roli: cennego przedmiotu religijnego kultu i pamiątki po naszym Koledze. 
Fot. Bogdan Włoch prezentuje zebranym członkom ZR krzyż z Jerozolimy 2015 rok.
więcej »
Opublikowano 13-09-2016 20:14
Kilkaset osób uczestniczyło w ostatniej drodze śp. Bogdana Włocha. Licznie stawiły się delegacje komisji zakładowych, znajomi przyjaciele z całego Regionu. Po mszy świętej w klasztorze ojców franciszkanów w Pakości, kondukt - w asyście pocztów sztandarowych związku - udał się na miejscowy cmentarz, gdzie na zawsze spoczął nasz nieodżałowany Kolega. Bogdan miał 57 lat. 
więcej »
Opublikowano 12-09-2016 23:29
hosting
Pogrzeb śp. Bogdana Włocha odbędzie się we wtorek (12.09.) poza Inowrocławiem. Zostanie pochowany na cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości. W imieniu Zarządu Regionu pożegnają Go tam wszyscy członkowie Prezydium i delegacje Inowrocławia. 
Fot u góry: Posiedzenie ZR (późna wiosna tego roku) Bogdan siedzi w środku (czerwony sweter). Kto mógł przypuszczać, że to będzie Jego ostatnie...
więcej »
Opublikowano 10-09-2016 18:17
hosting
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega, znakomity działacz związkowy, członek Zarządu Regionu Toruńsko- Włocławskiego
Bogdan Włoch
   Należał do grona tych, na których można liczyć zawsze, w każdych warunkach. Nigdy nie odmawiał osobistej pomocy zaangażowania, żywo interesując się sprawami społeczności związkowej. Prywatnie dla wielu z nas był świetnym kolegą; szczerym, lubiącym humor, siejącym optymizm.
Był aktywnym niemal do końca, stąd jego śmierć jest dla nas jeszcze trudniejsza do przyjęcia.
   Rodzinie świętej pamięci Bogdana składamy wyrazy najgłębszego współczucia, jednocześnie dziękując Bogu za Jego pracowite, dobre życie i za to, że było nam dane spotkać Go na naszej drodze życia.
Koledzy i przyjaciele z Zarządu Regionu Toruńsko - Włocławskiego NSZZ"Solidarność".
O terminie pogrzebu powiadomimy.
więcej »
Opublikowano 08-09-2016 20:28
hosting
    Wczoraj (7 września) miały miejsce cotygodniowe obrady Prezydium Zarządu Regionu. Głównym tematem były sprawy finansowe, a także ocena postępów w realizacji uchwał Regionalnego Zjazdu Delegatów. Uzgodniono tez , że najbliższa sesja Zarządu Regionu odbędzie się w dniu 30 września w Toruniu. 
   Zapoznano się też ze stanem przygotowań do pielgrzymki na Jasną Górę (17-18 września). Wszystko wskazuje na to, iż Region będzie reprezentowany przez liczną grupę pielgrzymów, którzy do Częstochowy udadzą się co najmniej 6 autokarami.
Uzgodniono także cały szereg spraw mniejszej wagi, jak chociażby podjęto decyzje o przygotowaniu kalendarzy na przyszły rok (a to w kontekście założeń budżetowych).
Fot u góry - Przewodniczący ZR J. Żurawski - pomoc "z góry" zawsze i w każdym kontekście cenna...
więcej »

Archiwum wiadmości »