aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczki, przewozu osóbProgram
Środa, 04 marca 2015
Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
Opublikowano 03-03-2015 20:38
Image and video hosting by TinyPic
Program warsztatów wypadkowych dla członków zespołów wypadkowych Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
Termin: 20.03.2014 r. godz. 10.00 do 14.00
Miejsce: sala konferencyjna w Hotelu Sportowym w Kruszwicy
Cel: Warsztaty mają charakter szkolenia doskonalącego dla członków zespołów powypadkowych w celu nabycia umiejętności w zakresie:
  * identyfikacji zagrożeń, które zaktywizowały wypadek,
  *  określania przyczyn wypadków i środków profilaktycznych,
  * oceny spójności środków profilaktycznych zastosowanych po ocenie ryzyka zawodowego i postępowaniu powypadkowym.
Uczestnicy:
• zakładowi społeczni inspektorzy pracy i pracownicy służb bhp – 20 osób
Zasoby ludzkie i zadania:
• Roman Wzorek- moderator szkolenia i prowadzący warsztaty w grupach,
• Mirosław Trojanowski- prowadzenie warsztatów w grupie,
• Dariusz Lewandowski - prowadzenie warsztatów w grupie,
• Piotr Orliński- prowadzenie warsztatów w grupie.
Materiały na warsztaty:
• przygotowanie studium przypadku ( case study) zbadanych wypadków przez inspektorów pracy prowadzących warsztaty w grupach,
• materiały dla uczestników:
* rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków ( Dz U Nr 105, poz. 870),
* wyciąg z PN-Z-08052: 1980. Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja,
* „Ocena ryzyka zawodowego”,
*„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- prewencja wypadkowa”,
* notatniki i długopisy.
*materiał ze studium przypadku.
więcej »
Opublikowano 03-03-2015 20:24
   We włocławskim Pensjonacie Michelin odbyło się dziś seminarium na temat zarządzania czasem pracy. Jego uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi metodami "układania" czasu, oraz sposobami zapobiegania  marnowaniu czasu. Chodzi tu też o kwestie szersze niż sama praca, ponieważ człowiek nie zorganizowany może łatwo popaść w stan, gdzie nie ma właściwie czasu na... odpoczynek.
    Przypomnijmy, że do cech sprzyjających marnowaniu czasu zaliczyć można: brak wiedzy, brak doświadczenia, brak motywacji, brak asertywności, niezdyscyplinowanie, niepunktualność, brak porządku, niesystematyczność, brak talentów organizacyjnych, niedbalstwo, flegmatyczność, słaba komunikatywność, gadatliwość, brak ambicji. Większość to cechy ściśle związane z osobowością człowieka, a więc bardzo odporna na zmiany. Można temu przeciwdziałać przez eliminację lub przekształcenia poprzez przyjęcie innego modelu psychicznego lub też odpowiednio zaprogramowane szkolenia.
   Daje się zauważyć, że marnotrawstwo czasu w większości przypadków wynika z faktu, iż człowiek nie działa świadomie a jego postępowanie jest przypadkowe lub kieruje nim w stopniu niedostatecznym. Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi nie potrafi racjonalnie gospodarować czasem własnym, stąd pomysły szkoleń i seminariów.
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 03-03-2015 18:52
Toruń, plac przed siedziba ZR.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 01-03-2015 21:57
Zarząd PP przyznał, że jest spór zbiorowyPo siedmiu tygodniach trudnych rozmów z pocztową „Solidarnością” o warunkach pracy i nowym zakładowym układzie zbiorowym pracy Zarząd Poczty Polskiej SA przyznał, że w spółce trwa spór zbiorowy i powiadomił o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania Inspekcji Pracy. Spór zbiorowy w Poczcie Polskiej zaczął się 30 grudnia ub.r. Jednak Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie został o tym powiadomiony przez Zarząd Poczty Polskiej SA dopiero pismem z 17 lutego br. Wcześniej nie uznawał argumentów związkowców i udawał, że w sporze zbiorowym nie jest. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej żąda utrzymania do czasu wejścia w życie nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dotychczasowych warunków pracy i płacy, respektowania poprzedniego, wypowiedzianego 15 lipca 2014 r. ZUZP i nie składania pracownikom – do czasu zawarcia nowego układu, oświadczeń woli o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Związkowcy chcą też podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika Poczty Polskiej o 400 zł brutto.
- Zarząd spółki lawirował, nie chciał przyznać, że jest w sporze zbiorowym ze związkiem. W końcu po argumentacji naszych radców prawnych przyznał, że spór jest, pośrednio podzielił więc nasze racje – mówi Gustaw Czarnowski, przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku.
więcej »
Opublikowano 27-02-2015 20:34
PRAWIE PO ENERGETYCE
Znalezione obrazy dla zapytania stara elektrownia    W sierpniu 2013 roku Ministerstwo Gospodarki po cichu wydało dokument pt.: "Sprawozdanie w wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej". Wynikało z niego, że w latach 2016-2017 Polsce realnie grożą energetyczne blackouty, czyli długotrwałe zaniki zasilania na dużym obszarze kraju. Ryzyko jest szczególnie wielkie w okresach szczytowego zużycia energii elektrycznej, tj. podczas silnych mrozów zimą i ekstremalnych upałów latem. W okresie letnim 2016 roku zabraknie nam 520 MW. Zimą 2017 roku może nam zabraknąć już nawet 1100 MW. W praktyce może to oznaczać odłączenie od sieci kilku milionów gospodarstw domowych i potężne straty gospodarcze. Wszystko przez to, że latem 2016 roku, aby spełnić unijnych normy środowiskowe, polscy producenci energii będą musieli wyłączyć elektrownie węglowe działające na terytorium naszego kraju o łącznej mocy 3000 MW.
   Problem by nie istniał, gdyby rząd Platformy Obywatelskiej na miejsce wyłączanych bloków zdołał wybudować nowe elektrownie. Niestety, przez blisko 8 lat rządów tej ekipy w Polsce nie powstała ani jedna nowa elektrownia o dużej mocy. Większość strategicznych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego kraju, których realizacja miała nastąpić w ciągu ostatnich kilku lat, albo nie wyszła jeszcze z fazy projektowej (np. elektrownia atomowa, gdzie od 4 lat trwa proces wyboru jej lokalizacja, mimo że w tym celu wydano już dziesiątki milionów złotych), albo jest blokowana przez ekologów (elektrownia w Opolu i Rajkowach), albo z niewiadomych przyczyn jest anulowana (np. elektrownia w Ostrołęce, na którą nadzorowana przez Skarb Państwa spółka Energa miała już wydać 200 mln zł). Polskę czekają zatem ciemne zimowe noce i gospodarcze spowolnienie.
więcej »
Opublikowano 25-02-2015 10:33
 Znalezione obrazy dla zapytania Społeczna inspekcja pracy  W związku z rozpoczętym cyklem szkoleń dla społecznych inspektorów pracy i wzmożeniem współpracy z Państwową Inspekcja Pracy w Bydgoszczy apelujemy o udział w szkoleniach organizowanych przez nasz Zarząd Regionu, a także w szkoleniach Państwowej Inspekcji Pracy "Akademia SIP" i tych organizowanych wspólnie.
   Zachęcamy do aktywnego udziału w corocznym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy".
   W zakładach pracy, w których nie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy apelujemy o organizowanie wyborów i powołanie takiego organu, jako nadzorującego pracodawcę z ramienia związków zawodowych. Zapewniamy wsparcie w tych działaniach.
 
Zgłoszenia mogą być na ten adres internetowy - tomaszwietrzykowski@op.pl
tel 696920381
więcej »
Opublikowano 25-02-2015 10:22
Inflacja średnioroczna w 2014 r.: 0,0% (GUS)

wskaźnik inflacji w grudniu 2014: -1,0% (r/r), -0,3% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w listopadzie 2014: -0,6% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w październiku 2014: -0,6% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji we wrześniu 2014: -0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w sierpniu 2014: -0,3% (r/r), -0,4% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lipcu 2014: -0,2% (r/r), -0,2% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w czerwcu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w maju 2014: 0,2% (r/r), -0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w kwietniu 2014: 0,3% (r/r), 0,0% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w marcu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w lutym 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,5% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS) (wskaźnik skorygowany po zmianie wag)
wskaźnik inflacji w styczniu 2014: 0,7% (r/r), 0,1% (m/m) (GUS)
więcej »
Opublikowano 22-02-2015 21:09
 Znalezione obrazy dla zapytania bez pracy  Według stanu na koniec grudnia w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 127 111 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało piąte miejsce w kraju.
    W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zwiększyła się o 2,4%, ale w stosunku do grudnia roku 2013 wystąpił spadek o 15,3% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2013 r. wystąpił spadek o 15,4%).
    Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 15,7%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. miejsce w kraju.
   W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,3 pkt. proc., ale w stosunku do grudnia 2013 r. spadła o 2,5 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadła o 1,9 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2013 r. i wyniosła 11,5%).
więcej »
Opublikowano 22-02-2015 20:28
Image and video hosting by TinyPic
    Podczas posiedzenia Zarządu Regionu w dniu 20 lutego 2014 roku nie dyskutowano o tym czy nasz Region powinien wziąć udział w zbliżających się ogólnopolskich protestach, ale w jaki sposób ma się do nich przyłączyć. Sytuacja "sztandarowych firm" w naszej części województwa jest tak zła, tak bardzo zwiastuje grupowe zwolnienia z pracy, że właściwie nie ma wyboru.
   W obradach - oprócz członków Zarządu Regionu  - wzięli udział przewodniczący toruńskich komisji zakładowych. Wszystkie punkty obrad zostały zdominowane oceną sytuacji pracowniczej na terenie działania Regionu, a ta  nie jest dobra. Najgorsza nadal utrzymuje się w zakładach branży chemicznej (Anwil, Soda), lecz także w energetyce i na Poczcie Polskiej, gdzie trwa spór zbiorowy. O tej ostatniej firmie w dość alarmującym tonie mówił przewodniczący toruńskich struktur Poczty Janusz Szabowski. Poczta Polska przegrywa kolejne przetargi. Najpierw straciła kontrakty na obsługę podmiotów państwowych – sądów czy prokuratur – a teraz może stracić również kontrakt na operatora wyznaczonego. Do tego nie wiadomo, czy ten nieudolny rząd stara się jeszcze prowadzić jakąkolwiek politykę w zakresie, czy chce chronić Pocztę Polską i rozsądnie tworzyć równe warunki do rywalizacji z innymi podmiotami na rynku pocztowym, czy już wszystko zostawił na pastwę losu. Głównym problemem, który rodzi napięcia wśród pracowników poczty, jest planowana redukcja zatrudnienia o 4800 osób w grupie pracowników, która ma bezpośrednią styczność z klientem. To asystenci, listonosze itd. Przypomnijmy- w ostatnich kilku latach z pracy w Poczcie Polskiej odeszło, lub zostało wyrzuconych (poprzez redukcje) około 24 tys. pracowników!
     Ciekawe, że jak się dowiadujemy, z usług Poczty Polskiej zrezygnował też nasz Urząd Marszałkowski.
 Już w trakcie posiedzenia ZR nadeszła niedobra wiadomość co do przyszłości, a raczej jej braku - włocławskiego Anwilu (wg. niepotwierdzonych informacji jest zamiar likwidacji grupy).
   W dalszej części obrad głos zabrał m.in  wiceprzewodniczący toruńskiej oświaty Bogdan Sobczuk. W dość emocjonalnym wystąpieniu mówił o kłopotach nauczycieli związanych z bajzlem programowym, redukcjami, likwidacjami placówek oświatowych. Przy okazji uświadomił wszystkich, iż w rządowej nowomowie wyraz nauczyciel jest teraz zastępowany określeniem  "dystrybutor dóbr edukacyjnych"....
  Dokonano uzgodnień terminów, oraz organizacji wstępnego etapu działań protestacyjnych.
Obrady przeprowadzono w biurowcu toruńskiej Geofizyki, zaś o stronę organizacyjną w calości zadbała komisja zakładowa NSZZ"S" przy Geofizyce. Kieruje nią Dariusz Ludwikowski.
Tekst i foto - Piotr Grążawski
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »

Archiwum wiadmości »